Johnson & Johnson Analist: Willem De Meulenaer

Algemene gegevens

 • Datum: 04/05/2018
 • Koers opmaak studie: 126.01 USD
 • Huidige koers: 121.98 USD
 • Marktkapitalisatie: 338 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US4781601046

Advies van de analist

 • US$ 115,00
 • US$ 158,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Johnson & Johnson is een Amerikaanse multinational actief in de sector van de gezondheidszorg. De drie grote afdelingen zijn : 

 • Consumer : De consumentenproducten zijn onder andere Johnson's (shampoo, baby), Band-aid (pleisters), Listerine (mondverzorging), Perdolan, Immodium, Motilium, enz. 
 • Pharmaceutical : Medicijnen zijn onder andere Remicade (psoriasis, Crohn's), Zytiga (prostaatkanker), Stelara (psoriasis), enz. 
 • Medical Devices & Diagnostics (MD&D) : De medische apparatuur omvat o.a. hartimplantaten, diabetes/insuline apparatuur, medische en bloeddiagnostica, operatie-toestellen en gereedschap, enz. 
Johnson & Johnson : Omzetverdeling

Bron: JNJ

Conclusie

Johnson & Johnson kende een degelijke jaarstart. Het patentverlies voor Remicade kwam wat vroeger dan verwacht, maar is anderzijds ook geen grote verrassing. Een goedgevulde pijplijn zou soelaas moeten brengen in de toekomst. Houden.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet70.07471.89076.45081.445
Operationele winst18.06521.13618.714
Nettowinst15.40916.540130022.165
Boekwaarde25,826,022,4
Winst per aandeel5,566,040,488,11
Koers/winst18,519,1291,115,5
Dividend per aandeel2,953,153,323,60
Dividendrendement2,87%2,73%2,38%2,85%
Bron : Bloomberg, DL
Resultaten eerste kwartaal 2018

 • Johnson&Johnson zag de omzet met 12,6% toenemen tot $ 20 miljard, deels te danken aan de overname van Actelion dat mee werd geconsolideerd. De nettowinst trappelde ter plaatse op $ 4,4 miljard. 

Positieve punten 

 • De farmadivisie scoorde degelijk, met een groei van 19,4%, in belangrijke mate te danken aan Actelion. 
 • De afdeling MD&D presteerde eveneens goed, met een groei van 7,5%. 
 • De consumentendivisie presteerde terug beter dan de afgelopen kwartalen met een groei van 5,3%.
 • De omzetprognose voor 2018 werd lichtjes opgetrokken (van $ 81 naar $ 81,8 miljard).
 • Dankzij de lagere belastingen (Trump-plan), zal meer worden geïnvesteerd in research.
 • J&J breidde haar farmadivisie uit door de overname van het grootste Europese biotechbedrijf Actelion (voor $ 30 miljard). Dit bedrijf is gespecialiseerd in zeldzame ziektes. 

Negatieve punten 

 • De hogere investeringen in research wegen op de marges.
 • Aan de overname van Actelion hangt een stevig prijskaartje vast. De overnamekosten wegen trouwens eveneens op de nettoresultaten. 
 • Het patent op het belangrijke geneesmiddel Remicade (9% totale omzet en aan het einde van de levensduur) werd door een rechtbank nietig verklaard, wat de deur sneller dan verwacht openzet voor generische concurrentie. De FDA keurde bovendien reeds een concurrerend geneesmiddel van Pfizer goed, dat eind 2016 werd gecommercialiseerd. Inflectra (van Pfizer) is niet zoveel goedkoper,wat de druk iets verlicht. De omzetdaling van Remicade versnelde in het eerste kwartaal van 2018 tot -16,9%. 

SWOT

Sterktes

 • Johnson & Johnson is een zeer innovatief bedrijf met een zeer lange en degelijke trackrecord.
 • Groot bedrijf met sterke marktpositie.

Zwaktes

 • Onderhevig aan concurrentie.
 • Onderhevig aan prijsdruk van alle partijen.
 • Risico op falen geneesmiddel in ontwikkeling of geneeskundige apparaten.

Opportuniteiten

 • Goedgevulde pijplijn met mogelijke nieuwe geneesmiddelen en nieuwe apparaten kunnen de omzet een boost geven.
 • Interessante overnames kunnen de groei voor meerdere jaren stuwen.

Bedreigingen

 • De farmasector staat in zijn geheel onder druk. Zowel verzekeraars, overheden, bedrijven als klanten willen lagere prijzen.
 • Bij overnames ontstaat steeds een integratierisico en/of bestaat de kans dat te veel betaald is.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 125.4 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.