Jardine Strategic Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/08/2020
 • Koers opmaak studie: 20 USD
 • Huidige koers: 27.39 USD
 • Marktkapitalisatie: 22 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Singapore
 • ISIN: BMG507641022

Advies van de analist

 • US$ 25,00
 • US$ 37,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De Jardine Matheson Group brengt zijn beursgenoteerde participaties onder in Jardine Strategic holding waarin het een belang heeft van om en bij de 80%. Jardine Strategic is zelf ook beursgenoteerd. De belangrijkste participaties van Jardine Strategic zijn: 

 • Hongkong land : vastgoedgroep (ontwikkeling, verhuur) hoofdzakelijk actief in kantoor- en retail-vastgoed in Hong Kong. Heeft ook nog commercieel en residentieel vastgoed in de rest van Azië (hoofdzakelijk Singapore). 
 • Dairy Farm : distributieketen actief in gans Azië (4.100 supermarkten, health and beauty winkels, meubelwinkels, restaurants,...) 
 • Mandarin oriental : Hotelgroep met 28 eerste klas hotels en 16 hotels in ontwikkeling. De meeste hotels staan in Azië en Amerika. 
 • Jardine Cycle & Carriage : Holding met een aanzienlijk belang in Astra en bedrijven actief in handel in voertuigen in de regio Singapore, Indonesië en Maleisië. Astra : Indonesisch conglomeraat actief in de distributie van auto's en motorvoertuigen (oa Mercedes Benz, Mitsubishi, Kia, Citroen, Toyota, honda, Peugeot, Nissan). Het bedrijf produceert en assembleert ook zelf motorvoertuigen, meestal in samenwerking met een externe partner zoals bijvoorbeeld Toyota en Honda. Astra heeft eveneens belangen in de agrarische industrie, financiële diensten, enz.
Jardine Strategic : Intrinsieke waarde

Bron: Jardine Strategic

Conclusie

De resultaten van Jardine Strategic in de eerste helft van 2020 werden zwaar getroffen door de coronacrisis enerzijds, maar ook door de onzekerheid mbt Hong Kong anderzijds. Het bedrijf beschikt over een stevige balans en kan dus de storm doorstaan. Met een korting op de intrinsieke waarde die tegen de 60% aantikt, mogen tegendraadse beleggers kopen, maar beleggers zullen wel geduld moeten uitoefenen.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet30.84834.09432.66528.812
Operationele winst7.9584.224**2.859
Nettowinst4.3051.827**2.178940*
Boekwaarde53,1555,6963,74
Winst per aandeel7,123,233,862,55
Koers/winst5,4811,47,97,9
Dividend per aandeel0,320,340,360,37
Dividendrendement0,82%0,93%1,16%1,84%
Bron : Bloomberg, in USD

* exclusief uitzonderlijke items

** (licht) aangepast door wijziging in boekhoudnormen


Resultaten eerste helft 2020 (in USD) 

 • Jardine Strategic zag de omzet met 20,3% afnemen tot $ 12,8 miljard.
 • Netto werd een verlies geboekt van $ 961 miljoen. 

Positieve punten 

 • Het management merkte beterschap op het einde van het tweede kwartaal.
 • Bij Hong Kong land bleef de onderliggende winstdaling relatief beperkt : -24,3% tot USD 178 miljoen.
 • Het management blijft overtuigd van het groeipotentieel in Azië, al kan het coronavirus op korte(re) termijn wel op de resultaten wegen.
 • Het dividend werd gehandhaafd.
 • De intrinsieke waarde bedroeg $ 48,71 op het einde van de eerste jaarhelft. De decote is dus opgelopen tot bijna 60%.

Negatieve punten 

 • Jardine Strategic zag de onderliggende winst in de eerste jaarhelft met 49% terugvallen tot $ 395 miljoen.
 • Dairy Farm boekte een onderliggende winstdaling van 40,4% tot USD 81 miljoen. Het management besliste eerder de minst performante winkels te sluiten en overtollige voorraden te verkopen.
 • De hotelgroep Mandarin Oriental presteerde door de coronacrisis bijzonder slecht, met een onderliggend verlies van $ 80 miljoen.
 • Jardine Cycle & Carriage (incl. Astra) zag de onderliggende winstbijdrage met 56,4% afnemen tot USD 130 miljoen.
 • Hongkongland boekte een uitzonderlijke minderwaarde van $1,1 miljard.
 • De geopolitieke spanningen in Hong Kong wegen op het aandeel (verhogen de onzekerheid mbt Hong Kong Land).
 • Het management waarschuwde voor "onzekere vooruitzichten" voor het tweede halfjaar ten gevolge van de coronacrisis, en dat ondanks het feit dat het wel beterschap merkte op het einde van het tweede kwartaal.

In 2018 werden veel lagere waardevermeerderingen geboekt op de activa van Hong Kong Land, zodat de nettowinst flink lager uitkwam. De afgelopen jaren werden regelmatig flinke meerwaarden geboekt op deze activa, wat forse schommelingen in de nettoresultaten veroorzaakte.

De nettowinststijging in 2019 was te danken aan de uitzonderlijke meerwaarde op de verkoop van verzekeraar Jardine Lloyd Thompson.

SWOT

Sterktes

 • Zeer goede trackrecord en degelijk management.
 • Aanwezigheid in de groeilanden.
 • Aanwezig in (het zeer gegeerde) vastgoed in Hong Kong.

Zwaktes

 • Niet eenvoudig om accurate en recente informatie te vergaren over het bedrijf.
 • Niet bijzonder transparant.

Opportuniteiten

 • Verdere groei in Azië kan de winsten stuwen in de toekomst.
 • Verdere vraag naar vastgoed in Hong Kong kan eveneens de winsten stuwen.
 • Profiteert van de opkomende middenklasse in Azië.

Bedreigingen

 • Eventuele economische neergang in Azië
 • Afhankelijkheid van vastgoedprijzen in Hong Kong (die niet altijd stijgen).
 • Hotelgroep gevoeliger aan economische schommelingen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 42 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.