Jardine Strategic Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/03/2019
 • Koers opmaak studie: 39 USD
 • Huidige koers: 38.45 USD
 • Marktkapitalisatie: 43,2 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Singapore
 • ISIN: BMG507641022

Advies van de analist

 • US$ 43,00
 • US$ 59,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De Jardine Matheson Group brengt zijn beursgenoteerde participaties onder in Jardine Strategic holding waarin het een belang heeft van om en bij de 80%. Jardine Strategic is zelf ook beursgenoteerd. De belangrijkste participaties van Jardine Strategic zijn: 

 • Hongkong land : vastgoedgroep (ontwikkeling, verhuur) hoofdzakelijk actief in kantoor- en retail-vastgoed in Hong Kong. Heeft ook nog commercieel en residentieel vastgoed in de rest van Azië (hoofdzakelijk Singapore). 
 • Dairy Farm : distributieketen actief in gans Azië (4.100 supermarkten, health and beauty winkels, meubelwinkels, restaurants,...) 
 • Mandarin oriental : Hotelgroep met 28 eerste klas hotels en 16 hotels in ontwikkeling. De meeste hotels staan in Azië en Amerika. 
 • Jardine Cycle & Carriage : Holding met een aanzienlijk belang in Astra en bedrijven actief in handel in voertuigen in de regio Singapore, Indonesië en Maleisië. Astra : Indonesisch conglomeraat actief in de distributie van auto's en motorvoertuigen (oa Mercedes Benz, Mitsubishi, Kia, Citroen, Toyota, honda, Peugeot, Nissan). Het bedrijf produceert en assembleert ook zelf motorvoertuigen, meestal in samenwerking met een externe partner zoals bijvoorbeeld Toyota en Honda. Astra heeft eveneens belangen in de agrarische industrie, financiële diensten, enz.
Jardine Strategic : Intrinsieke waarde

Bron: Jardine Strategic

Conclusie

Jardine Strategic boekte in 2018 uitstekende operationele resultaten. Jammer genoeg  kon het bedrijf deze keer in veel mindere mate profiteren van forse meerwaarden op het vastgoed in Hong Kong. De vooruitzichten voor 2019 ogen gunstig en het aandeel is niet overdreven gewaardeerd, waardoor we onze opinie handhaven. Koopwaardig.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet29.55230.84834.09435.109
Operationele winst5.4477.9584.081
Nettowinst2.7414.3051.8361.790
Boekwaarde44,9953,1555,69
Winst per aandeel4,677,123,233,36
Koers/winst7,115,4811,411,6
Dividend per aandeel0,300,320,340,35
Dividendrendement0,90%0,82%0,93%0,89%
Bron : Bloomberg, in USD


Resultaten 2018 (in USD) 

 • Jardine Strategic zag de omzet in 2018 met 10,5% toenemen tot $ 34,1 miljard.
 • De nettowinst daalde 57,4% tot $ 1,84 miljard. 

Positieve punten 

 • Exclusief de meerwaarden op vastgoed, steeg de operationele winst van Jardine Strategic met een stevige 27,1% tot $3,7 miljard.
 • Jardine Cycle & Carriage (incl. Astra) zag de onderliggende winst met 29,4% toenemen tot USD 2,23 miljard. 
 • De hotelgroep Mandarin Oriental boekte een onderliggende winststijging van 34,3% tot USD 94 miljoen. 
 • Dairy Farm boekte een onderliggende winststijging van 16,6% tot USD 428 miljoen. Het management besliste eerder de minst performante winkels te sluiten en overtollige voorraden te verkopen, waardoor een kentering zich aftekende.
 • Bij Hong Kong land steeg de operationele winst met 24,5% tot USD 1,09 miljard.
 • De decote ramen we op ongeveer 35%.

Negatieve punten 

 • In 2018 werden veel lagere waardevermeerderingen geboekt op de activa van Hong Kong Land, zodat de nettowinst flink lager uitkwam. De afgelopen jaren werden regelmatig flinke meerwaarden geboekt op deze activa, wat forse schommelingen in de nettoresultaten veroorzaakte.

SWOT

Sterktes

 • Zeer goede trackrecord en degelijk management.
 • Aanwezigheid in de groeilanden.
 • Aanwezig in (het zeer gegeerde) vastgoed in Hong Kong.

Zwaktes

 • Niet eenvoudig om accurate en recente informatie te vergaren over het bedrijf.
 • Niet bijzonder transparant.

Opportuniteiten

 • Verdere groei in Azië kan de winsten stuwen in de toekomst.
 • Verdere vraag naar vastgoed in Hong Kong kan eveneens de winsten stuwen.
 • Profiteert van de opkomende middenklasse in Azië.

Bedreigingen

 • Eventuele economische neergang in Azië
 • Afhankelijkheid van vastgoedprijzen in Hong Kong (die niet altijd stijgen).
 • Hotelgroep gevoeliger aan economische schommelingen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 42 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.