Jardine Strategic Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 10/03/2020
 • Koers opmaak studie: 25.57 USD
 • Huidige koers: 21.1 USD
 • Marktkapitalisatie: 28,3 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Singapore
 • ISIN: BMG507641022

Advies van de analist

 • US$ 31,00
 • US$ 44,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De Jardine Matheson Group brengt zijn beursgenoteerde participaties onder in Jardine Strategic holding waarin het een belang heeft van om en bij de 80%. Jardine Strategic is zelf ook beursgenoteerd. De belangrijkste participaties van Jardine Strategic zijn: 

 • Hongkong land : vastgoedgroep (ontwikkeling, verhuur) hoofdzakelijk actief in kantoor- en retail-vastgoed in Hong Kong. Heeft ook nog commercieel en residentieel vastgoed in de rest van Azië (hoofdzakelijk Singapore). 
 • Dairy Farm : distributieketen actief in gans Azië (4.100 supermarkten, health and beauty winkels, meubelwinkels, restaurants,...) 
 • Mandarin oriental : Hotelgroep met 28 eerste klas hotels en 16 hotels in ontwikkeling. De meeste hotels staan in Azië en Amerika. 
 • Jardine Cycle & Carriage : Holding met een aanzienlijk belang in Astra en bedrijven actief in handel in voertuigen in de regio Singapore, Indonesië en Maleisië. Astra : Indonesisch conglomeraat actief in de distributie van auto's en motorvoertuigen (oa Mercedes Benz, Mitsubishi, Kia, Citroen, Toyota, honda, Peugeot, Nissan). Het bedrijf produceert en assembleert ook zelf motorvoertuigen, meestal in samenwerking met een externe partner zoals bijvoorbeeld Toyota en Honda. Astra heeft eveneens belangen in de agrarische industrie, financiële diensten, enz.
Jardine Strategic : Intrinsieke waarde

Bron: Jardine Strategic

Conclusie

De resultaten van Jardine Strategic in 2019 waren aan de zwakke kant, wat aangeeft dat het bedrijf niet immuun is voor de groeivertraging in Azië. De spanning in Hong Kong zorgde bovendien voor extra onzekerheid. Hoewel de vooruitzichten op korte termijn vertroebeld zijn, zeker nu het coronavirus de ronde doet, blijven de vooruitzichten op langere termijn gunstig. Tegen de huidige lage koers en met een oplopende decote is het aandeel koopwaardig.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet30.84834.09432.66531.895
Operationele winst7.9584.224**2.859
Nettowinst4.3051.827**2.1781.617*
Boekwaarde53,1555,6963,74
Winst per aandeel7,123,233,862,98
Koers/winst5,4811,47,98,58
Dividend per aandeel0,320,340,360,37
Dividendrendement0,82%0,93%1,16%1,44%
Bron : Bloomberg, in USD

* exclusief uitzonderlijke items

** (licht) aangepast door wijziging in boekhoudnormen


Resultaten 2019 (in USD) 

 • Jardine Strategic zag de omzet in 2019 met 4,2% afnemen tot $ 32,7 miljard.
 • De operationele winst daalde 28,3% tot $ 2,86 miljard.
 • De nettowinst steeg 19,2% tot $ 2,18 miljard. 

Positieve punten 

 • De winststijging is te danken aan de uitzonderlijke meerwaarde op de verkoop van verzekeraar Jardine Lloyd Thompson.
 • Exclusief de meer- of minwaarden op vastgoed (zie verder), daalde de operationele winst met slechts 1,5% dankzij een sterke kostenbeheersing.
 • Bij Hong Kong land steeg de onderliggende winstbijdrage met 5% tot USD 460 miljoen.
 • Jardine Cycle & Carriage (incl. Astra) hield goed stand : het zag de onderliggende winstbijdrage met amper 4,7% afnemen tot USD 539 miljoen.
 • Het management blijft overtuigd van het groeipotentieel in Azië, al kan het coronavirus op korte(re) termijn wel op de resultaten wegen.
 • De decote ramen we op om en bij de 50%.

Negatieve punten 

 • De operationele winstdaling werd veroorzaakt door het uitblijven van herwaarderingen (vnl Hongkong Land). Sterker nog, in 2019 werd zelfs een minderwaarde geboekt. 
 • Dairy Farm boekte een onderliggende winstdaling van 11% tot USD 210 miljoen. Het management besliste eerder de minst performante winkels te sluiten en overtollige voorraden te verkopen.
 • De hotelgroep Mandarin Oriental boekte een onderliggende winstdaling van 39% tot USD 27 miljoen. 
 • De geopolitieke spanningen in Hong Kong wegen op het aandeel (verhogen de onzekerheid mbt Hong Kong Land).


In 2018 werden veel lagere waardevermeerderingen geboekt op de activa van Hong Kong Land, zodat de nettowinst flink lager uitkwam. De afgelopen jaren werden regelmatig flinke meerwaarden geboekt op deze activa, wat forse schommelingen in de nettoresultaten veroorzaakte.

SWOT

Sterktes

 • Zeer goede trackrecord en degelijk management.
 • Aanwezigheid in de groeilanden.
 • Aanwezig in (het zeer gegeerde) vastgoed in Hong Kong.

Zwaktes

 • Niet eenvoudig om accurate en recente informatie te vergaren over het bedrijf.
 • Niet bijzonder transparant.

Opportuniteiten

 • Verdere groei in Azië kan de winsten stuwen in de toekomst.
 • Verdere vraag naar vastgoed in Hong Kong kan eveneens de winsten stuwen.
 • Profiteert van de opkomende middenklasse in Azië.

Bedreigingen

 • Eventuele economische neergang in Azië
 • Afhankelijkheid van vastgoedprijzen in Hong Kong (die niet altijd stijgen).
 • Hotelgroep gevoeliger aan economische schommelingen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 42 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.