IWG Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/08/2019
 • Koers opmaak studie: 3.95 GBP
 • Huidige koers: 4.125 GBP
 • Marktkapitalisatie: 3,3 miljard
 • Sector: Vastgoed
 • Markt: Londen
 • ISIN: JE00BYVQYS01

Advies van de analist

 • £ 2,70
 • £ 3,50

Advies: Verkopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

International Workplace Group (IWG), het vroegere Regus, werd in 1989 opgericht door Mark Dixon als een verhuurder van flexible kantoorruimte. Door de jaren heen bouwde hij het bedrijf uit tot de wereldleider, met meer dan 3000 locaties (ondertussen ook locaties in treinstations, luchthavens, universiteiten,...) in 106 landen met een uiteenlopende reeks formules voor klanten (met of zonder diensten zoals secretariaat, administratie, vergaderruimte,...). 

IWG: omzet geografisch

Bron: Regus

Conclusie

Hoewel de omzet met meer dan 10% steeg op halfjaar basis, volgde de operationele winst dit patroon niet. We beseffen dat de strategie van het bedrijf op dit moment voornamelijk investeren in schaalgrootte is, al stellen we ons vragen bij de duurzaamheid van dit model.
Daarnaast zijn de financiële 'fundamentals' significant verslechterd sinds de opname van de IFRS 16 boekhoudnormen waardoor leasingschulden op de balans van het bedrijf worden geactiveerd.  
Sinds de start van het jaar is de beurskoers met meer dan 85% toegenomen. Gecorrigeerd voor de meerwaarde van de verkoop van de Japanse activiteiten noteert het aandeel aan meer dan 31 keer de verwachte winst. Te duur naar onze mening.
Hierdoor wijzigt het advies van 'houden' naar 'verkopen' 

Nieuws

Verkoop Japanse activiteiten en partnerdeal

IWG kondigde aan haar activiteiten in Japan te verkopen aan het Japanse TKP. TKP betaalt hiervoor £ 320 miljoen en mag voortaan de merken Regus, Spaces en OpenOffice gebruiken in Japan. IWG sloot ook een partnerdeal met TKP, waarbij IWG diensten zal blijven leveren in de toekomst (sales, marketing, technologie) tegen een vergoeding.

Resultaten

'000.00020122013201420152016201720182019E
Omzet1.2441.5341.6761.9272.2332.3522.5352.698
Operationele winst9192103148185170154231
Nettowinst717070112139114106116
Boekwaarde0.550.540.570.610.780.800.840.88
Winst per aandeel0.080.070.070.110.150.130.120.13
Koers/Winst1430292920162130
Dividend per aandeel0.0300.0400.0400.0450.0510.0500.0630.070
Dividendrendement2.8%1.9%1.9%1.4%1.7%2.3%2.5%1.74%
BronBloombergResultaten H1 2019

 • De omzet steeg met 12.3% tot £ 1.3 miljard.
 • De nettowinst steeg met 4.2% tot £ 36.8 miljoen. (excl. meerwaarde verkoop Japanse activiteiten voor £ 263 miljoen)

Positieve punten

 • De Amerikaanse activiteiten, dewelke ongeveer 45% van de groepsomzet uitmaken, stegen met 18.2% tot £583 miljoen.
 • De vraag van klanten blijft relatief goed en resulteert in een stijgende bezettingsgraad en hogere prijzen. De bezettingsgraad kent wel sterke regionale verschillen. De totale bezettingsgraad bedraagt eind juni 69.9%.
 • Er kwamen in het eerste halfjaar organisch 114 nieuwe locaties bij. Het bedrijf telt er nu wereldwijd 3.334.
 • Het interim dividend wordt opgetrokken met 10.3 % tot 2.15 pence. Daarnaast werd er een inkoopprogramma eigen aandelen aangekondigd ter waarde van £ 100 miljoen.

Negatieve punten

 • De groei van het aantal panden doet ook de netto kapitaalsinvesteringen stijgen met 43% tot £ 185 miljoen.
 • Met de adoptie van de IFRS 16 boekhoudnormen werden er voor £ 5.9 miljard aan leasingschulden geactiveerd waardoor de balansstructuur er plots een pak minder sterk uitziet. De ratio nettoschuld/ebitda bedraagt hierdoor een stevige 4.
 • De groei was niet overal even sterk: het VK blijft zwakker presteren met een omzetdaling van 4.7%
 • De operationele winst voor de groep bleef stabiel op £ 50.6 miljoen. Sterkere resultaten van de Amerikaanse en Europese  activiteiten compenseerden voor een daling van de winst op de Britse thuismarkt en de Aziatische activiteiten. Daarnaast lagen de personeelskosten en de investeringskosten hoger dan vorig jaar.

SWOT

Sterktes 

 • Wereldmarktleider met grote voorsprong op concurrenten: geeft schaalvoordelen en vaak als eerste speler aanwezig op nieuwe markten
 • De voorbije jaren hard gewerkt aan het standaardiseren van procedures en het centraliseren van back office activiteiten, wat de winstmarge de komende jaren moet verhogen.
 • De huidige groeifase verloopt vaak via joint ventures met plaatselijke spelers en verhuurders betalen ook vaak een deel van de kosten, waardoor de eigen kapitaaluitgaven voor uitbreidingen relatief beperkt blijven.
 • Gedreven CEO/eigenaar  

Zwaktes 

 • Huidige sterke expansie weegt op winstgevendheid op korte termijn.
 • Communicatie met aandeelhouders kan beter, al geeft men de laatste kwartalen wel meer gedetailleerde informatie

Opportuniteiten 

 • Nog sterke groeimogelijkheden voor de komende jaren, trend naar meer flexibilisering van werken zal zich de komende jaren verder zetten, groei van de markt wordt de komende jaren op 13% per jaar geschat
 • Recente besprekingen met Brookfield tonen dat eigenaar open staat voor een eventuele verkoop, maar enkel voor een hoge prijs

Bedreigingen 

 • De activiteiten van IWG zijn niet immuun voor de economische cyclus, een recessie zou hun winstgevendheid tijdelijk verminderen
 • Sterke focus op groei (inclusief bij verloning management) kan er op termijn voor zorgen dat de aandacht voor rendabele groei verzwakt
 • Concurrentie in de sector kan toenemen naarmate het belang van flexibele werkplaatsen in de vastgoedmarkt toeneemt (vandaag 2% van de kantoormarkt)
 • Wisselkoersrisico: een appreciatie van het Britse pond tegenover andere munten zou wegen op de resultaten

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 3.18 GBP Kopen
2017/04/25 3.26 GBP Houden
2017/09/08 2.98 GBP Kopen
2018/05/14 3.03 GBP Houden
2018/08/06 2.36 GBP Kopen
2019/03/06 3.3 EUR Houden
2019/08/07 3.95 EUR Verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.