IWG Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/04/2019
 • Koers opmaak studie: 3.39 GBP
 • Huidige koers: 3.552 GBP
 • Marktkapitalisatie: 3,0 miljard
 • Sector: Vastgoed
 • Markt: Londen
 • ISIN: JE00BYVQYS01

Advies van de analist

 • £ 2,70
 • £ 3,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

International Workplace Group (IWG), het vroegere Regus, werd in 1989 opgericht door Mark Dixon als een verhuurder van flexible kantoorruimte. Door de jaren heen bouwde hij het bedrijf uit tot de wereldleider, met 2926 locaties (ondertussen ook locaties in treinstations, luchthavens, universiteiten,...) in 104 landen met een uiteenlopende reeks formules voor klanten (met of zonder diensten zoals secretariaat, administratie, vergaderruimte,...). 

IWG: omzet geografisch

Bron: Regus

Conclusie

De Japanse deal tegen een mooie prijs is goed nieuws en toont de waarde die kan gecreëerd worden door deals met lokale partners te sluiten. IWG geeft aan dat in de toekomst nog deals zullen volgen, wat we een positieve zaak vinden. Na de forse koersstijging in reactie op dit nieuws, zitten deze positieve verwachtingen al wel voor een deel in de koers verwerkt: het aandeel verhuist van 'kopen' naar 'houden'.

Nieuws

Verkoop Japanse activiteiten en partnerdeal

IWG kondigde aan haar activiteiten in Japan te verkopen aan het Japanse TKP. TKP betaalt hiervoor £ 320 miljoen en mag voortaan de merken Regus, Spaces en OpenOffice gebruiken in Japan. IWG sloot ook een partnerdeal met TKP, waarbij IWG diensten zal blijven leveren in de toekomst (sales, marketing, technologie) tegen een vergoeding.

Resultaten

'000.0002012201320142015201620172018
Omzet1.2441.5341.6761.9272.2332.3522.535
Operationele winst9192103148185170154
Nettowinst717070112139114106
Boekwaarde0.550.540.570.610.780.800.84
Winst per aandeel0.080.070.070.110.150.130.12
Koers/Winst14302929201621
Dividend per aandeel0.030.040.040.0450.0510.050.063
Dividendrendement2.8%1.9%1.9%1.4%1.7%2.3%2.5%
BronBloomberg


Resultaten 2018

 • De omzet steeg met 7.8% tot £ 2.54 miljard.
 • De nettowinst daalde met 7% tot £ 105.7 miljoen.


Positieve punten

 • De mature centers zagen hun inkomsten op vergelijkbare basis met 4.6% stijgen. De recent geopende centers presteren ook volgens de verwachtingen. De groei verbeterde door het jaar heen en was het sterkst in het vierde kwartaal.
 • De vraag van klanten blijft goed en resulteert in een stijgende bezettingsgraad en hogere prijzen. Deze trend zette zich in de eerste maanden van 2019 nog door.
 • Het aantal klanten die nationaal of zelfs internationaal een beroep doen op meerdere locaties neemt toe. IWG verwacht dat ze als bijna enige speler met een wereldwijd netwerk ook dit jaar nog veel wereldwijd actieve klanten zal kunnen aantrekken.
 • Het management ziet nog veel groeimogelijkheden en plant ook dit jaar een grote expansie: na de 299 nieuwe locaties in 2018 heeft men voorlopig al zicht op 190 nieuwe locaties voor dit jaar.
 • Het dividend wordt opgetrokken met 11% tot 6.3 pence.


Negatieve punten

 • Om de sterke groei te kunnen ondersteunen werden extra kosten gemaakt in ondersteunende diensten en marketing die wogen op de winstmarge.
 • Het afblazen van de overnamegesprekken met geïnteresseerde partijen deed de koers van het aandeel terugvallen. Deze initiatieven zorgden ook voor eenmalige kosten die op de resultaten van 2018 wogen.  IWG overweegt nu om haar snelgroeiende dochter Spaces te verzelfstandigen of te verkopen. Dit kan mogelijk extra waarde naar boven halen en zo de waardering van heel IWG opnieuw opkrikken.
 • De groei was niet overal even sterk: het VK blijft zwakker presteren, en ook in Latijns Amerika was de groei ondermaats.
 • Door de hogere kosten voor de snellere groei, de eemalige kosten voor de overnamebesprekingen en de eenmalige kosten om het VK te herstructureren kwam de winst in 2018 lager uit dan in 2017.


SWOT

Sterktes 

 • Wereldmarktleider met grote voorsprong op concurrenten: geeft schaalvoordelen en vaak als eerste speler aanwezig op nieuwe markten
 • De voorbije jaren hard gewerkt aan het standaardiseren van procedures en het centraliseren van back office activiteiten, wat de winstmarge de komende jaren moet verhogen.
 • De huidige groeifase verloopt vaak via joint ventures met plaatselijke spelers en verhuurders betalen ook vaak een deel van de kosten, waardoor de eigen kapitaaluitgaven voor uitbreidingen relatief beperkt blijven.
 • Gedreven CEO/eigenaar  

Zwaktes 

 • Huidige sterke expansie weegt op winstgevendheid op korte termijn.
 • Communicatie met aandeelhouders kan beter, al geeft men de laatste kwartalen wel meer gedetailleerde informatie

Opportuniteiten 

 • Nog sterke groeimogelijkheden voor de komende jaren, trend naar meer flexibilisering van werken zal zich de komende jaren verder zetten, groei van de markt wordt de komende jaren op 13% per jaar geschat
 • Recente besprekingen met Brookfield tonen dat eigenaar open staat voor een eventuele verkoop, maar enkel voor een hoge prijs

Bedreigingen 

 • De activiteiten van IWG zijn niet immuun voor de economische cyclus, een recessie zou hun winstgevendheid tijdelijk verminderen
 • Sterke focus op groei (inclusief bij verloning management) kan er op termijn voor zorgen dat de aandacht voor rendabele groei verzwakt
 • Concurrentie in de sector kan toenemen naarmate het belang van flexibele werkplaatsen in de vastgoedmarkt toeneemt (vandaag 2% van de kantoormarkt)
 • Wisselkoersrisico: een appreciatie van het Britse pond tegenover andere munten zou wegen op de resultaten

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 3.18 GBP Kopen
2017/04/25 3.26 GBP Houden
2017/09/08 2.98 GBP Kopen
2018/05/14 3.03 GBP Houden
2018/08/06 2.36 GBP Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.