Immofinanz Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/04/2019
 • Koers opmaak studie: 22.88 EUR
 • Huidige koers: 22.67 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2.6 miljard
 • Sector: Vastgoed
 • Markt: Wenen
 • ISIN: AT0000A21KS2

Advies van de analist

 • € 21,50
 • € 27,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Immofinanz is een Oostenrijkse vastgoedgroep actief in het verhuren van kantoren en winkels in Oost- en West-Europa. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf zelf ook vastgoedprojecten met als doel ze te verkopen zodra ze afgewerkt zijn. Het bedrijf heeft vandaag een portefeuille van meer dan 400 gebouwen met een waarde van ongeveer € 4.3 miljard. De zeven kernmarkten van Immofinanz zijn Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Roemenië en Polen. 

Immofinanz: verhuurportefeuille

Bron: Immofinanz

Conclusie

Goede resultaten bij Immofinanz. De discount op de intrinsieke waarde loopt wat terug de laatste weken, waardoor het aandeel niet meer in de koopzone zit.

Nieuws

 • Immofinanz heeft haar belang van 26% in CA Immo verkocht aan het Amerikaanse Starwood voor een prijs van € 757.9 miljoen of € 29.5 per aandeel. Een deel van de opbrengst zal worden gebruikt voor een inkoopprogramma eigen aandelen van maximum 9.7 miljoen aandelen of 8.66% van de uitstaande aandelen.

Resultaten

'000.00004/201304/201404/201504/201604/201720172018
Omzet


Operationele winst338.4469.721697.550.9107.6153.1
Nettowinst110.8176.9-361.4-390.4-182.0-537217.5
Boekwaarde52.341.437.329.929.725.326.29
Winst per aandeel0,110,18-0,29-0,40-0,18-0.511.80
Koers/Winst2115NRNRNRNR13
Dividend per aandeel00000.60.60.85
Dividendrendement00003,12%2.75%3.71%
Bron: BloombergResultaten  2018 

 • De huurinkomsten stegen met 1.0% tot € 236.9 miljoen. 
 • De nettowinst kwam uit op € 217.5 miljoen tegenover een verlies van € 537 miljoen vorig jaar.

Positieve punten 

 • Op vergelijkbare basis stegen de huurinkomsten met 2.9%. 
 • De bezettingsgraad steeg verder naar 95.8%. 
 • De rentelasten daalden met 28% tot € 68.4 miljoen. Immofinanz ziet nog mogelijkheden om met verdere herfinancieringen deze kosten verder te verlagen.
 • De operationele winst van de vastgoedportefeuille verdubbelde ruim tot € 85 miljoen.
 • De intrinsieke waarde per aandeel steeg nog licht van € 28.6 naar 28.8.

Negatieve punten 

 • De activiteiten in vastgoedontwikkeling waren voor het hele jaar verlieslatend.
 • De discount op de intrinsieke waarde van de aandelen blijft groot: 21%.
 • Immofinanz wil nog altijd fuseren met S Immo, maar nog geen beslissing over de manier waarop dit het best kan worden uitgevoerd (aandelenruil of bod op overige aandelen).

SWOT

Sterktes 

 • Gefocust nieuw management dat Immofinanz wil stroomlijnen en waarde creëren
 • Interessante portefeuille vastgoed met focus op winkels en kantoren
 • Een van de goedkoopste vastgoedgroepen op de Europese beurzen
 • Geen zware terugbetalingen van schuld in komende twee jaren.

Zwaktes 

 • Russische shoppingcentra wogen de voorbije jaren op de resultaten van de groep.
 • Het aandeel noteert al enkele jaren met een grote décote op de beurs.

Opportuniteiten 

 • Verkopen van niet-kernactiviteiten aan prijzen boven geschatte waarde kunnen intrinsieke waarde Immofinanz nog verhogen
 • Bod op heel Immofinanz ook mogelijk gezien de sterke onderwaardering. 
 • Verdere inkoop van eigen aandelen met opbrengst van verkoop niet-kernactiviteiten kan intrinsieke waarde verhogen. 

Bedreigingen 

 • Mogelijke oververhitting van sommige Oost-Europese kantoormarkten kan zorgen voor een overaanbod en daling van de prijzen
 • Sterk stijgende rentevoeten zouden een negatief effect hebben op de intrinsieke waarde.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 1.79 EUR Kopen
2017/08/04 2.15 EUR Houden
2017/12/15 2.04 EUR Kopen
2018/06/04 2.07 EUR Kopen
2018/07/16 22.6 EUR Houden
2018/10/12 20.22 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.