Immobel Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/09/2019
 • Koers opmaak studie: 68.2 EUR
 • Huidige koers: 63.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 661 miljoen
 • Sector: Vastgoed
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003599108

Advies van de analist

 • € 56,00
 • € 72,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Immobel is een Belgische vastgoedontwikkelaar met activiteiten in België, Frankrijk, Luxemburg en Polen. Het bedrijf is actief in residentieel vastgoed, kantoren, retail en verkavelingen. De portefeuille telt vandaag meer dan 800.000 m² in fase van ontwikkeling. In 2016 fuseerde het bedrijf met Allfin, eveneens een Belgische projectontwikkelaar.

Immobel: omzetverdeling

Bron: Immobel

Conclusie

Immobel kende een goed eerste halfjaar, met omzetgroei in zowat alle geografische regio's waar het bedrijf actief is. De pijplijn blijft goed gevuld en het toekomstpotentieel voor de komende jaren blijft zeker aanwezig. We trekken onze koopzones op om dit potentieel te weerspiegelen. Het aandeel blijft voorlopig wel in de 'houden' zone.

Nieuws

-

Resultaten


'000.000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Omzet

31.61

87.96

262.17

145

326.1

410

Operationele winst

2.79

31.99

29.24

25.29

70.35

121

Nettowinst

20.04

24.36

32.19

11

56.8

111.9

Boekwaarde

47.72

37.93

35.48

34.59

34.53

42.7

Winst per aandeel

4.86

5.94

3.22

1.26

6.48

13.15

Koers/Winst

8.8

6.9

16.5

59.4

9.0

5.5

Dividend per aandeel

2.40

0

2.0

2.20

2.42

2.42

Dividendrendement

5.64%

0

3.77%

3.98%

4.13%

3.56%

Bron: Bloomberg
Resultaten H1 2019

 • De omzet steeg met 44.1% tot € 140.8 miljoen.

 • De nettowinst steeg met 276 % tot € 56.4 miljoen.

Positieve punten

 • Immobel verwierf in het eerste halfjaar 91.600 m² aan nieuwe projecten in België, Duitsland en Frankrijk met een verwachte verkoopwaarde van € 550 miljoen.

 • De geschatte verkoopwaarde van de totale portefeuille wordt nu geschat op € 4.4 miljard. Het bedrijf verwacht dan ook sterke operationele resultaten de komende jaren.

 • In Frankrijk heeft Immobel ondertussen de volledige controle veroverd over Nafilyan & Partners. Het betaalde hiervoor een transactieprijs van € 52 miljoen. Deze dochter is vooral actief in het residentiële ontwikkelingssegment in Frankrijk.

 • Het management verwacht het dividend de komende boekjaren verder te verhogen met 4 tot 10% per jaar.

 • Een reeks projecten in de pijplijn zouden ervoor moeten zorgen dat ook de volgende boekjaren goede jaren worden voor Immobel.

Negatieve punten

 • De nettoschulden zijn met 30% gestegen tot € 447 miljoen. De schuldgraad blijft met 54% wel nog redelijk.

 • Marnix Galle combineert nog steeds de positie van CEO met de positie van voorzitter van de raad van bestuur, wat veel macht concentreert bij één persoon.

 • Door de lage rente blijft er veel geld circuleren in de vastgoedmarkt wat een opwaartste druk genereert op de prijzen. Bovendien willen andere spelers met cashoverschotten, zoals verzekeraars, meer beleggen in het relatief 'veilige' vastgoed. We sluiten een oververhitting in de bredere vastgoedmarkt dan ook niet uit.

SWOT

Sterktes

 • Geografisch gediversifieerde portefeuille
 • Aanwezig in verschillende marktsegmenten: residentieel, kantoor, retail, verkavelingen
 • Nieuw managementteam met goede track record
 • Komende jaren stijgend dividend verwacht

Zwaktes

 • Beperkte track record in Polen
 • Conjunctuurgevoelig

Opportuniteiten

 • Brede pijplijn met een portefeuille van meer dan 800.000 m² in fase van ontwikkeling
 • Hogere waardering op de beurs in de toekomst door minder volatiele resultaten

Bedreigingen

 • Scherpe groeivertraging in Europa
 • Stijgende rente
 • Vertragingen bij projecten door problemen met het verkrijgen van vergunningen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2019/01/11 51.2 EUR Kopen
2019/04/02 58.6 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.