Huya Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/03/2021
 • Koers opmaak studie: 19.95 USD
 • Huidige koers: 14.98 USD
 • Marktkapitalisatie: 4,7 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US44852D1081

Advies van de analist

 • US$ 17,00
 • US$ 25,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Huya is één van de grootste (live) game- streamingplatformen in China.

Gaming wordt steeds populairder maar ook het streamen van games is ontzettend populair. Kijkers kunnen hun favoriete (professionele) gamers aan het werk zien en zo inschatten welke games ze leuk vinden en eventueel willen kopen, of dingen bijleren over de games die ze reeds bezitten, of gaming competities bekijken (e-sports). Ook is het een vorm van entertainment (gewoon games kijken in plaats van ze zelf te spelen).

Twitch (Amerikaanse tegenhanger van Huya en in handen van Amazon) en Youtube verdienen voornamelijk geld door abonnementen (en advertenties). De Chinese tegenhangers (Huya en andere), verdienen hun geld hoofdzakelijk uit virtuele “donaties” of “geschenken” gestort door gebruikers aan streamers (vb een thumbs up of schatkist emoticon die verschijnt tijdens de live uitzending) alsook online statussymbolen. De streamers nemen dan 30% tot 40% van deze inkomsten en de platformen de rest. De interactie tussen streamers en kijkers is in China veel groter dan in het westen. De Chinese markt is veel meer gericht op mobiele games, en dus het streamen is daar eveneens hoofdzakelijk op gericht.


Huya : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

De resultaten van Huya in het vierde kwartaal konden niet echt overtuigen. Het management lijkt de focus wat verlegd te hebben van rendabiliteit naar het aanboren van nieuwe markten. Bovendien is er de onzekerheid omtrent de fusie, en mogelijk nog belangrijker, de toenemende druk van de Chinese overheid op techbedrijven. We handhaven daarom ons houden-advies.  Let op het hoge (Chinagerelateerde) risico. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio201820192020    2021 E
Omzet        4.663       8.375     10.91412.800
Operationele winst27261725
Nettowinst-1.9384688841.221
Winst per aandeel


0,76 $
Koers/winst


26,3
Dividend per aandeel


0
Dividendrendement


0%
Bron : Bloomberg, in yuan tenzij anders aangeduid


Resultaten 2020

 • Huya zag de omzet met 30,3% toenemen tot 10,9 miljard yuan.
 • De nettowinst steeg bijna 89% tot 884,2 miljoen yuan.

Positieve punten

 • De nettowinst steeg fors en lag lichtjes boven de verwachtingen.
 • Het totaal aantal maandelijks actieve gebruikers steeg in het vierde kwartaal 18,8% tot 178,5 miljoen (tov Q4 2019). 
 • Het aantal betalende gebruikers steeg in het vierde kwartaal 17,6% tot 6 miljoen (t.o.v. Q4 2019).

Negatieve punten

 • De omzet van Huya kwam onder de verwachtingen uit.
 • Het totaal aantal maandelijks actieve gebruikers steeg weliswaar tot 178,5 miljoen, maar dat is slechts 3,2% hoger dan het voorgaande kwartaal (Q3 2020). 
 • Het aantal betalende gebruikers klokte af op 6 miljoen, wat hetzelfde aantal is als het voorgaande kwartaal (Q3 2020).
 • Het management lijkt wat minder nadruk te leggen op de rendabliteit op kortere termijn. Bovendien zal er meer geld worden uitgegeven aan uitbreidingsinitiatieven (o.a. korte video's). Het ziet er dus naar uit dat de toekomstige winstverwachtingen wat moeten worden teruggeschroefd.
 • De korte video-toepassing werd gelanceerd maar heeft voorlopig nog niet al te veel gebruikers.
 • De Chinese overheid gaat strenger toezicht uitoefenen op de technologiesector en marktconcentratie is één van de aandachtspunten. In dat opzicht zal de Chinese toezichthouder ook de fusie tussen Huya en DouYu onder de loep leggen (en mogelijk blokkeren). Dat zou een tegenvaller zijn voor beide bedrijven maar anderzijds blijft het onderliggende groeiverhaal wel intact (dus ook in een "standalone" verhaal). De afronding van de overname/fusie van DouYu is voorzien midden 2021.

Overname DouYu door Huya

Huya wil concurrent DouYu overnemen. Tencent is aandeelhouder van beide bedrijven (Huya (37%) en DouYu (38%)). Onder impuls van Tencent gaan de twee groepen fusioneren tot 1 speler (officieel via overname van DouYu door Huya), die dan dé dominante speler kan worden op de gamestreamingmarkt met meer dan 250 à 300 miljoen users. Ter vergelijking, Twitch heeft ca 140 miljoen users. De fusie zou moeten afgerond worden medio 2021. Tencent koopt vlak voor de fusie aandelen bij van beide bedrijven (van de grote aandeelhouders), zodat het na de fusie 67,5% stemrecht heeft. Beide bedrijven noteren als ADR op de beurs van New York, met elk een marketcap om en bij de $ 5 miljard.

​​​​​​​Na de fusie Huya-DouYu zou Huya een dominante speler in China worden met een zeer groot netwerk, wat de aantrekkelijkheid vergroot. Het totale marktaandeel van de fusie-entiteit in deze niche zou volgens sommige bronnen tot 80% oplopen (MobTech). Volgens andere bronnen echter is het privébedrijf Kuaishou toch nog groter dan de fusie-entiteit. Alles hangt natuurlijk af van de vergelijkingsbasis (korte video’s – wat een andere soort vorm van entertainment is en ook een beetje een ander publiek trekt - of (live streaming) gaming video’s – wat meestal voor een langer tijdsinterval bekeken wordt).

Grootste risico is dat de Chinese overheid de deal kan blokkeren.

SWOT

Sterktes

 • Gaming is een erg populaire vorm van entertainment geworden en staat wellicht nog voor vele jaren groei.
 • Streaming is erg populair bij de jongere generaties.
 • China is een voor buitenlanders moeilijke markt om in door te breken, wat de kans op concurrentie verkleint.
 • Laagdrempelig voor klanten : vrij beschikbaar en toegankelijk voor iedereen.
 • Enorm aantal trouwe gebruikers.
 • Flinke omzetgroei in de afgelopen jaren.
 • Hebben niet te lijden onder een mislukking van games zoals de klassieke gamesproducenten.

Zwaktes

 • Als belegger heb je minder voeling met de websites en met het succesverhaal
 • Zeer sterk (éénzijdig) gefocust op China
 • Chinese bedrijven staan niet bepaald bekend omwille van hun transparantie en uitgebreide rapportering.
 • Het bedrijf moet nog bewijzen dat het effectief (heel) rendabel kan zijn.
 • Het bedrijf beschikt niet zelf over gaming-IP.
 • De aandeelhouders zijn via een complexe financieel-juridische structuur, opgezet om Chinese eigendomsregels te omzeilen, eigenlijk géén eigenaar van het bedrijf, maar hebben wel rechten op de inkomsten die uit de onderneming voortkomen (zgn VIE structure of Variable Interest Entity). Deze structuur is echter niet waterdicht wat het risico voor aandeelhouders vergroot.
 • Het Chinese model van (meer vrijblijvende) “giften” lijkt mogelijk volatieler dan het Amerkiaanse model van abonnementen.

Opportuniteiten

 • Verdere flinke groei verwacht.
 • De fusie kan synergieën opleveren.
 • Coronacrisis versterkt populariteit van gamen.
 • Lancering nieuwe nieuwe generatie spelconsoles versterkt de populariteit van gamen verder.
 • Met dit aandeel kan volop worden ingespeeld op de beloftevolle Chinese markt.
 • Eventuele verdere uitbreiding aantal gebruikers. Het netwerkeffect kan de groep de komende jaren nog dominanter maken.
 • Nauwere samenwerking met Tencent kan meer gebruikers naar Huya leiden.
 • (Toenemende) lancering van nieuwe games verhoogt de populariteit van de sites.
 • Nieuwe manieren van monetisatie (meer advertising,…)
 • Huya kan proberen zich meer te profileren in de markt van Kuaishou (meer korte video’s) om zo meer kijkers te trekken.
 • Huya wil internationaal uitbreiden; eerst in Latijns-Amerika en Azië, en daarna in de VS
 • Huya wil ook investeren in eigen eSports teams (mogelijk nieuwe inkomstenstromen maar in eerste instantie om naambekendheid te verwerven buiten China)
 • Huya lanceerde een cloud gaming platform (Yowa).

Bedreigingen

 • De winstverwachtingen zijn hooggespannen. Hamvraag is of ze dit kunnen inlossen.
 • Eventuele moeilijkheden die opduiken bij de fusie van Huya en Douyu (oa blokkeren door overheid).
 • Eventuele (zwaardere) aanloopinvesteringen bij de fusie die op de cash flow wegen.
 • Eventuele restricties opgelegd door de overheid kunnen de groei fors inperken (alhoewel die tot nu toe eerder gericht zijn op de games zelf en niet op streaming).
 • Eventuele concurrentie op de eigen Chinese markt. Onder andere het populaire Kuaishou kan zich ook meer gaan toespitsen op de gaming-niche. Bilibili heeft dan weer een strategisch partnership met Riot Games afgesloten voor het live uitzenden van het ultrapopulaire League of Legends in China.
 • Wellicht zal Tencent zijn invloed laten gelden en ervoor zorgen dat de meeste esports niet “exclusief” worden voor één streamer. Het is in het belang van Tencent dat hun games zoveel mogelijk in de kijker lopen op zoveel mogelijk verschillende websites, eerder dan van Huya een uitzonderlijk succesverhaal te maken.
 • Er zijn grenzen aan wat gebruikers willen betalen voor games en voor andere toepassingen.
 • Veranderingen in monetisatiegewoontes.
 • Mogelijk focust Huya de komende tijd vooral op het winnen van klanten en gespendeerde uren, ten koste van monetisatie, wat kan resulteren in zwakker dan verwachte resultaten.
 • Eventueel duurder worden van content (vb contracten op esports rechten binnen te halen).
 • Hoe groter en populairder het platform wordt, hoe kleiner nog de ruimte voor verdere explosieve groei (groeitempo zal afnemen).
 • Eventuele daling populariteit
 • Allerhande technische problemen of zwaktes
 • (Afnemende) lancering van nieuwe games verlaagt de populariteit van de sites.
 • Het model van giften als belangrijkste bron van inkomsten werkt mogelijk niet buiten China (misschien brengt een abonnementsformule een oplossing).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
17/11/2020 21.6 USD Kopen
16/02/2021 35.5 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.