Hostess Brands Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/08/2018
 • Koers opmaak studie: 12.21 USD
 • Huidige koers: 11.67 USD
 • Marktkapitalisatie: 1.6 miljard
 • Sector: Voeding
 • Markt: New York
 • ISIN: US44109J1060

Advies van de analist

 • US$ 13,00
 • US$ 17,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Hostess Brands is een Amerikaanse producent van een aantal zoete gebakjes en broodproducten, waarvan de Twinkie de bekendste is. Het bedrijf herstartte onder nieuw management in 2013 na een faillissement en haalt ondertussen opnieuw een omzet van meer dan $ 700 miljoen. Sinds november 2016 noteert het bedrijf opnieuw op de beurs van New York. 

Hostess Brands: omzetverdeling

Bron: Hostess Brands

Conclusie

De kwartaalcijfers waren een tegenvaller, waardoor de winstverwachtingen voor dit jaar moeten verlaagd worden. De factoren die zorgden voor de lagere winst lijken wel grotendeels tijdelijk en oplosbaar, waardoor we denken dat de winst in 2019 opnieuw kan stijgen.

Nieuws

-

Resultaten

'000.0002016E20172018E
Omzet717776853
Operationele winst188235149
Nettowinst5322461
Boekwaarde


Winst per aandeel0.731.680.58
Koers/Winst19921
Dividend per aandeel000
Dividendrendement


Bron: Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2018 

 • De omzet steeg met 6.2% tot $ 215.8 miljoen. 
 • De nettowinst daalde met 13% tot $ 24.6 miljoen. 

Positieve punten 

 • Hostess blijft sneller groeien dan de markt en vergrootte haar marktaandeel van 17.1% naar 17,5%. 
 • De nieuwe gezondere producten Bakery Petites verkopen goed en doen Hostess een nieuwe groep consumenten bereiken. 
 • Hostess gaat tegen het einde van het jaar prijsverhogingen doorvoeren om de gestegen kosten te compenseren. Dit zou vanaf 2019 de winst opnieuw gevoelig moeten verhogen.

Negatieve punten 

 • Stijgende kosten voor vooral transport hadden een negatieve impact op de winstmarge.
 • Grootse klant Wal-Mart verlaagde haar promotionele steun in de winkels voor de Hostessproducten, waardoor de verkoop in het kwartaal bij Wal-Mart met 12% daalde. Hostess zegt na gesprekken met Wal-Mart de situatie wel te hebben gecorrigeerd, en verwacht dat de promotionele steun de komende kwartalen opnieuw zal verbeteren.
 • De stijgende kosten en de zwakkere resultaten in dit kwartaal doen Hostess haar winstverwachtingen voor dit jaar met ongeveer 20% verlagen.

SWOT

Sterktes

 • Sterke merken met een lange geschiedenis die de consument aanspreken. Toen het bedrijf failliet ging kwamen er heel veel reacties in de media, en gingen vele consumenten Twinkies en andere producten massaal opkopen, wat leidde tot lege rekken in de winkels.
 • Sterk management met een lange en succesvolle track record in het herstructureren en groeien van voedingsbedrijven.
 • Een van de snelstgroeiende voedingsbedrijven de voorbije jaren, met één van de hoogste winstmarges.

Zwaktes 

 • De overname na het faillissement werd grotendeels met schulden gefinancierd, waardoor de schuldenlast vandaag eerder hoog is. De belangrijkste kapitaaluitgaven liggen echter achter de rug, waardoor er de komende jaren in principe genoeg free cashflow gegenereerd zal worden om de schulden verder af te bouwen.

Opportuniteiten 

 • Metropoulos blijft meestal 3-5 jaar geïnvesteerd in een bedrijf, wat aangeeft dat de kans groot is dat hij de komende twee jaar zal mikken op een overname van Hostess aan een hogere prijs.
 • De groei kan de komende jaren nog verder opgekrikt worden door nog uit te breiden naar distributiekanalen waar men nu nog niet aanwezig is.
 • Hostess wil haar productengamma nog verder aanvullen met complementair producten.
 • Hostess kan de komende jaren ook zelf nog verder groeien door de overname van kleinere concurrenten.
 • Op drie jaar tijd heeft Hostess haar marktaandeel verhoogd van 10,6% naar 16%. Vóór het faillissement had het bedrijf een marktaandeel van 22%, dus er is nog potentieel om verder te herstellen.

Bedreigingen 

 • De producten van Hostess zijn ongezonde snacks, waardoor er vragen zijn of de verkoop op lange termijn op peil zal blijven als de trend naar meer gezonde voeding zich doorzet de komende jaren. Vandaag groeit de categorie nog altijd met 2-3% per jaar.
 • De macht van de distributeurs kan in de toekomst mogelijk op de winstmarges van Hostess wegen. Dit gevaar wordt afgezwakt door het feit dat de producten van Hostess een hogere prijs hebben dan die van haar concurrenten, waardoor de distributeurs ook hierop een hogere marge verdienen en minder incentive hebben om over de prijs te gaan discussiëren. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/17 15.65 USD Kopen
2017/05/19 16.48 USD Houden
2017/09/08 13.36 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.