Henkel Analist: Geert Campaert

Algemene gegevens

 • Datum: 15/05/2018
 • Koers opmaak studie: 105.5 EUR
 • Huidige koers: 106.05 EUR
 • Marktkapitalisatie: 44 miljard
 • Sector: Consumptie-Luxe
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE0006048432

Advies van de analist

 • € 99,00
 • € 128,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Henkel is een Duitse familiale onderneming gecontroleerd door de Henkel-familie. In de loop der jaren is Henkel uitgegroeid tot een diverse groep met activiteiten in Laundry & Home Care (was- en schoonmaakproducten), Beauty Care (verzorgingsproducten) en Adhesive Technologies (lijmen, siliconen en coatings). Enkele van hun bekende merken zijn Persil, Bref, Le Chat, Schwarzkopf, Pattex en Pritt. 

Henkel: omzetverdeling

Bron: Henkel

Conclusie

Matig kwartaal bij Henkel, dat geconfronteerd werd met (tijdelijke) problemen in de VS. De sterkere euro is een tegenwind dit jaar en zal winstgroei moeilijk maken.

Nieuws

-

Resultaten

'000.000201320142015201620172018E
Omzet16.35516.42818.08918.71420.02920.256
Operationele winst2.5202.6152.9083.2343.4453.576
Nettowinst1.5891.6281.9212.0532.7932.649
Boekwaarde23.1326.5031.4634.6435.8739.06
Winst per aandeel4.044.354.175.476.436.08
Koers/Winst15.419.421.622.116.617.3
Dividend per aandeel1.201.291.451.621.791.86
Dividendrendement1.92%1.53%1.40%1.34%1.68%1.76%
Bron: Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal 2018 

 • De omzet daalde met 4.5% tot € 4.84 miljard. 
 • De nettowinst daalde met 9% tot € 543 miljoen. 

Positieve punten 

 • De belangrijkste divisie, Adhesive Technologies, blijft mooi groeien: de organische omzetgroei kwam uit op 4.7%. 
 • Het management herhaalt haar prognoses voor heel 2018: een organische omzetgroei van 2 tot 4% en een stijging van de aangepaste winst per aandeel van 6 tot 9%.  

Negatieve punten 

 • Distributieproblemen in de VS door een wissel van  logistieke partner die niet vlekkeloos verliep wogen op de resultaten in het kwartaal: de organische omzet daalde in de VS hierdoor met 6.5%. De problemen zouden ondertussen wel opgelost zijn en Henkel stelt hierdoor geen klanten verloren te hebben.
 • De zwakkere dollar woog op de resultaten.
 • In West-Europa blijven Beauty Care en Laundry & Home Care het moeilijk hebben door hevige (prijs)concurrentie. De organische groei bleef beperkt tot 0.2%
 • Hogere grondstoffenprijzen (o.a. door hogere olieprijzen) kunnen in de tweede jaarhelft op de winstmarges wegen. 

SWOT

Sterktes 

 • Goede track record op lange termijn, en familiale aandeelhouder die de strategie bewaakt.
 • Sterke merken en marktposities (nr. 1 in Adhesives, nr. 1 in Europa in Laundry)
 • Goed management dat in het verleden vlot overnames integreerde en synergieën realiseerde

Zwaktes 

 • Combinatie van Adhesives, Laundry & Home Care en Beauty Care wordt door markt als een bizarre combinatie gezien, waardoor ze in het verleden meestal lager gewaardeerd werden dan hun meer 'zuivere' sectorgenoten. 
 • De organische groei vertraagde de afgelopen jaren sterk. Het aantal potentiële targets om te groeien via overnames neemt af, en dreigen ook duur betaald te worden in de toekomst.

Opportuniteiten 

 • Sterke marktpositie in emerging markets kan komende jaren voor organische groei blijven zorgen, Henkel profiteert van uitbreidende middenklasse in die landen. 

Bedreigingen 

 • Ongeveer de helft van de Adhesives-producten zijn eerder cyclisch, waardoor de verkoop ervan kan vertragen of dalen bij een economische groeivertraging.
 • Een versterking van de euro zou voor negatieve wisselkoerseffecten zorgen op de buitenlandse winsten.
 • In West-Europa en de VS is de marktgroei laag. De concurrentie is hevig en dreigt nog toe te nemen de komende jaren. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 123.2 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.