HCA Healthcare Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 11/02/2019
 • Koers opmaak studie: 138 USD
 • Huidige koers: 126.71 USD
 • Marktkapitalisatie: 48 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: New York
 • ISIN: US40412C1018

Advies van de analist

 • US$ 117,00
 • US$ 152,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Hospital Corporation of America (HCA) Healthcare is de grootste private speler in de VS op het gebied van ziekenhuizen met 179 ziekenhuizen en 120 surgery centers (voor medische en plastische chirurgie). De helft van de ziekenhuizen bevinden zich in de staten Florida en Texas. HCA heeft in de VS een marktaandeel van ongeveer 4%. 

HCA Healthcare: Financieringsbron

Bron: HCA Healthcare

Conclusie

Opnieuw een goed kwartaal bij HCA, dat ook optimistisch is over 2019. Het aandeel is echter na de stijging van het voorbije jaar niet meer goedkoop, en bevindt zich nu in de houdenzone.

Nieuws

-

Resultaten

'000.0002013201420152016201720182019E
Omzet34.18236.91839.67844.74743.61446.67750.746
Operationele winst4.5765.4405.9186.1866.0576.5407.127
Nettowinst1.5561.8752.1292.8902.2163.4703.356
Boekwaarde-18.81-18.77-19.06-19.71-19.44-13.93-7.75
Winst per aandeel3.504.304.997.305.958.2210.04
Koers/Winst7.417.213.511.516.916.813.8
Dividend per aandeel000001.401.40
Dividendrendement000001.01%1.01
Bron: BloombergResultaten vierde kwartaal 2018 

 • De omzet steeg met 6.2% tot $ 12.27 miljard. 
 • De nettowinst steeg met 124% naar $ 1.06 miljard.

Positieve punten  

 • De inkomsten per opname stegen met 4.4%.  
 • De personeelskosten blijven goed onder controle, als percentage van de omzet blijven ze stabiel tegenover vorig jaar, ondanks de krappe arbeidsmarkt.
 • HCA gaat haar kwartaaldividend verhogen van $ 0.35 naar $ 0.40 per aandeel. 
 • HCA verwacht voor 2019 een verdere stijging van de winst per aandeel naar "$9.60 tot $ 10.20".

Negatieve punten 

 • Het aantal opnames op vergelijkbare basis steeg slechts met 1.9%. Het aantal bezoeken aan de spoedafdelingen daalde met 2.1%.
 • De balans blijft zwak met een schuldpositie van $ 32.8 miljard.

SWOT

Sterktes 

 • Lange track record, goede kennis van de sector
 • Hogere scores dan de concurrenten op verschillende kwaliteitsindicatoren
 • Verdere groei van omzet en winst verwacht komende jaren
 • Grootste private speler, wat schaalvoordelen geeft tegenover kleinere spelers en hen in staat stelt betere voorwaarden af te dwingen bij leveranciers en verzekeraars
 • Vooral aanwezig in grote steden met groeiende bevolking en stijgend inkomensgrens
 • Uitgebreide reeks diensten, waarbij spoeddiensten patiënten kunnen aanleveren voor de andere afdelingen

Zwaktes 

 • Afhankelijk van overheidsprogramma voor een groot deel van haar inkomsten.
 • Hoge schuldgraad en negatief eigen vermogen na vroegere leveraged buyout, al lijkt dit niet problematisch op korte termijn door stabiele cashflows

Opportuniteiten 

 • Aantrekkende economie zorgt voor extra groei
 • Obamacare zorgt komende jaren voor 4-5% extra inkomstengroei jaarlijks 
 • Verdere consolidatie in sector verwacht de komende jaren, HCA kan zo verder groeien
 • Florida en Texas kunnen in de toekomst er nog voor kiezen om de vergoedingen voor Medicaid uit te breiden, wat het aantal slechte betalers sterk zou doen dalen
 • Vastgoed onderbrengen in een REIT zou de totale waarde van de groep verhogen

Bedreigingen 

 • Ziekenhuissector is heel concurrentieel, een kwart van de spelers (vooral de kleinere) zijn verlieslatend
 • Wijzigingen in terugbetalingen en besparingen in sociale zekerheid in de toekomst kunnen winstgevendheid aantasten
 • Einde van Obamacare
 • Risico op rechtszaken voor zaken als kosten opblazen of aanrekenen van niet-verrichte   ingrepen, HCA hiervoor in de jaren '90 veroordeeld, net als verschillende andere ziekenhuisgroepen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 88.2 USD Houden
2017/11/17 75.24 USD Kopen
2018/07/27 124.15 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.