Galapagos Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/12/2020
 • Koers opmaak studie: 80.76 EUR
 • Huidige koers: 90.74 EUR
 • Marktkapitalisatie: 5,3 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003818359

Advies van de analist

 • € 64,00
 • € 96,00

Advies: houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Galapagos is een biotechbedrijf dat verschillende geneesmiddelen ontwikkelt. Oorspronkelijk waren de verwachtingen voor het geneesmiddel Jyselica (filgotinib) tegen reuma zeer hooggespannen maar bezorgdheid van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA deden het potentieel van het geneesmiddel flink afnemen voor de belangrijkste markt (de VS). Galapagos had voordien wel een zeer grote deal gesloten met Gilead waardoor het bedrijf nu op een enorme cashberg zit, dat kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van andere geneesmiddelen in portefeuille.

CEO/oprichter Onno Van De Stolpe heeft bijna 1% van de aandelen in handen. Gilead heeft, in verschillende stappen, een 25,54% belang genomen in Galapagos. De Nederlander Aat van Herk, de grootste aandeelhouder van Ablynx, heeft met zijn bedrijf "van Herk Investment" 9,28% van Galapagos in handen.

Conclusie

Het terugschroeven van de medewerking met Gilead en het stopzetten van de goedkeuringsprocedure in de VS waren alweer slecht nieuws. Maar de focus begint stilaan te verschuiven naar het feit dat Galapagos nog over een enorme cashberg beschikt om de (overige) geneesmiddelen in portefeuille verder te ontwikkelen. Wie het hoge risico niet schuwt mag het aandeel behouden.

Nieuws

-


Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet156318845561
Operationele winst-90-45370
Nettowinst-116-29150-251
Boekwaarde19,8722,29

Winst per aandeel-2,34-0,562,6-3,84
Koers/winstnrnr71,7nr
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste negen maanden 2020

 • Galapagos zag de omzet nagenoeg halveren tot € 368,6 miljoen. 
 • Netto werd een verlies geboekt van € 247,6 miljoen. 

Positieve punten

 • Filgotinib werd als middel tegen reuma goedgekeurd in Europa en Japan. Het zal naar de markt komen onder de naam "Jyseleca".
 • Het positieve resultaat in 2019 heeft uiteraard te maken met de deal met Gilead (zie verder). Een belangrijk deel van de inkomsten uit die deal zal over de komende jaren geleidelijk aan in de resultaten worden opgenomen (gespreid over 10 jaar).
 • De omzet bestaat doorgaans uit voorafbetalingen en mijlpaalbetalingen, door Novartis, Abbvie en Gilead.
 • De eerste studie in fase 3 op 3.000 patiënten voor Filgotinib was positief uitgevallen. Het middel bleek efficiënt genoeg om reuma te behandelen en er werden geen belangrijke schadelijke neveneffecten vastgesteld.
 • Galapagos beschikt over een stevige balans en heeft na de deal met Gilead een cashreserve opgebouwd, die in het laatste kwartaal afklokte op maar liefst € 5,3 miljard. 
 • Galapagos wil het aantal klinische studies in 2020 verdubbelen tot 80 en zo de pijplijn versneld uitbreiden.
 • Met de cashpositie zouden overnames kunnen verricht worden of onderzoeksprogramma's worden overgekocht.
 • Naarmate verschillende testresultaten bekend geraken kan de koers fors bewegen, al dan niet in gunstige zin.

Negatieve punten 

 • De Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) vroeg een studie naar de impact van filgotinib op de vruchtbaarheid van mannen.  De finale resultaten van deze studie werden verwacht in 2021. Eerder werd de indruk gewekt dat de FDA het middel al ging goedkeuren VOORALEER deze studie zou worden afgerond, zodat het middel in de VS net zoals in Europa al in 2020 zou kunnen worden gelanceerd. Nu blijkt echter dat de FDA terugkrabbelt en toch de resultaten van deze studie wil afwachten, waardoor de lancering van filgotinib in de VS in nauwe schoentjes komt te zitten. Hierdoor krijgen concurrerende geneesmiddelen (vooral Rinvoq van AbbVie) een grotere kans om door te breken.
 • Alsof dat nog niet voldoende slecht nieuws is, trekt de FDA in twijfel of het toekennen van een hogere dosis van het geneesmiddel wel de moeite waard is (tov het risico). En dat was net een van de voordelen van dit geneesmiddel tov de andere potentiële geneesmiddelen.
 • De R&D uitgaven gingen alweer flink de hoogte in. Ook de uitbouw van een commerciële organisatie voor filgotinib slorpt de nodige middelen op.
 • Door de coronacrisis werden een reeks klinische testen op filgotinib tijdelijk geschorst, omdat het middel de patiënten kwetsbaarder kan maken voor het coronavirus (het middel onderdrukt het immuunsysteem). De impact zou evenwel beperkt blijven.
 • Naarmate de diverse onderzoeksprogramma's naar geneesmiddelen vorderen, slorpen ze ook meer geld op ("cashburn"). De "cashburn" zal nog geruime tijd aanhouden.
 • De "cashburn" bedroeg in 2018 € 158 miljoen en steeg in 2019 tot € 334 miljoen (exclusief de deal met Gilead).
 • De verwachte "cashburn" werd in de eerste jaarhelft verlaagd tot € 400 - 430 miljoen voor 2020. Dat was lager dan de voordien (in Q4 2019) vooropgestelde vork van € 420 - 450 miljoen. De verlaging was het gevolg van het uitstellen van een reeks klinische studies (zie hoger). Echter, door de vertraging die Galapagos opliep in de VS (waardoor ook een mijlpaalbetaling wordt uitgesteld), zal de cashburn in 2020 € 490 - 520 miljoen bedragen. Deze laatste target bleef behouden.
 • Hoge kosten voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, zeker vanaf fase III. 
 • De slaagkans van nieuwe geneesmiddelen in ontwikkeling is beperkt; elke mislukking kan enorm op de koers wegen. 
 • Grote afhankelijkheid van filgotinib. 
 • De combinatietherapie van Galapagos tegen taaislijmziekte of mucoviscidose lijkt te werken, maar is minder efficiënt dan het concurrerende geneesmiddel van Vertex dat reeds op de markt is. Het Amerikaanse AbbVie nam het onderzoek over in 2019, in ruil voor $ 45 miljoen en tot $ 200 miljoen aan bijkomende mijlpaalbetalingen, aangevuld met eventuele royalties als het geneesmiddel de markt haalt.
 • Een overname van Galapagos is, na de R&D overeenkomst met Gilead, onwaarschijnlijk geworden.


Overige aandachtspunten : 

 • Eind maart 2019 publiceerde Galapagos testresultaten van filgotinib, en die vielen bijzonder goed mee. Het middel werkt niet alleen beter dan een placebo, maar het werkt in veel gevallen iets beter dan de huidige geneesmiddelen. Bovendien leken ook de bijwerkingen goed mee te vallen.
 • R&D overeenkomst Gilead - Galapagos : Farmagigant Gilead en Galapagos sloten medio 2019 een grote overeenkomst voor een verregaande samenwerking. Gilead kreeg inzagerecht in een aantal programma's en R&D en kreeg bovendien de exclusiviteit op alle belangrijke medicijnen ontwikkeld door Galapagos. Galapagos kreeg in 2019 daarvoor in eerste instantie $ 3,95 miljard (dat gespreid in het resultaat zal worden opgenomen). Daarnaast trok Gilead haar belang in Galapagos op van 12,3% naar 22% door $ 1,1 miljard te investeren (tegen € 140,59 per aandeel). Ook heeft Gilead het recht om het belang nadien verder op te trekken naar 29,9%. Gilead zal tot 2029 geen overnamebod op Galapagos lanceren. Voorts zijn er nog verschillende kleinere betalingen mogelijk onder de vorm van mijlpaal- of opt-in-betalingen. Galapagos krijgt tevens een grotere commerciële verantwoordelijkheid voor filgotinib in Europa. Galapagos wil met de middelen in eerste instantie haar R&D afdeling versneld uitbreiden, en ook de commerciële lancering in de EU ondersteunen.
 • Eind 2020 schroefde Gilead de samenwerking met Galapagos terug. Gilead zette de goedkeuringprocedure voor filgotinib in de VS stop. De verkoop in Europa komt volledig terug in handen van Galapagos, terwijl Gilead royalties zal ontvangen van 8% tot 15% (voordien 50/50 overeenkomst). Gilead behoudt wel de rechten op Jyseleca in de VS omdat het nog mogelijkheden ziet voor behandeling van darmontstekingsziektes. Maar zelfs voor de behandeling van reuma wil Gilead de rechten in de VS niet afstaan.

SWOT

Sterktes :

 • De geneesmiddelen van Galapagos zijn gericht op ziektes waarvoor nog geen degelijke behandeling voor handen is, waardoor een eventuele doorbraak een aanzienlijk financieel voordeel kan opleveren.
 • Biotech is in het algemeen minder onderhevig aan generische concurrentie (moeilijker “na te maken” molecules).
 • Stevige balans
 • Voldoende cash op de balans
 • Ontwikkelt een veelbelovend ontstekingsmedicijn filgotinib
 • Werkt samen met partner Gilead sinds begin 2016 voor de verdere ontwikkeling voor filgotinib.

Zwaktes :

 • Gezien de complexiteit van de molecules, moeilijker te ontwikkelen en hoge R&D kosten.
 • Zeer lange ontwikkelingsperiode van geneesmiddelen
 • Lage succesratio's in de sector
 • Zelfs een voor commercialisatie goedgekeurd geneesmiddel kan falen door onvoldoende commercieel succes (cfr. Thrombogenics).
 • Zeer grote afhankelijkheid van filgotinib.
 • Dit type bedrijven heeft doorgaans een hoge cashburn, zeker naarmate er producten in fase 3 zitten.

Opportuniteiten :

 • Eventuele goedkeuring filgotinib als middel tegen reuma en de ziekte van crohn
 • Eventuele succesvolle ontwikkeling filgotinib als middel tegen andere ziekten
 • Eventuele succesvolle andere middelen in de pijplijn.
 • Met de cashpositie zouden overnames kunnen verricht worden of onderzoeksprogramma's worden overgekocht.

Bedreigingen :

 • Geneesmiddelen die afvallen in één van de fases of die worden afgekeurd.
 • Falen in de goede commercialisatie van eventuele goedgekeurde geneesmiddelen
 • Soms duiken nevenwerkingen zeer laat op.
 • Eventuele overnames kunnen steeds fout aflopen.
 • Te snelle cashburn

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
02/02/2018 96.18 EUR Houden
19/08/2020 116.6 EUR Verkopen
20/11/2020 104.35 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.