Galapagos Analist: Willem De Meulenaer

Algemene gegevens

 • Datum: 18/05/2018
 • Koers opmaak studie: 76.2 EUR
 • Huidige koers: 83.68 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,9 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003818359

Advies van de analist

 • € 60,00
 • € 100,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Galapagos is een biotechbedrijf dat een geneesmiddel (filgotinib) ontwikkelt tegen o.a. reuma en de ziekte van Crohn. Het bedrijf onderzoekt of dit geneesmiddel daarnaast ook kan helpen om andere ziektes te bestrijden. In de pijplijn zit filgotinib, dat ontwikkeld wordt voor een drietal ziektes, in fase 3. Er zijn daarnaast nog enkele geneesmiddelen in fase 1 & 2. Qua intrinsieke waarde is vooral filgotinib belangrijk (ongeveer 80% van de waarde van de geneesmiddelenportefeuille). CEO/oprichter Onno Van De Stolpe heeft bijna 1% van de aandelen in handen. Gilead heeft een 13,3% belang genomen in Galapagos. De Nederlander Aat van Herk, de grootste aandeelhouder van Ablynx, heeft met zijn bedrijf "van Herk Investment" 7,7% van Galapagos in handen.

Conclusie

De interesse van Gilead (middels participatie en partnering) bevestigt het potentieel van Galapagos, maar geeft helaas géén sluitende zekerheid. Een overname (met Galapagos als prooi) valt zeker niet uit te sluiten. De intrinsieke waarde wordt vooral gevormd door één middel (filgotinib) dat wordt ontwikkeld voor meerdere ziektes, wat een investering zeer speculatief maakt. Enkel voor doorwinterde beleggers/speculanten te behouden. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet61152156179
Operationele winst-89-11-90
Nettowinst-11854-116-160
Boekwaarde9,3416,4019,87
Winst per aandeel-3,321,18-2,34-3,1
Koers/winstnr51,6nrnr
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
BronBloomberg

Resultaten eerste kwartaal 2018 

 • Galapagos zag de omzet in het eerste kwartaal van 2018 met 12,5% stijgen tot € 44,8 miljoen. 
 • Netto werd een verlies geboekt van € 37,3 miljoen. 

Positieve punten

 • De resultaten van Galapagos waren min of meer conform de verwachtingen. 
 • Galapagos beschikt over een stevige balans en heeft voldoende cash (om en bij de € 1,1 miljard). 
 • De testresultaten voor filgotinib tot nu toe zijn bemoedigend. 
 • Sinds begin 2016 werkt Galapagos samen met partner Gilead voor de verdere ontwikkeling voor filgotinib. 
 • Met de cashpositie zouden overnames kunnen verricht worden of onderzoeksprogramma's worden overgekocht. Galapagos zou zelf overnamekandidaat kunnen worden, met op de eerste plaats Gilead als potentiële overnemer. 
 • In de loop van 2018 zullen verschillende testresultaten worden bekend gemaakt. Die kunnen de koers fors beïnvloeden, al dan niet in gunstige zin.

Negatieve punten 

 • Naarmate de diverse onderzoeksprogramma's naar geneesmiddelen vorderen, slorpen ze ook meer geld op. De operationele "cash burn" versnelde van € 23,9 miljoen naar €41,3 miljoen.
 • Hoge kosten voor het ontwikkelen van een nieuwe medicijn, zeker vanaf fase III. 
 • De slaagkans van nieuwe geneesmiddelen in ontwikkeling is beperkt; een mislukking kan enorm op de koers wegen. 
 • Zeer grote afhankelijkheid van filgotinib. 

SWOT

Sterktes :

 • De geneesmiddelen van Galapagos zijn gericht op ziektes waarvoor nog geen degelijke behandeling voor handen is, waardoor een eventuele doorbraak een aanzienlijk financieel voordeel kan opleveren.
 • Biotech is in het algemeen minder onderhevig aan generische concurrentie (moeilijker “na te maken” molecules).
 • Stevige balans
 • Voldoende cash op de balans
 • Ontwikkelt een veelbelovend ontstekingsmedicijn filgotinib
 • Werkt samen met partner Gilead sinds begin 2016 voor de verdere ontwikkeling voor filgotinib.

Zwaktes :

 • Gezien de complexiteit van de molecules, moeilijker te ontwikkelen en hoge R&D kosten.
 • Zeer lange ontwikkelingsperiode van geneesmiddelen
 • Lage succesratio's
 • Zelfs een voor commercialisatie goedgekeurd geneesmiddel kan falen door onvoldoende commercieel succes (cfr. Thrombogenics).
 • Relatief kleine portefeuille met molecules (dus weinig spreiding risico).
 • Zeer grote afhankelijkheid van filgotinib.
 • Dit type bedrijven heeft doorgaans een hoge cashburn, zeker naarmate er producten in fase 3 zitten.

Opportuniteiten :

 • Eventuele goedkeuring filgotinib als middel tegen reuma en de ziekte van crohn
 • Eventuele succesvolle ontwikkeling filgotinib als middel tegen andere ziekten
 • Eventuele succesvolle andere middelen in de pijplijn.
 • Met de cashpositie zouden overnames kunnen verricht worden of onderzoeksprogramma's worden overgekocht.
 • Galapagos zou zelf overnamekandidaat kunnen worden, met op de eerste plaats Gilead als potentiële overnemer.

Bedreigingen :

 • Geneesmiddelen die afvallen in één van de fases of die worden afgekeurd.
 • Falen in de goede commercialisatie van eventuele goedgekeurde geneesmiddelen
 • Soms duiken nevenwerkingen zeer laat op.
 • Eventuele overnames kunnen steeds fout aflopen.
 • Te snelle cashburn

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
02/02/2018 96.18 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.