Fresenius Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/11/2021
 • Koers opmaak studie: 37.57 EUR
 • Huidige koers: 35.99 EUR
 • Marktkapitalisatie: 20,5 miljard EUR
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Duitsland
 • ISIN: DE0005785604

Advies van de analist

 • € 33,00
 • € 50,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Fresenius is een Duitse onderneming actief in de gezondheidszorg, via vier divisies.

 • Fresenius Medical Care (FMC) : via haar (ca 31%) participatie in Fresenius Medical Care is Fresenius actief in alles wat te maken heeft met (nier-)dialyse. FMC is wereldwijd de grootste aanbieder in deze markt.
 • Fresenius Helios : uitbater van ziekenhuizen in Duitsland (en Spanje) (100% participatie).
 • Fresenius Kabi : producent van (generische) geneesmiddelen en medische toestellen (100% participatie). Deze afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van chronisch en kritiek gewonde patiënten en omvat onder andere intraveneus toegediende generische verdovingsmiddelen en geneesmiddelen tegen infecties, voor de behandeling van kanker en tegen auto immuunziektes. De divisie omvat ook klinische voeding en infusie- en voedingspompen.
 • Fresenius Vamed : projectmanagement en dienstverlener aan ziekenhuizen (77% participatie).
Fresenius : omzetverdeling

Bron: DL omzet gecorrigeerd voor participatiegraad

Conclusie

De resultaten van Fresenius over het derde kwartaal waren een tikje beter dan verwacht, zodat het bedrijf de prognoses lichtjes kon optrekken. Desondanks presteert vooral de participatie Fresenius Medical Care vrij zwak als gevolg van een oversterfte bij dialysepatiënten (te wijten aan de pandemie). Ruimer gezien wegen de kosteninflatie en problemen in de toeleveringsketen op de resultaten. Fresenius is te behouden. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio                                                 2018         2019       2020    2021 E
Omzet33.53035.40936.27737.226
Operationele winst5.2514.6314.3854.260
Nettowinst2.0271.8831.7071.845
Boekwaarde27,830,130,4
Winst per aandeel3,653,383,063,29
Koers/winst11,614,812,411,2
Dividend per aandeel0,800,840,880,87
Dividendrendement1,89%1,67%2,33%2,35%
Bron : Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2021

 • Fresenius zag de omzet met 4,6% toenemen tot € 9,32 miljard.
 • De operationele winst daalde 9,4% tot € 1,01 miljard.
 • De nettowinst daalde 3,3% tot € 413 miljoen.

Postitieve punten

 • De resultaten van Fresenius kwamen lichtjes boven de verwachtingen uit.
 • De organische groei klokte af op 3%. Enkele kleinere acquisities voegden 2% extra toe, en wisselkoerseffecten hadden dit kwartaal eens geen (negatieve) invloed op de omzetgroei.
 • De omzetprognose voor 2021 werd verhoogd van "low to mid single digit" naar een groei van "mid single digit" (weliswaar tegen constante wisselkoersen). De winst zou aan de bovenkant moeten uitkomen van de eerder prognose van "een lage eencijferige groei" met dank aan de eerste effecten van enkele kostenbesparingsinitiatieven.
 • Fresenius Kabi boekte een omzetstijging van 9% (8% groei tegen constante wisselkoersen). De operationele winst steeg 8% tot € 300 miljoen (7% groei tegen constante wisselkoersen). De productieproblemen die het eerste kwartaal gemeld werden, speelden nog lichtjes in het tweede kwartaal en niet meer in het derde kwartaal. De afdeling profiteerde van een normalisering van de heelkundige ingrepen na corona.
 • Fresenius Helios boekte een omzetgroei van 9% (10% in constante wisselkoersen), deels (5%) dankzij overnames. De bedrijfswinst daalde 1% tot € 222 miljoen (0% tegen constante wisselkoersen). De afdeling houdt relatief goed stand door het herstel van niet-dringende medische ingrepen na de lockdowns.
 • De doelstellingen op middellange termijn (tot 2023) luiden als volgt : een groei van 4% tot 7% van de omzet en een groei van 5% tot 9% van de nettowinst. Kleine gerichte acquisities kunnen bij elk van deze doelstellingen een extra procent groei toevoegen.
 • Het dividend over het boekjaar 2020 werd voor de 28ste keer op rij verhoogd (met 4,8% tot € 0,88 per aandeel).
 • Door de toenemende concurrentie moest Fresenius enkele jaren terug de mooie groeiprognoses neerwaarts bijstellen, met een afkalvende koers als resultaat. De laatste jaren lijken de winst- en groeiprognoses terug wat te stabiliseren. De markt op zich blijft ook immers groeien en wellicht kan Fresenius daar mee van profiteren.

Negatieve punten

 • Corona zet de resultaten en marges bij Fresenius onder druk. Niet-dringende medische ingrepen worden uitgesteld en lagere productievolumes leiden tot onderbezettingskosten. Als tegenmaatregel werden efficiëntie- en kostenbesparingsprogramma's in gang gezet. Dat zal onder andere leiden tot jobverlies. 
 • Fresenius heeft bovendien last van kosteninflatie en problemen met de toeleveringsketen.
 • Fresenius Medical Care zag de omzet met 1% stijgen (+1% tegen constante wisselkoersen). De bedrijfswinst daalde 19% tot € 510 miljoen (-19% tegen constante wisselkoersen). De mindere resultaten waren te wijten aan covid-19 (ongebruikelijk hoog aantal sterftes bij dialysepatiënten) en hogere kosten allerhande. Voor het ganse jaar verwacht Fresenius Medical Care een groei van 2% tot 7% maar een daling van de nettowinst van 17% tot 27%. Dit kwartaal voegde het management er aan toe dat het verwacht eerder aan de onderkant van de vooropgestelde vorken uit te komen.

SWOT

Sterktes :

 • Fresenius is aanwezig in een groeiend marktsegment ("mid-single-digit" over alle segmenten heen).
 • De activeiten zijn gespreid over verschillende afdelingen.
 • Fresenius Medical Care is de grootste speler wereldwijd in zijn niche, wat een competitief voordeel oplevert (schaalgrootte, goedkoper produceren,...). FMC behandelt zowat 10% van de dialysepatiënten wereldwijd. In de VS heeft FMC zelfs een marktaandeel van 38% (van het aantal dialysepatiënten daar). Van alle dialyseproducten wereldwijd komt zo'n 36% van FMC.

Zwaktes :

 • De concurrenten zijn niet de minste : o.a. Baxter, HCA Holdings en DaVita Healthcare (op het vlak van dialyse) op het domein van FMC en andere grote spelers in de gezondheidszorg, afhankelijk van de divisie (oa Johnson & Johnson en farmaspelers).
 • Fresenius is relatief groot geworden, waardoor de groei onvermijdelijk moet afnemen.
 • Fouten in producten kunnen aanzienlijke gevolgen hebben en tot kostelijke claims leiden en/of dalend vertrouwen in de producten.
 • Resultaten kunnen onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen.
 • Buiten de VS is de dialysemarkt versnipperd en in handen van ziekenhuizen of ziekenhuisketens.

Opportuniteiten :

 • Nieuwe (of vernieuwende) producten in de pijplijn kunnen de groei terug aanzwengelen.
 • Fresenius verwacht een groei van een vijftal procent voor alle afdelingen met uitzondering van FMC, waar de groei iets hoger zou moeten uitkomen. Groei van de dialysemarkt wordt de komende jaren geschat op 4,5% tot 7%.
 • Een consolidatie buiten de VS zou de marges ten goede komen bij FMC.
 • Verdere regionale expansie (vb. Azië, Latijns-Amerika).
 • Een uitbreiding van de aangeboden diensten.
 • Uitbreiding van het aantal aangeboden producten over de divisies heen.
 • Selectieve buy- and build-acquisities over de divisies heen.

Bedreigingen :

 • De groei is de laatste jaren afgenomen tot een relatief bescheiden tempo door hevige concurrentie.
 • Goed renderende markten krijgen steeds aandacht van concurrenten.
 • Druk op de algemene (en te hoge) kosten voor gezondheidszorg sijpelt ook door naar spelers zoals Fresenius.
 • Op korte termijn zou de winst volgens de managementprognoses met slechts hetzelfde percentage moeten aangroeien als de omzet.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
03/12/2020 37.5 EUR Kopen
11/08/2021 45 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.