Facebook Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/07/2019
 • Koers opmaak studie: 195.94 USD
 • Huidige koers: 189.93 USD
 • Marktkapitalisatie: 559 miljard USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US30303M1027

Advies van de analist

 • US$ 172,00
 • US$ 240,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Facebook is de meest populaire sociale netwerksite ter wereld, met ruim meer dan 2 miljard regelmatige gebruikers (maandelijks actief) en is beschikbaar in 70 talen. Daarnaast zet het in op populaire apps voor smartphones, zoals WhatsApp (systeem om berichten en beelden door te sturen), Messenger (tekstberichten, audioboodschappen, bellen via internet) en Instagram (photosharing). De meeste van deze apps hebben meer dan één miljard gebruikers.​​​​​​​

Facebook : Omzetverdeling

Bron: Facebook

Conclusie

Facebook werd de afgelopen kwartalen getroffen door meerdere (privacy-gerelateerde) problemen. Verrassend genoeg hebben deze problemen de onderliggende rendabiliteit en groei van facebook nauwelijks aangetast, wat uiteraard goed nieuws is. Ook in het tweede kwartaal waren de resultaten beter dan verwacht, al werd de nettowinst weer flink afgeroomd door een aanzienlijke boete. ​​​​​​​Aan de huidige waardering is Facebook te behouden.​​​​​​​

Nieuws

-

Resultaten

(in miljoen)2016201720182019 E
Omzet27.63840.65355.83870.152
Operationele winst12.42720.20324.913
Nettowinst10.18815.92022.11124.554
Boekwaarde20,4925,5829,48
Winst per aandeel3,565,497,658,77
Koers/Winst32,332,117,122,4
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2019

 • Facebook zag de omzet in het tweede kwartaal van 2019 met 27,6% aantrekken tot $ 16,9 miljard.
 • De nettowinst daalde 48,8% tot $ 2,62 miljard.

Positieve punten

 • Facebook publiceerde alweer resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen. De verschillende privacyproblemen waarmee het bedrijf te kampen had in de afgelopen kwartalen, hebben amper een negatieve impact op de advertentie- en andere inkomsten. Ook gebruikers laten zich blijkbaar niet afschrikken door de privacyproblemen.
 • Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg 1,9% tot 1,59 miljard op het einde van het tweede kwartaal.
 • De strengere Europese privacy-regels hinderen kleinere concurrenten meer dan Facebook zelf.
 • Omdat Facebook zoveel gegevens verzamelt over haar klanten, kan het steeds gerichter reclame maken, wat adverteerders graag hebben.
 • Verdere investeringen in Facebook, Instagram, Messenger en Whatsapp resulteren mogelijk in hernieuwde interesse bij gebruikers en meer mogelijkheden om te rentabiliseren (o.a. focus op video en posts die verdwijnen). Op korte termijn zal dat leiden tot meer kosten maar op langere termijn zijn de mogelijkheden groter volgens het management.
 • Facebook en Instagram kunnen wellicht nog rendabeler worden gemaakt; bij Messenger en WhatsApp staat Facebook nog maar aan het begin van een monetisering.
 • Facebook heeft zijn site kwalitatiever gemaakt, met meer aandacht voor berichten van vrienden. Gebruikers spenderen weliswaar iets minder tijd op de website, maar de ervaring zou nu beter zijn. Op die manier hoopt Facebook belangrijk te blijven.
 • Zuckerberg is terughoudend om zonder meer alle applicaties vol publiciteit te steken. Hij wil dit op een meer doordachte (en dus duurzamere en op termijn rendabelere) manier doen. Maar zo'n model ontwikkelen kost tijd.

Negatieve punten

 • De flinke winstdaling is het gevolg van een dispuut met de Federal Trade Commission (Amerikaanse concurrentiewaakhond) ivm de schending van de privacy. De provisie van $ 3 miljard die eerder werd opgezet, bleek onvoldoende te zijn : de uiteindelijke boete bedroeg $ 5 miljard (al hield het management wel al rekening met dat hogere bedrag).
 • Het aantal gebruikers stabiliseert al enkele kwartalen in de VS, Canada en Europa.
 • Er is heel wat heisa rond het misbruik van Facebook-gegevens door derde partijen. De overheden wereldwijd leggen als gevolg strengere regels op, wat de groei van Facebook in zekere mate zal belemmeren.
 • Facebook gaat flink investeren om haar netwerken veiliger te maken, zelfs in die mate dat het op de winstgevendheid kan beginnen wegen. 
 • Er wordt stevig geïnvesteerd in nieuwe technologieën, wat op de marges kan wegen. Ook heeft het management meermaals gewaarschuwd dat het huidige groeitempo niet houdbaar is. De groei zou sterk kunnen afnemen eens de frequentie van advertenties niet verder toeneemt. Anderzijds kan de kwaliteit van de reclame verder verbeterd (gepersonaliseerd) worden.​​​​​​​​​​​​​​
 • Het Amerikaanse gerecht heeft een onderzoek geopend naar concurrentieverstoring veroorzaakt door de techsector (dus niet enkel Facebook). Het is dus mogelijk dat er nog boetes in de pijpleiding zitten, al is het momenteel onmogelijk een inschatting te maken van de kansen of bedragen.


Cryptomunt : "Libra"

Facebook wil zijn eigen cryptomunt, de "Libra" lanceren. In tegenstelling tot de Bitcoin, waarvan de koers gevormd wordt door vraag en aanbod (wat een heel grillig koersverloop oplevert), zal de libra gekoppeld worden aan een korf van munten, waaronder de euro en de dollar (waardoor de munt wellicht een heel pak stabieler zal zijn). Onder andere Visa, Mastercard en Paypal hebben aangegeven dat ze zullen meewerken aan deze munt. Facebook zal een digitale portefeuille lanceren, de "Calibra". De lancering is voorzien voor de eerste helft van  2020. Het project is één van de vele nieuwe projecten waarmee Facebook bezig is en waar toekomstpotentieel in zit.

Het is echter nog te vroeg om een inschatting te maken wat de financiële impact zou kunnen zijn. Wellicht zal dergelijke impact in de eerste jaren sowieso relatief beperkt blijven.

SWOT

Sterktes :

 • Facebook heeft zich opgewerkt als hét sociale netwerk bij uitstek en is wereldwijd razend populair.
 • Laagdrempelig : Facebook is vrij beschikbaar en toegankelijk voor iedereen.
 • Enorm aantal trouwe gebruikers
 • Vrij grote gebruikerstevredenheid
 • Zeer hoge groei van de omzet

Zwaktes :

 • Winstgroei veel minder rechtlijnig dan de omzetgroei
 • Lage CTR-rate (percentage bezoekers dat op advertentie klikt)
 • Voorlopig slechts één belangrijke manier voor monetisatie : advertenties. Daarnaast wordt er bv. ook info, die Facebook op allerhande manieren verzamelt, doorverkocht.
 • Inhoudelijke controle van de website is niet eenvoudig (haatpagina's en -campagnes)
 • De grenzen inzake privacy worden regelmatig afgetast (o.a. surfgedrag wordt gecontroleerd)
 • Lage bescherming van de gebruikersinfo.
 • Aandeelhoudersstructuur waarbij stemrechten disproportioneel verdeeld zijn ten gunste van de oprichters.

Opportuniteiten :

 • Verdere uitbreiding ledenaantal (vnl in groeilanden).
 • Sterke positie Facebook geeft het bedrijf een voorsprong bij de “verovering” van nieuwe landen.
 • Overname & integratie/wisselwerking met andere populaire websites kunnen een boost geven aan Facebook of zorgen minstens voor steun (WhatsApp (systeem om berichten en beelden enz. door te sturen), Instagram (photosharing),...).
 • Volledige analyse van het gedrag van gebruikers leidt tot nieuwe inzichten die op hun beurt kunnen leiden tot nieuwe inkomsten (like, dislike, surfgedrag,...).
 • Analyse van het gebruikersgedrag leidt ook tot betere en dus meer succesvolle advertenties (betere CTR-rate).
 • Verdere monetisatie op andere manieren dan rechtstreekse reclame op de website.
 • Uitbreiding naar groeilanden

​​​​​​​Bedreigingen :

 • Daling populariteit Facebook, daling leden-aantal door concurrenten
 • Allerhande technische problemen of zwaktes (identiteitsdiefstal enz...)
 • Daling groeitempo online advertenties.
 • Toenemende populariteit van “ad-blocks” : programma's die advertenties blokkeren – dit gaat uiteraard volledig in tegen het businessmodel van Facebook.​​​​​​​​​​​​​​
 • Overheidsingrijpen; doorbreken monopolie- of machtspositie, stringente wetgeving die het monetisatieproces zwaar belemmert.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 139.58 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.