Facebook Analist: Willem De Meulenaer

Algemene gegevens

 • Datum: 18/05/2018
 • Koers opmaak studie: 183.76 USD
 • Huidige koers: 194.3 USD
 • Marktkapitalisatie: 503 miljard USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US30303M1027

Advies van de analist

 • US$ 150,00
 • US$ 230,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Facebook is de meest populaire sociale netwerksite ter wereld, met om en bij de 2 miljard regelmatige gebruikers (maandelijks actief) en is beschikbaar in 70 talen. Daarnaast zet het in toenemende mate in op populaire apps voor smartphones, zoals WhatsApp (systeem om berichten en beelden door te sturen), Messenger (tekstberichten, audioboodschappen, bellen via internet) en Instagram (photosharing). De meeste van deze apps hebben meer dan één miljard gebruikers.​​​​​​​

Facebook : Omzetverdeling

Bron: Facebook

Conclusie

De heisa rond het misbruik van Facebook-gegevens door derde partijen is naar de achtergrond verschoven nu Facebook alweer schitterende resultaten publiceerde. Het verschroeiende groeitempo zal echter wellicht de komende kwartalen wat afzwakken. Aan de huidige waardering is Facebook te behouden.


​​​​

Nieuws

-

Resultaten

(in miljoen)2015201620172018 E
Omzet17.92827.63840.65356.551
Operationele winst6.22512.42720.203
Nettowinst3.66910.18815.93425.361
Boekwaarde15,5420,4925,58
Winst per aandeel1,313,565,498,64
Koers/Winst79,932,332,121,3
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal 2018

 • Facebook zag de omzet in het eerste kwartaal van 2018 met een stevige 49% aantrekken tot $ 12,0 miljard.
 • De nettowinst steeg 63% tot $ 5,0 miljard.

Positieve punten

 • Facebook publiceerde nogmaals schitterende resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen.
 • Facebook heeft zijn site kwalitatiever gemaakt, met meer aandacht voor berichten van vrienden. Gebruikers spendeerden weliswaar iets minder tijd op de website, maar de ervaring zou nu beter zijn. Op die manier hoopt Facebook belangrijk te blijven.
 • Zuckerberg is terughoudend om zonder meer alle applicaties vol publiciteit te steken. Hij wil dit op een meer doordachte (en dus duurzamere en op termijn rendabelere) manier doen. Maar zo'n model ontwikkelen kost tijd.

Negatieve punten

 • Het management verwacht dat het groeitempo wat zal afzwakken de komende kwartalen.
 • Er is heel wat heisa ontstaan rond het misbruik van Facebook-gegevens door derde partijen. Mogelijk zullen de overheden wereldwijd strengere regels opleggen, wat de groei van Facebook zal belemmeren.
 • Facebook gaat flink investeren om haar netwerken veiliger te maken, zelfs in die mate dat het op de winstgevendheid kan beginnen wegen. 
 • Er wordt stevig geïnvesteerd in nieuwe technologieën, wat op de marges kan wegen. Ook heeft het management meermaals gewaarschuwd dat het huidige groeitempo niet houdbaar is. De groei zou sterk kunnen afnemen eens de frequentie van advertenties niet verder toeneemt. Anderzijds kan de kwaliteit van de reclame verder verbeterd (gepersonaliseerd) worden.​​​​​​​​​​​​​​

SWOT

Sterktes :

 • Facebook heeft zich opgewerkt als hét sociale netwerk bij uitstek en is wereldwijd razend populair.
 • Laagdrempelig : Facebook is vrij beschikbaar en toegankelijk voor iedereen.
 • Enorm aantal trouwe gebruikers
 • Vrij grote gebruikerstevredenheid
 • Zeer hoge groei van de omzet

Zwaktes :

 • Winstgroei veel minder rechtlijnig dan de omzetgroei
 • Lage CTR-rate (percentage bezoekers dat op advertentie klikt)
 • Voorlopig slechts één belangrijke manier voor monetisatie : advertenties. Daarnaast wordt er bv. ook info, die Facebook op allerhande manieren verzamelt, doorverkocht.
 • Inhoudelijke controle van de website is niet eenvoudig (haatpagina's en -campagnes)
 • De grenzen inzake privacy worden regelmatig afgetast (o.a. surfgedrag wordt gecontroleerd)
 • Lage bescherming van de gebruikersinfo.
 • Aandeelhoudersstructuur waarbij stemrechten disproportioneel verdeeld zijn ten gunste van de oprichters.

Opportuniteiten :

 • Verdere uitbreiding ledenaantal (vnl in groeilanden).
 • Sterke positie Facebook geeft het bedrijf een voorsprong bij de “verovering” van nieuwe landen.
 • Overname & integratie/wisselwerking met andere populaire websites kunnen een boost geven aan Facebook of zorgen minstens voor steun (WhatsApp (systeem om berichten en beelden enz. door te sturen), Instagram (photosharing),...).
 • Volledige analyse van het gedrag van gebruikers leidt tot nieuwe inzichten die op hun beurt kunnen leiden tot nieuwe inkomsten (like, dislike, surfgedrag,...).
 • Analyse van het gebruikersgedrag leidt ook tot betere en dus meer succesvolle advertenties (betere CTR-rate).
 • Verdere monetisatie op andere manieren dan rechtstreekse reclame op de website.
 • Uitbreiding naar groeilanden

​​​​​​​Bedreigingen :

 • Daling populariteit Facebook, daling leden-aantal door concurrenten (Google voorlopig nog niet zo succesvol)
 • Allerhande technische problemen of zwaktes (identiteitsdiefstal enz...)
 • Daling groeitempo online advertenties.
 • Toenemende populariteit van “ad-blocks” : programma's die advertenties blokkeren – dit gaat uiteraard volledig in tegen het businessmodel van Facebook.​​​​​​​​​​​​​​

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 139.58 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.