Eurofins Scientific Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/10/2021
 • Koers opmaak studie: 102.84 EUR
 • Huidige koers: 89.44 EUR
 • Marktkapitalisatie: 19,74 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: FR0014000MR3

Advies van de analist

 • € 84,60
 • € 121,10

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Eurofins Scientific, opgericht in 1987, is één van de grootste spelers in bio-analytische testen voornamelijk gespecialiseerd in milieuanalyse (bodem-, water- en luchtonderzoek), voedingsanalyse en analyses voor de farmaceutische en medische sector (bv. bloed- en DNA-analyse). De groep heeft via een lange reeks overnames een netwerk kunnen opbouwen van meer dan 900 laboratoria verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en Azië. Eurofins stelt meer dan 47.000 mensen tewerk en beschikt over een portfolio van meer dan 200.000 analytische methodes.

Eurofins Scientific: geografische omzetverdeling

  Bron: Eurofins Scientific (9M 2021)

  Conclusie

  Eurofins Scientific zag ook in het derde kwartaal van het boekjaar solide prestaties. Zo steeg de omzet in Q3 jaar-over-jaar organisch met 11,7% tot €1,63 miljard en over de eerste negen maanden met 30,8% tot € 4,9 miljard. Het COVID-verhaal blijft aanslepen waardoor nog steeds ongeveer 18,4% van de omzet (ongeveer € 300 miljoen) afkomstig was van COVID-gerelateerde activiteiten (21,4% voor de eerste negen maanden). De inkomsten vanuit de kernactiviteiten (exclusief COVID-inkomsten) stegen in Q3 organisch met 9% en over de eerste negen maanden met 14%. Het management stelt dat het toekomstige verloop van de COVID-gerelateerde inkomsten uiterst onvoorspelbaar is, maar verhoogde wel de raming voor dit jaar met 20% tot € 1,2 miljard, wat nog steeds zeer conservatief lijkt. Bij momenten lijkt het alsof CEO Gilles Martin bewust de aandacht tracht af te wenden van de lucratieve pandemie-boost, erop doelend de Eurofins-aandeelhouder voornamelijk te overtuigen van het post-corona bedrijfsprofiel en zo doende de COVID-gerelateerde koersschommelingen binnen de perken te houden. Vooralsnog blijft de pandemie echter een belangrijke driver van inkomsten. Ook aan de guidance vanaf 2022, waarbij tot hiertoe geen COVID-inkomsten werden verrekend, wou het management nog niet sleutelen. Naar alle waarschijnlijkheid krijgen we dus bij de jaarcijfers opnieuw een (licht) verhoogde guidance. Het aandeel noteert vandaag aan een verwachte koers-winstverhouding van 22,6 en een verwachte EV/EBITDA van 12,6. Dit lijkt op het eerste gezicht aanvaardbaar, al is de waardering onderliggend mogelijks aan de hoge kant in de wetenschap dat de pandemie in de nabije toekomst permanent aan kracht zou verliezen. Voorlopig lijkt dat evenwel nog niet het geval. Ondanks de hoge vaccinatiegraad beginnen de COVID-besmettingen in verschillende landen opnieuw sterk te stijgen. Eurofins fungeert in dat opzicht gedeeltelijk als indekking tegen de pandemie. Hoe langer de gezondheidscrisis duurt, hoe beter voor Eurofins. Het advies blijft aan de huidige koers op HOUDEN.

  Nieuws

  *** TRADING UPDATE Q3 2021 ***

  • De omzet steeg in het derde kwartaal j-o-j met 14,6% (organisch +11,7%) tot €1,63 miljard, voornamelijk gedreven door de aanhoudende COVID-19-gerelateerde activiteiten. Over de eerste negen maanden steeg de omzet met 30,9% tot € 4,9 miljard (organisch +30,8%).
  • De kernactiviteiten, die los staan van de COVID-19 gerelateerde activiteiten, kenden in het derde kwartaal een sterke organische omzetgroei van 9% t.o.v. een solide vergelijkingsbasis in het vorige boekjaar. Over de eerste negen maanden steeg de omzet van de kernactiviteiten organisch met 14%. Beide cijfers liggen ruim boven de LT-targets van de groep van 5% organische groei.
  • De COVID-19-gerelateerde inkomsten bedroegen iets meer dan €300 miljoen en maakten zo ongeveer 18,4% van de totale omzet uit (21,4% voor de eerste negen maanden). Het management stelt dat het toekomstige verloop van de COVID-gerelateerde inkomsten uiterst onvoorspelbaar is, maar verhoogde wel de raming voor dit jaar met 20% tot € 1,2 miljard, wat nog steeds zeer conservatief lijkt. Het bedrijf stelt wel dat vanwege een graduele shift in de productmix de EBITDA-marge iets lager uitkwam dan in de voorgaande kwartalen.
  • Eurofins Scienitifc werd in september opgenomen in de CAC 40 Index.
  • het bedrijf bevestigde dit jaar reeds 28 overnames, goed voor ongeveer € 160 miljoen aan jaarlijkse omzet. Het management denkt dat dit bedrag dit jaar nog kan oplopen tot bijna € 200 miljoen (jaardoelstelling was € 150 miljoen). 
  • Outlook: Zoals verwacht trok Eurofins de guidance voor het lopende boekjaar opnieuw op. Het management rekent nu op een omzet van € 6,35 miljard (voorheen € 6,15 miljard). Gegeven de onzekerheid rond de volumes en geografische mix blijven de verwachtingen voor de EBITDA en vrije kasstroom echter onaangeroerd (zie "Resultaten boekjaar 2020"hieronder). Ook aan de guidance vanaf 2022 wil het management nog niet sleutelen. Bij de berekening van de verwachtingen voor de volgende jaren ging het management er echter vanuit dat er geen COVID-gerelateerde inkomsten meer zouden zijn. Naar alle waarschijnlijkheid krijgen we dus bij de jaarcijfers opnieuw een verhoogde guidance. 

  04-06-2021: Eurofins laat in een korte update weten dat dat zowel de kernactiviteiten als de COVID-19-gerelateerde activeiten het in april uitstekend blijven doen. De omzet steeg in de eerste vier maanden van het boekjaar met 46% (organisch +50%). De omzet van de kernactiviteiten steeg organisch met 16%, gedreven door een herstel van de door corona getroffen deelactiviteiten. Vergeleken met de eerste vier maanden van 2019 (pre-covid dus) steeg de omzet van de kernactiviteiten organisch met meer dan 13%. Het lijkt er dus meer en meer op dat de resultaten van 2021 stevig boven de guidance zullen uitvallen.

   01-03-2021: Eurofins verkreeg van de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) een zogenaamde Emergency Use Authorization (een soort versnelde goedkeuring tijdens noodsituaties) voor een COVID-19 PCR-testkit die online gekocht kunnen worden (99 USD) zonder voorschrift. Het bedrijf zegt ook met de Europese autoriteiten in overleg te zijn voor dergelijke goedkeuring. Let wel, dergelijke EUA-goedkeuringen blijven enkel geldig voor zolang de autoriteiten dit nodig achten gegeven de noodsituatie.

   16-10-2020: De Raad van Bestuur zal een 10-voor-1 aandelensplit voorstellen op de buitengewone Algemene Vergadering van 16 november. De split dient het aandeel meer toegankelijk te maken voor een bredere groep investeerders. De nieuwe aandelen met nominale waarde van 0,01 EUR zullen naar verwachting noteren op 19 november.

   27-08-2020: Abbott Laboratories verkreeg van de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) een zogenaamde Emergency Use Authorization (een soort versnelde goedkeuring tijdens noodsituaties) voor een goedkope ($5), snelle (15 min.) en betrouwbare test voor het opsporen van besmettingen met het coronavirus. Deze test zou vergelijkbaar zijn met een zwangerschapstest, waarvoor je dus geen speciale apparatuur nodig hebt. Een brede toepassing van dergelijke test zou de rol van Eurofins Scientific fors kunnen doen afnemen. Momenteel blijft de goedkeuring echter beperkt en mag de test slechts in bepaalde omstandigheden gebruikt worden. Op termijn lijkt het echter onvermijdelijk dat het gebruik van dit type testen zal toenemen, gezien de kostprijs en snelheid een stuk interessanter zijn.

   19-05-2020: Eurofins haalde via een uitgifte van 1 miljoen nieuwe aandelen €535 miljoen aan vers kapitaal op. De gelden zullen gebruikt worden voor een snelle uitbouw van COVID-19-gerelateerde testcapaciteit en voor de versterking van de kapitaalstructuur.

   6-05-2020: Eurofins kon zonder veel moeite een nieuwe obligatieuitgifte voltooien voor €600 miljoen ter herfinanciering van twee uitstaande leningen die in 2022 en 2023 op eindvervaldag komen. Deze herfinanciering bevordert de gemiddelde looptijd van de schulden en zo ook de liquiditeitspositie van het bedrijf.

   Resultaten

   Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
   Omzet 2,542,973,784,565,446,43
   Operationele winstmarge 11,1%10,0%9,1%8,0%14,7%20,6%
   Netto winstmarge 6,9%7,3%5,9%4,3%9,9%14,4%
   Boekwaarde per aandeel 6,078,189,4010,2714,1019,31
   Winst per aandeel 1,091,271,271,102,904,54
   Koers/Winst 374026452423
   Dividend 0,200,240,290,000,680,68
   Dividendrendement 0,49%0,47%0,88%0,00%0,99%0,66%
   Bron: Bloombergin EUR

   *** Zie Trading Update derde kwartaal bij 'Nieuws' ***

   Resultaten eerste jaarhelft 2021​​​​​​​

   • De omzet steeg in de eerste jaarhelft j-o-j met 41% tot 3,27 miljard euro, sterk boven de verwachtingen van het management.
   • De aangepaste brutobedrijfswinst (adj. EBITDA) steeg met 104% tot 1 miljard euro. Dit geeft een aangepaste EBITDA-marge van 30,8%, een stijging van 9,6 procentpunt.
   • De nettowinst verdrievoudigde jaar-over-jaar met 339% tot €415 miljoen. De aangepaste nettowinst, die rekening houdt met niet-recurrente kosten en opbrengsten, steeg met 211% tot €582 miljoen. De aangepaste WPA verdrievoudigde tot €3,05.
   • De vrije cash flow steeg met ongeveer 55% tot 489 miljoen euro.

   Positieve punten

   • Eurofins ontwikkelde tijdens de pandemie op korte tijd een hele suite aan producten gerelateerd aan COVID-19. Denk bijvoorbeeld aan testen op besmetting met het virus, testen op de aanwezigheid van antilichamen, testen in het kader van vaccins en farmaceutische producten,... De verhoogde COVID-19-gerelateerde activiteiten konden de negatieve impact op sommige niet-essentiële laboratoria vanwege de lockdowns meer dan compenseren. Gedurende de eerste 6 maanden van 2021 waren de corona-gerelateerde activiteiten goed voor zo'n €750 miljoen (ofwel 22,9%) van de omzet. De laboratoria van Eurofins verwerkten gedurende de pandemie al meer dan 25 miljoen PCR-testen.
   • De kernactiviteiten, los van de COVID-19 gerelateerde inkomsten, kenden in de eerste jaarhelft een organische omzetgroei van 17% jaar-over-jaar, maar bleven evenwel nog deels getroffen door verschillende lockdowns. T.o.v. van de eerste jaarhelft van 2019 (pre-COVID) bedroeg de organische omzetgroei van de kernactiviteiten 13% (gecorrigeerd voor de cyberaanval in 2019). De naar schatting €250 miljoen aan misgelopen inkomsten vanwege verplichte sluitingen in 2020 werden zo al sneller dan verwacht gerecupereerd.
   • Eurofins kon reeds 3.250 contracten afsluiten met bedrijven overheen 36 landen voor het SAFER@WORK programma dat het in mei van vorig jaar lanceerde om de veiligheid van de werkplek te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Het zijn voornamelijk ook de zwaar getroffen sectoren als hospitality en luchtvaart die nood zullen hebben aan de producten en diensten van Eurofins bij de heropstart van hun activiteiten. Zo werden er bv. contracten afgesloten met Radisson Hotel Group, Aena en Luxaviation om hun cliënteel snel en goedkoop toegang te verlenen tot PCR-testen. De contracten vertegenwoordigen potentiële inkomsten van €550 miljoen die het management in de tweede jaarhelft van dit boekjaar verwacht bij de heropstart van deze bedrijven.
   • Eurofins verkreeg in de eerste jaarhelft een investment grade rating van Fitch nadat het reeds in 2020 een Baa3 rating kreeg met stabiele outlook van Moody's. Met deze ratings hoopt het bedrijf betere voorwaarden te bekomen op de schuldmarkten. 
   • Outlook:
    • Het management stelt dat de aanhoudende onzekerheid rond COVID-19 het nog steeds niet toelaat om precieze inschattingen te maken aangaande de resultaten. Op basis van de sterke prestaties van de eerste jaarhelft verhoogde het wel de guidance voor 2021 en rekent het nu op een omzet van minstens €6,15 miljard (voorheen €5,45 miljard) en een aangepaste EBITDA van €1,7 miljard (voorheen €1,25 miljard). Om deze verwachting in te lossen moeten er slechts €250 miljoen aan COVID-19-gerelateerde inkomsten volgen in de tweede jaarhelft (eerste jaarhelft €750 miljoen) en moeten de inkomsten uit kernactiviteiten groeien met een bescheiden 5% (eerste jaarhelft 17%). De kans lijkt dus groot dat de guidance opnieuw te conservatief is.
    • Het management blijft rekenen op een organische omzetgroei van de kernactiviteiten (excl. COVID-19 inkomsten) van 5% in zowel 2022 als 2023.
    • Het management verwacht/hoopt dat 2022 het eerste jaar zal zijn waarbij de resultaten niet langer vertekend zullen zijn door COVID-19. Zonder enige corona-inkomsten rekent het op een omzet van €5,45 miljard, een EBITDA van €1,3 miljard en een vrije kasstroom van €750 miljoen. Het maakt hierbij de veronderstelling dat tegen die tijd de food service, hospitality en travel segmenten opnieuw draaien op historische niveaus. Ook hier lijkt de kans steeds groter te worden dat er nog steeds COVID-19-gerelateerde inkomsten zullen zijn, waardoor de guidance te conservatief is.
    • Het management heeft als doel om in 2023 een omzet te genereren van €5,75 miljard, een EBITDA van €1,375 miljard en een vrije kasstroom van €800 miljoen.
   • M&A: Voor 2021 rekent het bedrijf op ongeveer €150 miljoen aan bijkomende omzet vanwege acquisities. Het management acht het plausibel dat het bedrijf in 2022 en 2023 telkens €200 miljoen aan bijkomende omzet uit acquisities zal verwerven. De groepsomzet voor 2022 en 2023 wordt dan respectievelijk €5,7 miljard en €6,175 miljard. De meest strategische overnames werden reeds gerealiseerd de afgelopen jaren waardoor het bedrijf zich nu meer toespitst op operationele excellentie.
   • De nettoschuld daalde j-o-j met ongeveer 22% tot €2 miljard dankzij een sterke stijging van de vrije cashflow een kapitaalverhoging waarbij € 535 miljoen werd opgehaald. De verhouding tussen de nettoschuld en de aangepaste EBITDA daalde van 2,5x tot 1x. Door de vele overnames van de afgelopen jaren lag de schuldgraad eerder aan de hoge kant. Het bedrijf doelde oorspronkelijk om deze terug te brengen tot max. 2,5x tegen het einde van dit boekjaar, maar slaagde hier dus veel sneller in dan verwacht, mede dankzij de hogere brutobedrijfswinst vanwege de COVID-19-gerelateerde activiteiten.

    Negatieve punten

    • Verschillende kernactiviteiten kregen te maken met onregelmatigheden te wijten aan het coronavirus. Denk hierbij aan test-segmenten gerelateerd aan voeding, restaurants, hospitality en reizen. Deze activiteiten zullen pas kunnen normaliseren als de COVID-19-crisis geheel voorbij is. De misgelopen inkomsten van 2020 zijn evenwel reeds ingehaald ondertussen.

    SWOT

    Sterktes :

    • Eurofins kan zich positioneren als one-stop-shop voor bioanalytische testen vanwege haar uitgebreid labo-netwerk en portfolio van meer dan 200.000 verschillende testen. Hierdoor heeft het bedrijf ook aanzienlijke cross-sell mogelijkheden.
    • Goede track record opgebouwd voorbije decennia met een reeks strategische overnames
    • Wereldleider in verschillende van haar activiteiten.
    • De meeste eindmarkten zijn non-cyclisch van aard.
    • De groep geniet van aanzienlijke schaalvoordelen wat de toetredingsbarrière tot de markt verhoogt.
    • Klanten stappen niet snel over naar een concurrent vanwege hoge overstapkosten.

    Zwaktes :

    • Overnames worden meestal met bijkomende schulden gefinancierd.
    • De overnames van de voorbije jaren hebben niet tot hogere marges geleid, wat lijkt aan te geven dat ze niet goedkoop betaald werden.
    • Aangezien het bedrijf de afgelopen jaren zeer actief is geweest op vlak van acquisities kent het bedrijf een zeer groot aantal dochterondernemingen.

    Opportuniteiten :

    • Betreft een sterk gefragmenteerde markt met nog veel overnamepotentieel.
    • Een stijgende mate van regulatie ondersteunt de vraag naar de diensten van Eurofins.
    • Testing-activiteiten worden meer en meer geoutsourced.

    Bedreigingen :

    • Focus op omzetgroei kan in de toekomst leiden tot te dure of minder gepaste overnames
    • Als de integratie van de vele recente overnames niet vlot zou verlopen en de verwachte synergieën niet gerealiseerd worden kan de schuldgraad oncomfortabel hoog worden.
    • Risico op technologische disruptie indien meer kleinere, handige toestellen van spelers zoals b.v. Biocartis op de markt komen, waardoor klanten hun testen in de toekomst zelf kunnen uitvoeren.
    • Reputatieschade indien ooit zou blijken dat Eurofins geknoeid heeft met haar testresultaten.

    Overzicht historische adviezen

    Datum Koers Advies
    12/02/2019 306 EUR Kopen
    02/09/2019 416 EUR Houden

    Lexicon

    Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

    Disclaimer

    • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

    • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

    • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

    • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

    • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
     De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

    • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

    • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
     De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

    • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

    • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.