Eurofins Scientific Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/11/2020
 • Koers opmaak studie: 68.6 EUR
 • Huidige koers: 78 EUR
 • Marktkapitalisatie: 12,9 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: FR0014000MR3

Advies van de analist

 • € 62,00
 • € 73,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Eurofins Scientific, opgericht in 1987, is één van de grootste spelers in bio-analytische testen voornamelijk gespecialiseerd in milieuanalyse (bodem-, water- en luchtonderzoek), voedingsanalyse en analyses voor de farmaceutische en medische sector (bv. bloed- en DNA-analyse). De groep heeft via een lange reeks overnames een netwerk kunnen opbouwen van meer dan 900 laboratoria verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en Azië. Eurofins stelt meer dan 47.000 mensen tewerk en beschikt over een portfolio van meer dan 200.000 analytische methodes.

Eurofins Scientific: geografische omzetverdeling (H1 2020)

  Bron: Eurofins Scientific

  Conclusie

  Weinig verrassingen bij de trading update voor het derde kwartaal. Eurofins blijft genieten van COVID-19 gerelateerde inkomsten die de misgelopen inkomsten rond voornamelijk voedings-, hospitality-, en reisgerelateerde testen meer dan compenseren. Zo steeg de omzet in het derde kwartaal jaar-over-jaar met 21% tot €1,4 miljard (organisch +22,7%). Het bedrijf blijft inzetten op nieuwe COVID-19 gerelateerde diensten en tracht tevens zijn testcapaciteit verder te verhogen nu het duidelijk is dat op verschillende plaatsen in de wereld het virus weer razendsnel circuleert. Weet dat het merendeel van de laboratoria van Eurofins Scientific als essentieel beschouwd werden en daarom operationeel konden blijven gedurende de eerste lockdowns in maart en april, wat bij nieuwe lockdowns niet anders zal zijn. Het bedrijf besloot om niet meer te sleutelen aan de pre-COVID-19 outlook voor 2020 en 2021 gegeven de onzekere marktomstandigheden, maar verwacht wel dat het deze objectieven significant zal overstijgen vanwege de hoge vraag naar COVID-19-gerelateerde diensten.

  De in juli verkregen investment grade rating (Baa3) van Moody’s geeft een incentive om de balans gezond en de schuldgraad onder controle te houden. Daarnaast zou de competitieve marktpositie van Eurofins het management ertoe in staat moeten stellen om verder te groeien zowel in omvang als in efficiëntie. Het is echter niet zeker hoeveel van de nieuwe COVID-19-gerelateerde omzet recurrent zal blijven op middellange termijn. Bovendien is de prijs van het aandeel de laatste weken stevig opgelopen waardoor het noteert aan een redelijk hoge verwachte koers/winst verhouding van 56. Het advies blijft daarom op HOUDEN.

  Nieuws

  ***TRADING UPDATE DERDE KWARTAAL***

  • De omzet steeg in het derde kwartaal jaar-over-jaar met 21% tot €1,4 miljard (organisch +22,7%) gedreven door een sterke vraag naar COVID-19 gerelateerde diensten. Over de eerste 9 maanden van het boekjaar steeg de omzet jaar-over-jaar met 12% (11,1% organisch) tot €3,7 miljard. 
  • De kernactiviteiten, los van de COVID-19 gerelateerde inkomsten, kenden opnieuw een lichte organische groei. De beoogde 5% organische omzetgroei werd echter nog niet behaald vanwege aanhoudende onregelmatigheden te wijten aan het coronavirus. Denk hierbij aan test-segmenten gerelateerd aan voeding, restaurants, hospitality en reizen. Deze activiteiten zullen pas kunnen normaliseren als de COVID-19-crisis voorbij is.
  • De gemiddelde looptijd van de schulden werd via enkele herfinancieringen verlengd van 3,3 naar 4,1 jaar.
  • Het management besloot om de pre-COVID-19 outlook voor 2020 en 2021 onveranderd te laten gezien het de verdere evolutie van de pandemie niet kan inschatten, maar acht de kans aanzienlijk dat de werkelijk behaalde resultaten significant hoger zullen liggen vanwege de COVID-19-gerelateerde inkomsten. Voor 2020 en 2021 verwacht het bedrijf een omzet van respectievelijk €5 miljard en €5,45 miljard (met telkens minstens 5% organische groei), een aangepaste EBITDA van respectievelijk €1,1 miljard en €1,25 miljard, en een vrije kasstroom van respectievelijk €600 miljoen en €700 miljoen. Wel verlaagd het de verwachtingen omtrent acquisities gegeven de beperkingen omtrent reizen.
  • Het management verwacht/hoopt dat 2022 het eerste jaar zal zijn waarbij de resultaten niet langer vertekend zullen zijn door COVID-19. Het bedrijf heeft als doel om in dat jaar een omzet te genereren van €5,7 miljard (incl. 5% CAGR sinds 2019 excl. COVID-19 inkomsten), een EBITDA van €1,35 miljard en een vrije kasstroom van €800 miljoen. Het maakt hierbij de veronderstelling dat tegen die tijd de food service, hospitality en travel segmenten opnieuw draaien op historische niveaus. Verder verwacht het management tegen 2022 de schuldgraad (nettoschuld over brutobedrijfswint) terug te brengen onder 2x. 

  16-10-2020: De Raad van Bestuur zal een 10-voor-1 aandelensplit voorstellen op de buitengewone Algemene Vergadering van 16 november. De split dient het aandeel meer toegankelijk te maken voor een bredere groep investeerders. De nieuwe aandelen met nominale waarde van 0,01 EUR zullen naar verwachting noteren op 19 november.

  27-08-2020: Abbott Laboratories verkreeg van de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) een zogenaamde Emergency Use Authorization (een soort versnelde goedkeuring tijdens noodsituaties) voor een goedkope ($5), snelle (15 min.) en betrouwbare test voor het opsporen van besmettingen met het coronavirus. Deze test zou vergelijkbaar zijn met een zwangerschapstest, waarvoor je dus geen speciale apparatuur nodig hebt. Een brede toepassing van dergelijke test zou de rol van Eurofins Scientific fors kunnen doen afnemen. Momenteel blijft de goedkeuring echter beperkt en mag de test slechts in bepaalde omstandigheden gebruikt worden. Op termijn lijkt het echter onvermijdelijk dat het gebruik van dit type testen zal toenemen, gezien de kostprijs en snelheid een stuk interessanter zijn.

  19-05-2020: Eurofins haalde via een uitgifte van 1 miljoen nieuwe aandelen €535 miljoen aan vers kapitaal op. De gelden zullen gebruikt worden voor een snelle uitbouw van COVID-19-gerelateerde testcapaciteit en voor de versterking van de kapitaalstructuur.

  6-05-2020: Eurofins kon zonder veel moeite een nieuwe obligatieuitgifte voltooien voor €600 miljoen ter herfinanciering van twee uitstaande leningen die in 2022 en 2023 op eindvervaldag komen. Deze herfinanciering bevordert de gemiddelde looptijd van de schulden en zo ook de liquiditeitspositie van het bedrijf.

  Resultaten

  In Miljoen Eur2014201520162017201820192020E
  Omzet1.4101.9502.5362.9713.7814.5624.912
  Operationele winst174235317349431366-
  Nettowinst115114194257292195346
  Boekwaarde23.4523.2260.781.7981.79102.69-
  Winst per aandeel7.171.0311.4414.3115.9510.9720.16
  Koers/Winst40563740214522
  Dividend per aandeel1.321.4522.42.883.454.17
  Dividendrendement0.57%0.41%0.36%0.39%0.74%0.77%0.93%
  Bron : Bloomberg  Resultaten eerste jaarhelft 2020​​​​​​​

  • De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 7,2% tot 2,32 miljard euro (organische +5,1%)
  • De aangepaste brutobedrijfswinst (EBITDA) steeg met 18,9% tot 493 miljoen euro. Dit geeft een EBITDA-marge van 21,2%, een stijging van 210 basispunten.
  • De nettowinst steeg jaar-over-jaar met 60,9% tot € 95 miljoen. De aangepaste nettowinst, die rekening houdt met niet-recurrente kosten en opbrengsten, steeg met 19,2% tot € 187 miljoen.
  • De vrije cash flow steeg met ongeveer 184,5% tot 315 miljoen euro.

  Positieve punten​​​​​​​

  • Het merendeel van de activiteiten van Eurofins werden als essentieel aanzien en mochten gedurende de lockdowns operationeel blijven. Vanaf midden maart begon het aantal COVID-19-gerelateerde activiteiten bij Eurofins te stijgen naarmate de overheden steeds meer hulp zochten van private laboratoria. Eurofins zegt op korte termijn een hele suite aan producten ontwikkelt te hebben gerelateerd aan COVID-19 waarmee het meer dan 20 miljoen patienten per maand kan bedienen. Denk bijvoorbeeld aan testen op besmetting met het virus, testen op de aanwezigheid van antilichamen, testen in het kader van vaccins en pharmaceutische producten,... De verhoogde COVID-19-gerelateerde activiteiten konden zo de negatieve impact op sommige niet-essentiële laboratoria vanwege de lockdowns compenseren.
  • In mei lanceerde Eurofins eveneens een productsuite voor bedrijven, genaamd SAFER@WORK, om de veiligheid van de werkplek te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Hiervan werden reeds 500 contracten verkocht, terwijl er nog voor 700 contracten onderhandelingen lopen.
  • De nettoschuld daalde met ongeveer 20% tot € 2,58 miljard dankzij een sterke stijging van de vrije cashflow, alsook door een kapitaalverhoging die in mei plaatsvond (zie nieuws) en waarbij € 535 miljoen werd opgehaald. De verhouding tussen de nettoschuld en de aangepaste EBITDA daalde zo van 3,24x tot 2,53x. Door de vele overnames van de afgelopen jaren lag de schuldgraad eerder aan de hoge kant. Het bedrijf doelde om deze terug te brengen tot max. 2,5x tegen 2021, maar zal hier dus sneller in slagen dan verwacht. 
  • Outlook: het management verwacht alle jaardoelstellingen te bereiken met uitzondering van het aantal overnames. Zo verwacht het bedrijf in 2020 een omzet te behalen van minstens 5 miljard euro (+10%), een aangepaste EBITDA van 1,1 miljard euro, en een vrije cash flow van minstens 500 miljoen euro. Het management stelt verder dat, ondanks de aanhoudende onzekerheid omtrent het coronavirus, de outlook voor de tweede jaarhelft er zeer goed uitziet.
  • Eurofins verkreeg in juli een investment grade rating (Baa3) met stabiele outlook van Moody's. Met de rating hoopt het bedrijf betere voorwaarden te bekomen op de schuldmarkten.

  Negatieve punten​​​​​​​

  • Vanwege de pandemie verlaagde Eurofins haar overnametempo. Zo werden er in de eerste jaarhelft slechts voor € 76 miljoen aan overnames gerealiseerd (-34%) waarvan de meeste reeds in de pipeline zaten voor de COVID-19-uitbraak. Het bedrijf ging echter hoe dan ook de focus verleggen op operationele excellentie gezien de meest strategische overnames reeds werden gerealiseerd. 
  • Vanwege de beperkte visibiliteit en onzekere marktomgeving werd het dividend over 2019 voorzichtigheidshalve geschrapt. Dit ondanks een stevige liquiditeitspositie van $1 miljard aan cash & opneembare kredietfaciliteiten.

  SWOT

  Sterktes :

  • Eurofins kan zich positioneren als one-stop-shop voor bioanalytische testen vanwege haar uitgebreid labo-netwerk en portfolio van meer dan 200.000 verschillende testen. Hierdoor heeft het bedrijf ook aanzienlijke cross-sell mogelijkheden.
  • Goede track record opgebouwd voorbije decennia met een reeks strategische overnames
  • Wereldleider in verschillende van haar activiteiten.
  • De meeste eindmarkten zijn non-cyclisch van aard.
  • De groep geniet van aanzienlijke schaalvoordelen wat de toetredingsbarrière tot de markt verhoogt.
  • Klanten stappen niet snel over naar een concurrent vanwege hoge overstapkosten.

  Zwaktes :

  • Overnames worden meestal met bijkomende schulden gefinancierd.
  • De overnames van de voorbije jaren hebben niet tot hogere marges geleid, wat lijkt aan te geven dat ze niet goedkoop betaald werden.
  • Aangezien het bedrijf de afgelopen jaren zeer actief is geweest op vlak van acquisities kent het bedrijf een zeer groot aantal dochterondernemingen.

  Opportuniteiten :

  • Betreft een sterk gefragmenteerde markt met nog veel overnamepotentieel.
  • Een stijgende mate van regulatie ondersteunt de vraag naar de diensten van Eurofins.
  • Testing-activiteiten worden meer en meer geoutsourced.

  Bedreigingen :

  • Focus op omzetgroei kan in de toekomst leiden tot te dure of minder gepaste overnames
  • Als de integratie van de vele recente overnames niet vlot zou verlopen en de verwachte synergieën niet gerealiseerd worden kan de schuldgraad oncomfortabel hoog worden.
  • Risico op technologische disruptie indien meer kleinere, handige toestellen van spelers zoals b.v. Biocartis op de markt komen, waardoor klanten hun testen in de toekomst zelf kunnen uitvoeren.
  • Reputatieschade indien ooit zou blijken dat Eurofins geknoeid heeft met haar testresultaten.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  12/02/2019 306 EUR Kopen
  02/09/2019 416 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.