Eurofins Scientific Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/05/2021
 • Koers opmaak studie: 82.43 EUR
 • Huidige koers: 81.96 EUR
 • Marktkapitalisatie: 15,72 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: FR0014000MR3

Advies van de analist

 • € 68,00
 • € 89,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Eurofins Scientific, opgericht in 1987, is één van de grootste spelers in bio-analytische testen voornamelijk gespecialiseerd in milieuanalyse (bodem-, water- en luchtonderzoek), voedingsanalyse en analyses voor de farmaceutische en medische sector (bv. bloed- en DNA-analyse). De groep heeft via een lange reeks overnames een netwerk kunnen opbouwen van meer dan 900 laboratoria verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en Azië. Eurofins stelt meer dan 47.000 mensen tewerk en beschikt over een portfolio van meer dan 200.000 analytische methodes.

Eurofins Scientific: geografische omzetverdeling

  Bron: Eurofins Scientific (2020)

  Conclusie

  Eurofins Scientific zag de resultaten in 2020 fors toenemen dankzij de pandemie. Zo steeg de omzet het voorbije boekjaar met ongeveer 19%, de aangepaste brutobedrijfswinst met 51,8% en de aangepaste nettowinst met bijna 97%. Daarnaast steeg ook de vrije kasstroom fors met 143% tot ongeveer €873 miljoen. Mede hierdoor daalde nettoschuld met 31% en daalde de schuldgraad van 3,2x tot 1,6x. Eurofins ontwikkelde op korte termijn een hele suite aan producten gerelateerd aan COVID-19 en kon zo de negatieve impact op de inkomsten van voornamelijk voedings-, hospitality-, en reisgerelateerde testen meer dan compenseren. Het bedrijf schat het totaal aan COVID-19-gerelateerde omzet op €800 miljoen (14,7% van de omzet) terwijl de verloren omzet vanwege de pandemie geraamd werd op €250 miljoen. Het management is van mening dat heel uiteenlopende scenario’s mogelijk zijn voor de komende jaren, afhankelijk van de snelheid en effectiviteit van de vaccinaties. Het besloot daarom vast te houden aan de pre-COVID-19 outlook waarbij het een omzet verwacht van €5,45 miljard, een aangepaste EBITDA van €1,25 miljard, en een vrije kasstroom van €700 miljoen. De trading update (zie "Nieuws") voor het eerste kwartaal van 2021 laat echter nog geen afzwakking van de COVID-19-gerelateerde inkomsten zien waardoor het zeer waarschijnlijk is dat de resultaten van 2021 een stuk hoger zullen uitvallen dan de guidance. Het aandeel noteert vandaag aan een verwachte koers-winst verhouding van 18, wat fair lijkt. Het advies blijft op HOUDEN.

  Nieuws

  *** TRADING UPDATE Q1 2021 ***

  • De omzet steeg in het eerste kwartaal met 41,3% (organisch +44,3%) tot €1,6 miljard, voornamelijk gedreven door de aanhoudende COVID-19-gerelateerde activiteiten.
  • De kernactiviteiten, die los staan van de COVID-19 gerelateerde activiteiten, kenden in het eerste kwartaal een organische omzetgroei van 10% t.o.v. een solide vergelijkingsbasis in het vorige boekjaar.
  • De COVID-19-gerelateerde inkomsten bedroegen plus minus €400 miljoen en maakten zo ongeveer een vierde van de totale omzet uit.
  • Eurofins blijft actief inzetten op innovatie van COVID-19-gerelateerde producten en lanceerde zo o.a. nieuwe PCR testkits die nieuwe varianten van het virus kunnen detecteren en nieuwe zelftestkits waarmee de klanten hun PCR test thuis kunnen uitvoeren waarna deze opgehaald wordt om naar het labo te brengen.
  • Eurofins kon reeds 3.200 contracten afsluiten met bedrijven overheen 36 landen voor het SAFER@WORK programma dat het in mei van vorig jaar lanceerde om de veiligheid van de werkplek te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Het zijn voornamelijk ook de zwaar getroffen sectoren als hospitality en luchtvaart die nood zullen hebben aan de producten en diensten van Eurofins bij de heropstart van hun activiteiten. Zo werden er bv. contracten afgesloten met Radisson Hotel Group, Aena en Luxaviation om hun cliënteel snel en goedkoop toegang te verlenen tot PCR-testen. De contracten vertegenwoordigen potentiële inkomsten van €550 miljoen die het management in de tweede jaarhelft van dit boekjaar verwacht bij de heropstart van deze bedrijven.
  • Dankzij de sterke financiële prestaties verlaagde Eurofins zijn schulden met ongeveer €392 miljoen.
  • Outlook: Het management laat de outlook voor de komende jaren onveranderd (zie "Resultaten boekjaar 2020" hieronder) en stelt opnieuw dat het de verdere evolutie van de pandemie moeilijk kan inschatten. Het voegt er wel aan toe dat het zeer waarschijnlijk is dat de uiteindelijke resultaten van 2021 een stuk beter zullen zijn dan de guidance die ze geven en dat de COVID-gerelateerde activiteiten op zijn minst deels zullen aanhouden tot na 2021.

  01-03-2021: Eurofins verkreeg van de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) een zogenaamde Emergency Use Authorization (een soort versnelde goedkeuring tijdens noodsituaties) voor een COVID-19 PCR-testkit die online gekocht kunnen worden (99 USD) zonder voorschrift. Het bedrijf zegt ook met de Europese autoriteiten in overleg te zijn voor dergelijke goedkeuring. Let wel, dergelijke EUA-goedkeuringen blijven enkel geldig voor zolang de autoriteiten dit nodig achten gegeven de noodsituatie.

  16-10-2020: De Raad van Bestuur zal een 10-voor-1 aandelensplit voorstellen op de buitengewone Algemene Vergadering van 16 november. De split dient het aandeel meer toegankelijk te maken voor een bredere groep investeerders. De nieuwe aandelen met nominale waarde van 0,01 EUR zullen naar verwachting noteren op 19 november.

  27-08-2020: Abbott Laboratories verkreeg van de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) een zogenaamde Emergency Use Authorization (een soort versnelde goedkeuring tijdens noodsituaties) voor een goedkope ($5), snelle (15 min.) en betrouwbare test voor het opsporen van besmettingen met het coronavirus. Deze test zou vergelijkbaar zijn met een zwangerschapstest, waarvoor je dus geen speciale apparatuur nodig hebt. Een brede toepassing van dergelijke test zou de rol van Eurofins Scientific fors kunnen doen afnemen. Momenteel blijft de goedkeuring echter beperkt en mag de test slechts in bepaalde omstandigheden gebruikt worden. Op termijn lijkt het echter onvermijdelijk dat het gebruik van dit type testen zal toenemen, gezien de kostprijs en snelheid een stuk interessanter zijn.

  19-05-2020: Eurofins haalde via een uitgifte van 1 miljoen nieuwe aandelen €535 miljoen aan vers kapitaal op. De gelden zullen gebruikt worden voor een snelle uitbouw van COVID-19-gerelateerde testcapaciteit en voor de versterking van de kapitaalstructuur.

  6-05-2020: Eurofins kon zonder veel moeite een nieuwe obligatieuitgifte voltooien voor €600 miljoen ter herfinanciering van twee uitstaande leningen die in 2022 en 2023 op eindvervaldag komen. Deze herfinanciering bevordert de gemiddelde looptijd van de schulden en zo ook de liquiditeitspositie van het bedrijf.

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
  Omzet 2.542.973.784.565.445.79
  Operationele winst 0.280.300.340.370.800.82
  Nettowinst 0.170.220.220.200.540.56
  Boekwaarde per aandeel 6.078.189.401.0314.1018.87
  Winst per aandeel 1.091.271.270.112.902.92
  Koers/Winst 3740264492426
  Dividend 0.200.240.290.000.680.68
  Dividendrendement 0.49%0.47%0.88%0.00%0.99%0.91%
  Bron: Bloombergin EUR

  Resultaten boekjaar 2020

  *** ZIE "NIEUWS" VOOR TRADING UPDATE Q1 2021 ***

  • De omzet steeg in 2020 met 19,2% tot 5,4 miljard euro.
  • De aangepaste brutobedrijfswinst (adj. EBITDA) steeg met 51,8% tot 1,4 miljard euro. Dit geeft een aangepaste EBITDA-marge van 26%, een stijging van 2 procentpunt.
  • De nettowinst steeg jaar-over-jaar met 176,3% tot €540 miljoen. De aangepaste nettowinst, die rekening houdt met niet-recurrente kosten en opbrengsten, steeg met 96,6% tot €706,5 miljoen.
  • De vrije cash flow steeg met ongeveer 143,5% tot 873,2 miljoen euro (ver boven het in maart gestelde doel van €500 miljoen).
  • Er zal een bruto dividend worden voorgesteld van €0,68 per aandeel (25% payout ratio).

  Positieve punten

  • Het merendeel van de activiteiten van Eurofins werden als essentieel aanzien en mochten gedurende de verschillende lockdowns operationeel blijven. Vanaf midden maart 2020 begon het aantal COVID-19-gerelateerde activiteiten bij Eurofins te stijgen naarmate de overheden steeds meer hulp zochten van private laboratoria. Eurofins ontwikkelde op korte termijn een hele suite aan producten gerelateerd aan COVID-19. Denk bijvoorbeeld aan testen op besmetting met het virus, testen op de aanwezigheid van antilichamen, testen in het kader van vaccins en pharmaceutische producten,... De verhoogde COVID-19-gerelateerde activiteiten konden zo de negatieve impact op sommige niet-essentiële laboratoria vanwege de lockdowns compenseren. Het bedrijf schat het totaal aan COVID-19-gerelateerde omzet op €800 miljoen (14,7% van de omzet).
  • De kernactiviteiten, los van de COVID-19 gerelateerde inkomsten, kenden in Q4 opnieuw de beoogde 5% organische omzetgroei.
  • Hoewel het overnametempo vanwege de pandemie verlaagd werd in de eerste jaarhelft, werden er alsnog voor €177 miljoen (+3,5%) aan acquisities gedaan in 2020. Dit ligt evenwel nog steeds een stuk lager dan in 2017 en 2018. Het bedrijf verlegde de focus dan ook op operationele excellentie gezien de meest strategische overnames reeds werden gerealiseerd. 
  • De nettoschuld daalde met ongeveer 31% tot €2,24 miljard dankzij een sterke stijging van de vrije cashflow een kapitaalverhoging waarbij € 535 miljoen werd opgehaald. De verhouding tussen de nettoschuld en de aangepaste EBITDA daalde zo van 3,2x tot 1,6x. Door de vele overnames van de afgelopen jaren lag de schuldgraad eerder aan de hoge kant. Het bedrijf doelde om deze terug te brengen tot max. 2,5x tegen 2021, maar slaagde hier dus veel sneller in dan verwacht.
  • Eurofins verkreeg in juli een investment grade rating (Baa3) met stabiele outlook van Moody's. Met de rating hoopt het bedrijf betere voorwaarden te bekomen op de schuldmarkten.
  • Outlook:
   • Het management besloot om de pre-COVID-19 outlook voor 2021 onveranderd te laten gezien het de verdere evolutie van de pandemie moeilijk kan inschatten. Het verwacht zo een omzet van €5,45 miljard, een aangepaste EBITDA van €1,25 miljard, en een vrije kasstroom van €700 miljoen. Indien de test-activiteiten rond COVID-19 echter aanhouden doorheen het boekjaar zouden de resultaten opnieuw een stuk hoger kunnen liggen.
   • Het management blijft rekenen op een organische omzetgroei van de kernactiviteiten (excl. COVID-19 inkomsten) van 5% in zowel 2022 als 2023.
   • Het management verwacht/hoopt dat 2022 het eerste jaar zal zijn waarbij de resultaten niet langer vertekend zullen zijn door COVID-19 en stelde de verwachting voor dit jaar neerwaarts bij. Zo verwacht het nu een omzet van €5,45 miljard i.p.v. €5,7 miljard, een EBITDA van €1,3 miljard i.p.v. €1,35 miljard en een vrije kasstroom van €750 miljoen i.p.v. €800 miljoen. Het maakt hierbij dus wel de veronderstelling dat tegen die tijd de food service, hospitality en travel segmenten opnieuw draaien op historische niveaus. 
   • Het management heeft als doel om in 2023 een omzet te genereren van €5,75 miljard (incl. 5% CAGR sinds 2019 excl. COVID-19 inkomsten), een EBITDA van €1,375 miljard en een vrije kasstroom van €800 miljoen.
   • M&A: Het management acht het plausibel dat het bedrijf in 2021, 2022 en 2023 respectievelijk €200 miljoen aan bijkomende omzet uit acquisities zal verwerven. De groepsomzet voor 2022 en 2023 wordt dan respectievelijk €5,7 miljard en €6,175 miljard.

  Negatieve punten

  • Verschillende kernactiviteiten kregen te maken met onregelmatigheden te wijten aan het coronavirus. Denk hierbij aan test-segmenten gerelateerd aan voeding, restaurants, hospitality en reizen. Deze activiteiten zullen pas kunnen normaliseren als de COVID-19-crisis voorbij is. Het management schat de financiële impact hiervan op €250 miljoen.

  SWOT

  Sterktes :

  • Eurofins kan zich positioneren als one-stop-shop voor bioanalytische testen vanwege haar uitgebreid labo-netwerk en portfolio van meer dan 200.000 verschillende testen. Hierdoor heeft het bedrijf ook aanzienlijke cross-sell mogelijkheden.
  • Goede track record opgebouwd voorbije decennia met een reeks strategische overnames
  • Wereldleider in verschillende van haar activiteiten.
  • De meeste eindmarkten zijn non-cyclisch van aard.
  • De groep geniet van aanzienlijke schaalvoordelen wat de toetredingsbarrière tot de markt verhoogt.
  • Klanten stappen niet snel over naar een concurrent vanwege hoge overstapkosten.

  Zwaktes :

  • Overnames worden meestal met bijkomende schulden gefinancierd.
  • De overnames van de voorbije jaren hebben niet tot hogere marges geleid, wat lijkt aan te geven dat ze niet goedkoop betaald werden.
  • Aangezien het bedrijf de afgelopen jaren zeer actief is geweest op vlak van acquisities kent het bedrijf een zeer groot aantal dochterondernemingen.

  Opportuniteiten :

  • Betreft een sterk gefragmenteerde markt met nog veel overnamepotentieel.
  • Een stijgende mate van regulatie ondersteunt de vraag naar de diensten van Eurofins.
  • Testing-activiteiten worden meer en meer geoutsourced.

  Bedreigingen :

  • Focus op omzetgroei kan in de toekomst leiden tot te dure of minder gepaste overnames
  • Als de integratie van de vele recente overnames niet vlot zou verlopen en de verwachte synergieën niet gerealiseerd worden kan de schuldgraad oncomfortabel hoog worden.
  • Risico op technologische disruptie indien meer kleinere, handige toestellen van spelers zoals b.v. Biocartis op de markt komen, waardoor klanten hun testen in de toekomst zelf kunnen uitvoeren.
  • Reputatieschade indien ooit zou blijken dat Eurofins geknoeid heeft met haar testresultaten.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  12/02/2019 306 EUR Kopen
  02/09/2019 416 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.