Eurofins Scientific Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/03/2023
 • Koers opmaak studie: 61.44 EUR
 • Huidige koers: 61.5 EUR
 • Marktkapitalisatie: 11,8 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: FR0014000MR3

Advies van de analist

 • € 66,00
 • € 106,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Eurofins Scientific, opgericht in 1987, is één van de grootste spelers in bio-analytische testen voornamelijk gespecialiseerd in milieuanalyse (bodem-, water- en luchtonderzoek), voedingsanalyse en analyses voor de farmaceutische en medische sector (bv. bloed- en DNA-analyse). De groep heeft via een lange reeks overnames een netwerk kunnen opbouwen van meer dan 940 laboratoria verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en Azië. Eurofins stelt meer dan 61.000 mensen tewerk en beschikt over een portfolio van meer dan 200.000 analytische methodes.

Eurofins Scientific: geografische omzetverdeling in %

  Bron: Eurofins Scientific (eerste jaarhelft 2022)

  Conclusie

  Eurofins Scientific voelde in 2022 het effect van de afname in het aantal COVID-testen die de jaren voordien (2020-2021) de omzet en winst een boost hadden gegeven. Daarnaast konden ze de kosteninflatie maar met vertraging compenseren door prijsverhogingen, wat op hun marge woog. Voor 2023 blijft het management voorzichtig en verwacht het een stabiele omzet en een wat lagere winst. Eurofins kampt dus met tegenwinden op korte termijn, maar het groeiverhaal op langere termijn blijft intact. De huidige problemen zorgen er wel voor dat het aandeel opnieuw interessanter gewaardeerd is, waardoor zich een instapmoment aanbiedt voor de langere termijn. Het aandeel bevindt zich nu dan ook in de koopzone.

  Nieuws

   -

   Resultaten

   Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
   Omzet 2,973,784,565,446,726,71
   Operationele winstmarge 10,0%9,1%8,0%14,7%18,7%13,7%
   Netto winstmarge 7,3%5,9%4,3%9,9%11,6%9,03%
   Boekwaarde per aandeel 8,189,4010,2714,1018,9725,14
   Winst per aandeel 1,271,271,102,904,093,17
   Koers/Winst 402645242719
   Dividend 0,240,290,000,680,681,00
   Dividendrendement 0,47%0,88%0,00%0,99%0,63%1,62%
   Bron: Bloombergin EUR

   Resultaten 2022

   • De omzet bleef stabiel j-o-j % op € 6,7 miljard. De lagere COVID-gerelateerde inkomsten (€ -800 miljoen) werden daarbij gecompenseerd door hogere inkomsten uit kernactiviteiten (€ 308 miljoen), bijkomende omzet uit M&A (€ 150 miljoen) en positieve wisselkoerseffecten (€ 350 miljoen). 
   • De aangepaste brutobedrijfswinst (adj. EBITDA) daalde met 20% tot € 1,51 miljard. Dit geeft een aangepaste EBITDA-marge van 22,5%, een daling van 5,8 procentpunt. Die daling werd voornamelijk gedreven door de sterk verminderde COVID-19-gerelateerde activiteiten.
   • De nettowinst daalde met 23% tot € 606 miljoen, ofwel € 3,17 per aandeel (-22%). 

   Positieve punten 

   • Herstel kernactiviteiten in tweede jaarhelft: de kernactiviteiten zagen de organische omzetgroei in de tweede jaarhelft opnieuw toenemen van 4,9% (eerste jaarhelft) naar 6,8%.
   • M&A: In 2022 werden 59 overnames afgerond voor een totaal bedrag van € 430 miljoen, aan een gemiddelde waardering van ongeveer 1,6x de jaaromzet van 2022. Het management zegt zeer selectief te zijn vanwege erg hoge waarderingen en streeft steeds op een rendement op het ingezette kapitaal van minstens 12%. Het management stelt dat het over een robuuste M&A-pipeline beschikt die voornamelijk toegespitst is op genetica, direct-to-consumer markten en geografische expansie in Azië. Het management verwacht de komende 3 jaar opnieuw telkens € 250 miljoen extra omzet uit acquisities te verwerven. 
   • Outlook 2027: Eurofins blijft positief voor de middellange termijn en verwacht dat tegen 2027 de omzet kan toenemen tot € 10 miljard.  De EBITDA-marge zou tegen dan opnieuw moeten toenemen tot 24% en de free cashflow zou dan € 1,5 miljard moeten benaderen. 
   • Dividend: Het dividend werd eerder reeds opgetrokken met 47% tot € 1 per aandeel (pay-out ratio van ongeveer 32%). 

   Negatieve punten

   • Weggevallen COVID-inkomsten: De COVID-gerelateerde inkomsten lagen € 800 miljoen lager dan vorig jaar. In sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Australië werden de maatregelen dermate snel geschrapt dat Eurofins er verlies op boekte. het is verder ook zo dat Eurofins niet langer even grote marges kan realiseren op de COVID-gerelateerde activiteiten vanwege lagere terugbetalingen door de overheden. Het management zegt dat ze voortaan geen hogere marges verwachten dan bij de kernactiviteiten. 
   • Kosteninflatie: de winstcijfers kwamen onder de verwachtingen uit. De belangrijkste oorzaak hiervoor was kosteninflatie die vooral in de laatste maanden van het jaar toenamen. Eurofins verwijst daarbij voornamelijk naar gestegen loonkosten en energieprijzen. Prijsverhogingen om deze inflatie te compenseren werden meer naar het einde van het jaar doorgevoerd, en zullen in sommige gevallen (meerjarencontracten) pas later kunnen doorgevoerd worden.
   • Guidance 2023: het management verwacht voor dit jaar een omzet vergelijkbaar met 2022 (€ 6,6 - 6,7 miljard) en een ongeveer 10% lagere EBITDA (€ 1,35- 1,40 miljard). Ze geven aan dat ze voorzichtig willen zijn in hun schattingen omwille van de vele onzekerheden (inflatie, economische groei), en dat ze na een half jaar mogelijk de prognose zullen herzien als de vooruitzichten zouden verbeteren.

   SWOT

   Sterktes :

   • Eurofins kan zich positioneren als one-stop-shop voor bioanalytische testen vanwege haar uitgebreid labo-netwerk en portfolio van meer dan 200.000 verschillende testen. Hierdoor heeft het bedrijf ook aanzienlijke cross-sell mogelijkheden.
   • Goede track record opgebouwd voorbije decennia met een reeks strategische overnames
   • Wereldleider in verschillende van haar activiteiten.
   • De meeste eindmarkten zijn non-cyclisch van aard.
   • De groep geniet van aanzienlijke schaalvoordelen wat de toetredingsbarrière tot de markt verhoogt.
   • Klanten stappen niet snel over naar een concurrent vanwege hoge overstapkosten.

   Zwaktes :

   • Overnames worden meestal met bijkomende schulden gefinancierd.
   • De overnames van de voorbije jaren hebben niet tot hogere marges geleid, wat lijkt aan te geven dat ze niet goedkoop betaald werden.
   • Aangezien het bedrijf de afgelopen jaren zeer actief is geweest op vlak van acquisities kent het bedrijf een zeer groot aantal dochterondernemingen.

   Opportuniteiten :

   • Betreft een sterk gefragmenteerde markt met nog veel overnamepotentieel.
   • Een stijgende mate van regulatie ondersteunt de vraag naar de diensten van Eurofins.
   • Testing-activiteiten worden meer en meer geoutsourced.

   Bedreigingen :

   • Focus op omzetgroei kan in de toekomst leiden tot te dure of minder gepaste overnames
   • Als de integratie van de vele recente overnames niet vlot zou verlopen en de verwachte synergieën niet gerealiseerd worden kan de schuldgraad oncomfortabel hoog worden.
   • Risico op technologische disruptie indien meer kleinere, handige toestellen van spelers zoals b.v. Biocartis op de markt komen, waardoor klanten hun testen in de toekomst zelf kunnen uitvoeren.
   • Reputatieschade indien ooit zou blijken dat Eurofins geknoeid heeft met haar testresultaten.

   Overzicht historische adviezen

   Datum Koers Advies
   12/02/2019 30.6 EUR Kopen
   02/09/2019 41.6 EUR Houden
   18/10/2022 61.46 EUR Kopen

   Lexicon

   Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

   Disclaimer

   • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

   • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

   • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

   • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

   • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen. De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

   • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

   • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

   • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

   • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

   • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.