Eurofins Scientific Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/03/2024
 • Koers opmaak studie: 55.98 EUR
 • Huidige koers: 57.84 EUR
 • Marktkapitalisatie: 10,8 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: FR0014000MR3

Advies van de analist

 • € 61,00
 • € 91,50

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Eurofins Scientific, opgericht in 1987, is één van de grootste spelers in bio-analytische testen voornamelijk gespecialiseerd in milieuanalyse (bodem-, water- en luchtonderzoek), voedingsanalyse en analyses voor de farmaceutische en medische sector (b.v. bloed- en DNA-analyse). De groep heeft via een lange reeks overnames een netwerk kunnen opbouwen van meer dan 940 laboratoria verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en Azië. Eurofins stelt meer dan 61.000 mensen tewerk en beschikt over een portfolio van meer dan 200.000 analytische methodes.

Eurofins Scientific: geografische omzetverdeling in %

  Bron: Eurofins Scientific (2023)

  Conclusie

  Het positieve effect van de COVID-testen op de omzet en winst van Eurofins is nu quasi volledig uitgewerkt, nu de omzet hiervan bijna tot nul herleid is. De kernactiviteiten van Eurofins blijven echter mooi groeien en vanaf dit jaar zal hierdoor ook de totale omzet terug moeten toenemen op jaarbasis. Het aandeel is het voorbije jaar sterk afgestraft voor de winstdaling na COVID, ook al was die voorspelbaar. We denken dat het aandeel nu interessant gewaardeerd is, en dat het sentiment omtrent het aandeel opnieuw zou moeten kunnen herstellen, nu het vanaf dit jaar opnieuw winstgroei moet kunnen voorleggen. Het aandeel bevindt zich nu dan ook in de koopzone.

  Nieuws

   Trading update derde kwartaal 2023

   • De omzet daalde met 1% tot € 1,61 miljard. Zonder negatieve wisselkoerseffecten zou er opnieuw lichte groei zijn geweest.
   • De organische omzetgroei, exclusief COVID-testen, kwam uit op 7,6%, boven de doelstelling voor 2023 van 6,5% en een versnelling tegenover het tweede kwartaal. De groei was het sterkst in Noord-Amerika (9,4%), tegenover lagere groei in Europa (6,9%) en de Rest van de Wereld (5,2%). De groei in Europa verbeterde wel tegenover de eerste jaarhelft, en dat was te danken aan een herstel in de voedingtesten, die de voorbije kwartalen wat onder druk stonden.
   • Door de economische onzekerheid wordt Eurofins wat voorzichtiger inzake overnames, en zal ze mogelijk haar doelstelling van € 250 miljoen aan extra omzet van overnames dit jaar niet halen. Eurofins ziet ook dat de prijzen voor overnames beginnen te dalen, en dat ze de komende jaren waarschijnlijk betere deals gaan kunnen sluiten, en ze daarom nu niet gehaast zijn.
   • In de Franse diagnostica-afdeling werd de vergoeding vanuit de overheid met 3 à 4% verlaagd dit jaar, wat op de marges woog. Voor de komende jaren zou er wel een akkoord zijn om de de prijzen ongeveer stabiel te houden.
   • Testen voor PFAS chemicaliën zijn een nieuwe groeimotor voor de komende jaren, nu de problematiek meer aandacht krijgt en wetgeving hierover wordt ingevoerd in verschillende landen. Dit zal leiden tot veel testen van zowel bloed, voeding en bodem op aanwezigheid van deze chemicaliën.
   • De verwachtingen voor heel 2023 worden herbevestigd: een omzet tussen € 6,45 miljard en € 6,55 miljard, met een aangepaste EBITDA van € 1,32 miljard tot  € 1,37 miljard. Ook de doelstellingen voor 2027 worden herhaald: een omzet van ongeveer € 10 miljard, met een aangepaste EBITDA-marge van 24% en free cash flow vóór investeringen in het eigen netwerk van € 1,5 miljard.

   Resultaten

   Fiscaal boekjaar (in Mia) 201920202021202220232024E
   Omzet 4,565,446,726,716,526,96
   Operationele winstmarge 8,0%14,7%18,7%13,7%8,13%10,4%
   Netto winstmarge 4,3%9,9%11,6%9,03%7,84%8,2%
   Boekwaarde per aandeel 10,2714,1018,9721,7921,1427,37
   Winst per aandeel 1,102,904,093,172,712,92
   Koers/Winst 452427192119
   Dividend 0,000,680,681,000,500,74
   Dividendrendement 0,00%0,99%0,63%1,62%0,89%1,32%
   Bron: Bloombergin EUR

   Resultaten 2023

   • De omzet daalde met 3% tot € 6,5 miljard. De lagere COVID-gerelateerde inkomsten (€ 20 miljoen tegenover ongeveer € 600 miljoen een jaar voordien) werden daarbij maar gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit kernactiviteiten.
   • De aangepaste brutobedrijfswinst (adj. EBITDA) daalde met 13% tot € 1,36 miljard. Dit geeft een aangepaste EBITDA-marge van 20,9%, een daling van 1,6 procentpunt. Die daling werd voornamelijk gedreven door de sterk verminderde COVID-19-gerelateerde activiteiten.
   • De aangepaste nettowinst daalde met 21% tot € 568 miljoen, ofwel € 2,71 per aandeel (-21%). 

   Positieve punten 

   • Degelijke groei kernactiviteiten: de kernactiviteiten kenden een organische omzetgroei van 6,6%, een fractie boven de jaardoelstelling van 6,5%. De groei was het sterkst in Noord-Amerika (+8,3%), daarna de Rest van de Wereld (+6,0%) en Europa (5,5%), waar vooral bij de voedingstesten de volumes onder druk blijven.
   • M&A: In 2023 werden 40 (relatief kleine) overnames afgerond voor een totaal bedrag van € 158 miljoen. Het management zegt zeer selectief te zijn vanwege nog steeds hoge waarderingen en streeft steeds op een rendement op het ingezette kapitaal van minstens 12%. Het management mikt voor de komende jaren op telkens ongeveer € 250 miljoen aan extra omzet uit acquisities. Dit jaar blijven ze daar dus ruim onder, omdat de prijsverwachtingen van verkopers nog altijd hoog zijn, en ze denken dat die verwachtingen in de toekomst opnieuw wat realistischer zullen worden. 
   • Outlook 2027: Eurofins blijft positief voor de middellange termijn en verwacht dat tegen 2027 de omzet kan toenemen tot € 10 miljard.  De EBITDA-marge zou tegen dan opnieuw moeten toenemen tot 24% en de free cashflow zou dan € 1,5 miljard bedragen.

   Negatieve punten

   • Weggevallen COVID-inkomsten: De COVID-gerelateerde inkomsten zijn zeer fors teruggevallen tegenover vorig jaar. Deze testen haalden ook hoger dan gemiddelde marges, waardoor het wegvallen ervan nu op de winstmarge weegt. Een positieve zaak is wel dat dit vanaf 2024 in  principe geen negatieve impact meer op de cijfers zal hebben. 
   • Investering wegen op vrije kasstroom: Eurofins is volop bezig haar eigen netwerk verder uit te bouwen en maakt ook grote investeringen in automatisatie en digitalisatie. Het bedrijf verwacht hier de komende jaren de vruchten van te plukken via hogere marges, maar vandaag wegen die investeringen op de vrije kasstroom: de vrije kasstroom daalde met 3%tot € 474 miljoen.
   • Hoger werkkapitaal: het werkkapitaal nam toe van 4,2% van de omzet naar 5,1%. Eurofins neemt nu maatregelen, onder andere via het heronderhandelen van betalingstermijnen, om dit percentage dit jaar opnieuw te doen dalen. 

   SWOT

   Sterktes :

   • Eurofins kan zich positioneren als one-stop-shop voor bioanalytische testen vanwege haar uitgebreid labo-netwerk en portfolio van meer dan 200.000 verschillende testen. Hierdoor heeft het bedrijf ook aanzienlijke cross-sell mogelijkheden.
   • Goede track record opgebouwd voorbije decennia met een reeks strategische overnames
   • Wereldleider in verschillende van haar activiteiten.
   • De meeste eindmarkten zijn non-cyclisch van aard.
   • De groep geniet van aanzienlijke schaalvoordelen wat de toetredingsbarrière tot de markt verhoogt.
   • Klanten stappen niet snel over naar een concurrent vanwege hoge overstapkosten.

   Zwaktes :

   • Overnames worden meestal met bijkomende schulden gefinancierd.
   • De overnames van de voorbije jaren hebben niet tot hogere marges geleid, wat lijkt aan te geven dat ze niet goedkoop betaald werden.
   • Aangezien het bedrijf de afgelopen jaren zeer actief is geweest op vlak van acquisities kent het bedrijf een zeer groot aantal dochterondernemingen.

   Opportuniteiten :

   • Betreft een sterk gefragmenteerde markt met nog veel overnamepotentieel.
   • Een stijgende mate van regulatie ondersteunt de vraag naar de diensten van Eurofins.
   • Testing-activiteiten worden meer en meer geoutsourced.

   Bedreigingen :

   • Focus op omzetgroei kan in de toekomst leiden tot te dure of minder gepaste overnames
   • Als de integratie van de vele recente overnames niet vlot zou verlopen en de verwachte synergieën niet gerealiseerd worden kan de schuldgraad oncomfortabel hoog worden.
   • Risico op technologische disruptie indien meer kleinere, handige toestellen van spelers zoals b.v. Biocartis op de markt komen, waardoor klanten hun testen in de toekomst zelf kunnen uitvoeren.
   • Reputatieschade indien ooit zou blijken dat Eurofins geknoeid heeft met haar testresultaten.

   Overzicht historische adviezen

   Datum Koers Advies
   12/02/2019 30.6 EUR Kopen
   02/09/2019 41.6 EUR Houden
   18/10/2022 61.46 EUR Kopen

   Lexicon

   Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

   Disclaimer

   • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

   • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

   • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

   • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

   • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen. De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

   • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

   • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

   • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

   • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

   • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.