Eurofins Scientific Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/03/2019
 • Koers opmaak studie: 362 EUR
 • Huidige koers: 381.8 EUR
 • Marktkapitalisatie: 6.3 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: FR0000038259

Advies van de analist

 • € 410,00
 • € 533,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Eurofins Scientific werd in 1987 opgericht in Frankrijk en heeft zich de voorbije jaren via een lange reeks overnames opgewerkt tot één van de grootste spelers in bio-analytische testen in food, environment, pharmaceutical, agrosciences en clinical.
In een netwerk van 650 labo's wereldwijd voert Eurofins jaarlijks meer dan 400 miljoen testen uit op voeding, lucht, water, grond, menselijke stoffen. (bloed, urine, dna, ...)
De activiteiten zijn ingedeeld in vier divisies:
- Food & Feed Testing: uiteenlopende testen op voeding en dierenvoeding (op kwaliteit, samenstelling, aanwezigheid giftige stoffen,...)
- Testing for Pharma/Biotech/Agrosciences: testen op (bio)farmaceutische producten (quality testing, genomic sequencing, genotyping, clinical research  tests)
- Environment Testing: analyse van water, lucht en bodem om kwaliteit te testen of vervuiling te meten
- Clinical Diagnostics: analyse van bloed, urine, dna voor medische diagnoses


Conclusie

Eurofins heeft een jaar van sterke groei achter de rug. In 2019 zal de focus liggen op het integreren van de overnames en het werken aan het verder verhogen van de winstmarges. Aan de huidige koersen bevindt het aandeel zich nog in de koopzone.

Nieuws

Cyberaanval 03/06:

Eurofins Scientific heeft met een korte persmededeling de impact van de cyberaanval toegelicht. Het ging om een aanval met ransomsoftware waardoor meerdere It-systemen volledig uitvielen in meerdere landen. Het bedrijf stelt verder dat er geen bewijs is dat er confidentiële klantendata werd getransfereerd of gestolen. De materiële impact op de financiële resultaten is op dit moment moeilijk in te schatten en zal vermoedelijk worden toegelicht bij de halfjaarcijfers op 29 augustus.

Resultaten

In Miljoen Eur201420152016201720182019E
Omzet1.4101.9502.5362.9713.7814.495
Operationele winst174235317349431607
Nettowinst115114194257292366
Boekwaarde23.4523.2260.781.7981.79136.93
Winst per aandeel7.171.0311.4414.3115.9519.06
Koers/Winst405637402118
Dividend per aandeel1.201.321.4522.43.5
Dividendrendement0.57%0.41%0.36%0.39%0.74%0.99%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2018

 • De omzet steeg met 27% tot € 3.78 miljard.
 • De aangepaste nettowinst steeg met  15% tot € 299 miljoen.

Positieve punten

 • De organische omzetgroei kwam uit op 4.5%
 • Met 50 overnames voor een bedrag van € 1.2 miljard was 2018 een recordjaar voor Eurofins.  Deze overnames verbreden het netwerk van Eurofins en moeten leiden tot schaalvoordelen de komende jaren.
 • Eurofins gaat haar corporate governance verder verbeteren met wijzigingen aan haar keuze van auditoren en gaat daarnaast meer transparantie bieden over haar overnames en transacties met verbonden partijen.
 • De EBITDA-marge bleef stabiel ondanks de vele overnames van de voorbije 2 jaar, dankzij productiviteitswinsten en een efficiëntere benutting van de laboratoria.

Negatieve punten

 • Door de vele overnames het voorbije jaar en de grote investeringen in het eigen netwerk is de schuldgraad fors opgelopen. Eurofins heeft nu wel aangegeven dat het bedrag aan overnames in 2018 en 2019 niet hoger zal zijn dan € 300 miljoen, wat duidelijk lager is dan de € 1.2 miljard van 2018.
 • De afdeling Clinical Diagnostics presteerde zwakker door wijzigingen aan terugbetalingsprijzen in Frankrijk en de VS.
 • De nieuwe labo's die Eurofins het voorbije jaar zelf opende wegen op de winstmarge, aangezien ze gemiddeld pas na 2 tot 3 jaar winstgevend worden.


SWOT

Sterktes :

 • Goede track record opgebouwd voorbije decennia met een reeks gerichte overnames
 • Wereldleider in verschillende van haar activiteiten, wat leidt tot schaalvoordelen en een wereldwijd netwerk
 • Door haar breed aanbod kan Eurofins optreden als enige contactpunt voor klanten die verschillende testen nodig hebben (b.v. grote voedingspelers en farmabedrijven) en zo marktaandeel winnen van kleinere spelers
 • Klantenrelaties zijn relatief stabiel, klanten switchen niet gemakkelijk naar andere spelers


Zwaktes :

 • Overnames meestal met schulden gefinancierd, schuldgraad vandaag aan de hoge kant historisch gezien 
 • Overnames hebben voorbije jaren niet tot hogere marges geleid, wat lijkt aan te geven dat de overnames niet goedkoop betaald werden


Opportuniteiten :

 • Testingmarkt is een groeiende markt, we verwachten een organische groei van ongeveer 5% per jaar de komende jaren
 • Nog altijd versnipperde sector, Eurofins heeft nog veel potentiële overnameprooien voor de komende jaren


Bedreigingen :

 • Focus op omzetgroei kan in de toekomst leiden tot te dure of minder gepaste overnames
 • Als de integratie van de vele recente overnames niet vlot zou verlopen en de verwachte synergieën niet gerealiseerd worden, kan de schuldgraad oncomfortabel hoog worden
 • Wijzigingen in regulering die leiden tot een vermindering van het aantal wettelijk verplichte testen (werkt wel in beide richtingen)
 • Risico op technologische disruptie indien meer kleinere, handige toestellen van spelers zoals b.v. Biocartis op de markt komen, waardoor klanten hun testen in de toekomst zelf kunnen uitvoeren
 • Reputatieschade indien ooit zou blijken dat Eurofins geknoeid heeft met haar testresultatenOverzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/02/2019 306 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.