Econocom Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 15/03/2019
 • Koers opmaak studie: 3.6 EUR
 • Huidige koers: 3.581 EUR
 • Marktkapitalisatie: 882 miljoen
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974313455

Advies van de analist

 • € 3,20
 • € 4,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Econocom is een Europese speler op het gebied van digitale dienstverlening (advies, infrastructuur, administratief en financieel beheer, website creatie). Het bedrijf distribueert en onderhoudt PC's en servers. Econocom richt zich niet enkel op het klassieke IT gebeuren, maar ook op het "Internet of Things", dus op alle voorwerpen waar een chip in zit. Het bedrijf stelt ook, waar nodig, financieringsformules voor om de IT-projecten te bekostigen en de instapdrempel te verlagen voor (potentiële) klanten. 

Econocom Group : Omzetverdeling

Bron: Econocom

Conclusie

2018 was een mager jaar voor econocom en het bedrijf kan nog niet echt overtuigen dat de trend gekeerd is. Daarom blijft het advies blijft "houden". Dat oprichter Jean-Louis Bouchard terug de teugels in handen heeft genomen stemt ons wel voorzichtig optimistisch.

Nieuws

​​​​​​​-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet2.5362.6342.8462.996
Operationele winst12913182
Nettowinst40863973
Boekwaarde0,901,62

Winst per aandeel0,190,370,260,31
Koers/winst37,115,711,111,6
Dividend per aandeel0,100,100,100,10
Dividendrendement1,46%1,72%3,44%2,78%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2018

 • Econocom zag de omzet in 2018 met 8% toenemen tot € 2,85 miljard.
 • De nettowinst daalde 54% tot € 45 miljoen.

​​​​​​​Positieve punten 

 • De organische groei bedroeg 2,7%.
 • Het management verwacht in 2019 de recurrente brutobedrijfswinst (rebita) op te kunnen trekken van € 110 tot € 128 miljoen.
 • Het management neemt maatregelen om de groei terug aan te zwengelen, onder andere door terug te focussen op de meest rendabele activiteiten en door het verkoopteam te versterken.
 • Econocom wil verder op de kosten besparen.

Negatieve punten 

 • Econocom had al eerder gewaarschuwd voor zwakkere resultaten maar de finale resultaten lagen toch nog iets onder de (reeds neerwaarts bijgestelde) verwachtingen. 
 • De resultaten zijn een bevestiging dat de groei niet lineair is.
 • Van een echte ommekeer in de resultaten lijkt nog geen sprake.

SWOT

Sterktes :

 • Degelijke trackrecord op het financiële vlak (vnl groei).
 • Ook goede trackrecord inzake buy-and-build acquisities. 
 • Richt zijn blik op alles waar een computerchip in zit (internet of things), dus ruimer dan de meeste andere IT-spelers en in zeker zin ook niche.
 • Om de technologie de duw te geven die het nodig heeft (en populair te maken), biedt Econocom ook tegelijkertijd financiering aan voor projecten, zodat klanten sneller bereid zijn te investeren. Tevens bedenkt het alternatieve “financiële” oplossingen waar mogelijk (vb ziekenhuisbed waarbij patiënt meebetaalt door telefonie of video op aanvraag zodat het ziekenhuis niet de volledige kostprijs moet betalen voor de nieuwe technologie).
 • IT-oplossingen worden door Econocom dikwijls verpakt in huur/leasingformules, wat voor een behoorlijk aantal bedrijven interessanter is (opex ipv capex).

Zwaktes :

 • Het financieren van klantenprojecten maakt de balans zwakker en zorgt voor een bijkomend risico. 
 • IT-projecten worden dikwijls uitgesteld als het economisch minder goed gaat.
 • Volatiele resultaten met ups en downs; management bevestigt zelf dat er geen “lineaire groei” zal zijn.
 • Moeilijk om IT'ers aan te werven.

Opportuniteiten :

 • Opereert in een niche waar andere spelers terughoudender zijn, maar waar nochtans heel wat groei mag verwacht worden.
 • Econocom kan in principe sterk profiteren van een eventuele economische heropleving.
 • Cross selling bij alle dochterbedrijven waar mogelijk (vb security).

Bedreigingen :

 • Eventueel tijdelijk zwakkere groei en/of marges.
 • Eventuele  economische vertraging in Europa, uitstelgedrag bedrijven ivm IT investeringen.
 • Zeer groot belang Frankrijk in de omzet kan op een bepaald moment problemen opleveren.
 • Nieuwe acquisities brengen altijd een risico met zich mee (oa integratierisico).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
01/03/2018 6.41 EUR Kopen
06/07/2018 3.44 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.