DSV Panalpina Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 04/11/2019
 • Koers opmaak studie: 711.8 DKK
 • Huidige koers: 778 DKK
 • Marktkapitalisatie: 167 miljard
 • Sector: Transport
 • Markt: Kopenhagen
 • ISIN: DK0060079531

Advies van de analist

 • DKK 455,00
 • DKK 591,00

Advies: Verkopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

DSV is een Deens logistiek bedrijf dat partijen verbindt tegen vergoeding en het transport zelf (via truck, boot, vliegtuig of trein) uitbesteedt aan derden. Daarnaast biedt het bedrijf nog bijkomende diensten (in orde brengen documenten douane, labelen, verpakken en opslaan van goederen,...) aan haar klanten wereldwijd aan. Sinds de oprichting in 1976 is het bedrijf via een reeks overnames sterk gegroeid en is het vandaag het wereldwijde nummer 4 met activiteiten in 80 landen met meer dan 40.000 werknemers. 

DSV: winstverdeling

Bron: DSV

Conclusie

Gemengde resultaten bij DSV in het derde kwartaal. Operationeel presteert het bedrijf nog altijd goed, al is er wel een daling merkbaar in de meest conjunctuurgevoelige divisies van de groep. Met de recente overname van Panalpina heeft DSV in eerste instantie ingezet op schaalvergroting waardoor de operationele marges op groepsniveau de komende periodes initieel lager zullen uitkomen. Daarnaast zullen herstructurerings- en integratiekosten mogelijk tijdelijk wegen op de winstgevendheid van het bedrijf. Op langere termijn denken we nog steeds dat DSV tot de top in haar sector behoort.
Op vlak van waardering vinden we het bedrijf aan een verwachte koers winstverhouding van 31 op dit moment duur gewaardeerd, zeker indien we de vertragende macro-economische omgeving in acht nemen. We zouden voorzichtig blijven daar het bedrijf zeer vatbaar is aan de algemeen economische cyclus.
Door bovenstaande elementen blijft ons advies op 'verkopen'. 

Nieuws

-

Resultaten

'000.000
2013201420152016201720182019E
Omzet45.71048.58250.86967.74774.90179.05395.012
Operationele winst2.4692.6263.0503.4754.8785.4506.515
Nettowinst1.6321.7212.1001.6683.0123.9884.628
Boekwaarde35.6135.6464.2272.3380.5881.80204.69
Winst per aandeel9.189.8812.2113.1017.9721.9723.08
Koers/Winst19192224262530.7
Dividend per aandeel1.501.601.701.802.002.282.96
Dividendrendement0.84%0.85%0.63%0.57%0.42%0.41%0.32%
Bron: Bloomberg, in DKK
Resultaten derde kwartaal 2019

 • De omzet steeg met 21.2 % tot DKK 24.52 miljard. ( -1.3% organisch)
 • De operationele winst, zonder eenmalige effecten, steeg organisch met 6.1 % tot DKK 1.68 miljard. (excl. IFRS 16) 

Positieve punten 

 • Na 9 maanden groeide de omzet organisch met 3% en kende het bedrijf een operationele winstgroei van 7.9%. Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor wisselkoersfluctuaties, de Panalpina overname en IFRS 16 boekhoudnormen om een correcte vergelijking te kunnen maken.
 • In moeilijke marktomstandigheden kon het bedrijf het volume op vlak van zeetransport organisch met 7 % verhogen. De operationele marges stonden wel wat onder druk in deze divisie, voornamelijk omwille van een lagere prijs per unit en de algemene lagere operationele marges bij Panalpina. Op termijn zou men deze operationele marges wel opnieuw moeten kunnen optrekken.
 • De operationele winst in de belangrijkste divisie 'Air & Sea' steeg met 13.1%. 'Air & sea' genereert twee derde van de operationele winst voor het bedrijf.
 • De acquisitie van Panalpina wordt sinds 19 augustus 2019 geconsolideerd op de balans van DSV. Het bedrijf verwacht synergiekosten te genereren van 2.3 miljard DKK, voornamelijk op vlak van IT infrastructuur, administratie en logistieke voorzieningen.
 • DSV Panalpina kondigt een nieuw inkoopprogramma eigen aandelen aan ter waarde van 2.5 miljard DKK, wat de komende periode de beurskoers verder zou moeten ondersteunen. Bovendien vernietigde het bedrijf meer dan 6.5 miljoen eigen aandelen, wat een positief effect had op de winst per aandeel.
 • Outlook: het bedrijf verwacht voor boekjaar 2019 een Ebit te verwezelijken van 6.6 miljard DKK. Een stijging van 21% ten opzichte van boekjaar 2018. Het bedrijf zou dit jaar wel herstructurerings & integratiekosten moeten boeken van 700 miljoen DKK.

Negatieve punten 

 • De luchttransport divisie kende een sterke volumedaling (organisch -6%) in het derde kwartaal omwille van een grotere blootstelling aan de autosector. Bovendien daalde de brutowinst per vracht met 7%
 • DSV Road, de tweede grootste divisie van de groep, kende een daling van de operationele winst van 10.7% in het derde kwartaal. Het bedrijf wijt dit aan een algemeen vertragende markt met meerbepaald lagere volumes in de autosector gekoppeld aan een lagere prijs per vracht.
 • De 'solutions' divisie, goed voor 14% van de operationele winst, kende een daling van de operationele winst van 12%. Het bedrijf kende in deze divisie hogere kosten omwille van het overschakelen op een ander IT-systeem en de implementatie van een nieuw technologisch platform in de loodsen.

SWOT

Sterktes 

 • Goede track record het voorbije decennium met geleidelijke omzet- en winstgroei. 
 • Als één van de betere spelers groeide DSV de voorbije jaren ook organisch sneller dan de markt ( 4% tegenover 2% marktgroei) en kon zo haar marktaandeel uitbreiden.
 • Door het transport zelf uit te besteden hoeft DSV geen grote investeringen te maken in trucks, boten en vliegtuigen.
 • DSV is goed in het integreren van overgenomen bedrijven, ook de integratie van UTi  verloopt volgens plan en op schema.

Zwaktes 

 • In het wegvervoer neemt de concurrentie de laatste jaren toe, wat op de winstmarge van deze activiteit woog. 
 • Weinig pricing power, het verschil met de concurrenten wordt gemaakt door zo efficiënt mogelijk te werken en schaalvoordelen uit te spelen tegenover kleinere spelers 

Opportuniteiten 

 • DSV kan de komende jaren optreden als consolidator in de nog sterk gefragmenteerde sector  en zo sneller blijven groeien dan de markt. We verwachten dat de grotere spelers ook de komende jaren verder marktaandeel zullen afnemen van de kleinere.
 • De overname van UTi geeft DSV nu een beter wereldwijd netwerk, waardoor ze de komende jaren ook meer grotere multinational zou moeten kunnen overtuigen om klant te worden.

Bedreigingen 

 • De opkomst van externe platformen die de makelaarsrol van de individuele spelers willen overnemen weegt op de marges van de vervoeractiviteiten, en dit effect kan in de  toekomst mogelijk nog toenemen. Ook Amazon zou in de toekomst meer het logistieke aspect van haar activiteiten zelf in handen willen nemen.
 • Evolutie wereldwijde handel hangt nauw samen met wereldwijde groei, een groeivertraging of recessie zou een negatief effect hebben op de vraag naar de diensten van DSV
 • De uitbreiding naar de VS en Azië de voorbije jaren maakt de groep meer gevoelig voor wisselkoerseffecten.
 • Meer protectionisme in de toekomst (wat gaat Trump doen?) zou een negatief effect hebben op de wereldhandel en zo ook negatief zijn voor DSV   
 • Goed werkende IT-systemen zijn cruciaal voor DSV, een cyberaanval die hun netwerken plat legt, zou voor grote operationele problemen kunnen zorgen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/08/04 443.8 DKK Houden
2018/03/08 477.7 DKK Kopen
2018/08/06 576.6 DKK Houden
2019/05/06 617 DKK verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.