DSM Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/11/2018
 • Koers opmaak studie: 78.82 EUR
 • Huidige koers: 80.12 EUR
 • Marktkapitalisatie: 14.3 miljard
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext Amsterdam
 • ISIN: NL0000009827

Advies van de analist

 • € 62,00
 • € 95,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

DSM is gespecialiseerd in de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van voeding- en gezondheidsproducten voor mens en dier (Nutrition) en hoogwaardige materialen (Materials). 

DSM: omzetverdeling

Bron: DSM

Conclusie

Goede resultaten bij DSM, dat nog altijd kan genieten van een tijdelijke meevaller in de vitaminenprijzen die de winst dit jaar een extra boost geeft. De goede resultaten zitten na de koersstijging van de voorbije maanden wel al grotendeels in de koers, en volgend jaar verwachten we dat de winst zal dalen wanneer dit effect wegvalt.

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201320142015201620172018E
Omzet9.6189.1817.7227.9208.6329.272
Operationele winst6456546347919571.326
Nettowinst271135786171.7691.019
Boekwaarde33.9634.6431.6834.7038.3743.77
Winst per aandeel1.520.780.453.5210.075.84
Koers/Winst30.364.9103.516.27.913.5
Dividend per aandeel1.651.651.651.751.852.20
Dividendrendement3.58%3.26%3.54%3.06%2.32%2.79%
Bron: Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2018

 • De omzet steeg met 6% tot € 2.27 miljard.
 • De nettowinst daalde van € 1.29 miljard naar € 188 miljoen. De winst van 2017 was wel vertekend door een meerwaarde van € 1.14 miljard op de verkoop van Patheon.

Positieve punten

 • Sterke organische omzetgroei van 6%. Zowel Nutrition als Materials groeiden sterker dan de markt.
 • Materials profiteerde van de focus op meer gespecialiseerde producten met hogere waarde, wat ook toeliet om haar prijzen met 5% op te trekken om de gestegen grondstoffenprijzen te compenseren.
 • Nutrition haalde nog een beetje voordeel uit de tijdelijke prijsopstoot in vitaminen, die nog een uitzonderlijk extra inkomen van € 15 miljoen opleverde. Daarnaast presteerde Nutrition ook sterk met 7% organische groei.

Negatieve punten

 • De sterkere euro woog nog altijd op de resultaten. DSM verwacht hiervan op jaarbasis een negatieve impact op de EBITDA van € 70 miljoen.
 • In Materials merkt DSM wel een verzwakking van de vraag op in enkele domeinen naar het einde van het kwartaal toe: in de autosector in China en in de bouwsector in Europa.


SWOT

Sterktes 

 • Interessante productportefeuille die de komende jaren moet kunnen profiteren van een aantal langetermijntrends (aandacht voor milieu, gezonde voeding)
 • Management heeft de voorbije jaren goede beslissingen genomen en aangetoond dat ze hun beloftes kunnen waarmaken. 

Zwaktes 

 • De vitamineprijzen ( +/- 15% van de omzet) zijn volatiel en staan de laatste jaren wat onder druk door de toetrede van nieuwe Chinese spelers, negatief nieuws over dit deel valt in de toekomst niet uit te sluiten.
 • In een aantal producten is DSM maar een kleine speler, waardoor het niet zeker is of ze in de toekomst stand gaan kunnen houden tegenover de grotere spelers

Opportuniteiten 

 • Verdere transformatie van de productportefeuille, al dan niet via de verdere verkoop van de joint ventures. Er wordt door sommige analisten gespeculeerd op een verkoop van de hele Materials-divisie in de toekomst, maar het management heeft nog geen indicaties in die richting gegeven.
 • Voor de zomer komt DSM met zijn nieuw strategisch plan voor de periode na 2018. Als er hierin ambitieuze doelstellingen worden geformuleerd, kan dit het enthousiasme voor het aandeel bij beleggers verhogen. 
 • Verdere verbetering van het economisch klimaat kan de winstgevendheid van vooral Materials de komende jaren nog opkrikken

Bedreigingen 

 • De potentiële overnameprooien van DSM staan ook op de radar bij verschillende concurrenten, waardoor er een risico is dat DSM een hoge prijs zal moeten betalen voor interessante overnames.
 • Na 2018 zou de winstgroei moeten vertragen, aangezien het potentieel voor kostenbesparingen dan vermoedelijk veel lager zal zijn. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/03/01 82.46 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.