DSM Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/11/2019
 • Koers opmaak studie: 115.7 EUR
 • Huidige koers: 112.9 EUR
 • Marktkapitalisatie: 19 miljard
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext Amsterdam
 • ISIN: NL0000009827

Advies van de analist

 • € 84,50
 • € 119,30

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

DSM is gespecialiseerd in de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van voeding- en gezondheidsproducten voor mens en dier (Nutrition) en hoogwaardige materialen (Materials). 

DSM: omzetverdeling

Bron: DSM

Conclusie

Opnieuw mooie resultaten bij DSM, dat sterk blijft presteren ondanks een negatievere marktomgeving. De outlook voor 2019 werd herbevestigd en het inkoopprogramma van eigen aandelen zal de beurskoers het komende jaar verder blijven ondersteunen.
Aan de huidige beurskoers is volgens ons het aandeel fair gewaardeerd. Het bedrijf beschikt over een uitstekend management gekoppeld aan een sterke marktpositie, dat in de toekomstige jaren nog veel waarde kan creëren voor haar aandeelhouders. Er waren de afgelopen weken geruchten dat het bedrijf zou overwegen om de voedingsdivisie van Dupont over te nemen, al wou het bedrijf hier geen verdere commentaar op geven.

Ons advies blijft momenteel op 'houden', maar we stelden onze koop- en verkoopzones reeds vorig kwartaal opwaarts bij.

Nieuws

-

Resultaten

'000 0002013201420152016201720182019E
Omzet9.6189.1817.7227.9208.6329.2679.253
Operationele winst6456546347919571.3451.115
Nettowinst271135786171.7691.077845.7
Boekwaarde33.9634.6431.6834.7038.3744.3043.75
Winst per aandeel1.520.780.453.5210.075.804.97
Koers/Winst30.364.9103.516.27.912.322.5
Dividend per aandeel1.651.651.651.751.852.302.35
Dividendrendement3.58%3.26%3.54%3.06%2.32%3.22%2.20%
Bron: BloombergResultaten na 9 maanden 2019

 • De omzet steeg met 3% tot € 6.85 miljard. (excl. vitamine effect)
 • De aangepaste brutobedrijfswinst (EBITDA) steeg met 11% tot € 1.29 miljard.  (excl. IFRS 16 & vitamine effect)

Positieve punten

 • De Ebitda marge op groepsniveau steeg van 17.5% naar 18.8%. (Excl. IFRS 16). Deze stijging werd voornamelijk gedragen door de gezondheids- en voedingsdivisie. Hier stegen de Ebitda-marges naar 20.9%
 • De 'Nutrition' divisie presteerde goed met 7% organische omzetgroei tot € 4.57 miljard. Onderliggend was er een organische volumegroei van 3% met een licht hogere prijsmix.
 • Ondanks de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in de Chinese markt kon het bedrijf in de divisie voor dierenvoeding en geneesmiddelen toch een organische groei van 4% voorleggen. Dit gedreven door hogere volumegroei (+2%) en hogere prijzen (+2%) door compenserende groei in andere regio's en middelen. Het bedrijf verwacht wel dat deze situatie de komende periode een lichte negatieve impact kan hebben op de resultaten.
 • Er werden na 9 maanden reeds voor € 563 miljoen eigen aandelen  ingekocht. Aangezien het totale inkoopprogramma een waarde heeft van € 1 miljard zal dit nog geruime tijd een bodem leggen onder de koers.
 • De grote innovatieprogramma's werken stilaan hun vruchten af. Met Veramaris zal het bedrijf actief worden als voedingstoeleverancier naar zalmkwekers. Met Clean Cow beoogt het bedrijf om de methaanemissie bij koeien met 30% terug te dringen. Interessant gegeven de toenemende regelgeving in de landbouw en het klimaat in het algemeen.
 • Het bedrijf bevestigde haar outlook voor 2019: een hoge enkelcijferige groei van de Ebitda gekoppeld aan een hogere vrije kasstroom.

Negatieve punten

 • Materials kende een organische omzetdaling van 7% na 9 maanden, gedreven door een volumedaling van 5% en een prijseffect van -2%. Hoofdzakelijk omwille van blootstelling aan enkele sectoren die het op dit moment moeilijk hebben in Europa, N-Amerika en Azië, meer specifiek gaat het over de auto- en de bouwindustrie. Materials is verantwoordelijk voor 31% van de omzet en 30% van de aangepaste Ebitda.
 • China is ongeveer goed voor 50% van de totale varkensproductie wereldwijd waarvan ongeveer 30% in geïmpacteerd door de Afrikaanse varkenspest. Het bedrijf verwacht dat dit een impact heeft op de omzet van ongeveer € 20 miljoen en € 5 miljoen op de Ebitda dit kwartaal. De komende kwartalen zou het bedrijf hier in eerste instantie mogelijk nog een licht negatief effect van ondervinden. Volgens het bedrijf is dit effect echter tijdelijk en zou dit op termijn positief kunnen uitdraaien omdat jongere dieren meer nood hebben aan dierenvoeding.

SWOT

Sterktes 

 • Interessante productportefeuille die de komende jaren moet kunnen profiteren van een aantal langetermijntrends (aandacht voor milieu, gezonde voeding)
 • Management heeft de voorbije jaren goede beslissingen genomen en aangetoond dat ze hun beloftes kunnen waarmaken. 

Zwaktes 

 • De vitamineprijzen ( +/- 15% van de omzet) zijn volatiel en staan de laatste jaren wat onder druk door de toetrede van nieuwe Chinese spelers, negatief nieuws over dit deel valt in de toekomst niet uit te sluiten.
 • In een aantal producten is DSM maar een kleine speler, waardoor het niet zeker is of ze in de toekomst stand gaan kunnen houden tegenover de grotere spelers

Opportuniteiten 

 • Verdere transformatie van de productportefeuille, al dan niet via de verdere verkoop van de joint ventures. Er wordt door sommige analisten gespeculeerd op een verkoop van de hele Materials-divisie in de toekomst, maar het management heeft nog geen indicaties in die richting gegeven. 
 • Verdere verbetering van het economisch klimaat kan de winstgevendheid van vooral Materials de komende jaren nog opkrikken

Bedreigingen 

 • De potentiële overnameprooien van DSM staan ook op de radar bij verschillende concurrenten, waardoor er een risico is dat DSM een hoge prijs zal moeten betalen voor interessante overnames.
 • Na 2018 zou de winstgroei moeten vertragen, aangezien het potentieel voor kostenbesparingen dan vermoedelijk veel lager zal zijn. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/03/01 82.46 EUR Houden
2019/03/15 97.26 EUR Verkopen
2019/05/07 103.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.