DSM Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/08/2021
 • Koers opmaak studie: 177.85 EUR
 • Huidige koers: 173.25 EUR
 • Marktkapitalisatie: 31,1 miljard
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext Amsterdam
 • ISIN: NL0000009827

Advies van de analist

 • € 135,90
 • € 190,30

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Koninklijke DSM is een Nederlandse firma gespecialiseerd in de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van enerzijds voedingsingrediënten voor mens en dier (Nutrition) en anderzijds hoogwaardige materialen voor een veelvuldigheid van eindmarkten zoals o.a. de autosector, de elektronica-industrie en de bouwsector (Materials). Het bedrijf telt wereldwijd ongeveer 23.000 werknemers.

Koninklijke DSM: omzetverdeling (2020)

Bron: Koninklijke DSM

Conclusie

DSM kon de verwachtingen in de eerste jaarhelft van het boekjaar lichtjes overtreffen, met een stijging van de omzet van 10% (j-o-j), een aangepaste EBITDA-marge die 1,9 procentpunt hoger lag op 20,6% en een aangepaste nettowinst die steeg met 22%. De resultaten van het Nutrition-segment werden gedreven door een aanhoudend sterke vraag naar voedingsmiddelen die bevorderlijk zijn voor het immuunsysteem, een stijging van de vraag naar dierenvoeding (voornamelijk gevogelte en rund) en een goede vraag naar ingrediënten voor ontsmettingsproducten. Daarnaast ziet DSM een stevig herstel binnen de Materials-divisie, die geniet van een sterke vraag naar hoogperformante plastics voor automotive- en elektronicadoeleinden, gedreven door een herstel van de eindvraag, post-corona herbevoorradingen en een krappe toeleveringsketen. Op basis van de prestaties over de eerste jaarhelft trekt het management de verwachtingen lichtjes op en verwacht nu binnen de Nutrition-divisie een hoge ééncijferige groei van de aangepaste EBITDA (eerdere prognose: rond de 7,5%) en binnen de Materials-divisie een stijging van de aangepaste EBITDA van rond de 15% (voorheen "towards the mid-teens"). Aan de huidige beurskoers noteert het aandeel (historisch gezien) aan de dure kant. In ruil voor die hoge prijs krijg je evenwel een bedrijf met een solide balans, stabiele resultaten en mooie groeivooruitzichten. Daarnaast scoort het bedrijf ook nog betrekkelijk goed op vlak van ESG. Het advies blijft op HOUDEN.

Nieuws

​​​​​​​30-09-2020: DSM kondigde deze ochtend aan dat het haar divisie 'Resins & Functional Materials' (RFM) heeft verkocht aan het Duitse Covestro voor een totale waarde van €1,6 miljard. Dit businesssegment genereerde in 2019 een omzet van €1 miljard met een EBITDA van €133 miljoen. Mogelijk signaleert het bedrijf hiermee een verschuiving van haar investeringsprioriteiten richting de meer winstgevende nutritie & gezondheidsdivisie van de groep. 

12-06-2020: DSM liet in een perspericht weten het merendeel van de activa van Erber Group te zullen overnemen voor een enterprise value van €980 miljoen. Hiermee wil het bedrijf zijn positie versterken wat betreft dierenvoeding en dierengezondheid. Het bedrijf heeft voor de acquisitie twee obligaties uitgegeven voor een totale waarde van € 1 miljard. De overname zal afgerond worden in Q4 van 2020.

21-02-2020: Koninklijke DSM bevestigt de overname van het Deense Glycom, wereldleider in de ontwikkeling en productie van Human Milk Oligosaccharides (kortweg HMO’s). Deze prebiotica komen natuurlijk voor in moedermelk en zorgen voor een gezond immuunsysteem. Glycom zal overgenomen worden aan een enterprise value van € 765 miljoen, wat een EV/EBITDA multiple geeft van 20,6x voor 2019 en 15x voor 2021E. In 2019 behaalde Glycom een omzet van € 74 miljoen en een EBITDA-marge van 50%. Nestlé is de voornaamste afnemer. DSM verwacht met deze transactie aanzienlijke synergiën te verwezenlijken. Zo zal het de producten kunnen aanbieden aan haar brede klantenbasis, zal het de ontwikkeling van HMO’s verder versnellen via haar R&D platform, en zal het de producten introduceren in nieuwe markten zoals dierenvoeding en voedingssupplementen voor volwassenen. De transactie zal naar verwachting worden afgerond in het tweede kwartaal van 2020.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mio) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 7 9208 6329 2677 9988 1068 775
Operationele winst 6858461 2458726621 099
Nettowinst 6211 7691 077750499841
Boekwaarde per aandeel 34,7039,8644,3044,8342,9646,11
Winst per aandeel 3,5210,076,104,222,874,94
Koers/Winst 16812274930
Dividend 1,751,852,302,402,402,40
Dividendrendement 3,07%2,32%3,22%2,07%1,70%1,62%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten eerste jaarhelft 2021

 • De groepsomzet steeg in de eerste jaarhelft jaar-over-jaar met 10% tot €4,5 miljard. 
 • De aangepaste brutobedrijfswinst (adj. EBITDA) steeg in de eerste jaarhelft jaar-over-jaar met 22% tot €925 miljoen.
 • De aangepaste EBITDA-marge steeg met 1,9 procentpunt tot 20,6%.
 • De aangepaste nettowinst, die abstractie maakt van herstructureringskosten en acquisitiekosten, steeg in de eerste jaarhelft jaar-over-jaar met 21% tot €444 miljoen.
 • De zuivere nettowinst steeg met 274% tot €1 miljard, gedreven door een niet-recurrente meerwaarde op desinvesteringen ten belope van €567 miljoen.

Positieve punten

 • Nutrition-divisie:
  • De omzet steeg in de eerste jaarhelft jaar-over-jaar met 6% tot €3,4 miljard. Zowel de subdivisie Animal Nutrition als die van Human Nutrition zagen de omzet organisch stijgen met 5%.
  • De aangepaste EBITDA-marge steeg met 50 basispunten tot 21,4%. De bijdrage aan de EBITDA van de acquisities van Glycom en Erber (+7%) werd volledig tenietgedaan door negatieve wisselkoerseffecten (-7%).
  • De aangepaste EBIT steeg met 3% tot €491 miljoen.
  • De resultaten werden gedreven door een sterke vraag naar voedingsmiddelen die bevorderlijk zijn voor het immuunsysteem, een stijging van de vraag naar dierenvoeding (voornamelijk gevogelte en rund) en een goede vraag naar ingrediënten voor ontsmettingsproducten. 
  • Het bedrijf deed in het vorige boekjaar drie overnames binnen de Nutrition-divisie (CSK, Glycom en Erber) voor een totaalbedrag van €2 miljard. Zie nieuwsberichten hierboven voor meer informatie.
  • Outlook: Het management verhoogde de verwachtingen voor het lopende boekjaar en verwacht nu binnen de Nutritions-divisie een hoge ééncijferige groei van de aangepaste EBITDA (eerdere prognose: rond de 7,5%).
 • Materials-divisie:
  • De omzet steeg in de eerste jaarhelft jaar-over-jaar met 33% tot €971 miljoen (+11% t.o.v. 2019).
  • De aangepaste EBITDA-marge steeg met maar liefst 6,8 procentpunt tot 23,9%, mede gedreven door een tijdelijk goed prijs-momentum.
  • De aangepaste EBIT steeg met 144% tot €183 miljoen.
  • Het bedrijf zag een aanhoudend sterke vraag voor hoogperformante plastics voor automotive- en elektronicadoeleinden, gedreven door een herstel van de eindvraag, post-corona herbevoorradingen en een krappe toeleveringsketen.
  • Outlook: Vanwege het sterke herstel van de Materials-divisie verhoogde het management de verwachting voor 2021 en voorziet het nu een stijging van de aangepaste EBITDA van rond de 15% (voorheen "towards the mid-teens").
 • De vrije kasstroom steeg met 11% tot €380 miljoen.
 • De verkoop van de divisie 'Resins & Functional Materials' (RFM) aan het Duitse Covestro werd in de eerste jaarhelft afgerond. DSM ontving hiervoor netto €1,4 miljard in cash en realiseerde op de verkoop een meerwaarde van €567 miljoen. Mogelijk signaleert het bedrijf hiermee een verschuiving van haar investeringsprioriteiten richting de meer winstgevende nutritie & gezondheidsdivisie van de groep. 
 • Het bedrijf wil meer en meer inzetten op het verduurzamen van zijn productaanbod. Nu reeds scoort DSM al uitstekend op vlak van ESG. Verschillende onafhankelijke ESG-ratingbureaus (Sustainalytics, Ecovadis, MSCI, ISS,...) classificeren het bedrijf bij de top van hun sector. Het bedrijf levert dan ook verschillende voedingssupplementen die de gezondheid van mens en dier bevorderen (immuniteit, suiker-vervangers, bio-vitamines, gepersonaliseerde nutritie,...). Ook ontwikkelde het een supplement voor veevoeding dat de methaanuitstoot van koeien reduceert met ongeveer 30%.
 • Het dividend blijft vooralsnog stabiel op €2,40 per aandeel, bestaande uit een interimdividend van €0,80 en een finaal dividend van €1,60.
 • DSM beschikt over een solide balans met een solvabiliteitsgraad van 57% (+5 procentpunt), een verhouding nettoschuld t.o.v. brutobedrijfswinst van 0,67 en een intrestlast die meer dan 27 keer gedekt wordt door de EBITDA. Het bedrijf heeft €1,6 miljard aan cash & equivalenten op balans. 

Negatieve punten

 • DSM zag opnieuw heel wat tegenwind vanwege negatieve wisselkoerseffecten (-5%), voornamelijk vanwege de Amerikaanse dollar en de Braziliaanse real.

SWOT

Sterktes 

 • Interessante productportefeuille die de komende jaren zou kunnen profiteren van een aantal megatrends (aandacht voor milieu & gezonde voeding).
 • Management heeft de voorbije jaren goede beslissingen genomen en aangetoond dat ze hun beloftes kunnen waarmaken. 

Zwaktes 

 • De vitamineprijzen ( +/- 15% van de omzet) zijn volatiel en staan de laatste jaren wat onder druk door de toetreding van nieuwe Chinese spelers. Het bedrijf heeft m.a.w. niet voldoende pricing power om hier geen effect van te ervaren.
 • In een aantal producten is DSM maar een kleine speler, waardoor ze niet altijd even standvastig in hun schoenen staan.

Opportuniteiten 

 • Het bedrijf hecht veel waarde aan gezondheid en milieu. Het verder ontplooien van deze megatrend kan voor verdere groeiopportuniteiten zorgen.
 • Een verdere focus op operationele excellentie zal een verdere ondersteuning van de resultaten voorzien in uitdagende marktomstandigheden. Indien de economische motor in de afzetmarkten van voornamelijk de Materials-divisie terug begint te draaien zal DSM er des te meer van profiteren. 

Bedreigingen 

 • De potentiële overnameprooien van DSM staan ook op de radar bij verschillende concurrenten, waardoor er een risico is dat DSM een hoge prijs zal moeten betalen voor interessante overnames.
 • Efficiëntiewinsten boeken heeft ook zijn limieten. Zo zal het vermoedelijk in de toekomst steeds moeilijker worden om dezelfde output te bekomen met minder middelen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/03/01 82.46 EUR Houden
2019/03/15 97.26 EUR Verkopen
2019/05/07 103.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.