D'Ieteren Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/10/2019
 • Koers opmaak studie: 56.6 EUR
 • Huidige koers: 44.9 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3.1 miljard
 • Sector: Distributie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974259880

Advies van de analist

 • € 48,00
 • € 64,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De autodienstengroep D'Ieteren focust zich op twee grote activiteiten:

1. D'Ieteren Auto is de grootste autodistributeur in België, met focus op de merken van de Volkswagengroep.

2. Belron is wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via 15 merken (o.a. Carglass)

Na de verkoop van autoverhuurpoot Avis Europe werd met de opbrengste hiervan in 2016 het Italiaanse Moleskine gekocht, gekend van zijn notitieboekjes. Dit is vandaag de derde, kleinere, activiteit van de groep.

D'Ieteren: Winstuitsplitsing

Bron: D'Ieteren

Conclusie

Sterke halfjaarcijfers bij D'ieteren dat ondanks de sterke blootstelling aan de autosector toch kon verrassen. Dochter Belron blijft voorlopig de absolute winstmotor van de groep, waardoor het de vraag blijft of de verkoop van een minderheidsbelang aan de Amerikaanse private-equitygroep Clayton, Dubilier & Rice de juiste keuze was.
Na de koersstijging van de afgelopen maanden is het aandeel door onze koopzone gestegen waardoor het advies een trapje daalt naar 'houden'.

Nieuws

15/10/2019: Verhoging winstverwachting 2019
D'ieteren heeft haar winstverwachtingen voor boekjaar 2019 opwaarts bijgesteld. Het bedrijf verwacht nu een winststijging van minimaal 35% ten opzichte van de eerder aangegeven winststijging van 25%. Deze winstbijstelling is voornamelijk te danken aan de resultaten bij de dochteronderneming Belron, waar de operationele winst zou verdubbelen dit jaar.
We passen onze koopzones bijgevolg aan om de verbetering van de operationele resultaten te weerspiegelen.

Resultaten

'000.000201420152016201720182019E
Omzet5.5426.0356.4726.9413.5784.663
Operationele winst186274272115134129
Nettowinst12220650113165203
Boekwaarde29.7331.3430.4331.9036.9441.60
Winst per aandeel2.233.790.912.051.533.72
Koers/Winst13941172112
Dividend per aandeel0.800.900.950.951.001.00
Dividendrendement2.79%2.62%2.26%2.73%%3.05%2.16%
Bron: BloombergResultaten eerste halfjaar 2019

 • De geconsolideerde omzet steeg met 2.3% tot € 4,1 miljard. (dit cijfer is inclusief Belron om vergelijkbare basis weer te geven)
 • De aangepaste winst voor belastingen steeg met 25.3% tot € 178.9 miljoen.

Positieve punten

 • Belron presteerde sterk met een omzetgroei van 8% waarvan 5.1% organisch. De aangepaste winst voor belastingen steeg met 88.8% te danken aan een hoger marktaandeel in de VS en weergerelateerde marktgroei. Het bedrijf werd een pak rendabeler door prijsverhogingen gekoppeld aan kostenbesparingsprogramma's en het inzetten op meer complexe ruitherstellingen.
 • Safelite groep dat als Amerikaanse dochteronderneming van Belron opereert, kocht de assets van Truroad Holdings, een Amerikaanse sectorgenoot.
 • D'ieteren gaat voor € 150 miljoen eigen aandelen inkopen en vernietigen. Goed voor zo'n 6% van alle uitstaande aandelen.
 • D'ieteren heeft zijn verhoogde outlook herbevestigd. Het bedrijf verwacht een aangepaste winst voor belastingen die minimaal 25% hoger zal liggen dan vorig jaar.

Negatieve punten

 • D'Ieteren Auto kende een moeilijk halfjaar met een omzetdaling van 3.1% en een daling van de aangepaste winst met 8.1%. Inschrijvingen van nieuwe wagens daalde in dezelfde periode met 7.4%. Het aantal nieuwe wagens dat D'ieteren het afgelopen jaar leverde daalde met 2.3%. De daling kunnen we verklaren door de onzekerheid van het wetgevende kader met betrekking tot de fiscale behandeling van nieuwe wagens waardoor consumenten de vinger op de knip houden.
 • De resultaten bij Moleskine herstelden wat in het tweede kwartaal (+9.3%) al was er nog wel een kleine omzetdaling van 2.2% tot € 71.1 miljoen over het eerste halfjaar. De operationele winst daalde in H1 echter sterk met 48% tot € 2.7 miljoen, wat resulteerde in een operationele marge van 3.8%. Het bedrijf wijt dit aan lagere B2B verkopen.
 • Nog geen nieuws over de geplande overname die voor de derde grote activiteit van D'Ieteren moet zorgen. Het management is niet gehaast en blijft op zoek naar een interessante activiteit tegen een redelijke prijs.

SWOT

Sterktes 

 • Familiaal geleid bedrijf met focus op de lange termijn
 • Marktleider in haar twee kernactiviteiten
 • Goedkope waardering van het aandeel op de beurs

Zwaktes 

 • Het aantal verkeersongevallen daalt structureel door betere technologie in auto's en steeds strenger wordende alcoholwetgeving en -controles. Dit is een structurele tegenwind voor Belron.
 • Ceo Axel Miller heeft bij Dexia reputatieschade opgelopen, er is een risico dat hij ook bij D'Ieteren teveel risicovolle overnames zal willen doen, al lijken de familiale aandeelhouders hier wel voldoende tegengewicht voor te bieden.
 • De winstmarges bij D'Ieteren Auto zijn structureel laag en men is voor deze activiteit afhankelijk van Volkswagen.
 • Dollargevoelig: ongeveer 40% van de omzet van Belron komt uit de VS.

Opportuniteiten 

 • Mogelijkheid om de komende jaren met Belron een consolidator te worden in de markten autoherstel en woningherstel (veel grotere markten), en zo het parcours te herhalen dat ze de voorbije jaren in autoruiten hebben afgelegd.
 • Nieuwe strategie en diversificatie weg van auto kan binnen 1 tot 2 jaar leiden tot een nieuwe groep met meer winstpotentieel en wanneer de markt dit erkent zou dit dan moeten leiden tot een rerating op de beurs.

Bedreigingen 

 • Trend naar meer autodelen zal in de toekomst nog toenemen en mogelijk leiden tot dalende autoverkopen op middellange termijn.
 • Risico op een dure of foute overname met het geld van de verkoop van de minderheidsparticipatie in Belron. 
 • Resultaten van Belron zijn weergevoelig: een zachte winter zou voor zwakkere resultaten zorgen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/11/19 39.23 EUR Kopen
2019/08/29 46 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.