D'Ieteren Analist: Geert Campaert

Algemene gegevens

 • Datum: 04/06/2018
 • Koers opmaak studie: 36.54 EUR
 • Huidige koers: 35.88 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2 miljard
 • Sector: Distributie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974259880

Advies van de analist

 • € 45,00
 • € 59,00

Advies: Kopen

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De autodienstengroep D'Ieteren focust zich op twee grote activiteiten:

1. D'Ieteren Auto is de grootste autodistributeur in België, met focus op de merken van de Volkswagengroep.

2. Belron is wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via 15 merken (o.a. Carglass)

Na de verkoop van autoverhuurpoot Avis Europe werd met de opbrengste hiervan in 2016 het Italiaanse Moleskine gekocht, gekend van zijn notitieboekjes. Dit is vandaag de derde, kleinere, activiteit van de groep.

D'Ieteren: Winstuitsplitsing

Bron: D'Ieteren

Conclusie

De update geeft aan dat het jaar voor D'Ieteren goed begonnen is. Voor een echte rerating van het aandeel is het waarschijnlijk echter wachten op de grote overname die de nieuwe derde poot van de groep moet worden.

Nieuws

Trading update eerste kwartaal 2018

 • De omzet in het eerste kwartaal steeg met 3.5%. 

Positieve punten 

 • D'Ieteren Auto kende een omzetgroei van 2.4% door een betere modelmix en een licht stijging van het marktaandeel van de Volkswagenmerken.
 • Belron kende een omzetgroei van 4,1%, de organische omzetgroei kwam uit op 9.6%. Goede weeromstandigheden gaven de verkoop een extra impuls. 
 • Moleskine kende een sterke omzetgroei van 19%, de organische omzetgroei kwam zelfs uit op 27%. 
 • Een deel van de opbrengst van de verkoop van Belron wordt uitgekeerd als een speciaal dividend: bovenop het gewone dividend van € 0.95 zal iedere aandeelhouder op 7 juni nog een extra dividend van € 2.85 ontvangen.

Negatieve punten 

 • De zwakkere dollar woog op de omzetgroei van Belron en Moleskine.
 • D'Ieteren heeft nog altijd geen overnameprooi gevonden waarmee ze haar derde grote poot wil uitbouwen. De vraagprijs voor potentiële overnamedoelwitten ligt vandaag vrij hoog en D'Ieteren wil niet te veel betalen.  Zonder nieuwe investering zal de winst dit jaar lager uitkomen dan vorig jaar omdat 40% van de winstbijdrage van Belron nu wegvalt na de verkoop van dit belang.

Resultaten

'000.0002014201520162017
Omzet5.5426.0356.4726.941
Operationele winst186274272115
Nettowinst12220650113
Boekwaarde29.7331.3430.4331.90
Winst per aandeel2,233,790.912.05
Koers/Winst1394117
Dividend per aandeel0,800,900,950.95
Dividendrendement2,79%2,62%2,26%2.73%%
Bron: Bloomberg


Resultaten 2017

 • De omzet steeg met 9.1% tot € 3.46 miljard.
 • De nettowinst steeg van € 49.9 miljoen naar € 112.6 miljoen.


Positieve punten

 • D'Ieteren Auto kende een goed jaar met een omzetstijging van 6% en een stijging van de aangepaste winst van 16%.
 • De verkoop van het 40%-belang in Belron aan een hoge prijs leverde € 620 miljoen op. Een deel van de opbrengst zal worden gebruikt om een uitzonderlijk dividend van € 2.85 per aandeel uit te keren bovenop het normale dividend van € 0.95. De rest van de opbrengst wordt gebruikt in de zoektocht naar een overnameprooi die de derde grote activiteit van de groep moet worden.
 • Voor 2018 verwacht het management een stijging van de aangepaste winst voor belastingen met "mid to high single digits".


Negatieve punten

 • Negatieve wisselkoerseffecten door de zwakkere dollar zorgden ervoor dat de aangepaste operationele winst bij Belron licht daalde (-0.5%) in 2017.
 • Moleskine kende een overgangsjaar waarin een reeks investeringen en een aantal eenmalige kosten ervoor zorgden dat de winstbijdrage op vergelijkbare basis halveerde tegenover een jaar voordien.
 • Nog geen nieuws over de geplande overname die voor de derde grote activiteit van D'Ieteren moet zorgen.


SWOT

Sterktes 

 • Familiaal geleid bedrijf met focus op de lange termijn
 • Marktleider in haar twee kernactiviteiten
 • Goedkope waardering van het aandeel op de beurs

Zwaktes 

 • Het aantal verkeersongevallen daalt structureel door betere technologie in auto's en steeds strenger wordende alcoholwetgeving en -controles. Dit is een structurele tegenwind voor Belron.
 • Ceo Axel Miller heeft bij Dexia reputatieschade opgelopen, er is een risico dat hij ook bij D'Ieteren teveel risicovolle overnames zal willen doen, al lijken de familiale aandeelhouders hier wel voldoende tegengewicht voor te bieden.
 • De winstmarges bij D'Ieteren Auto zijn structureel laag en men is voor deze activiteit afhankelijk van Volkswagen.
 • Dollargevoelig: ongeveer 40% van de omzet van Belron komt uit de VS.

Opportuniteiten 

 • Mogelijkheid om de komende jaren met Belron een consolidator te worden in de markten autoherstel en woningherstel (veel grotere markten), en zo het parcours te herhalen dat ze de voorbije jaren in autoruiten hebben afgelegd.
 • Nieuwe strategie en diversificatie weg van auto kan binnen 1 tot 2 jaar leiden tot een nieuwe groep met meer winstpotentieel en wanneer de markt dit erkent zou dit dan moeten leiden tot een rerating op de beurs.

Bedreigingen 

 • Trend naar meer autodelen zal in de toekomst nog toenemen en mogelijk leiden tot dalende autoverkopen op middellange termijn.
 • Risico op een dure of foute overname met het geld van de verkoop van de minderheidsparticipatie in Belron. 
 • Resultaten van Belron zijn weergevoelig: een zachte winter zou voor zwakkere resultaten zorgen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/11/19 39.23 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.