D'Ieteren Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 11/06/2019
 • Koers opmaak studie: 39.1 EUR
 • Huidige koers: 41 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2.1 miljard
 • Sector: Distributie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974259880

Advies van de analist

 • € 45,00
 • € 59,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De autodienstengroep D'Ieteren focust zich op twee grote activiteiten:

1. D'Ieteren Auto is de grootste autodistributeur in België, met focus op de merken van de Volkswagengroep.

2. Belron is wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via 15 merken (o.a. Carglass)

Na de verkoop van autoverhuurpoot Avis Europe werd met de opbrengste hiervan in 2016 het Italiaanse Moleskine gekocht, gekend van zijn notitieboekjes. Dit is vandaag de derde, kleinere, activiteit van de groep.

D'Ieteren: Winstuitsplitsing

Bron: D'Ieteren

Conclusie

Positieve trading update bij D'ieteren, dat tevens zijn winstverwachting voor 2019 opwaarts bijstelde. Dochter Belron blijft voorlopig de winstmotor van de groep, waardoor het de vraag blijft of de verkoop van een minderheidsbelang aan de Amerikaanse private-equitygroep Clayton, Dubilier & Rice de juiste keuze was.
Omwille van de positieve vooruitzichten gekoppeld aan de goedkope waardering handhaven we ons kopen advies.

Nieuws

Trading update Q1

 • Ondanks een wereldwijde vertraging van de autosector waren de resultaten bij D'ieteren gemengd positief. Bij Dieteren auto daalde de omzet wel met 3,7%, maar dit was minder dan de markt in het algemeen (-6,3%).
 • Belron, de wereldleider op vlak van herstellingen van autobeglazing was andermaal de sterkhouder van de groep. De Omzet steeg met 12%, waarvan 7,8% organisch.
 • Moleskine, de Italiaanse schriftjesmaker van de groep stelde wat teleur met een omzetdaling van 14.7%. Het bedrijf wijt dit aan een moeilijke vergelijkbare basis in Q1 (uitzonderlijk grote orders) en verwacht beterschap in de tweede jaarhelft.
 • Outlook 2019: geconsolideerde winst voor belastingen die 30% hoger is dan vorig jaar, hoofdzakelijk gedreven door een kostenbesparingsprogramma bij dochter Belron.

Resultaten

'000.000201420152016201720182019E
Omzet5.5426.0356.4726.9413.5784.933
Operationele winst186274272115134124
Nettowinst12220650113165138
Boekwaarde29.7331.3430.4331.9036.9437.72
Winst per aandeel2.233.790.912.051.532.98
Koers/Winst13941172112
Dividend per aandeel0.800.900.950.951.001.00
Dividendrendement2.79%2.62%2.26%2.73%%3.05%2.82%
Bron: BloombergResultaten 2018

 • De omzet daalde met 49% tot € 3.58 miljard. Na de gedeeltelijke verkoop van Belron worden deze cijfers niet meer geconsolideerd, wat de grote daling verklaart.
 • De aangepaste winst voor belastingen steeg met 16% tot € 226 miljoen. Indien we wél rekening houden met de verkoop van Belron daalde de winst met 32%.


Positieve punten

 • D'Ieteren Auto kende een goed jaar met een omzetstijging van 3% en een stijging van de aangepaste winst van 19%. Dit was vooral te danken aan kostenbesparingen en een betere productmix (meer SUV's met hogere marges).
 • Belron presteerde sterk met een organische omzetgroei van 10% en een stijging van de aangepaste winst met 10%.
 • Ook Moleskine kende een mooie omzetgroei van 12%, en de aangepaste winst steeg met 24%.
 • D'Ieteren presteert uiteindelijk nog beter dan de reeds verhoogde verwachtingen van een winststijging met  10 tot 15%. Voor 2019 rekent D'Ieteren op een stijging van de aangepaste winst van minstens 10%.


Negatieve punten

 • De verzwakking van de dollar remde de winststijging bij Belron af.
 • Na het extra dividend dat uitgekeerd werd in november is de schuldgraad bij Belron opgelopen tot 4.2 maal de EBITDA, wat een vrij hoog niveau is.
 • Nog geen nieuws over de geplande overname die voor de derde grote activiteit van D'Ieteren moet zorgen. Het management is niet gehaast en blijft op zoek naar een interessante activiteit tegen een redelijke prijs.


SWOT

Sterktes 

 • Familiaal geleid bedrijf met focus op de lange termijn
 • Marktleider in haar twee kernactiviteiten
 • Goedkope waardering van het aandeel op de beurs

Zwaktes 

 • Het aantal verkeersongevallen daalt structureel door betere technologie in auto's en steeds strenger wordende alcoholwetgeving en -controles. Dit is een structurele tegenwind voor Belron.
 • Ceo Axel Miller heeft bij Dexia reputatieschade opgelopen, er is een risico dat hij ook bij D'Ieteren teveel risicovolle overnames zal willen doen, al lijken de familiale aandeelhouders hier wel voldoende tegengewicht voor te bieden.
 • De winstmarges bij D'Ieteren Auto zijn structureel laag en men is voor deze activiteit afhankelijk van Volkswagen.
 • Dollargevoelig: ongeveer 40% van de omzet van Belron komt uit de VS.

Opportuniteiten 

 • Mogelijkheid om de komende jaren met Belron een consolidator te worden in de markten autoherstel en woningherstel (veel grotere markten), en zo het parcours te herhalen dat ze de voorbije jaren in autoruiten hebben afgelegd.
 • Nieuwe strategie en diversificatie weg van auto kan binnen 1 tot 2 jaar leiden tot een nieuwe groep met meer winstpotentieel en wanneer de markt dit erkent zou dit dan moeten leiden tot een rerating op de beurs.

Bedreigingen 

 • Trend naar meer autodelen zal in de toekomst nog toenemen en mogelijk leiden tot dalende autoverkopen op middellange termijn.
 • Risico op een dure of foute overname met het geld van de verkoop van de minderheidsparticipatie in Belron. 
 • Resultaten van Belron zijn weergevoelig: een zachte winter zou voor zwakkere resultaten zorgen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/11/19 39.23 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.