Continental Analist: Willem De Meulenaer

Algemene gegevens

 • Datum: 06/04/2018
 • Koers opmaak studie: 222.9 EUR
 • Huidige koers: 218.8 EUR
 • Marktkapitalisatie: 44,6 miljard
 • Sector: Transport
 • Markt: Duitsland
 • ISIN: DE0005439004

Advies van de analist

 • € 200,00
 • € 260,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Duitse Continental AG is uiteraard bekend als producent van autobanden (onder de merknamen Continental, Uniroyal, Viking en Barum o.a.). Maar daarnaast produceert het ook een hele reeks (complexe) auto-onderdelen. 
De belangrijkste divisies zijn: 

 • Banden : productie van banden •  Chassis & Safety: remsystemen, veiligheidssystemen (allerhande sensoren), allerhande driver assistance instrumenten (waarschuwing afwijking baanvak, surround view cameras, automatisch noodremsysteem, blindehoekdetectie, adaptive cruise control, enz). •  Interior :Boordinstrumenten, head up displays, klimaatcontrole, infotainment (radio, navigatie, ...), toegangscontrole, bandendrukcontrole, ... 
 • Overige: onder andere powertrain (transmissie/overbrenging) Een belangrijk deel van de activiteiten zijn zeer toekomstgericht (vb doorgedreven veiligheid, automatische remsystemen, communicatie tussen voertuigen,...). De verschillende divisies groeiden de afgelopen jaren ongeveer even snel op het vlak van omzet. De rendabiliteitsstijging was echter kleiner in de afdeling Chassis & Safety. De marges zijn het hoogste in de bandenafdeling.
Continental : Operationele winst

Bron: Continental

Conclusie

Continental blijft verder groeien maar toenemende R&D uitgaven, hoofdzakelijk voor elektrische voertuigen, wegen op de marge-ontwikkeling. Gezien de cycliciteit blijven we voorzichtig met een houden-opinie. De eventuele opsplitsing van Continental kan de koers mogelijk wel een boost geven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet39232405504401046377
Operationele winst417640854484
Nettowinst2727280329853470
Boekwaarde63,971,479,1
Winst per aandeel13,6414,0114,9217,29
Koers/winst16,513,115,112,9
Dividend per aandeel3,754,254,55,15
Dividendrendement1,67%2,31%2,00%2,31%
BronBloomberg

Resultaten vierde kwartaal 2017 

 • Continental boekte in het vierde kwartaal van 2017 een 7,2% hogere omzet van € 11,3 miljard. 
 • De nettowinst daalde 3,1% tot € 760,5 miljoen. 

Positieve punten 

 • Continental publiceerde degelijke resultaten, die lichtjes boven de verwachtingen uitkwamen. 
 • De organische groei bedroeg in 2017 een stevige 8,5%, met dank aan een mix van volumegroei en prijsstijgingen (vooral in het rubbersegment). 
 • De afzwakkende rubberprijsstijging (aankoopkost)deed de marges in de bandenafdeling terug toenemen. 
 • Het management verwacht een verdere groei in 2018 van ongeveer 7% tot € 47 miljard. De groei is onder andere te danken aan de opkomst van elektrische wagens. 
 • Het management overweegt een reorganisatie maar concrete beslissingen zullen wellicht ten vroegste genomen worden medio 2018. Mogelijk worden er afdelingen afgesplitst (holdingstructuur met daaronder aparte beursgenoteerde divisies, gecombineerd met een verkoop van enkele delen ?) en krijgt de som van de delen een hogere waarde dan het geheel nu. 
 • Voertuigen worden steeds complexer en het aantal technologische toepassingen stijgt exponentieel . 

Negatieve punten 

 • De shift naar elektrische wagens (dus nieuwe technologieën) resulteert in hogere R&D uitgaven. 
 • Het management verwacht niet dat de marges de komende jaren nog flink zullen stijgen. 
 • De marges lijken een cyclisch verloop te kennen (van ca. 8 jaar - in iets mindere mate voor de banden).

SWOT

Sterktes

 • Continental is een degelijk bedrijf met een prima trackrecord.
 • Het bedrijf heeft jarenlange ervaring als leverancier van complexe auto-onderdelen.
 • De bandenbusiness heeft mooie marges.

Zwaktes

 • De marges lijken een cyclisch verloop te kennen (van ca. 8 jaar - in iets mindere mate voor de banden).
 • De autosector is conjunctureel gevoelig.
 • Zelfs de bandensector is conjuntuurgevoelig (zij het in mindere mate).

Opportuniteiten

 • Voertuigen worden steeds complexer en het aantal technologische toepassingen stijgt exponentieel.
 • Door opkomst van elektrische wagens is er behoefte aan een hele nieuwe generatie complexe componenten.

Bedreigingen

 • De shift naar elektrische wagens (dus nieuwe technologieën) resulteert in hogere R&D uitgaven.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 200.2 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.