Colruyt Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/12/2020
 • Koers opmaak studie: 49.04 EUR
 • Huidige koers: 50.5 EUR
 • Marktkapitalisatie: 6,6 miljard
 • Sector: Distributie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974256852

Advies van de analist

 • € 38,00
 • € 54,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Colruyt is een Belgische supermarktketen actief in de verkoop van consumentengoederen. Het bedrijf kenmerkt zich door haar sterke focus op de 'laagste prijzen garantie' gekoppeld aan een klantvriendelijke service. Colruyt heeft op dit moment 572 winkels in eigen beheer en telt een totaal werknemersbestand van ongeveer 30.420 werknemers.
Colruyt: omzetverdeling

Bron: Colruyt Group (31/03/2019)

Conclusie

Ondanks een gestegen omzet (+5,7%) en stabiele winstmarges (EBIT-marge 5,6%) wisten de halfjaarresultaten van Colruyt Group niet geheel te overtuigen. Dit gezien er opnieuw ingeboet werd op marktaandeel in België, dat met 80 basispunten daalde tot 31,7%. Tijdens de lockdowns gaven consumenten namelijk de voorkeur aan nabijgelegen buurtwinkels zoals Proxy Delhaize en Carrefour Express. De vraag is nu in welke mate en aan welk tempo het bedrijf dit marktaandeel zal weten terug te winnen zodra COVID-19 onder controle geraakt. Aan de huidige koers/winst verhouding van 13,8 en een EV/EBITDA van 7,3 staat het aandeel opnieuw is aantrekkelijker geprijsd maar blijft het redelijk duur ten opzichte van gelijkaardige spelers. Het advies blijft HOUDEN.

Nieuws

07/09/2020: Colruyt laat in een persbericht weten dat het na 37 jaar de stekker trekt uit ColliShop. Reeds op 9 november van dit jaar zal de webwinkel offline gehaald worden. Het bedrijf wil de non-food focus volledig verleggen op de gespecialiseerde activiteiten van Dreamland, Dreambaby, Fiets! en MyUnderwear24, waarvoor de ColliShop afhaalpunten beschikbaar blijven. Het management verwacht slechts een beperkte impact van deze beslissing op het nettoresultaat van het lopende boekjaar. De online omzet bedraagt slechts een dikke 5% van de groepsomzet (exclusief brandstoffen) en wordt voornamelijk gedreven door Collect&Go. Voor alle duidelijkheid, het bedrijf zal zowel blijven investeren in non-food, als in digitalisering. 

Resultaten

in mio2014201520162017201820192020E
Omzet8.6528.9169.1779.4939.0309.4339.585
Operationele winst489491515473483494488
Nettowinst350348370368370377379
Boekwaarde12.6012.2513.8714.6714.7015.9917.43
Winst per aandeel2.242.332.522.512.582.722.74
Koers/winst17.818.320.617.717.323.718.8
Dividend per aandeel1.01.01.121.181.221.311.35
Dividendrendement2.6%2.1%2.4%2.7%2.0%2.6%2.65%
Bron : BloombergResultaten eerste jaarhelft boekjaar 2020/2021

 • De omzet steeg jaar-over-jaar met 5,7% tot ongeveer € 5 miljard, gedreven door hogere volumes vanwege COVID-19 en de integrale consolidatie van Fraluc Group en Joos Hybrid.
 • De operationele winst (EBIT) steeg met 17,5% tot €311 miljoen. De operationele winstmarge kwam zo uit op 6,2%, een verbetering van 60 basispunten ten opzichte van het vorige boekjaar. Exclusief het eenmalige effect door de inbreng van Eoly Energy was de EBIT-marge 5,6%, stabiel ten opzichte van vorig jaar.
 • De nettowinst steeg met 26,6% tot €246 miljoen. De nettowinstmarge steeg zo met 80 basispunten tot 4,9%. Exclusief het eenmalige effect door de inbreng van Eoly Energy steeg de winst met 10,8% tot €215 miljoen en steeg de winstmarge met 20 basispunten tot 4,3%.
 • Het brutodividend over 2019/2020 werd opgetrokken tot €1,35 per aandeel, versus €1,31 vorig jaar, en werd uitbetaald op 6 oktober 2020.​​​​​​​

Positieve punten

 • De omzet van de retailactiviteiten steeg jaar-over-jaar met 7,9% en maakte zo 83,9% uit van de totale groepsomzet. Deze stijging werd gestuwd door de COVID-19 crisis en de consolidatie van Fraluc Group (80 bp).
 • De omzet van OKay, Bio-Planet en Cru steeg jaar-over-jaar met 18,4%, gedreven door expansie (3 nieuwe winkels) en volume-effecten naar aanleiding van COVID-19.
 • Colruyt rapporteerde een omzetstijging (exclusief brandstoffen) van 7% bij Colruyt in Frankrijk, gedreven door expansie (3 nieuwe winkels) en volume-effecten naar aanleiding van COVID-19. Inclusief brandstofactiviteiten daalde de omzet echter met 0,8%.
 • De non-food retailomzet steeg met 21,8%, gedreven door de integrale consolidatie van Fraluc Group, de holding die de kledingmerken (ZEB, The Fashion Store, PointCarré en ZEB For Stars) van de groep herbergt. Colruyt Group verhoogde namelijk zijn participatie van 68% tot 96,1%. De gezamenlijke omzet van Dreamland, Dreambaby en Fiets! daalde echter met 3,7% vanwege de verplichte winkelsluitingen van maart tot en met april.
 • Het segment groothandel & foodservice zag de omzet jaar-ver-jaar groeien met 15,2% waardoor het nu 11% (+90 bp) van de groepsomzet uitmaakt.
 • Eind 2019 werden de participaties in hernieuwbare energie van Colruyt Group en familiaal meerderheidsaandeelhouder Korys samengebracht in een nieuwe vennootschap die de naam Virya Energy kreeg. Hierin zitten de participaties in Parkwind (offshore windenergie) en Eurowatt (onshore windenergie). Op deze manier hoopt men synergieën te verwezenlijken met betrekking tot intellectueel kapitaal en schaalvoordelen. Colruyt Group had vanwege deze transactie een eenmalige positieve impact op het resultaat van ongeveer €45 miljoen. Eind mei van 2020 werden nog bijkomende activa van Eoly ingebracht in de nieuwe holding, waardoor er een eenmalige positieve impact op het resultaat van ongeveer €31 miljoen werd gerealiseerd.
 • Outlook: Het management verwacht dat Colruyt group het geconsolideerd nettoresultaat van vorig boekjaar minstens zal evenaren (€380 miljoen exclusief niet-recurrente effecten). 
 • Colruyt heeft een solide balans met een solvabiliteit van 46,8% en een nettokaspositie van ongeveer €57 miljoen. De cash & cash-equivalenten bedroegen eind september €248 miljoen.
 • Er werden in de eerste jaarhelft geen eigen aandelen ingekocht. Na balansdatum werd er voor €8 miljoen eigen aandelen ingekocht en  werden er 2,5 miljoen aandelen vernietigd.

Negatieve punten

 • Het marktaandeel in België van Colruyt, Spar, en OKay daalde met 80 basispunten tot 31,7%. Tijdens de lockdown gaven consumenten vaker de voorkeur aan nabijgelegen buurtwinkels (zoals Proxy Delhaize en Carrefour Express). 
 • De netto operationele kosten lagen 80 basispunten hoger op 18,7%, gedreven door COVID-19 gerelateerde effecten, veranderingsprojecten, de lagere activiteiten van DATS-24 en de consolidatie van Fraluc Group en Joos Hybrid.
 • De omzet van de overige activiteiten, die voornamelijk de brandstofactiviteiten onder het merk DATS 24 bevatten, daalde met 30,4% en maakte zo nog 5,1% (-2,4 pp) van de groepsomzet uit. Deze daling is te wijten aan de prijs- en volumedalingen vanwege de coronacrisis.
 • Op 2 november moesten alle niet-essentiële winkels opnieuw de deuren sluiten, waaronder ook Dreamland, Dreambaby, ZEB en Fiets!. Deze openden de deuren pas terug op 1 december.
 • Vanwege de onzekerheid rond COVID-19 doet het bedrijf geen uitspraken over macro-economische tendenzen. Het management zegt wel dat het de langetermijnstrategie consistent zal doorvoeren. 

SWOT

Sterktes 

 • Het bedrijf heeft een zeer sterke balans en een uitstekend management. Het businessmodel van Colruyt met focus op de laagste prijzen gekoppeld aan een sober interieur in de winkels is een succesformule gebleken.
 • Het bedrijf is nog stevig verankerd in familiale handen. Bovendien geven de grote mate van inkoop van eigen aandelen een speculatief tintje aan het aandeel, daar de familie misschien ooit een bod zou doen op alle uitstaande aandelen.
 • Het bedrijf heeft haar dividend nooit verlaagd sinds de start van de dividenduitkeringen in 1997. Bovendien is met een huidige pay-out ratio van 47% er nog ruimte voor verdere toename.
 • Colruyt is met voorsprong de marktleider op de Belgische markt. Initiatieven zoals de Xtra kortingkaart en alternatieve formules zoals collect&go verhogen in zekere mate de klantenloyaliteit.

Zwaktes 

 • Colruyt is actief in een zeer competitieve omgeving met lage operationele marges.
 • Op vlak van geconsolideerde omzet- en winstgroei zal het bedrijf slechts beperkte groei realiseren de komende jaren.
 • Het businessmodel in België loopt op haar limieten. Meer winkels openen zal enkel leiden tot kannibalisatie van de bestaande verkooppunten.

Opportuniteiten 

 • Het bedrijf biedt haar werknemers jaarlijks de mogelijkheid om in te tekenen op aandelen van het bedrijf met een kleine discount. Een slimme constructie waarbij het bedrijf in essentie jaarlijkse een kapitaalverhoging kan doorvoeren en anderzijds de werknemers meer betrokken zijn bij de onderneming. Dit heeft tevens een gunstige impact op de solvabiliteit.

Bedreigingen 

 • Jumbo zal de komende periode haar intrede doen op de Belgische markt. Het valt af te wachten wat hiervan de impact zal zijn op de operationele marges in de sector.
 • Expansie naar andere markten is in het verleden geen succes gebleken. Colruyt is ook actief op de Franse markt, al is de competitieve omgeving hier nog een pak groter (o.a. Casino, Leqlerc).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
18/10/2019 50.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.