Colruyt Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 10/12/2019
 • Koers opmaak studie: 50.38 EUR
 • Huidige koers: 51.22 EUR
 • Marktkapitalisatie: 7 miljard
 • Sector: Distributie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974256852

Advies van de analist

 • € 35,10
 • € 51,30

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Colruyt is een Belgische supermarktketen actief in de verkoop van consumentengoederen. Het bedrijf kenmerkt zich door haar sterke focus op de 'laagste prijzen garantie' gekoppeld aan een klantvriendelijke service. Colruyt heeft op dit moment 572 winkels in eigen beheer en telt een totaal werknemersbestand van net geen 30.000 werknemers.
Colruyt: geografische omzetverdeling

Bron: Jaarverslag colruyt 2019

Conclusie

Goede halfjaarresultaten bij Colruyt dat op operationeel vlak de winst nog wat kon verhogen. Met de intrede van Jumbo op de Belgische markt blijven we wat voorzichtig op dit moment omdat we toch een zekere impact verwachten op de winstmarges van Colruyt de komende periode.Qua waardering blijft het aandeel relatief duur. Met een verwachte koers/winst ratio van 18.7 of een verwachte EV/ebitda van 9 noteert het aandeel met een premie van 20% ten opzichte van vergelijkbare concurrenten. Hierdoor komen we voorlopig niet verder dan een 'houden' advies.

Nieuws

*

Resultaten

in mio2014201520162017201820192020E
Omzet8.6528.9169.1779.4939.0309.4339.585
Operationele winst489491515473483494488
Nettowinst350348370368370377379
Boekwaarde12.6012.2513.8714.6714.7015.9917.43
Winst per aandeel2.242.332.522.512.582.722.74
Koers/winst17.818.320.617.717.323.718.8
Dividend per aandeel1.01.01.121.181.221.311.35
Dividendrendement2.6%2.1%2.4%2.7%2.0%2.6%2.65%
Bron : BloombergResultaten eerste halfjaar boekjaar 2019/2020

 • De omzet steeg met 2,1 % tot € 4.7 miljard.
 • De nettowinst daalde met 5.7% ot € 196 miljoen. (excl. impact IFRS 16)

Positieve punten

 • Het marktaandeel in België stijgt tot ongeveer 32.5%, een stijging van 0.1% tov dezelfde periode vorig jaar.
 • Het operationele resultaat steeg met 4.9% tot € 266 miljoen. Colruyt kent een operationele winstmarge van 5.6% wat een heel lichte verbetering is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
 • De omzettoename van Colruyt in Frankrijk steeg met 4.6% op vergelijkbare basis. Deze stijging was te danken aan organische groei, verkoopprijsinflatie en expansie. Het bedrijf verwacht bovendien een nieuwe regionale logistieke hub te kunnen openen in Nancy vanaf 2021.
 • Het bedrijf investeerde het afgelopen halfjaar ongeveer € 209 miljoen in materiële en immateriële activa.
 • Colruyt heeft met € 276 miljoen cashmiddelen een sterke liquiditeitspositie.
 • Het bedrijf nam in november de volledige controle over het Belgische bedrijf 'Fiets!' over. De consolidatie van deze resultaten had een gunstige impact op de omzet, maar een marginaal effect op de winst van Colruyt.

Negatieve punten

 • Colruyt voltooide een inkoopprogramma eigen aandelen twv € 350 miljoen in juli 2019. We verwachten dat het bedrijf de komende periode deze politiek zal doorzetten. Het bedrijf heeft na de vernietiging van 5,5 miljoen eigen aandelen nog ongeveer 0.76% van zichzelf in bezit.
 • Het bedrijf heeft nogmaals expliciet aangegeven dat het vasthoudt aan zijn 'laagste prijzen politiek'. Met de intrede van Jumbo op de Belgische markt verwachten we op korte termijn toch een zekere impact op de operationele marges.

SWOT

Sterktes 

 • Het bedrijf heeft een zeer sterke balans en een uitstekend management. Het businessmodel van Colruyt met focus op de laagste prijzen gekoppeld aan een sober interieur in de winkels is een succesformule gebleken.
 • Het bedrijf is nog stevig verankerd in familiale handen. Bovendien geven de grote mate van inkoop van eigen aandelen een speculatief tintje aan het aandeel, daar de familie misschien ooit een bod zou doen op alle uitstaande aandelen.
 • Het bedrijf heeft haar dividend nooit verlaagd sinds de start van de dividenduitkeringen in 1997. Bovendien is met een huidige pay-out ratio van 47% er nog ruimte voor verdere toename.
 • Colruyt is met voorsprong de marktleider op de Belgische markt. Initiatieven zoals de Xtra kortingkaart en alternatieve formules zoals collect&go verhogen in zekere mate de klantenloyaliteit.

Zwaktes 

 • Colruyt is actief in een zeer competitieve omgeving met lage operationele marges.
 • Op vlak van geconsolideerde omzet- en winstgroei zal het bedrijf slechts beperkte groei realiseren de komende jaren.
 • Het businessmodel in België loopt op haar limieten. Meer winkels openen zal enkel leiden tot kannibalisatie van de bestaande verkooppunten.

Opportuniteiten 

 • Colruyt schaft sinds dit boekjaar de uitbetaling van een ‘stabiliteitsvergoeding’ aan haar referentie aandeelhouders (Korys & Sofina) af. In plaats hiervan verhoogt men het dividend voor al de aandeelhouders met de helft van deze vergoeding. Een wijziging in het belang van alle aandeelhouders naar onze mening.
 • Het bedrijf biedt haar werknemers jaarlijks de mogelijkheid om in te tekenen op aandelen van het bedrijf met een kleine discount. Een slimme constructie waarbij het bedrijf in essentie jaarlijkse een kapitaalverhoging kan doorvoeren en anderzijds de werknemers meer betrokken zijn bij de onderneming. Dit heeft tevens een gunstige impact op de solvabiliteit.

Bedreigingen 

 • Jumbo zal de komende periode haar intrede doen op de Belgische markt. Het valt af te wachten wat hiervan de impact zal zijn op de operationele marges in de sector.
 • Expansie naar andere markten is in het verleden geen succes gebleken. Colruyt is ook actief op de Franse markt, al is de competitieve omgeving hier nog een pak groter (o.a. Casino, Leqlerc).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
18/10/2019 50.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.