Cofinimmo Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/04/2019
 • Koers opmaak studie: 115.6 EUR
 • Huidige koers: 116.8 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,63 miljard
 • Sector: Vastgoed
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0003593044

Advies van de analist

 • € 90,00
 • € 120,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Cofinimmo is een Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV) die oorspronkelijk voornamelijk investeerde in kantoren in Brussel. De voorbije jaren werd gediversifieerd naar cafés en verzekeringskantoren enerzijds en healthcare (rusthuizen, ziekenhuizen,welness, ...). Eind 2018 had Cofinimmo een portefeuille van € 3,7 miljard, verspreid over België (66%), Frankrijk (14%), Duitsland (10,7%) en Nederland. (9,5%)

Cofinimmo: Portefeuille

Bron: Cofinimmo

Conclusie

Degelijke Q1 resultaten bij Cofinimmo. Het aandeel noteert wel met een duidelijke premie van ongeveer 20% op de intrinsieke waarde, waardoor het stilaan de verkoopzone nadert.

Nieuws

-   

Resultaten

'000.00020122013201420152016201720182019E
Omzet281.1282.9272.1254.7256.7262.0262.6228.8
Operationele Winst185.1183.8177.9174.7171.88171.3169.4187
Nettowinst98.158.7-52.7104.097.4137.4145.6152.9
Boekwaarde97.9391.0085.0993.5388.2989.3190.71
Winst per aandeel6.063.30-2.905.234.646.456.586.74
Koers/Winst14.726.9/18.822.816.216.4916.97
Dividend per aandeel6.435.935.445.505.505.505.505.60
Dividendrendement7.22%6.68%5.73%5.59%5.18%5.28%5.07%4.90%
Bron: BloombergResultaten eerste kwartaal 2019 

 • De huurinkomsten stegen licht met 1.9 % tot € 56 miljoen. 
 • De nettowinst uit kernactiviteiten bleef ongeveer stabiel op € 30 miljoen. 

Positieve punten  

 • Een aantal investeringen in de gezondheidssector doet het gewicht van Healthcare in de portefeuille verder stijgen tot boven 50%. Dit heeft ook een positieve invloed op de gemiddelde lengte van de huurcontracten die stijgt van 10 naar 11 jaar. 
 • De schuldratio blijft na de kapitaalverhoging relatief laag op 43%, waardoor nog ruimte overblijft voor verdere expansie. 
 • De intrinsieke waarde per aandeel stijgt met 1.8% tot € 96.54.
 • Het bedrijf heeft sinds het jaarbegin reeds verschillende acquisities gedaan, voornamelijk in het healthcare segment. We verwachten dan ook dat het bedrijf dit segment strategische prioriteit gaat geven in de toekomst. 

Negatieve punten 

 • Voor 2019 verwacht het management weinig tot geen groei en een stabiel dividend van € 5.60 per aandeel . 
 • De investeringspijplijn voor 2019 van € 175 miljoen oogt voorlopig vrij mager, zeker omdat een gedeelte van dit bedrag voorzien is voor renovatiewerken aan panden die momenteel reeds in de portefeuille aanwezig zijn.
 • De 5 grootste huurders zijn verantwoordelijk voor meer dan 50% van de totale huurinkomsten.

SWOT

Sterktes 

 • Grote gediversifieerde portefeuille vastgoed in verschillende domeinen.
 • Hoog dividendrendement  
 • Lage schuldgraad geeft Cofinimmo de mogelijkheid om nog extra overnames te maken in de komende kwartalen.

Zwaktes 

 • Deel van de kantorenportefeuille in de periferie rond Brussel blijft het vandaag moeilijk hebben wegens een overaanbod in die gemeenten.
 • Door de transformatie van de voorbije jaren stonden de inkomsten onder druk en heeft Cofinimmo haar dividend moeten verlagen, al lijkt de daling nu wel voorbij.

Opportuniteiten 

 • Verdere uitbreiding van het gedeelte healthcare in de portefeuille kan de inkomsten voorspelbaarder maken en de gemiddelde looptijd van contracten verder verhogen. 
 • Huidige lage rente kan nog verder de gemiddelde rentevoet op de leningen verlagen.

Bedreigingen 

 • Een stijging van de rente zou de aantrekkelijkheid van GVV's als alternatief voor obligaties verlagen, en zou druk op de waardering zetten
 • Concurrentie op de markt voor zorgvastgoed begint toe te nemen, kan in de toekomst op de rendementen wegen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 110 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.