CFE Analist: Willem De Meulenaer

Algemene gegevens

 • Datum: 28/03/2018
 • Koers opmaak studie: 106.4 EUR
 • Huidige koers: 106.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,7 miljard
 • Sector: Bouw
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003883031

Advies van de analist

 • € 95,00
 • € 130,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

CFE is een Belgische bouw- en baggeronderneming. Geografisch gezien zijn de bouwactiviteiten meest gefocust op Europa, terwijl de baggeractiviteiten meer internationaal gespreid zijn. 
De bouwpoot omvat zowel de vastgoedontwikkeling als de effectieve bouw van klassieke gebouwen (appartementen en kantoren), grotere bouwwerken (vb. waterzuiveringsstations, sporthallen) en infrastructuurwerken (vb. aanleg van tunnels en ringwegen). 
De baggerpoot bestaat uit een 100%-participatie in de baggeraar DEME. 
Het gros van het bedrijfsresultaat kan toegeschreven worden aan de baggerpoot. 

Conclusie

CFE boekte weliswaar degelijke resultaten, maar de resultaten werden gestuwd door de bouwpoot terwijl in de baggerpoot verdere margedruk dreigt. Verder dan een "houden"-opinie komen we dan ook niet. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet3239279730673891
Operationele winst232228

Nettowinst175168180196
Boekwaarde56,2260,11

Winst per aandeel2,42,152,22,41
Koers/winst15,815,617,114,9
Dividend per aandeel2,42,152,22,41
Dividendrendement2,20%2,08%1,80%2,26%
BronBloomberg

Resultaten 2017 

 • CFE zag de omzet in 2017 met 9,6% aangroeien tot € 3,07 miljard euro. 
 • De winst steeg 7,1% tot 180 miljoen euro. 

Positieve punten 

 • Het nettoresultaat kwam hoger uit dan verwacht. 
 • De baggerpoot zag de omzet mooi toenemen (+19%). 
 • De bouwpoot boekte een flinke winst, vooral met dank aan de vastgoedontwikkeling (22 miljoen winst vs 1,4 miljoen in 2017 hoofdzakelijk door verkoop projecten in Oostende en Luxemburg). 
 • Het orderboekje klokte af op 4,85 miljard euro en blijft dus goedgevuld. 
 • Het management verwacht in 2018 "een aanzienlijke omzetstijging" dankzij het goedgevulde orderboekje. 

Negatieve punten 

 • De omzet lag onder de verwachtingen. 
 • De omzet bij de bouwpoot viel 13% terug. 
 • Bij de bouwpoot zijn er verschillende grotere projecten waarvan de start uitgesteld werd. 
 • Ondanks de hogere omzet trappelde de winst van de baggerpoot ter plaatse. 
 • Het management blijft vaag met haar vooruitzichten voor 2018. 
 • Met de overname van de Groep Van Laere doet CFE net het omgekeerde van wat de meeste beleggers wensen. Een pure baggergroep (door het afstoten van alle bouwactiviteiten) zou mogelijk een hogere waardering krijgen op de beurs. 
 • De concurrentie in de baggersector neemt toe. Het orderboekje groeit weliswaar nog fors aan, maar het betreft dikwijls (offshore energie-)projecten met lagere marges. 
 • Het ziet het er naar uit dat de sector een versnelling lager schakelt door de aanhoudende economische zwakte in sommige regio's en toegenomen Chinese concurrentie. De signalen bij concurrenten Boskalis en De Nul zijn voor de nabije toekomst niet positief. 

SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord.
 • Vooral de baggeractiviteiten zijn de historische sterkhouder.

Zwaktes

 • Conjunctuurgevoelig
 • Concurrentiegevoelig
 • Lage marges in de bouw

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens.
 • Schaalgrootte bij de bouwactiviteiten moeten de rendabiliteit op termijn opkrikken.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges in de baggerafdeling.
 • Eventuele toenemende concurrentiedruk in de bouwpoot.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 130.3 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.