CFE Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 05/03/2019
 • Koers opmaak studie: 89.9 EUR
 • Huidige koers: 86.9 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,3 miljard
 • Sector: Bouw
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003883031

Advies van de analist

 • € 75,00
 • € 105,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

CFE is een Belgische bouw- en baggeronderneming. Geografisch gezien zijn de bouwactiviteiten meest gefocust op Europa, terwijl de baggeractiviteiten meer internationaal gespreid zijn. 
De bouwpoot omvat zowel de vastgoedontwikkeling als de effectieve bouw van klassieke gebouwen (appartementen en kantoren), grotere bouwwerken (vb. waterzuiveringsstations, sporthallen) en infrastructuurwerken (vb. aanleg van tunnels en ringwegen). 
De baggerpoot bestaat uit een 100%-participatie in de baggeraar DEME. 
Het gros van het bedrijfsresultaat kan toegeschreven worden aan de baggerpoot. 

Conclusie

De resultaten van CFE verrasten positief. De prognoses voor 2019 waren echter weinig inspirerend. CFE is te behouden. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet2.7973.0673.6413.809
Operationele winst228267

Nettowinst168180172204
Boekwaarde60,164,9

Winst per aandeel6,657,136,787,78
Koers/winst15,617,112,711,6
Dividend per aandeel2,152,42,42,59
Dividendrendement2,08%1,97%2,78%2,88%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2018

 • CFE zag de omzet in 2018 met 18,7% aangroeien tot € 3,64 miljard euro. 
 • De nettowinst daalde 4,9% tot € 172 miljoen.

Positieve punten 

 • De resultaten waren beter dan verwacht, met dank aan een gunstige tweede jaarhelft.
 • In de baggerpoot werd een mooie omzetgroei van 12,3% opgetekend.
 • In de bouwpoot (inclusief vastgoedontwikkeling) werd een omzetstijging van 41% gerealiseerd, weliswaar in belangrijke mate toe te schrijven aan de overname van Van Laere.
 • Het orderboek steeg 11% tot een record van € 5,4 miljard. 
 • De vertraging van ingebruikname van nieuwe schepen en de daarmee gepaard gaande hogere kosten is slechts een tijdelijk effect.

Negatieve punten 

 • De prognoses voor 2019 konden beleggers niet helemaal overtuigen. CFE gaat onder andere uit van een stabiele omzet en van een brutomarge tussen 16% en 20% voor de baggerpoot. Het effect van de meeromzet van de nieuwe schepen zal teniet gedaan worden door de minderomzet wegens een groot onderhoud van een belangrijk installatieschip.
 • De rendabiliteit van de baggerpoot liet het wat afweten; het bedrijfsresultaat daalde 4,7%. De vertraging van de ingebruikname van nieuwe schepen heeft geleid tot hoge meerkosten (door de huur van vervangende schepen).
 • Het bedrijfsresultaat in de bouwpoot (inclusief vastgoedontwikkeling) daalde 29%. Het management maakt gewag van een zeer competitieve omgeving, problemen in Tunesië en inflatiedruk op de aankoopkosten. Anderzijds werden vorig jaar in dezelfde periode mooie meerwaarden geboekt bij de vastgoedontwikkeling wat de vergelijkingsbasis bemoeilijkt.
 • De netto financiële schulden stegen fors, van € 351,9 miljoen (31/12/2017) tot € 648,3 miljoen (31/12/2018). Belangrijke investeringen in de vernieuwing en uitbreiding van de vloot en een stijgend werkkapitaal verhoogden de schuldenberg van CFE aanzienlijk.
 • De concurrentie in de baggersector neemt toe. Het orderboekje groeit weliswaar nog fors aan, maar het betreft dikwijls (offshore energie-)projecten met lagere marges.

SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord.
 • Vooral de baggeractiviteiten zijn de historische sterkhouder.

Zwaktes

 • Conjunctuurgevoelig
 • Concurrentiegevoelig
 • Lage marges in de bouw

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens.
 • Schaalgrootte bij de bouwactiviteiten moeten de rendabiliteit op termijn opkrikken.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges in de baggerafdeling.
 • Eventuele toenemende concurrentiedruk in de bouwpoot.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 130.3 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.