CFE Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/11/2019
 • Koers opmaak studie: 81.5 EUR
 • Huidige koers: 101.6 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,1 miljard
 • Sector: Bouw
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003883031

Advies van de analist

 • € 75,00
 • € 105,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

CFE is een Belgische bouw- en baggeronderneming. Geografisch gezien zijn de bouwactiviteiten meest gefocust op Europa, terwijl de baggeractiviteiten meer internationaal gespreid zijn. 
De bouwpoot omvat zowel de vastgoedontwikkeling als de effectieve bouw van klassieke gebouwen (appartementen en kantoren), grotere bouwwerken (vb. waterzuiveringsstations, sporthallen) en infrastructuurwerken (vb. aanleg van tunnels en ringwegen). 
De baggerpoot bestaat uit een 100%-participatie in de baggeraar DEME. 
Het gros van het bedrijfsresultaat kan toegeschreven worden aan de baggerpoot. 

Conclusie

De trading update van CFE bracht nauwelijks verrassingen. De baggerpoot houdt redelijk goed stand terwijl de bouwpoot het moeilijker heeft. De vooruitzichten zijn matig. CFE is te behouden. 

Nieuws

Trading update derde kwartaal

CFE zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar met 0,1% toenemen tot € 2,76 miljard. Het orderboekje bleef relatief goed gevuld (€ 3,88 miljard voor de baggerpoot en € 5,2 miljard in totaal). Het management verwacht voor DEME een lichte stijging van de omzet en een stabiele bedrijfswinst (ebitda) voor het ganse jaar. De bouwpoot zal matig groeien maar de marktomstandigheden zullen het operationeel resultaat lager duwen.

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet2.7973.0673.6413.674
Operationele winst228267

Nettowinst168180172161
Boekwaarde60,164,9

Winst per aandeel6,657,136,786,22
Koers/winst15,617,112,713,1
Dividend per aandeel2,152,42,42,42
Dividendrendement2,08%1,97%2,78%2,96%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft 2019

 • CFE zag de omzet met 0,7% dalen tot € 1,85 miljard euro. 
 • De nettowinst daalde 17,6% tot € 42,7 miljoen.

Positieve punten 

 • Het orderboekje van DEME blijft erg goed gevuld (3,94 miljard euro).
 • Na een zwakke eerste jaarhelft verwacht het management beterschap in het tweede halfjaar.

Negatieve punten 

 • De resultaten van CFE kwamen onder de verwachtingen uit.
 • Bij de baggerpoot stond de winst onder druk door opgelopen kosten voor een groot onderhoud (installatieschip Innovation) en het boeken van een waardevermindering op vorderingen op een Duits bedrijf.
 • De bouwpoot heeft last van zeer competitieve marktomstandigheden in België. Hierdoor kunnen hogere prijzen van materialen, onderaanneming en arbeid niet altijd worden doorgerekend naar de klant.
 • De concurrentie in de baggersector neemt toe. Het orderboekje blijft weliswaar op een hoog peil, maar het betreft dikwijls (offshore energie-)projecten met lagere marges.

SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord.
 • Vooral de baggeractiviteiten zijn de historische sterkhouder.

Zwaktes

 • Conjunctuurgevoelig
 • Concurrentiegevoelig
 • Lage marges in de bouw

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens.
 • Schaalgrootte bij de bouwactiviteiten moeten de rendabiliteit op termijn opkrikken.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges in de baggerafdeling.
 • Eventuele toenemende concurrentiedruk in de bouwpoot.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 130.3 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.