Carriage Services Analist: Geert Campaert

Algemene gegevens

 • Datum: 04/05/2018
 • Koers opmaak studie: 25.68 EUR
 • Huidige koers: 24.64 USD
 • Marktkapitalisatie: 418 miljoen
 • Sector: Diensten
 • Markt: New York
 • ISIN: US1439051079

Advies van de analist

 • US$ 29,00
 • US$ 35,00

Advies: Kopen

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Carriage Services werd opgericht in 1991 en is actief in de VS als uitbater van begrafenisondernemingen en begraafplaatsen. Op het einde van 2016 had het bedrijf 170 begrafenisondernemingen en 32 begraafplaatsen in portefeuille in 28 staten. Carriage Services is de tweede grootste speler in deze nog sterk gefragmenteerde sector. Het bedrijf wil de komende jaren de sector verder consolideren via gerichte overnames. 

Conclusie

Tijdelijke problemen bij enkele recente overnames wogen op de resultaten in 2017. De problemen zijn echter opgelost en in 2018 zou Carriage Services zijn groeipad moeten hervatten. We vinden de aandelen aan de huidige koersen nog altijd niet duur. 

Nieuws

-

Resultaten

'000 00020132014201520162017
Omzet213226243248258
Operationele winst3942525749
Nettowinst 1719232437
Boekwaarde8.549.729.4710.1012.28
Winst per aandeel0.891.051.251.382.25
Koers/Winst2220192113
Dividend per aandeel0.100.100.100.150.23
Dividendrendement 0.51%0.48%0.41%0.52%0.81%
Bron: Bloomberg

Resultaten eerste kwartaal 2018 

 • De omzet steeg met 8% tot $ 73.4 miljoen.
 • De nettowinst steeg met 32% tot $ 9.4 miljoen. 


Positieve punten 

 • De operationele  problemen uit 2017 zijn opgelost en de resultaten zijn opnieuw in stijgende lijn . 
 • De inkomsten op vergelijkbare basis stegen met 4% voor de begrafenisondernemingen en met 8% voor de begraafplaatsen.
 • Men is in bespreking met 10 interessante overnameprooien, wat de komende kwartalen tot bijkomende overnames kan leiden.


Negatieve punten 

 • Een geplande overname gaat uiteindelijk niet door omdat men geen akkoord kon bereiken met de verkopers over de prijs. Hierdoor, in combinatie met een stijging van het aatal aandelen door een converteerbare obligatie en een stijging van de rente op een obligatie met variabele rente, verlaagt Carriage haar verwachtingen voor de winst per aandeel de komende maanden met 9% tot $ 1.80 à $ 1.85. 
 • De schuldgraad blijft door de recente overnames aan de hoge kant, Carriage verwacht wel dat die tegen het einde van het jaar opnieuw wat kan dalen.

SWOT

Sterktes 

 • Defensieve sector, activiteiten amper conjunctuurgevoelig
 • Goed track record de voorbije jaren van stijgende omzetten en winsten
 • Consument weinig prijsgevoelig, wat ruimte biedt voor prijsverhogingen. 
 • Heeft een goede reputatie in de sector, wat overnames vergemakkelijkt. Carriage scoort ook hoog op klantentevredenheid, wat belangrijk is aangezien mond-tot-mondreclame en tevredenheid met eerdere diensten de belangrijkste factoren zijn in de keuze van een begrafenisondernemer.

Zwaktes 

 • Werkt met een groter dan gemiddeld schuldhefboom (nettoschuld 4,5 maal EBITDA), maar dit zou in principe voor geen problemen mogen zorgen gezien de stabiliteit van de activiteiten.

Opportuniteiten 

 • Veroudering babyboomers gaat de komende 20 jaren een rugwind worden voor de sector door toenemend aantal overlijdens.
 • Sector  nog heel gefragmenteerd, kunnen nog jaren groeien door overnames van kleinere familiale begrafenisondernemers, vaak bij opvolgingsproblemen. 
 • Is een eventuele overnameprooi voor Service Corporation, indien dit bedrijf haar expansie met een grotere overname zou willen versnellen. Ook private equity kan geïnteresseerd zijn gezien de stabiele cashflows en de mogelijkheden om nog jaren verder de sector te consolideren.

Bedreigingen 

 • Opkomst van  'directe crematie', waarbij geen ceremonie wordt uitgevoerd is een bedreiging van de winstgevendheid als dit sterk zou toenemen aan populariteit, want deze afgeslankte versie is veel minder winstgevend voor de begrafenisondernemers.
 • De prijzen van begrafenissen en crematies zijn de voorbije 10-20 jaar sterk gestegen, de kans bestaat dat in de toekomst overheden/consumentenorganisaties de dure prijzen gaan aanvechten/bekritiseren, waardoor prijsverhogingen in de toekomst mogelijk minder gemakkelijk kunnen worden doorgevoerd.
 • Reputatieschade zou heel problematisch zijn. Indien de naam van het bedrijf ooit besmeurd zou geraken door negatief nieuws, kan de winstgevendheid permanent aangetast zijn.
 • CEO Payne van CSV is 74 jaar, onzekerheid omtrent zijn opvolging kan op de koers wegen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/09/25 25.22 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.