Capgemini Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/03/2021
 • Koers opmaak studie: 139.1 EUR
 • Huidige koers: 151.75 EUR
 • Marktkapitalisatie: 23,4 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext Parijs
 • ISIN: FR0000125338

Advies van de analist

 • € 98,20
 • € 147,30

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Capgemini is een Franse B2B multinational met hoofdkwartier in Parijs. De groep telt ongeveer 265.000 personeelsleden wereldwijd en is genoteerd op euronext Parijs, waar het tevens lid is van de prestigieuze Cac 40 index.
Capgemini biedt voornamelijk diensten aan bedrijven aan zoals consulting, outsourcing, digitale transformatie en andere technische diensten. Bedrijven doen beroep op Capgemini om advies in te winnen om hun strategische positie in de markt te versterken of om inzage en verbeteringsprocessen te implementeren op vlak van hun operationele activiteiten. 

Capgemini: omzet per regio

  Bron: Jaarverslag Capgemini 2019

  Conclusie

  De geconsolideerde jaarcijfers die Capgemini publiceerde maskeren ietwat de onderliggende organische krimp waar het bedrijf op dit ogenblik nog steeds last van heeft. Het is duidelijk dat covid-19 een impact heeft gehad op Capgemini, al is er wel een duidelijke verbetering merkbaar die werd ingezet vanaf het derde kwartaal. De opgelopen schuldgraad, als gevolg van de overname van sectorgenoot Altran, is een aandachtspunt, maar zou gegeven het cashrijke businessmodel geen probleem mogen vormen op de lange termijn. Onderliggend zou het bedrijf moeten kunnen profiteren van de verscherpte aandacht en investeringsbudgetten die bedrijven zullen blijven spenderen aan digitalisering, beveiliging en clouddiensten. 
  Op vlak van waardering noteert het bedrijf, na een scherpe dip van de beurswaarde in april, ondertussen opnieuw hoger dan het pre-covidpeil. Aan een verwachte koers/winst van 18.4 en een verwachte EV/ebitda van 11.3 lijkt dit ons dan ook een redelijk fair geprijsd aandeel. We trekken de koopzones licht op om de betere operationele outlook voor het bedrijf te weerspiegelen, maar blijven voorlopig een 'houden' advies hanteren.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
  Omzet 12,5412,5313,2014,1315,8516,91
  Operationele winst 1,151,181,251,431,501,91
  Nettowinst 0,920,820,730,860,961,29
  Boekwaarde per aandeel 42,9241,2944,7149,7436,1644,72
  Winst per aandeel 5,444,884,375,155,717,56
  Koers/Winst 152020212218
  Dividend 1,551,701,701,901,351,95
  Dividendrendement 1,93%1,72%1,96%1,74%1,54%1,45%
  Bron: Bloombergin EUR


  Jaaresultaten 2020

  • De omzet steeg na 12 maanden met 12,2% tot € 15.8 miljard. (organische groei: - 3.2%).
  • De operationele winst klom met 5% tot € 1.5 miljard.
  • De nettowinst steeg met 12% tot € 957 miljoen.


  Postieve punten

  • Hoewel de omzetcijfers die het bedrijf bekendmaakte opwaarts werden vertekend door de overname (en consolidatie) van sectorgenoot Altran, was er ook op organisch vlak een verbetering te merken ten opzichte van de voorgaande kwartalen. Zo verkleinde de organische krimp van - 7,7% in Q2 naar -3.6% in Q3 tot -2.4% in Q4. 
  • 'Digital & Cloud services' groeide in het vierde kwartaal met 15%. De activiteiten in deze divisie maken nu ongeveer 65% uit van de totale groepsomzet. Bedrijven prioritiseren duidelijk gedurende de huidige crisisperiode de omslag naar digitale transformatieprojecten voor hun onderneming.
  • De organische vrije kasstroom die het bedrijf genereerde in 2020 kwam uit op een totaal van € 1.1 miljard. Fors boven de eigen prognose van € 900 miljoen.
  • Op vlak van kapitaalallocatie betaalde Capgemini in 2020 een dividend van € 226 miljoen (€ 1,35 per aandeel) en kocht het voor € 519 miljoen eigen aandelen in. Voor 2021 wil het bedrijf een dividend uitkeren van € 1.95 per aandeel.  
  • Capgemini verwacht de komende 3 jaren tussen de € 200 en € 350 miljoen extra omzet te kunnen boeken dankzij de overname van Altran. Synergie effecten worden geraamd tussen de € 70 en € 100 miljoen.
  • Het orderboekje in Q4 bedroeg een totaal van € 5.1 miljard (+15%) of een book-to-bill ratio van 121%. Deze parameter toont duidelijk het herstel van de vraag naar de diensten van Capgemini. 
  • De outlook voor 2021: Het bedrijf gaat uit van een  omzetgroei tussen 7 en 9% voor boekjaar 2021, . Operationele marges zullen dalen tussen de 0.6 en 0.9%. Organische FCF zou boven de € 1.3 miljard uitkomen.

  Negatieve punten​​​​​​​

  • Door de overname van sectorgenoot Altran is de schuldpositie van de groep toegenomen. nettoschuld (+/- € 4.9 miljard) ten opzichte van de ebitda bedraagt nu ongeveer 2.1, wat hoog, maar onder controle is. Bovendien steeg de financiële intrestlast hierdoor van € 79 miljoen naar € 147 miljoen.
  • Het gedeelte 'goodwill' is met een stevige € 2.6 miljard gestegen (tot een totaal van € 9.8 miljard) omwille van de overname van Altran. Hierdoor stijgt goodwill als % van de totale activa naar 44.5%.
  • De overname van Altran had tevens tot gevolg dat Capgemini ongeveer € 377 miljoen aan kosten moest boeken. Dit betreft onder andere integratie- en acquisitiekosten en de consolidatie van andere operationele kosten bij Altran.

  SWOT

  Sterktes

  • Er is sprake van een zekere mate van 'switching costs' en klantenloyaliteit. Ook heeft Capgemini bepaalde 'intangible assets' zoals bijvoorbeeld extensieve knowhow in bepaalde sectoren en het uitvoeren van (grotere) digitalisatieprojecten voor bedrijven. 
  • De versnelling op vlak van digitalisering bij bedrijven, meer specifiek op gebied van cloudgerichte bedrijfsoplossingen, zorgt ervoor dat de sector waarin Capgemini actief is ook de komende jaren zou moeten kunnen groeien.

  Zwaktes

  • Het gros van de omzet wordt nog steeds in Europa gegenereerd. Blootstelling aan de Aziatische en Latijns-Amerikaanse markt is behoorlijk klein. 
  • Door de overname van sectorgenoot Altran is de schuldgraad bij Capgemini significant gestegen. Hierdoor is de financiële flexibiliteit de komende periode beperkt.

  Opportuniteiten

  • Met de overname van altran vergroot het bedrijf haar knowhow op gebied van 'industrial engineering'. Dit segment zou bovendien bovengemiddeld moeten groeien de komende jaren aangezien de trend naar een hogere mate van interconnectie tussen apparaten en oplossingen met betrekking tot slimme monitoring aan belang zullen blijven winnen. 

  Bedreigingen

  • Het economisch herstel post-covid zou, gezien de impact van de covid-19 pandemie in Europa, moeilijker kunnen worden dan in andere geografische regio's. Economische onzekerheid kan wegen op het ondernemersvertrouwen waardoor investeringen worden uitgesteld.
  • Capgemini staat onder druk van competitie (voornamelijk TCS en infosys) waar de kostenstructuur lager ligt dan bij Capgemini. Hierdoor liggen de operationele marges bij Capgemini consequent onder deze van de directe concurrenten. 

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  04/01/2021 128.3 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.