Canada Goose Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/11/2020
 • Koers opmaak studie: 44.52 CAD
 • Huidige koers: 57.04 CAD
 • Marktkapitalisatie: 4,9 miljard
 • Sector: Consumptie/luxe
 • Markt: Toronto
 • ISIN: CA1350861060

Advies van de analist

 • C$ 23,50
 • C$ 37,60

Advies: Verkopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Canada Goose is een Canadese designer en producent van hoofdzakelijk luxueuze winterkledij. Het assortiment van het bedrijf bestaat uit onder andere jassen, parka's, vesten, hoeden en handschoenen. Het bedrijf is sinds begin 2017 beursgenoteerd. Canada Goose verwerft 52% van haar omzet via eigen retailwinkels; 48% van de omzet wordt gegenereerd via groothandel.

Canada Goose: omzetverdeling 2020

  Bron: Bloomberg

  Conclusie

  Opnieuw zwakke resultaten bij Canada Goose, waar het herstel in het afgelopen kwartaal veel minder was dan bij andere spelers in de luxesector. Volgens ons is dit te wijten aan twee factoren. Enerzijds is het aanbod van het bedrijf zeer seizoensgebonden en anderzijds gebeurt het gros van de verkopen nog steeds via een fysiek retailaanbod, waar het herstel lager was. Gegeven het sterk seizoensgebonden productaanbod is vooral het komende derde kwartaal (oktober-november-december) van primordiaal belang voor het bedrijf, daar het in deze periode ongeveer 47% van de jaaromzet genereerd en bijna 68% van de jaarlijkse brutobedrijfswinst. We zijn echter bezorgd over de globale covid-19 ontwikkelingen op dit moment en meer specifiek in Canada en de VS, waar het aantal gevallen zorgwekkend begint te stijgen de laatste weken. De vrees voor bijkomende lockdownmaatregelen zou dan ook zeer slecht nieuws zijn voor Canada Goose. 
  De beurskoers van het bedrijf kon het afgelopen kwartaal met meer dan 30% herstellen. Het aandeel noteert nu aan ongeveer 29 keer de verwachte winst van 2022 of een 17 keer de verwachte ebitda. Tegen een achtergrond van een verslechterende gezondheidssituatie en eventuele bijhorende restricties op het openbare leven lijkt de beurskoers wat ons betreft sterk vooruit te lopen op de onderliggende economische realiteit. Dit terwijl de risico's voor het bedrijf op dit moment vrij substantieel blijven. We zouden dan ook van de huidige heropleving van de beurskoers gebruik maken om het risicoprofiel van de portefeuille af te bouwen en hanteren daarom een 'verkopen' advies aan de huidige beurskoers.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  '000.000 in C$20172018201920202021E*
  Omzet404591830958870
  Operationele winst65,4139,7202,0196,9158,8
  Nettowinst41,497,8148,5131,097,2
  Boekwaarde1,372,253,624,735,83
  Winst per aandeel0,400,881,321,170,86
  Koers/Winst52,549,348,524,236,4
  Dividend per aandeel00000
  Dividendrendement/////
  Bron: Bloomberg
  *Het bedrijf kent een afwijkend fiscaal boekjaar dat eindigt op 31/03

  Resultaten Q2 2021 

  • De omzet daalde met 33,7% tot C$ 195 miljoen. 
  • Het operationele inkomen zakte met 80% tot C$ 15 miljoen
  • De nettowinst daalde met 82,8% tot C$ 10 miljoen. 

  Positieve punten 

  • Hoewel de operationele cijfers bij Canada Goose onmiskenbaar slecht waren het afgelopen kwartaal speelt er voor het bedrijf een sterk seizoenseffect. Zo is voornamelijk het derde kwartaal (aanloop winterseizoen) het meest significant. Vorig boekjaar was de omzet in het derde kwartaal goed voor ongeveer 47% van de jaaromzet en 68% van de Ebitda.
  • Nadat het bedrijf 4 nieuwe winkels opende in Chengdu, China afgelopen juni steeg de omzet in deze regio met 30% gedurende het tweede kwartaal. Daarnaast lagen de globale e-commerce verkopen 10% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.
  • Het bedrijf kon als leverancier van PPE materiaal aan ziekenhuispersoneel C$ 30 miljoen aan extra omzet boeken. Deze goederen werden echter verkocht aan productiekost waardoor er netto geen impact was op de winstcijfers. Het bedrijf ontving echter wel voor C$ 7.8 miljoen aan tewerkstellingsvergoedingen van de overheid. 
  • Canada Goose heeft ongeveer C$ 156 miljoen dollar aan liquiditeiten op de balans door het opnemen van enkele kredietfaciliteiten bij banken. Solvabiliteit bedraagt 35.5%

   Negatieve punten 

  • Voorraadbeheer: Het bedrijf zit nog steeds op een grote voorraad aan afgewerkte producten. We blijven dan ook bevreesd voor een eventuele afwaardering van deze activa indien deze producten niet verkocht geraken de komende kwartalen. 
  • De omzetdaling bij Canada goose was in essentie tweeledig. Zowel in het DTC-segment (direct-to-consumer) (-37.7%) als in het wholesale segment (verkoop door derde partijen) (-45.7%). Vooral het wholesale segment herstelt voorlopig niet, daar klanten hun orders annuleren of uitstellen omwille van de impact van covid-19 en de desbetreffende onzekerheid op het koopgedrag van consumenten.
  • Canada Goose moest verschillende extra kosten maken het afgelopen kwartaal gaande van hogere overheadkosten tot extra kosten mbt het covid-proof maken van productieateliers/winkels en andere covidgerelateerde investeringen. Daarnaast heeft het bedrijf wel beroep kunnen doen op allerhande overheidssubsidies om personeel op tijdelijke werkloosheid te zetten en heeft het korting gekregen van de verhuurders van de winkelpanden. 
  • Het aantal sterren voor groei bedraagt momenteel 3 en is voor een deel gebaseerd op historische groei. Gegeven de verwachte impact van covid-19 op de financiële resultaten van dit boekjaar kan dit mogelijk nog neerwaarts worden bijgesteld in de komende periode. 
  • Omwille van de hoge mate van onzekerheid en de mogelijkheid op een tweede golf van het coronavirus met mogelijke shutdowns van het openbare leven tot gevolg, verkiest het bedrijf om geen outlook te geven voor de komende periode. Het moge duidelijk zijn dat de huidige gezondheidssituatie een impact zal hebben op de retailverkopen gedurende het derde kwartaal. 

  SWOT

  Sterktes 

  • Degelijke trackrecord inzake resultaten en marges
  • De vraag naar luxeproducten is minder conjunctuurgevoelig.
  • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor prijsverhogingen gemakkelijker geabsorbeerd worden door de klanten.
  • Met een goede controle over het distributiekanaal houden de bedrijven een betere grip op het merk, prijzen, en eventuele kortingen.

  Zwaktes

  • Grote uitgaven noodzakelijk om de merknamen te ondersteunen (marketing, reclame).
  • Weinig gediversifieerd inzake producten. Grote afhankelijkheid jassen. Gevoelig voor warmere winters (gezien het belang van de jassen).
  • Canada Goose is alomtegenwoordig, gedragen door veel mensen dus minder “exclusief”. Dit heeft als impliciet risico dat het merk mogelijk eerder een voorbijgaande rage is .

  Opportuniteiten

  • Het groeiende aantal rijken zorgt voor een stijgende vraag naar luxeproducten op lange termijn.
  • Nieuwe namen en/of producten kunnen worden toevoegd aan het gamma. Via eigen ontwikkeling of M&A
  • Kleinere speler en daarom wellicht ook meer groeikansen, zowel geografisch als naar productspreiding.

  Bedreigingen

  • Dure merken ondervinden typisch wel wat hinder van namaak.
  • Merken die aan populariteit zouden verliezen.
  • Nieuwe maatregelen in de belangrijke markt China om de verkoop van luxeproducten aan banden te leggen.
  • Eigen winkels komen tegen een kostprijs (huur of onderhoud, personeelskosten). Bij lagere verkopen dreigt een omgekeerde operationele hefboom.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  24/08/2020 30.07 CAD houden
  16/11/2020 44.52 CAD verkopen

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.