Brookfield Asset Management Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/12/2020
 • Koers opmaak studie: 40.92 USD
 • Huidige koers: 38.61 USD
 • Marktkapitalisatie: 62 miljard
 • Sector: Vastgoed
 • Markt: New York
 • ISIN: CA1125851040

Advies van de analist

 • US$ 37,00
 • US$ 52,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Brookfield Asset Management is een Canadese vermogensbeheerder gespecialiseerd in alternatieve assets zoals private equity, infrastructuur, hernieuwbare energie en vastgoed. Het bedrijf beheert een reeks fondsen en investeert daarnaast via vier beursgenoteerde dochters: Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Property Partners, Brookfield Renewable Energy Partners en Brookfield Business Partners. Daarnaast heeft Brookfield een meerderheidsparticipatie in Oaktree, een vermogensbeheerder gespecialiseerd in schulden van bedrijven in moeilijkheden. De hele groep had eind 2019 $ 540 miljard activa onder beheer en telt ongeveer 100.000 werknemers in 100 kantoren verspreid over 30 landen. 

Brookfield: omzetverdeling

  Bron: Brookfield

  Conclusie

  Brookfield Asset Management realiseerde in het derde kwartaal een nettowinst van $172 miljoen, wat beter is dan het verlies van het vorige kwartaal (dat voornamelijk gedreven werd door niet-gerealiseerde non-cash herwaarderingen van de private equity en vastgoedportefeuille) maar nog steeds ver onder het niveau van het derde kwartaal van 2019 ligt ($947 miljoen). Het management spreekt hierbij van COVID-19-gerelateerde vertragingen en verwacht in het vierde kwartaal en in 2021 genormaliseerde winstniveaus.

  Onderliggend bleven de resultaten echter redelijk stabiel. De Funds From Operations (FFO), zijnde de nettowinst gecorrigeerd voor niet-kaskosten en inclusief winsten op geliquideerde activa, stegen zo in Q3 met ongeveer 25,8% (jaar-over-jaar) tot $1 miljard, wat volgens het management wijst op de veerkrachtigheid en stabiliteit van de activiteiten van Brookfield. Er werd ook voor meer dan $18 miljard aan nieuw investeerbaar kapitaal aangetrokken, waarvan $12 miljard voor het nieuwe distressed-debt fonds van Oaktree. De totale liquiditeitspositie kwam zo uit op $76 miljard, waarvan $60 miljard ongebruikte kapitaaltoezeggingen en $16 miljard aan liquiditeiten (cash, financiële activa en ongebruikte kredietfaciliteiten).

  De gerealiseerde carried interest (i.e. prestatievergoedingen) lag iets lager dan in vergelijkbare periodes omdat Brookfield liever even wacht met bepaalde investeringen af te wikkelen tot op een meer opportuun moment. De ongerealiseerde carried interest steeg dan ook fors tot $4 miljard. Ondanks de onzekerheden omtrent sommige activiteiten hoog blijft in coronatijden (denk aan de vastgoedtak waarin Brookfield verschillende shoppingcentra beheert) zijn er goede vooruitzichten omtrent infrastructuur, private equity en hernieuwbare energie. Daarnaast heeft Brookfield de activiteitenportefeuille verder gediversifieerd door in te stappen in de herverzekeringsmarkt (zie nieuws). Het ziet er verder ook naar uit dat de rente nog enige tijd op nul zal blijven, waardoor de vraag naar alternatieve harde activa versterkt blijft. Het aandeel noteert aan een aanvaardbare P/FFO verhouding van 15. Het advies blijft op HOUDEN.

  Nieuws

  *** Lancering BAM Reinsurance ***

  Brookfield kondigde aan dat het de eerste stappen heeft gezet in de herverzekeringsmarkt. Het bedrijf keek naar eigen zeggen al jaren naar deze markt om zijn investeringsaanbod verder te diversifiëren, maar meende dat ze in een klimaat van dalende rentes te veel risico's inhield. Nu de rente's nagenoeg wereldwijd op nul staan, zijn die financiële risico's volgens het management lager dan ooit en lijkt de timing opportuun genoeg om de markt te betreden. In oktober ging Brookfield zo een eerste strategisch partnerschap aan met American Equity waarvan het ongeveer een vijfde van de aandelen overnam. Brookfield zal voor ongeveer $10 miljard aan annuïteiten met vaste rentevoet van de levensverzekeraar herverzekeren.

  Om de nieuwe activiteiten uit te bouwen zal Brookfield eveneens een aparte beursgenoteerde entiteit lanceren genaamd Brookfield Asset Management Reinsurance Partners, waarvan de deelbewijzen via een speciaal dividend gedistribueerd zullen worden aan de aandeelhouders van Brookfield Asset Management ergens in de eerste helft van 2021. Opgelet, deze uitkering wordt mogelijks door de fiscus aanzien als spin-off waardoor roerende voorheffing verschuldigd zal zijn. Deze nieuwe listing veréénvoudigd de complexe structuur van Brookfield Asset Management allerminst. BAM Reinsurance Partners zal een in Bermuda gebaseerde LP (i.e. Limited Partnership) zijn waarvan de deelbewijzen economisch equivalent zullen zijn aan gewone (klasse A) Brookfield Asset Management aandelen. Zo zouden de twee een gelijk dividend uitkeren, ook indien de onderliggende activiteiten van beiden sterk divergeren. Daarnaast zouden de deelbewijzen van de nieuwe vennootschap aan een vaste verhouding inwisselbaar zijn aan deelbewijzen van Brookfield Asset Management. Eens de herverzekeringsactiviteiten een zekere maturiteit bekomen zou er vervolgens beslist kunnen worden om beide aandelen volledig van elkaar los te koppelen.

  Resultaten

  '000.000201220132014201520162017201820192020E
  Omzet18.76620.09318.36419.91324.41140.78656.77167.826-
  Operationele winst3.3844.5583.6533.6794.5815.9588.04610.124

  9.107
  Nettowinst1.2511.9752.9562.2071.5181.3173.3283.1912.933
  Boekwaarde19.5319.2621.7121.8323.4825.0926.8531.0732.39
  Winst per aandeel1.352.143.192.321.581.373.483.223.11
  Koers/Winst1118,413,810,914,618,919,510,717
  Dividend per aandeel0.370.390.450.470.560.570.640.720.72
  Dividendrendement1.57%1.49%1.28%1.53%1.54%1.45%1.40%1.27%1,16%
  Bron: Bloomberg
  Resultaten derde kwartaal 2020 

  • De nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders was in het derde kwartaal $172 miljoen, een stuk lager dan de $947 miljoen in het derde kwartaal van 2019. Het management spreekt van COVID-19-gerelateerde vertragingen en verwacht in Q4 en 2021 genormaliseerde winstniveaus.
  • De Funds From Operations (FFO), zijnde de nettowinst gecorrigeerd voor niet-kaskosten en inclusief winsten op geliquideerde activa, stegen in Q3 met ongeveer 25,8% (jaar-over-jaar) tot $1 miljard. Over de laatste twaalf maanden daalde de FFO met 1,2% tot $4,29 miljard.
  • Het kwartaaldividend werd behouden op $0,12 per aandeel.

  Positieve punten 

  • Er werd in Q3 voor $18 miljard nieuw investeerbaar kapitaal aangetrokken. Het bedrijf wijst het succes toe aan het brede aanbod van fondsen, waaronder een nieuw Europees vastgoedfonds dat meer dan $1 miljard wist aan te trekken.
  • Het totale beheerd vermogen (Assets under management) steeg sinds het einde van het vorige boekjaar met 13,1% tot $577,5 miljard.
  • Het fee-genererende vermogen steeg de laatste 12 maanden met ongeveer 6% tot $290 miljard.
  • Fee-gerelateerde opbrengsten stegen in Q3 sequentieel met 22% tot $372 miljoen en over de laatste twaalf maanden met 36% tot $1,4 miljard, voornamelijk gedreven door sterke fondsenwerving voor de private fondsen en de integratie van Oaktree. Het merendeel van de fee's wordt berekend over het initieel toegezegde kapitaal en zijn dus stabiel en onafhankelijk van marktvolatiliteit. 
  • De cashflow beschikbaar voor distributie of herinvestering (CAFDR) steeg in de laatste 12 maanden met 27% tot $2,8 miljard, wat wijst op stabiele cashflows. Het bedrijf ziet dit als de beste indicator voor de stabiliteit van de opbrengsten op lange-termijn gezien het de stabiele fee's combineert met de duurzame uitkeringen vanuit de publiek genoteerde dochterondernemingen. 
  • Het voor investeringen beschikbaar kapitaal bedroeg einde september $76 miljard, waarvan $60 miljard ongebruikte kapitaaltoezeggingen en $16 miljard aan liquiditeiten (cash, financiële activa en ongebruikte kredietfaciliteiten). Het management verwacht dat bij het afwikkelen van de overheidsstimuli er heel wat bedrijven nood zullen hebben aan bijkomend kapitaal waardoor Brookfield bijgevolg heel wat opportuniteiten zal hebben om de beschikbare gelden te investeren.
  • Het nieuwste distressed-debt fonds (i.e. schulden van bedrijven in moeilijkheden) wist reeds meer dan $12 miljard aan investeerbaar kapitaal aan te trekken. De kapitaalrondes voor dit elfde Oaktree-fonds stonden oorspronkelijk op de planning voor 2021, maar gezien de veelvuldige opportuniteiten binnen het distressed-debt-landschap vanwege de coronacrisis werden deze vervroegd. Brookfield verwacht dat dit één van zijn grootste flagship fondsen zal worden.
  • Brookfield gaat nu ook herverzekeringsactiviteiten uitbouwen. Voor meer info zie nieuwsbericht hierboven.

  Negatieve punten 

  • Iets meer dan 40% van de vastgoedportefeuille bestaat uit retailvastgoed (shoppingcentra), dat het vanwege de lockdownmaatregelen erg moeilijk kreeg. Dankzij de versoepelingen rond COVID-19 wist het bedrijf in oktober wel opnieuw meer dan 70% van de huurgelden te innen. Brookfield kocht dan ook voor $1 miljard aandelen van Brookfield Property Partners in omdat het van mening was dat de onderliggende business kon gekocht worden aan een fractie van de intrinsieke waarde. Dat optimisme staat evenwel in schril contrast met het feit dat bij Brookfield Property Partners 1 op 5 jobs verdwijnen, een deel van de shoppingcentra verkocht zullen worden, en het bedrijf aanzienlijke toegevingen moest doen ten opzichte van zijn kredietverleners inzake de heronderhandeling van een lening van $6,4 miljard nadat het in het tweede kwartaal slechts 35% van de huurgelden wist te ontvangen.
  • De gerealiseerde carried interest (i.e. prestatievergoeding) viel net als in het vorige kwartaal lager uit ($42 miljoen) omdat het management het opportuun acht de uittredingen van enkele investeringen uit te stellen vanwege de verhoogde marktturbulentie. Deze zullen naar verwachting gerealiseerd worden in 2021. Er werd evenwel $703 miljoen aan bruto carried interest gegenereerd, wat de  totale ongerealiseerde carried interest bracht tot tot $4 miljard.

  SWOT

  Sterktes 

  • Gemotiveerd en bekwaam managementteam met sterk trackrecord
  • CEO Bruce Flatt is 54 jaar oud en kan dus nog gedurende een lange periode aan het hoofd van het bedrijf blijven
  • Hebben een voorzichtige financieringspolitiek, waarbij ze het schuldniveau niet te hoog laten oplopen en aankopen financieren met leningen op lange termijn

  Zwaktes 

  • De veelheid aan fondsen en investeringen maken het stilaan moeilijker om een goed zicht te krijgen op waar Brookfield juist allemaal in geïnvesteerd is.
  • Door de mengeling van eigen investeringen en beheer voor derden is Brookfield atypisch en daardoor ook moeilijker te waarderen en te vergelijken met sectorgenoten.
  • De nettowinst wordt op kwartaalbasis sterk beïnvloed door het aantal transacties, desinvesteringen en herwaarderingen, waardoor het niet altijd even transparant is om de cijfers op vergelijkbare basis te analyseren. 

  Opportuniteiten 

  • Een aanhoudende lage rente zal de vraag naar alternatieve beleggingen blijven ondersteunen.
  • Het bedrijf houdt steeds voldoende liquiditeit aan. Bij een terugval van het aandeel kunnen die middelen ingezet worden om eigen aandelen terug te kopen en te vernietigen.
  • Ondanks haar omvang en track record is Brookfield nog altijd niet bekend bij de meeste beleggers. Naarmate Brookfield haar naambekendheid versterkt en haar track record kan volhouden, zien we de waardering van het aandeel op de beurs verder stijgen de komende jaren.

  Bedreigingen 

  • Naarmate Brookfield in omvang stijgt en meer geld moet investeren, vindt het mogelijk niet meer genoeg aantrekkelijke doelwitten, en kunnen de toekomstige rendementen dalen.
  • Indien de concurrentie in dit segment toeneemt, kan dit de prijzen opdrijven en de toekomstige rendementen verlagen.
  • Een stijging van de rente kan de interesse van beleggers voor harde activa opnieuw doen dalen en er mogelijk voor zorgen dat institutionele beleggers geld terugtrekken uit de fondsen van Brookfield.
  • Het deels overgenomen Oaktree is gespecialiseerd in het investeren in bedrijven in moeilijkheden. Het bedrijf was hierin de voorbije jaren vrij succesvol en verdiende miljarden in de nasleep van de financiële crisis.  Deze activiteit is risicovoller dan de overige activiteiten van Brookfield waardoor het risicoprofiel van Brookfield enigszins wijzigt.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  2015/10/11 32.65 USD Kopen
  2017/05/23 37.91 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.