Brookfield Asset Management Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/11/2019
 • Koers opmaak studie: 57.52 USD
 • Huidige koers: 62.37 USD
 • Marktkapitalisatie: 60.3 miljard
 • Sector: Vastgoed
 • Markt: New York
 • ISIN: CA1125851040

Advies van de analist

 • US$ 44,80
 • US$ 59,20

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Brookfield Asset Manager is een Canadese asset manager met een focus op harde activa. Het bedrijf beheert een reeks fondsen en investeert daarnaast via vier beursgenoteerde dochters: Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Property Partners, Brookfield Renewable Energy Partners en Brookfield Business Partners. Brookfield had eind 2018 $ 365 miljard activa onder beheer, die het beheert met 100.000 werknemers in 100 kantoren in 30 landen. 

Brookfield: verdeling activa

Bron: Brookfield

Conclusie

Brookfield blijft consistent groeien en profiteert van de toenemende belangstelling voor investeringen in vastgoed, infrastructuur en private equity. We blijven het een interessant aandeel vinden voor de lange termijn, maar vinden het aandeel fair gewaardeerd vandaag.

Nieuws

Brookfield koopt Oaktree Capital

 • Brookfield kondigde op 14 maart aan dat het 62% van de aandelen van Oaktree Capital wil overnemen tegen een prijs van $ 4.8 miljard, te betalen voor de helft in cash en voor de helft in eigen aandelen.
 • Oaktree is het bedrijf van Howard Marks dat gespecialiseerd is in het investeren in bedrijven in moeilijkheden . Het bedrijf was hierin de voorbije jaren vrij succesvol en verdiende miljarden in de nasleep van de financiële crisis.  Deze activiteit is wél risicovoller dan de activiteiten van Brookfield tot nu toe, en door deze overname verandert het risicoprofiel van Brookfield enigszins. Hoewel de kans reëel is dat deze overname binnen enkele jaren als een succesvolle zet zal worden gezien, verlagen we de kwaliteitsparameter voor Brookfield nu met één ster om het toegenomen risico weer te geven.

Resultaten

'000.00020122013201420152016201720182019E
Omzet18.76620.09318.36419.91324.41140.78656.771
60.029
Operationele winst3.3844.5583.6533.6794.5815.9588.046
11.909
Nettowinst1.2511.9752.9562.2071.5181.3173.3282.801
Boekwaarde19.5319.2621.7121.8323.4825.0925.8128.97
Winst per aandeel1.352.143.192.321.581.373.482.24
Koers/Winst1813111323291322
Dividend per aandeel0.370.390.450.470.560.570.640.64
Dividendrendement1.57%1.49%1.28%1.53%1.54%1.45%1.40%1.27%
Bron: BloombergResultaten derde kwartaal 2019 

 • De omzet steeg met 20.3 % tot $ 17.9 miljard. 
 • De nettowinst steeg met 86.6 % tot $ 1.75 miljard. (het bedrijf kende een eenmalige belastingsmeevaller) 

Positieve punten 

 • 'Funds from operations' (FFO) daalde met 23.9% tot $ 0.83 miljard omdat het ontvangen van de performance fee pas volgend kwartaal plaatsvind. We beschouwen deze parameter als meer representatief aangezien hier geen rekening wordt gehouden met ongerealiseerde meerwaarden, desinvesteringen of herwaardingen.
 • De activa onder beheer steeg na de oaktree acquisitie naar meer dan $ 500 miljard.
 • De eerder aangekondigde overname van 62% van het aandelenkapitaal van Oaktree capital werd geconcludeerd voor $ 5.2 miljard. Deze transactie werd uitgevoerd met $ 2.4 miljard cash en 53 miljoen aandelen brookfield twv $ 2.8 miljard.
 • Brookfield wil nog meer geld ophalen met de uitgifte van nieuwe investeringsfondsen. Het bedrijf verwacht nog $ 50 miljard te kunnen ophalen tegen begin 2020. Er werd reeds voor 45% toegezegd.
 • Het bedrijf sloot de laatste 12 maanden deals voor een totaalbedrag van $ 33 miljard. Volgens Brookfield is er nog meer dan $ 65 miljard kapitaal beschikbaar voor investeringen.
 • De beheersvergoedingen stegen op kwartaalbasis met 35%. Het bedrijf dankt deze toename aan de sterke inflow van nieuwe geldtegoeden.
 • Het kwartaaldividend blijft onveranderd op $ 0.16 per aandeel.

Negatieve punten 

 • De nettowinst wordt op kwartaalbasis sterk beinvloed door het aantal transacties, desinvesteringen en herwaarderingen. 
 • Door haar omvang moet Brookfield noodgedwongen ook kijken naar grote, complexere deals om haar middelen geïnvesteerd te krijgen. Dit verhoogt wel de kans dat vroeg of laat een deal verkeerd ingeschat wordt en niet het verwachte rendement oplevert.
 • De informatie en financiële data zijn beperkt en vrij onoverzichtelijk. Bovendien worden vele participaties 'mark-to-market' gewaardeerd waardoor het moeilijk is om dit objectief in te kunnen schatten.

SWOT

Sterktes 

 • Sterke track record opgebouwd de voorbije twee decennia.
 • Gemotiveerd en bekwaam managementteam wiens belangen samenlopen met de aandeelhouders.
 • CEO Bruce Flatt is vandaag 50 jaar, en kan dus nog gedurende een lange periode aan het hoofd van het bedrijf blijven
 • Hebben een voorzichtige financieringspolitiek, waarbij ze het schuldniveau niet te hoog laten oplopen, en aankopen financieren met leningen op lange termijn

Zwaktes 

 • De veelheid aan fondsen en investeringen maken het stilaan moeilijker om een goed zicht te krijgen op waar Brookfield juist allemaal in geïnvesteerd is.
 • Door haar mengeling van eigen investeringen en beheer voor derden is Brookfield atypisch en daardoor ook moeilijker te waarderen en te vergelijken met sectorgenoten.

Opportuniteiten 

 • Indien de rente de komende jaren niet fors stijgt kan nog veel geld richting harde activa vloeien, en kunnen de AUM van Brookfield nog sterk stijgen.
 • Het bedrijf houdt steeds voldoende liquiditeit aan, bij een terugval van het aandeel kunnen die ook ingezet worden om eigen aandelen terug te kopen en te vernietigen.
 • Ondanks haar omvang en track record is Brookfield nog altijd niet bekend bij de meeste beleggers. Naarmate Brookfield meer bekend wordt en haar track record kan volhouden, zien we de waardering van het aandeel op de beurs verder stijgen de komende jaren.

Bedreigingen 

 • Naarmate Brookfield in omvang stijgt en meer geld moet investeren, vindt het mogelijk niet meer genoeg aantrekkelijke doelwitten, en kunnen de toekomstige rendementen dalen.
 • Indien de concurrentie in dit segment toeneemt, kan dit de prijzen opdrijven en de toekomstige rendementen verlagen.
 • Een stijging van de rente kan de interesse van beleggers voor harde activa opnieuw doen dalen en er mogelijk voor zorgen dat institutionele beleggers geld terugtrekken uit de fondsen van Brookfield.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2015/10/11 32.65 USD Kopen
2017/05/23 37.91 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.