Brookfield Asset Management Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/03/2021
 • Koers opmaak studie: 45.05 USD
 • Huidige koers: 45.29 USD
 • Marktkapitalisatie: 68 miljard
 • Sector: Vastgoed
 • Markt: New York
 • ISIN: CA1125851040

Advies van de analist

 • US$ 40,00
 • US$ 56,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Brookfield Asset Management is een Canadese vermogensbeheerder gespecialiseerd in alternatieve assets zoals private equity, infrastructuur, hernieuwbare energie en vastgoed. Het bedrijf beheert een reeks fondsen en investeert daarnaast via vier beursgenoteerde dochters: Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Property Partners, Brookfield Renewable Energy Partners en Brookfield Business Partners. Daarnaast heeft Brookfield een meerderheidsparticipatie in Oaktree, een vermogensbeheerder gespecialiseerd in schulden van bedrijven in moeilijkheden. De hele groep had eind 2019 $ 540 miljard activa onder beheer en telt ongeveer 100.000 werknemers in 100 kantoren verspreid over 30 landen. 

Brookfield: omzetverdeling

  Bron: Brookfield

  Conclusie

  Brookfield Asset Management sloot boekjaar 2020 af met een nettoverlies van €134 miljoen t.o.v. een nettowinst van $2,8 miljard in 2019. Dit verlies werd gedreven door niet-gerealiseerde non-cash herwaarderingen van de private equity en vastgoedportefeuille die werden opgetekend bij het begin van de coronacrisis. Onderliggend bleven de resultaten echter relatief sterk. De Funds From Operations (FFO), zijnde de nettowinst gecorrigeerd voor niet-kaskosten en inclusief winsten op geliquideerde activa, stegen zo in Q4 met ongeveer 74% (jaar-over-jaar) en over het hele boekjaar met ongeveer 24%, wat volgens het management wijst op de veerkrachtigheid en stabiliteit van de activiteiten van Brookfield. Deze goede onderliggende operationele resultaten werden gedreven door een stijging van het totale beheerd vermogen van 10,4%, een stijging van de fee-gerelateerde winsten van 19%, een stijging van de gegenereerde carried-interest (i.e. prestatievergoedingen) van 20%, en stabiele inkomstenstromen vanuit de dochtervennootschappen. De cashflow beschikbaar voor distributie of herinvestering (CAFDR), exclusief prestatievergoedingen, steeg het voorbije boekjaar met 29% waardoor het kwartaaldividend ook kon worden opgetrokken met 8% tot $0,13 per aandeel. Verder blijft Brookfield ook beschikken over $77 miljard aan voor investeringen beschikbaar kapitaal, waarvoor het de komende jaren verschillende opportuniteiten ziet binnen o.a. technologie, infrastructuur, energietransitie, herverzekeringen en private equity. Enkel het commerciële vastgoed werd echt sterk getroffen door COVID-19. Het management vindt echter dat de markten te pessimistisch zijn omtrent genoteerd vastgoed waardoor het een publiek overnamebod lanceerde op de uitstaande aandelen van Brookfield Property Partners nadat het in 2020 reeds voor $1 miljard aandelen van de dochter inkocht. Voorts blijft het lage renteklimaat de vraag naar alternatieve activa versterken wat de groei van Brookfield verder blijft ondersteunen. Het aandeel noteert aan een aanvaardbare P/FFO verhouding van 13,7 waardoor het aandeel aan de faire kant gewaardeerd lijkt. Het advies blijft op HOUDEN.

  Nieuws

  *** Lancering BAM Reinsurance ***

  Brookfield kondigde aan dat het de eerste stappen heeft gezet in de herverzekeringsmarkt. Het bedrijf keek naar eigen zeggen al jaren naar deze markt om zijn investeringsaanbod verder te diversifiëren, maar meende dat ze in een klimaat van dalende rente te veel risico's inhield. Nu de rente's nagenoeg wereldwijd op nul staan, zijn die financiële risico's volgens het management lager dan ooit en lijkt de timing opportuun genoeg om de markt te betreden. In oktober ging Brookfield zo een eerste strategisch partnerschap aan met American Equity waarvan het ongeveer een vijfde van de aandelen overnam. Brookfield zal voor ongeveer $10 miljard aan annuïteiten met vaste rentevoet van de levensverzekeraar herverzekeren.

  Om de nieuwe activiteiten uit te bouwen zal Brookfield eveneens een aparte beursgenoteerde entiteit lanceren genaamd Brookfield Asset Management Reinsurance Partners, waarvan de deelbewijzen via een speciaal dividend gedistribueerd zullen worden aan de aandeelhouders van Brookfield Asset Management ergens in de eerste helft van 2021. Opgelet, deze uitkering wordt mogelijks door de fiscus aanzien als spin-off waardoor roerende voorheffing verschuldigd zal zijn. Deze nieuwe listing veréénvoudigd de complexe structuur van Brookfield Asset Management allerminst. BAM Reinsurance Partners zal een in Bermuda gebaseerde LP (i.e. Limited Partnership) zijn waarvan de deelbewijzen economisch equivalent zullen zijn aan gewone (klasse A) Brookfield Asset Management aandelen. Zo zouden de twee een gelijk dividend uitkeren, ook indien de onderliggende activiteiten van beiden sterk divergeren. Daarnaast zouden de deelbewijzen van de nieuwe vennootschap aan een vaste verhouding inwisselbaar zijn aan deelbewijzen van Brookfield Asset Management. Eens de herverzekeringsactiviteiten een zekere maturiteit bekomen zou er vervolgens beslist kunnen worden om beide aandelen volledig van elkaar los te koppelen.

  Resultaten

  '000.000201220132014201520162017201820192020E
  Omzet18.76620.09318.36419.91324.41140.78656.77167.826-
  Operationele winst3.3844.5583.6533.6794.5815.9588.04610.124


  9.107
  Nettowinst1.2511.9752.9562.2071.5181.3173.3283.1912.933
  Boekwaarde19.5319.2621.7121.8323.4825.0926.8531.0732.39
  Winst per aandeel1.352.143.192.321.581.373.483.223.11
  Koers/Winst1118,413,810,914,618,919,510,717
  Dividend per aandeel0.370.390.450.470.560.570.640.720.72
  Dividendrendement1.57%1.49%1.28%1.53%1.54%1.45%1.40%1.27%1,16%
  Bron: Bloomberg
  Resultaten vierde kwartaal 2020 

  • De nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders daalde in het vierde kwartaal jaar-over-jaar met 24% tot $643 miljoen. Over heel 2020 werd een nettoverlies opgetekend van $134 miljoen t.o.v. een nettowinst van $2,8 miljard in 2019.
  • De Funds From Operations (FFO), zijnde de nettowinst gecorrigeerd voor niet-kaskosten en inclusief winsten op geliquideerde activa, stegen in Q4 jaar-over-jaar met 74% tot $2,1 miljard, gedreven door winsten uit desinvesteringen van $810 miljoen. Over het hele boekjaar steeg de FFO met 23,7% tot $5,18 miljard, ofwel $3,27 per aandeel.
  • Het kwartaaldividend werd opgetrokken met 8% tot $0,13 per aandeel.

  Positieve punten 

  • Beheerd vermogen: Het totale beheerd vermogen (Assets under management) steeg sinds het einde van het vorige boekjaar met ongeveer 10,4% tot $602 miljard. Er werd in het afgelopen boekjaar voor $40 miljard nieuw investeerbaar kapitaal aangetrokken. Het bedrijf wijst het succes toe aan de brede waaier van fondsen die het te bieden heeft. Het fee-genererende vermogen steeg het afgelopen boekjaar met 7,6% tot $312 miljard.
  • Het voor investeringen beschikbaar kapitaal bedroeg op het einde van het boekjaar $77 miljard (+1,3%), waarvan $61 miljard ongebruikte kapitaaltoezeggingen en $16 miljard aan liquiditeiten (cash, financiële activa en ongebruikte kredietfaciliteiten). Het management verwacht dat bij het afwikkelen van de overheidsstimuli er heel wat bedrijven nood zullen hebben aan bijkomend kapitaal waardoor Brookfield bijgevolg heel wat opportuniteiten zal hebben om de beschikbare gelden te investeren.
  • Fee's: De run-rate voor de geannualiseerde fee-opbrengsten en target carried-interest (i.e. prestatievergoeding) steeg met 12% tot $6,5 miljard. De fee-gerelateerde winsten (voor carried-interest) stegen in 2020 met ongeveer 19% tot $1,4 miljard. Het merendeel van de fee's wordt berekend over het initieel toegezegde kapitaal en zijn dus stabiel en onafhankelijk van marktvolatiliteit. 
  • In het voorbije boekjaar werd ongeveer $1,2 miljard (+20%) carried-interest gegenereerd (i.e. prestatievergoeding), waarvan ongeveer de helft gerealiseerd. De totale ongerealiseerde carried-interest eindigde zo op $4,7 miljard (+11,5%). Het management achtte het in 2020 opportuun de uittredingen van enkele investeringen uit te stellen vanwege de verhoogde marktturbulentie. Op het einde van het boekjaar begonnen de transacties terug op gang te komen. Deze zullen naar verwachting in het lopende boekjaar verder zorgen voor hogere gerealiseerde prestatievergoedingen (het management mikt op $1 miljard).
  • Geïnvesteerd kapitaal: Op het einde van het boekjaar had Brookfield ongeveer $58,3 miljard aan investeringen in de eigen activiteiten, waarvan ongeveer 80% in de publiek genoteerde dochterondernemingen (BEP, BIP, BPY & BBU). Door eigen middelen te investeren in de onderliggende activiteiten garandeert het bedrijf dat de belangen op één lijn liggen met die van zijn cliënteel.
  • De cashflow beschikbaar voor distributie of herinvestering (CAFDR), exclusief prestatievergoedingen, steeg het voorbije boekjaar met 29% tot $2,86 miljard, wat wijst op stabiele cashflows. Het bedrijf ziet dit als de beste indicator voor de stabiliteit van de opbrengsten op lange-termijn gezien het de stabiele fee's combineert met de duurzame uitkeringen vanuit de publiek genoteerde dochterondernemingen. 
  • Het nieuwste distressed-debt fonds (i.e. schulden van bedrijven in moeilijkheden) wist al meer dan $13 miljard aan investeerbaar kapitaal aan te trekken. De kapitaalrondes voor dit elfde Oaktree-fonds stonden oorspronkelijk op de planning voor 2021, maar gezien de veelvuldige opportuniteiten binnen het distressed-debt-landschap vanwege de coronacrisis werden deze vervroegd. Brookfield verwacht dat dit één van zijn grootste flagship fondsen zal worden.
  • Brookfield gaat ook herverzekeringsactiviteiten uitbouwen. Voor meer info zie nieuwsbericht hierboven.
  • Brookfield is volop bezig met de ontwikkeling van een nieuw fonds voor institutionelen om in te spelen op de globale transitie naar klimaatneutraliteit. Het bedrijf zal $2 miljard eigen middelen investeren in dit zogenaamde Global Transition Fund, dat de focus zal leggen op enerzijds essentiële infrastructuur-assets alsook op bedrijven die nood hebben aan het kapitaal en de expertise van Brookfield in hun transitie naar een klimaatneutraal bedrijfsmodel. 

  Negatieve punten 

  • Iets meer dan 40% van de vastgoedportefeuille bestaat uit retailvastgoed (shoppingcentra), dat het vanwege de lockdownmaatregelen erg moeilijk kreeg. Het management stelt echter dat er op lange termijn geen structurele wijziging zal zijn van de verschillende types vastgoed. Brookfield kocht het afgelopen boekjaar dan ook voor $1 miljard aandelen van Brookfield Property Partners in. Begin 2021 lanceerde het vervolgens een publiek overnamebod op BPY (Brookfield Property Partners) om de dochtervennootschap van de beurs te halen. Het management is er namelijk van overtuigd dat het aandeel te goedkoop genoteerd staat t.o.v. de intrinsieke waarde van het vastgoed. Via de privatisering zou het management ook flexibeler kunnen omspringen met de vastgoedportefeuille. Zo zou het o.a. delen kunnen recycleren in private vastgoedfondsen, bepaalde panden kunnen herontwikkelen, en andere delen kunnen verkopen. Ondanks het optimisme wil het management het vastgoed wel deels afbouwen.

  SWOT

  Sterktes 

  • Gemotiveerd en bekwaam managementteam met sterk trackrecord
  • CEO Bruce Flatt is 54 jaar oud en kan dus nog gedurende een lange periode aan het hoofd van het bedrijf blijven
  • Hebben een voorzichtige financieringspolitiek, waarbij ze het schuldniveau niet te hoog laten oplopen en aankopen financieren met leningen op lange termijn

  Zwaktes 

  • De veelheid aan fondsen en investeringen maken het stilaan moeilijker om een goed zicht te krijgen op waar Brookfield juist allemaal in geïnvesteerd is.
  • Door de mengeling van eigen investeringen en beheer voor derden is Brookfield atypisch en daardoor ook moeilijker te waarderen en te vergelijken met sectorgenoten.
  • De nettowinst wordt op kwartaalbasis sterk beïnvloed door het aantal transacties, desinvesteringen en herwaarderingen, waardoor het niet altijd even transparant is om de cijfers op vergelijkbare basis te analyseren. 

  Opportuniteiten 

  • Een aanhoudende lage rente zal de vraag naar alternatieve beleggingen blijven ondersteunen.
  • Het bedrijf houdt steeds voldoende liquiditeit aan. Bij een terugval van het aandeel kunnen die middelen ingezet worden om eigen aandelen terug te kopen en te vernietigen.
  • Ondanks haar omvang en track record is Brookfield nog altijd niet bekend bij de meeste beleggers. Naarmate Brookfield haar naambekendheid versterkt en haar track record kan volhouden, zien we de waardering van het aandeel op de beurs verder stijgen de komende jaren.

  Bedreigingen 

  • Naarmate Brookfield in omvang stijgt en meer geld moet investeren, vindt het mogelijk niet meer genoeg aantrekkelijke doelwitten, en kunnen de toekomstige rendementen dalen.
  • Indien de concurrentie in dit segment toeneemt, kan dit de prijzen opdrijven en de toekomstige rendementen verlagen.
  • Een stijging van de rente kan de interesse van beleggers voor harde activa opnieuw doen dalen en er mogelijk voor zorgen dat institutionele beleggers geld terugtrekken uit de fondsen van Brookfield.
  • Het deels overgenomen Oaktree is gespecialiseerd in het investeren in bedrijven in moeilijkheden. Het bedrijf was hierin de voorbije jaren vrij succesvol en verdiende miljarden in de nasleep van de financiële crisis.  Deze activiteit is risicovoller dan de overige activiteiten van Brookfield waardoor het risicoprofiel van Brookfield enigszins wijzigt.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  2015/10/11 32.65 USD Kopen
  2017/05/23 37.91 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.