Brookfield Asset Management Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/03/2020
 • Koers opmaak studie: 45.15 USD
 • Huidige koers: 28.94 USD
 • Marktkapitalisatie: 46,88 miljard
 • Sector: Vastgoed
 • Markt: New York
 • ISIN: CA1125851040

Advies van de analist

 • US$ 38,00
 • US$ 63,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Brookfield Asset Management is een Canadese vermogensbeheerder gespecialiseerd in alternatieve assets zoals private equity, infrastructuur, hernieuwbare energie en vastgoed. Het bedrijf beheert een reeks fondsen en investeert daarnaast via vier beursgenoteerde dochters: Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Property Partners, Brookfield Renewable Energy Partners en Brookfield Business Partners. Daarnaast heeft Brookfield een meerderheidsparticipatie in Oaktree, een vermogensbeheerder gespecialiseerd in schulden van bedrijven in moeilijkheden. De hele groep had eind 2019 $ 540 miljard activa onder beheer en telt ongeveer 100.000 werknemers in 100 kantoren verspreid over 30 landen. 

Brookfield: omzetverdeling

  Bron: Brookfield

  Conclusie

  Brookfield Asset Management kon voor boekjaar 2019 goede cijfers neerleggen. Het totale vermogen onder beheer groeide naar $ 545 miljard, voornamelijk gedreven door de meerderheidsparticipatie in Oaktree en de succesvolle kapitaalrondes voor de flagship fondsen. De recurrente beheersvergoedingen stegen dan ook fors met 41%. Het dividend steeg met 12,5% naar $ 0,18 per aandeel per kwartaal. Qua waardering lijkt het aandeel te noteren aan een eerlijke prijs. Het advies blijft daarom op 'houden'.

  Nieuws

  16/03/2020: De situatie rond het coronavirus ontwikkelt zich in sneltempo, wat zich vertaalt in hevige schommelingen op de financiële markten. Steeds meer landen nemen drastische maatregelen om de verdere verspreiding van het virus in te dijken en de centrale banken trachten om via bijkomende stimuli de economie te ondersteunen. Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt het advies van Brookfield Asset Management daarom herbekeken om zo rekening te houden met de blootstelling van het bedrijf aan de economische risico's gerelateerd aan deze pandemie. Door de reisrestricties wordt het maken van deals bemoeilijkt. Zo werd de verkoop van een kolenhaven in Australië on-hold gezet omdat de kopende partij niet ter plaatse kan komen voor de nodige due diligence. De private equity tak van het bedrijf heeft de grootste blootstelling aan Covid-19-gerelateerde risico's. Het management van Oaktree, de dochter die investeert in bedrijven in moeilijkheden, heeft al wel aangegeven dat het mooie opportuniteiten begint te zien in de markt. Om het verhoogde risico te weerspiegelen werden de koop- en verkoopzones aangepast.

  13/02/2020: Om de toegankelijkheid en liquiditeit te bevorderen zal Brookfield Asset Management een 3-voor-2 aandelensplitsing doorvoeren via een aandelendividend op 1 april 2020. Voor elke twee aandelen verkrijgt de aandeelhouder er dus één extra. Fractionele aandelen zullen in cash uitbetaald worden. 

  Resultaten

  '000.000201220132014201520162017201820192020E
  Omzet18.76620.09318.36419.91324.41140.78656.77167.826-
  Operationele winst3.3844.5583.6533.6794.5815.9588.04610.124

  9.107
  Nettowinst1.2511.9752.9562.2071.5181.3173.3283.1912.933
  Boekwaarde19.5319.2621.7121.8323.4825.0926.8531.0732.39
  Winst per aandeel1.352.143.192.321.581.373.483.223.11
  Koers/Winst1118,413,810,914,618,919,510,717
  Dividend per aandeel0.370.390.450.470.560.570.640.720.72
  Dividendrendement1.57%1.49%1.28%1.53%1.54%1.45%1.40%1.27%1,16%
  Bron: Bloomberg
  Resultaten boekjaar 2019 

  • De nettowinst van de groep daalde in 2019 met ongeveer 23% tot $ 5,35 miljard vanwege enerzijds lagere herwaarderingsmeerwaarden en anderzijds minder positieve belastingseffecten ten opzichte van 2018. De Funds From Operations (FFO) exclusief winsten op geliquideerde activa stegen echter met 15% tot $ 4,2 miljard. 
  • Het kwartaaldividend werd met 12,5% opgetrokken naar $ 0,18 per aandeel.

  Positieve punten 

  • Het totale beheerd vermogen (Assets under management) steeg na de overname van Oaktree tot $ 545 miljard. Voor de flagship fondsen kon Brookfield Asset Management in 2019 meer dan $ 50 miljard ophalen. Op het einde van het boekjaar was van dit toegezegde kapitaal ongeveer 45% geïnvesteerd.
  • Het totale kapitaal dat Brookfield beheert en waarvoor het een recurrente beheersvergoeding krijgt is in 2019 aangegroeid tot $ 290 miljard ($ 138 miljard in 2018). Een groot deel van deze stijging is te danken aan de overname van Oaktree ($ 110 miljard). Corrigeren we even voor deze overname zien we een groei van ongeveer 30% in het vergoeding-genererende kapitaal. Het bedrijf zag haar recurrente beheersvergoedingen dan ook stijgen met 41%. 
  • Er werd voor $ 600 miljoen aan carried interest, zeg maar prestatievergoeding, gerealiseerd in 2019. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2018. De ongerealiseerde prestatievergoedingen bedroegen op het einde van 2019 ongeveer $ 3,6 miljard.
  • De cashflow beschikbaar voor distributie of herinvestering (CAFDR) steeg in 2019 met 9% tot $ 2,2 miljard.
  • Het voor investeringen beschikbaar kapitaal bedroeg op het einde van 2019 $ 64 miljard, ongeveer een verdubbeling van de middelen die beschikbaar waren op het einde van 2018. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door een sterke kapitaalronde voor de private fondsen.
  • De overname van 62% van het aandelenkapitaal van Oaktree werd geconcludeerd voor $ 5.2 miljard. Deze transactie werd uitgevoerd met $ 2.4 miljard cash en 53 miljoen aandelen Brookfield ter waarde van $ 2.8 miljard. Oaktree blijft onafhankelijk opereren.

  Negatieve punten 

  • Het deels overgenomen Oaktree is gespecialiseerd in het investeren in bedrijven in moeilijkheden. Het bedrijf was hierin de voorbije jaren vrij succesvol en verdiende miljarden in de nasleep van de financiële crisis.  Deze activiteit is risicovoller dan de overige activiteiten van Brookfield waardoor het risicoprofiel van Brookfield enigszins wijzigt.
  • De nettowinst wordt op kwartaalbasis sterk beïnvloed door het aantal transacties, desinvesteringen en herwaarderingen, waardoor het niet altijd even transparant is om de cijfers op vergelijkbare basis te analyseren. 
  • Door haar omvang moet Brookfield noodgedwongen ook kijken naar grote, complexere deals om haar middelen geïnvesteerd te krijgen. Dit verhoogt de kans om vroeg of laat een deal verkeerd in te schatten.

  SWOT

  Sterktes 

  • Gemotiveerd en bekwaam managementteam met sterk trackrecord
  • CEO Bruce Flatt is 54 jaar oud en kan dus nog gedurende een lange periode aan het hoofd van het bedrijf blijven
  • Hebben een voorzichtige financieringspolitiek, waarbij ze het schuldniveau niet te hoog laten oplopen en aankopen financieren met leningen op lange termijn

  Zwaktes 

  • De veelheid aan fondsen en investeringen maken het stilaan moeilijker om een goed zicht te krijgen op waar Brookfield juist allemaal in geïnvesteerd is.
  • Door de mengeling van eigen investeringen en beheer voor derden is Brookfield atypisch en daardoor ook moeilijker te waarderen en te vergelijken met sectorgenoten.

  Opportuniteiten 

  • Een aanhoudende lage rente zal de vraag naar alternatieve beleggingen blijven ondesteunen.
  • Het bedrijf houdt steeds voldoende liquiditeit aan. Bij een terugval van het aandeel kunnen die middelen ingezet worden om eigen aandelen terug te kopen en te vernietigen.
  • Ondanks haar omvang en track record is Brookfield nog altijd niet bekend bij de meeste beleggers. Naarmate Brookfield haar naambekendheid versterkt en haar track record kan volhouden, zien we de waardering van het aandeel op de beurs verder stijgen de komende jaren.

  Bedreigingen 

  • Naarmate Brookfield in omvang stijgt en meer geld moet investeren, vindt het mogelijk niet meer genoeg aantrekkelijke doelwitten, en kunnen de toekomstige rendementen dalen.
  • Indien de concurrentie in dit segment toeneemt, kan dit de prijzen opdrijven en de toekomstige rendementen verlagen.
  • Een stijging van de rente kan de interesse van beleggers voor harde activa opnieuw doen dalen en er mogelijk voor zorgen dat institutionele beleggers geld terugtrekken uit de fondsen van Brookfield.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  2015/10/11 32.65 USD Kopen
  2017/05/23 37.91 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.