Brookfield Asset Management Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/09/2021
 • Koers opmaak studie: 56.36 USD
 • Huidige koers: 53.39 USD
 • Marktkapitalisatie: 88,4 miljard
 • Sector: Vastgoed
 • Markt: New York
 • ISIN: CA1125851040

Advies van de analist

 • US$ 48,90
 • US$ 63,60

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Brookfield Asset Management is een Canadese vermogensbeheerder gespecialiseerd in alternatieve assets zoals private equity, infrastructuur, hernieuwbare energie, vastgoed en herverzekeringen. Het bedrijf beheert een reeks fondsen en investeert daarnaast via vijf beursgenoteerde dochters: Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Property Partners, Brookfield Renewable Energy Partners, Brookfield Business Partners en Brookfield Reinsurance Partners. Daarnaast heeft Brookfield een meerderheidsparticipatie in Oaktree, een vermogensbeheerder gespecialiseerd in schulden van bedrijven in moeilijkheden. De hele groep heeft ongeveer $620 miljard activa onder beheer en telt ongeveer 100.000 werknemers in 100 kantoren verspreid over 30 landen. 

Brookfield: verdeling fee-genererend vermogen in %

  Bron: Brookfield Asset Management

  Conclusie

  Brookfield Asset Management kon opnieuw een sterk resultaat voorleggen met solide resultaten op nagenoeg elk vlak. Zo stegen de FFO (Funds From Operations), zijnde de nettowinst gecorrigeerd voor niet-kaskosten en inclusief winsten op geliquideerde activa, met 38% tot $1,6 miljard en steeg de nettowinst (toewijsbaar aan aandeelhouders) tot $816 miljoen t.o.v. een verlies van $656 miljoen een jaar eerder. Deze resultaten werden gedreven door o.a. de stabiele inkomstenstromen vanuit de dochtervennootschappen, hogere fee-gerelateerde winsten (+49% tot $483 miljoen), een hogere gerealiseerde carried-interest (+561% tot $205 miljoen), en hogere gerealiseerde meerwaarden op desinvesteringen (+23% tot $582 miljoen). Ter herinnering: Het management achtte het in 2020 opportuun de uittredingen van enkele investeringen uit te stellen vanwege de verhoogde marktturbulentie naar aanleiding van COVID-19 en voorzag daarom aanzienlijk meer carried-interest in 2021 (guidance: $1 miljard). Deze verwachtingen bleken echter te conservatief en werden reeds in de eerste jaarhelft behaald.

  Brookfield blijft genieten van het lage-rente klimaat die de vraag naar reële activa blijft ondersteunen en heeft zo weinig moeite met het ophalen van vers kapitaal voor de verschillende fondsen. Het fee-genererende vermogen steeg zo in het voorbije kwartaal met 17,3% tot $325 miljard. Daarnaast wordt het aanbod steeds diverser met nu ook herverzekerings- en klimaatactiviteiten. CEO Bruce Flatt gaf ook iets meer duiding omtrent de intenties rond het van de beurs gehaalde vastgoed (Brookfield Property partners) dat gedurende de pandemie sterk onder druk stond. Iets meer dan de helft van het vastgoed ($16 miljard) betreft volgens CEO Bruce Flatt onvervangbaar commercieel- en kantorenvastgoed (voornamelijk in Londen en New York) dat Brookfield voor lange tijd zal blijven aanhouden. Het overige vastgoed ($14 miljard) is eerder opportunistisch van aard en zal in de komende 5 tot 7 jaar te gelde gemaakt worden, waarna het overheen de verschillende divisies van Brookfield herbelegd zal worden.

  Brookfield beschikt over $79 miljard aan kapitaal waarvoor het de komende jaren verschillende opportuniteiten ziet binnen o.a. technologie, infrastructuur, energietransitie, herverzekeringen en private equity. Het aandeel noteert aan een aanvaardbare P/FFO verhouding van 11,7 waardoor het aandeel aan de faire kant gewaardeerd lijkt. Ten opzichte van de door Brookfield zelf berekende intrinsieke waarde (plan value) noteert het aandeel aan een korting van 16,2%. Het advies blijft HOUDEN.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mio) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
  Omzet 24 41140 78656 77167 82662 75246 479
  Operationele winst 4 5815 9588 04610 1249 4746 109
  Nettowinst 1 6511 4623 5842 807-1344 085
  Boekwaarde per aandeel 15,6516,7217,9020,4520,9821,11
  Winst per aandeel 1,050,912,311,77-0,122,18
  Koers/Winst 21321122-23
  Dividend 0,350,380,430,480,480,48
  Dividendrendement 1,61%1,31%1,67%1,25%1,16%0,96%
  Bron: Bloombergin USD


  Resultaten tweede kwartaal 2021

  • De Funds From Operations (FFO), zijnde de nettowinst gecorrigeerd voor niet-kaskosten en inclusief winsten op geliquideerde activa, steeg in Q2 jaar-over-jaar met 38% tot $1,6 miljard. Over de laatste 12 maanden stegen de FFO met 85% tot $7,6 miljard. Deze stijgingen werden voornamelijk gedreven door hogere gerealiseerde meerwaarden en hogere prestatievergoedingen.
  • De nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders steeg in het voorbije kwartaal tot $816 miljoen t.o.v. een verlies van $656 miljoen een jaar eerder. Over de laatste 12 maanden steeg de nettowinst met 239,5% tot $2,87 miljard, ofwel $1,76 per aandeel.
  • Het kwartaaldividend bleef stabiel op $0,13 per aandeel.

  Positieve punten 

  • Beheerd vermogen: Het totale beheerd vermogen (Assets under management) steeg sinds het jaarbegin met ongeveer 4% tot $626 miljard. Het fee-genererende vermogen steeg in het voorbije kwartaal j-o-j met 17,3% tot $325 miljard.
  • Fee's: De fee-gerelateerde winsten (voor carried-interest) stegen j-o-j met ongeveer 49% tot $483 miljoen. Het merendeel van de fee's wordt berekend over het initieel toegezegde kapitaal en is daarom stabiel en onafhankelijk van marktvolatiliteit. De run-rate voor de geannualiseerde fee-opbrengsten en target carried-interest (i.e. prestatievergoeding) steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met 18,2% tot $6,7 miljard.
  • Prestatievergoedingen & gerealiseerde meerwaarden: In het voorbije kwartaal werd ongeveer $335 miljoen aan carried-interest (i.e. prestatievergoeding) gerealiseerd, gedreven door $8 miljard aan desinvesteringen. Voor de laatste 12 maanden staat de teller zo op ongeveer $1,5 miljard. Daarnaast steeg de totale ongerealiseerde carried-interest met 20% tot $5,3 miljard. Ter herinnering: Het management achtte het in 2020 opportuun de uittredingen van enkele investeringen uit te stellen vanwege de verhoogde marktturbulentie. Op het einde van dat boekjaar begonnen de transacties terug op gang te komen. Het management gaf toen reeds mee dat er in 2021 hogere prestatievergoedingen gerealiseerd zouden worden en becijferde een guidance van $1 miljard. Deze guidance werd ondertussen reeds overtroffen.
  • De uitkeerbare winsten exclusief prestatievergoedingen en gerealiseerde meerwaarden (voorheen gerapporteerd als "cashflow beschikbaar voor distributie of herinvestering"), steeg over de laatste 12 maanden met 34,6% tot $3,1 miljard. Het bedrijf ziet dit als de beste indicator voor de stabiliteit van de opbrengsten op lange-termijn gezien het de stabiele fee's combineert met de duurzame uitkeringen vanuit de publiek genoteerde dochterondernemingen. Inclusief prestatievergoedingen en gerealiseerde meerwaarden stegen de uitkeerbare winsten j-o-j met 108% tot $6,25 miljard.
  • Inzetbaar kapitaal: Het voor investeringen beschikbaar kapitaal bedroeg op het einde van het kwartaal $78 miljard (-2,5%), waarvan $60 miljard ongebruikte kapitaaltoezeggingen en $18 miljard aan liquiditeiten (cash, financiële activa en ongebruikte kredietfaciliteiten). Het management verwacht dat bij het afwikkelen van de overheidsstimuli er heel wat bedrijven nood zullen hebben aan bijkomend kapitaal waardoor Brookfield bijgevolg heel wat opportuniteiten zal hebben om de beschikbare gelden te investeren. 
  • Geïnvesteerd kapitaal: Op het einde van het kwartaal had Brookfield ongeveer $59,1 miljard (+0%) aan investeringen in de eigen activiteiten, waarvan ongeveer 79% in de publiek genoteerde dochterondernemingen (BEP, BIP, BPY & BBU). Door eigen middelen te investeren in de onderliggende activiteiten garandeert het bedrijf dat de belangen op één lijn liggen met die van zijn cliënteel.
  • Spin-off BAM Reinsurance Partners: Brookfield keerde via een speciaal dividend de deelbewijzen uit van de nieuwe beursgenoteerde entiteit genaamd Brookfield Asset Management Reinsurance Partners. Het betreft een LP (i.e. Limited Partnership) waarvan de deelbewijzen economisch equivalent zijn aan gewone (klasse A) Brookfield Asset Management aandelen. Zo keren de twee een gelijk dividend uit, ook indien de onderliggende activiteiten van beiden sterk divergeren, en zijn ze aan een vaste verhouding inwisselbaar aan deelbewijzen van Brookfield Asset Management. Eens de herverzekeringsactiviteiten een zekere maturiteit bekomen zullen beide aandelen volledig van elkaar losgekoppeld worden.
  • Uitbouw herverzekeringsactiviteiten: Na in 2020 reeds een deal te hebben gesloten met American Equity waarbij het voor ongeveer $10 miljard aan annuïteiten met vaste rentevoet van de levensverzekeraar zou herverzekeren, kondigde Brookfield nu ook de acquisitie van levensverzekeraar American National aan. Het betreft een all-cash deal van ongeveer $5,1 miljard. Alles tesamen zou Brookfield na deze transactie over $40 miljard aan verzekeringsassets onder beheer beschikken.
  • Het nieuwste distressed-debt fonds (i.e. schulden van bedrijven in moeilijkheden) wist al meer dan $15 miljard aan investeerbaar kapitaal aan te trekken. De kapitaalrondes voor dit elfde Oaktree-fonds werden vroeger in gang gezet dan oorspronkelijk gepland gezien de veelvuldige opportuniteiten binnen het distressed-debt-landschap vanwege de coronacrisis. Brookfield verwacht dat dit één van zijn grootste flagship fondsen zal worden.
  • Impact-fonds: Brookfield haalde in een eerste ronde $7 miljard op voor het zogenaamde Global Transition Fund, waarmee het wenst in te spelen op de globale transitie naar klimaatneutraliteit. Meer specifiek zal het fonds zich toespitsen op enerzijds essentiële infrastructuur-assets alsook op bedrijven die nood hebben aan het kapitaal en de expertise van Brookfield in hun transitie naar een klimaatneutraal bedrijfsmodel. Brookfield zelf zorgt voor $2 miljard om te investeren in het fonds.

  Negatieve punten 

  • Vastgoed: Het commerciële- en kantorenvastgoed stond vanwege de pandemie sterk onder druk. Het management stelde echter dat er op lange termijn geen structurele wijziging zou zijn van de verschillende types vastgoed. Brookfield lanceerde daarom begin 2021 een publiek overnamebod op BPY (Brookfield Property Partners) om de dochtervennootschap van de beurs te halen. Het management was er namelijk van overtuigd dat het aandeel te goedkoop genoteerd stond t.o.v. de intrinsieke waarde van het vastgoed. De overname werd in het tweede kwartaal van 2021 afgerond. Via de privatisering zal het management flexibeler kunnen omspringen met de vastgoedportefeuille. Zo zal het o.a. delen recycleren in private vastgoedfondsen, bepaalde panden herontwikkelen, en andere delen verkopen. Iets meer dan de helft van het vastgoed ($16 miljard) betreft volgens CEO Bruce Flatt onvervangbaar commercieel- en kantorenvastgoed (voornamelijk in Londen en New York) dat Brookfield voor lange tijd zal blijven aanhouden. Het overige vastgoed ($14 miljard) is eerder opportunistisch van aard en zal in de komende 5 tot 7 jaar te gelde gemaakt worden, waarna het overheen de verschillende divisies van Brookfield herbelegd zal worden.

  SWOT

  Sterktes 

  • Gemotiveerd en bekwaam managementteam met sterk trackrecord
  • CEO Bruce Flatt is 54 jaar oud en kan dus nog gedurende een lange periode aan het hoofd van het bedrijf blijven
  • Hebben een voorzichtige financieringspolitiek, waarbij ze het schuldniveau niet te hoog laten oplopen en aankopen financieren met leningen op lange termijn

  Zwaktes 

  • De veelheid aan fondsen en investeringen maken het stilaan moeilijker om een goed zicht te krijgen op waar Brookfield juist allemaal in geïnvesteerd is.
  • Door de mengeling van eigen investeringen en beheer voor derden is Brookfield atypisch en daardoor ook moeilijker te waarderen en te vergelijken met sectorgenoten.
  • De nettowinst wordt op kwartaalbasis sterk beïnvloed door het aantal transacties, desinvesteringen en herwaarderingen, waardoor het niet altijd even transparant is om de cijfers op vergelijkbare basis te analyseren. 

  Opportuniteiten 

  • Een aanhoudende lage rente zal de vraag naar alternatieve beleggingen blijven ondersteunen.
  • Het bedrijf houdt steeds voldoende liquiditeit aan. Bij een terugval van het aandeel kunnen die middelen ingezet worden om eigen aandelen terug te kopen en te vernietigen.
  • Ondanks haar omvang en track record is Brookfield nog altijd niet bekend bij de meeste beleggers. Naarmate Brookfield haar naambekendheid versterkt en haar track record kan volhouden, zien we de waardering van het aandeel op de beurs verder stijgen de komende jaren.

  Bedreigingen 

  • Naarmate Brookfield in omvang stijgt en meer geld moet investeren, vindt het mogelijk niet meer genoeg aantrekkelijke doelwitten, en kunnen de toekomstige rendementen dalen.
  • Indien de concurrentie in dit segment toeneemt, kan dit de prijzen opdrijven en de toekomstige rendementen verlagen.
  • Een stijging van de rente kan de interesse van beleggers voor harde activa opnieuw doen dalen en er mogelijk voor zorgen dat institutionele beleggers geld terugtrekken uit de fondsen van Brookfield.
  • Het deels overgenomen Oaktree is gespecialiseerd in het investeren in bedrijven in moeilijkheden. Het bedrijf was hierin de voorbije jaren vrij succesvol en verdiende miljarden in de nasleep van de financiële crisis.  Deze activiteit is risicovoller dan de overige activiteiten van Brookfield waardoor het risicoprofiel van Brookfield enigszins wijzigt.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  2015/10/11 32.65 USD Kopen
  2017/05/23 37.91 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.