BMW Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/03/2021
 • Koers opmaak studie: 84.26 EUR
 • Huidige koers: 84.39 EUR
 • Marktkapitalisatie: 45 miljard
 • Sector: Transport
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE0005190003

Advies van de analist

 • € 76,67
 • € 94,88

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

BMW produceert wagens onder het eigen BMW merk en ook via de merken MINI en Rolls Royce. Daarnaast heeft BMW ook een afdeling motorfietsen en een afdeling financiële diensten. Het bedrijf produceert in 31 fabrieken in 15 landen circa 2,3 miljoen wagens per jaar. Vandaag telt de BMW Groep ongeveer 133.000 werknemers. 

BMW: Omzet

Bron: BMW

Conclusie

BMW kwam deze ochtend met een zeer positieve outlook voor boekjaar 2021. Het bedrijf verwacht een 'significante' stijging van de operationele winst in 2021, gedreven door een onderliggend macro-economisch herstel na het bereiken van groepsimmuniteit wereldwijd
We zagen dat, zowel in Q3 als Q4, al de eerste positieve elementen op vlak van verkoopsdata zich begonnen te manifesteren. Dit versterkte onze hypothese dat we mogelijk aan de vooravond staan van een nieuwe opwaartse cyclus in de autosector. 
Het bedrijf heeft tevens gesignaleerd dat de Ebit-marge in het automotive segment voor boekjaar 2021 in een vooropgestelde vork van tussen de 6 tot 8% zou uitkomen. 
​​​​​​​Met de introductie van nieuwe, aantrekkelijke volledig elektrische modellen dit jaar biedt het bedrijf een antwoord op de premium modellen van directe concurrenten zoals Audi en Mercedes.

Sinds ons koopadvies voor het aandeel einde februari steeg de beurskoers van het aandeel met meer dan 20%. Hoewel we onze positieve mening over het bedrijf handhaven is het aandeel hiermee in de 'houden' zone beland. 
Hierdoor daalt ons advies voor het aandeel BMW van 'kopen' naar 'houden'. 


Nieuws

08/04/2019:
De EU-commissie heeft bekend gemaakt dat het Bmw, Daimler en Volkswagen beschuldigt van inbreuken op de wetgeving rond EU anti-kartelafspraken. Volgens de commissie hebben bovengenoemde bedrijven bewust afspraken gemaakt met betrekking tot het limiteren van de ontwikkeling en productie van schone uitstoottechnologieën.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 94,1698,2896,86104,2198,99103,47
Operationele winst 9,379,868,887,447,446,95
Nettowinst 6,868,596,974,923,865,49
Boekwaarde per aandeel 71,6981,6887,1390,1490,1494,27
Winst per aandeel 10,4513,0710,607,475,738,37
Koers/Winst 877101310
Dividend 3,504,003,502,502,502,50
Dividendrendement 3,94%4,61%4,95%3,42%3,46%3,11%
Bron: Bloombergin EUR


Jaarresultaten 2020

 • De omzet daalde met 5% tot € 99 miljard. 
 • De operationele winst (Ebit) daalde met 34,8% tot € 4,8 miljard
 • De nettowinst daalde met 23,2% tot € 3.8 miljard. 

Positieve punten 

 • De beter dan verwachte jaarresultaten werden gestuwd door een sterk vierde kwartaal bij BMW. Hoewel de omzet quasi stabiel bleef (+0.4%) en de operationele winst nog een lichte daling vertoonde (- 5.8%) was er wel een stijging te merken in het aantal leveringen (+3.2%) tot 686.277 eenheden. In het 'automotive' segment steeg de operationele winst met meer dan 10% in Q4.
 • Op jaarbasis kwam de operationele winstmarge in het automotive segment uit op 2.7%, wat aan de bovenkant is van de eerder gegeven guidance voor een operationele winstmarge tussen de 0 en 3% in 2020. Bovendien steeg de FCF in 2020 met ongeveer 30% tot € 3.4 miljard, voornamelijk te danken aan beter werkkapitaal management en hoger dan verwachte inkomsten van de verkoop van tweedehandsvoertuigen.
 • Hoewel de autoverkoop over heel 2020 daalde met 8.4% tot ongeveer 2.3 miljoen eenheden was er zowel in Q3 (+8.6%) als Q4 (+3.2%) een duidelijk herstel te merken op vlak de leveringen van verkochte wagens.
 • De verkoop van geëlektrificeerde wagens steeg in 2020 met 31.8%. Dit betrof zowel een stijging in het segment 'plug in hybrides' (+39%) als volledig elektrische modellen (+13%). Geëlektrificeerde wagens als percentage van de totale autoverkoop steeg in 2020 tot 15% of in absolute aantallen 192.662. 
 • Vooral in het hogere luxueuzere segment was er een duidelijke stijging in de verkoop te merken het afgelopen boekjaar. Voornamelijk de '7series' '8series' en 'BMW X7' kenden een sterke stijging van 12.4% tot 115.420 units. Dit is voornamelijk interessant omdat deze modellen hogere winstmarges voor BMW tot gevolg hebben.
 • Het management van BMW heeft ingegrepen het afgelopen boekjaar om de kosten te verminderen. Hierdoor is de Capex gedaald van € 5.6 miljard in 2019 tot ongeveer € 3.9 miljard in 2020. Daarnaast heeft het bedrijf het aantal werknemers bij het bedrijf met ongeveer 4.2% gereduceerd tot 120.000.
 • De extra spaarreserves die een groot gedeelte van de gezinnen hebben kunnen aanleggen gedurende de Covid-19 pandemie zouden bij verdere versoepelingen de komende kwartalen kunnen leiden tot significante extra uitgaven. Voornamelijk het clienteel van BMW, dat toch eerder bestaat uit de hogere middenklasse, heeft op relatieve basis minder te lijden gehad onder Covid-19.
 • Het nieuwste volledig elektrische model van BMW, de BMW I X3 heeft een catalogusprijs van € 67.500. BMW viseert duidelijk de Audi e-tron, dewelke in België de 2de best verkopende volledig elektrische wagen is. Zowel op vlak van prijs als actieradius scoort de BMW I X3 iets beter. BMW zal tegen eind 2021 5 volledig elektrische modellen in de aanbiedingen hebben. (BMW I3, IX3, I4, IX en de MINI cooper SE).
 • Outlook: BMW gaat uit van een groei van de internationale automobielmarkt van 7.7% in 2021. Qua geografie zou volgens BMW de automarkt in de VS (+9.8%) en China (+7.6%) sneller groeien dan in Europa (+4.2%). Het bedrijf verwacht een significant hogere winst te genereren met operationele winstmarges in het automotive segment die tussen de 6 en 8% zouden moeten uitkomen. 

Negatieve punten 

 • De jaarresultaten tonen duidelijk aan dat Covid-19 toch een stevige impact heeft gehad op de resultaten van BMW voor boekjaar 2020. Leveringen aan klanten daalde bijvoorbeeld op jaarbasis met 8.4% tot ongeveer 2,3 miljoen eenheden en ook de operationele winst kreeg een klap van bijna 35%. 
 • De internationale automobielmarkt is al sinds 2019 aan het samentrekken. Voor boekjaar 2020 jaar gaan we uit van een globale contractie in de autosector van ongeveer 15%. 
 • BMW heeft de afgelopen jaren een forse inhaalbeweging moeten uitvoeren op vlak van R&D uitgaven omwille van de relatieve achterstand op vlak van elektrificatietechnologie. Hierdoor nam het R&D gedeelte als % van de omzet toe tot respectievelijk 7.1% (2018) en 6.2% (2019). In absolute termen spreken we dan over bedragen tussen de € 6 miljard en € 7 miljard. Ook in boekjaar 2020 heeft BMW ongeveer 6.3% van de omzet gespendeerd aan R&D uitgaven. (= +/- € 5.7 miljard) Dit weegt mede op de operationele winstmarges (Ebit) van het bedrijf, dewelke in dezelfde periode afnamen van 7.2% in 2018 naar 4.9% in 2019 tot 4.8% in 2020. 
 • Er is nog steeds een EU onderzoek naar kartelafspraken aangaande beschuldigingen van collusie mbt de ontwikkeling van duurzame uitstoottechnologie. In het slechtste geval zou dit kunnen leiden tot een boete van 10% van de jaarlijkse omzet van BMW. In casu komt dit neer op een boete van ongeveer € 9.9 miljard.
 • Door het bovenstaande punt scoort het bedrijf niet goed op de door ons gehanteerde ESG parameters. 
 • De resultaten van BMW hangen in zekere mate samen met de algemene globale macro-economische situatie, voornamelijk op vlak van kredietverlening, consumentenvertrouwen en werkloosheid.
 • De productie van 'MINI' gebeurt voorlopig nog voornamelijk in Oxford, VK. Gegeven de huidige onduidelijke Brexit situatie heeft BMW al meerdere malen laten verstaan de productie te zullen verhuizen als er geen gunstig handelsakkoord kan worden gesloten tussen het VK en Europa. De CFO van BMW raamde de mogelijke financiële schade hiervan op rond de € 300 miljoen.

SWOT

Sterktes 

 • BMW: luxesegment, erg gegeerd, met kleinere wagens snoepen ze zelfs marktaandeel af van de andere klassieke autospelers (Renault, Peugeot,...)
 • Goede kwaliteit en goed merkimago
 • Zeer performante motoren (zuinig, sterk, betrouwbaar) : BMW meestal best in class. Sterk dealership
 • Schaalvoordelen: BMW verkoopt meer dan 2,3 miljoen auto's per jaar

Zwaktes 

 • Kapitaalintensieve sector, hoge investeringen houden de free cashflow beperkt
 • Een groot deel van de productie gebeurt in Duitsland, wat zorgt voor hoge loonkosten

Opportuniteiten 

 • Verdere uitbreiding in groeilanden
 • Een reeks nieuwe modellen in 2019-2021 zou de verkoop een impuls moeten geven

Bedreigingen 

 • Overgang naar elektrische auto kan komende jaren op de winstmarge wegen
 • Autosector blijft cyclisch
 • Mogelijke schandalen zoals dieselgate kunnen de reputatie van het bedrijf schaden.
 • Chinese overheid probeert lokale producenten te versterken, wat in de toekomst kan wegen op de verkoop in China, en waardoor Chinese concurrenten in de toekomst ook BMW kunnen aanvallen in Europa en de VS.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 83.57 EUR Houden
2017/08/29 78.2 EUR Kopen
2019/01/25 74.4 EUR Houden
2019/03/25 69.11 EUR Houden
2021/02/24 69.45 EUR Kopen
2021/03/17 84.26 EUR Houden

Lexicon

 • Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.