BMW Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/11/2021
 • Koers opmaak studie: 89.96 EUR
 • Huidige koers: 97.77 EUR
 • Marktkapitalisatie: 58 miljard
 • Sector: Transport
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE0005190003

Advies van de analist

 • € 76,67
 • € 97,60

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

BMW produceert wagens onder het eigen BMW merk en ook via de merken MINI en Rolls Royce. Daarnaast heeft BMW ook een afdeling motorfietsen en een afdeling financiële diensten. Het bedrijf produceert in 31 fabrieken in 15 landen circa 2,3 miljoen wagens per jaar. Vandaag telt de BMW Groep ongeveer 120.000 werknemers. 

BMW: Omzet

Bron: BMW

Conclusie

Een gemengd beeld in de kwartaalresultaten bij BMW vandaag. Enerzijds is de vraag naar nieuwe wagens hoger dan het aanbod waardoor BMW veel minder kortingen moet geven en het ook op haar tweedehandsvoertuigen een fors hoger dan verwachte prijs kan vragen. Anderzijds wordt BMW, net zoals andere spelers in de sector, volop getroffen door onderdelentekorten (voornamelijk halfgeleiders), gekoppeld aan grondstoffeninflatie (staal en aluminium) en een samentrekkende globale logistieke keten. Hierdoor kan BMW op dit moment duidelijk niet aan de onderliggende vraag voldoen. Ook voor de komende periode is de outlook onzeker en gaat het bedrijf uit van een verdere impact op de productievolumes in de komende kwartalen. Daarnaast kunnen ook macro-economische zorgen in China wegen op de toekomstige vraag bij BMW. Tenslotte is er nog steeds het risico op een opstoot van het covid-19 virus (of varianten) in bepaalde operationele regio's van de groep.

Los van deze risico's is het aandeel van het bedrijf goedkoop tot fair gewaardeerd, aangezien we er van uitgaan dat het merendeel van bovenstaande risico's van tijdelijke en voorbijgaande aard zullen zijn op de middellange termijn. Ons advies voor het aandeel BMW blijft voorlopig op 'houden', maar op koerszwakte mag het aandeel opgepikt worden. 

Nieuws

8/07/2021:
De Europese commissie heeft vandaag aangekondigd dat het de 3 grote autobouwers (Daimler, Volkswagen en BMW) een collectieve boete oplegt van in totaal €875 miljoen met betrekking tot de beschuldiging van kartelafspraken rond het limiteren van de ontwikkeling en productie van schone uitstoottechnologieën. Specifiek voor BMW werd een boete uitgesproken voor een bedrag van afgerond € 373 miljoen. Noteer dat BMW in het verleden reeds een provisie hieromtrent had aangelegd van ongeveer € 1,4 miljard. De gedeeltelijke terugname van deze provisie zal dus een gunstig effect hebben op de resultaten van boekjaar 2021. 

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 94,1698,2896,86104,2198,99103,47
Operationele winst 9,379,868,887,447,446,95
Nettowinst 6,868,596,974,923,865,49
Boekwaarde per aandeel 71,6981,6887,1390,1490,1494,27
Winst per aandeel 10,4513,0710,607,475,738,37
Koers/Winst 877101310
Dividend 3,504,003,502,502,502,50
Dividendrendement 3,94%4,61%4,95%3,42%3,46%3,11%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten 9M 2021

 • De omzet steeg met 19% tot € 82.8 miljard. 
 • De operationele winst (Ebit) meer dan verviervoudigde tot € 10.9 miljard
 • De nettowinst steeg tot € 10.2 miljard. 

Positieve punten 

 • De operationele resultaten na de eerste 9 maanden van dit jaren ogen indrukwekkend. De omzet en operationele winst werden gestuwd door een hoger aantal leveringen na 9 maanden (+18% tot 1,9 miljoen eenheden) gekoppeld aan hogere verkoopprijzen, zowel voor nieuwe als tweedehandsvoertuigen. Bovendien leidden deze betere prijzen tot lagere risicovoorzieningen mbt tot de residuele waarde van het wagenpark en een lager kredietrisico. Tenslotte wordt de nettowinst ook opwaarts vertekend door het terugnemen van een aangelegde voorziening omwille van de juridische uitspraak van de Europese Commissie (zie nieuws) 
 • De operationele winstmarge in het automotive segment kwam na 9 maanden uit op 11.3%, wat boven de eerder gegeven guidance is voor een operationele winstmarge tussen de 6 en 8% in 2021. Het bedrijf trekt dan ook de gegeven guidance voor de winstmarge verder op naar een ebit-marge tussen de 7 en 9% voor het gehele boekjaar. 
 • BMW leverde na 9 maanden ongeveer 232K geëlektrificeerde (Hybride + FEV) wagens. Dit is goed voor ongeveer 12% van het totaal. Onderliggend was er een stevige stijging bij al de merken van de groep. De verkopen bij BMW kenden een stijging van 19%, MINI steeg met 8% en het luxemerk Rolls-Royce Motor Cars kende een record met een stijging van bijna 63% na de eerste 9 maanden van dit boekjaar. 
 • Op geografisch vlak was er na 9 maanden een sterke inhaalbeweging te merken bij de landen waar de covid-19 situatie vorig jaar het meest fragiel was. In de 'Americas' regio stegen de met 31% terwijl de verkopen in de VS aantrokken met 32%. In Europa was er een relatieve herstelbeweging met leveringen die met 12% aantrokken. In Azië kon BMW uitpakken met een stijging van 18% op vlak van aantal leveringen. Daarnaast stegen de verkopen in China met bijna 20% ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. In het derde kwartaal was er wel een stevige impact op de leveringen (zie negatieve punten)
 • De extra spaarreserves die een groot gedeelte van de gezinnen hebben kunnen aanleggen gedurende de Covid-19 pandemie zouden bij verdere versoepelingen de komende kwartalen kunnen leiden tot significante extra uitgaven. Voornamelijk het clienteel van BMW, dat toch eerder bestaat uit de hogere middenklasse, heeft op relatieve basis minder te lijden gehad onder Covid-19.
 • Het nieuwste volledig elektrische model van BMW, de BMW I X3 heeft een catalogusprijs van € 67.500. BMW viseert duidelijk de Audi e-tron, dewelke in België de 2de best verkopende volledig elektrische wagen is. Zowel op vlak van prijs als actieradius scoort de BMW I X3 iets beter. BMW zal tegen eind 2021 5 volledig elektrische modellen in de aanbiedingen hebben. (BMW I3, IX3, I4, IX en de MINI cooper SE).
 • Outlook: BMW gaat uit van een groei van de internationale automobielmarkt van 5% in 2021 (gedaald van +7.7%). Qua geografie zou volgens BMW de automarkt in de VS (+6.1%) en China (+6.9%) sneller groeien dan in Europa (- 1.6%). Het bedrijf verwacht een significant hogere winst te genereren met operationele winstmarges in het automotive segment die tussen de 9.5 en 10.5% zouden moeten uitkomen. Fcf van het automotive segment wordt geschat op meer dan € 5.4 miljard. 

Negatieve punten 

 • In het derde kwartaal was er een afname van het productievolume bij BMW van 15.4% tov dezelfde periode in het voorgaande jaar. Dit leidde in Q3 tot een omzet die slechts met 3% toenam en een operationele winst die meer dan 19% steeg. Bovendien wijst BMW op een 'moeilijke' internationale automobielmarkt en verwacht het ook voor de komende periode tekorten aan essentiële onderdelen zoals halfgeleiders.
 • Op vlak van leveringen was er een algemene daling van 12.2% in het automotive segment bij BMW in het derde kwartaal. Onderverdeeld naar merken was de daling het meest uitgesproken bij Mini (-25%) gevolgd door BMW (-10.3%). Opvallend was de stijging bij Rolls Royce (+22%). Dit sterkt ons in de overtuiging dat vanwege de algemene chiptekorten, BMW voorrang geeft aan de meest winstgevende modellen van de groep, wat de operationele winstmarge van het bedrijf omhoog stuwt. 
 • Op geografisch vlak vielen voornamelijk de daling van de leveringen in Azië (-11.8%) en Europa (-20%) in het derde kwartaal op. De stijging van 6% op de Amerikaanse markt (VS: +4%) was dan weer beter dan verwacht. 
 • De huidige sterke resultaten worden op dit moment opwaarts vertekend door verschillende eenmalige elementen. Ten eerste is er de terugname van de aangelegde provisie na de veroordeling in de rechtszaak mbt tot de kartelafspraken (zie nieuws), ten tweede moet het bedrijf veel minder kortingen geven op de verkoop van haar wagens omwille van het beperkte aanbod. Ten derde kan het bedrijf haar leasewagens aan hogere prijzen dan de boekwaarde verkopen. Ten vierde geeft het bedrijf nu voorrang aan de duurdere (en elektrische) modellen, wat ook de winstmarges opwaarts vertekend. Tot slot boekte BMW dit kwartaal sterke (niet-gerealiseerde) winsten op haar hedging contracten omwille van een stijging van de yield-curve in de VS. 
 • We blijven ons toch wat zorgen maken omtrent de mogelijke impact van een versnellende inflatie op de resultaten van BMW. Niet enkel staat het bedrijf bloot een stijging van grondstofprijzen zoals aluminium en staal, het bedrijf telt ook een groot aantal werknemers waardoor er in het najaar sprake kan zijn van looninflatie. 
 • Ook BMW wordt ondertussen getroffen door de aanhoudende chiptekorten in de auto-industrie. Het bedrijf stelt ook duidelijk dat dit het bedrijf zal hinderen in het vervolg van het huidige boekjaar. Het blijft zeer moeilijk in te schatten wanneer de globale logistieke ketting opnieuw normaliseert.
 • Door een EU- veroordeling mbt de verhindering van de ontwikkeling en implementatie van duurzame uitstoottechnologieën voor wagens scoort het bedrijf niet goed op de door ons gehanteerde ESG parameters. 
 • De resultaten van BMW hangen in zekere mate samen met de algemene globale macro-economische situatie, voornamelijk op vlak van kredietverlening, consumentenvertrouwen en werkloosheid.

SWOT

Sterktes 

 • BMW: luxesegment, erg gegeerd, met kleinere wagens snoepen ze zelfs marktaandeel af van de andere klassieke autospelers (Renault, Peugeot,...)
 • Goede kwaliteit en goed merkimago
 • Zeer performante motoren (zuinig, sterk, betrouwbaar) : BMW meestal best in class. Sterk dealership
 • Schaalvoordelen: BMW verkoopt meer dan 2,3 miljoen auto's per jaar

Zwaktes 

 • Kapitaalintensieve sector, hoge investeringen houden de free cashflow beperkt
 • Een groot deel van de productie gebeurt in Duitsland, wat zorgt voor hoge loonkosten

Opportuniteiten 

 • Verdere uitbreiding in groeilanden
 • Een reeks nieuwe modellen in 2019-2021 zou de verkoop een impuls moeten geven

Bedreigingen 

 • Overgang naar elektrische auto kan komende jaren op de winstmarge wegen
 • Autosector blijft cyclisch
 • Mogelijke schandalen zoals dieselgate kunnen de reputatie van het bedrijf schaden.
 • Chinese overheid probeert lokale producenten te versterken, wat in de toekomst kan wegen op de verkoop in China, en waardoor Chinese concurrenten in de toekomst ook BMW kunnen aanvallen in Europa en de VS.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 83.57 EUR Houden
2017/08/29 78.2 EUR Kopen
2019/01/25 74.4 EUR Houden
2019/03/25 69.11 EUR Houden
2021/02/24 69.45 EUR Kopen
2021/03/17 84.26 EUR Houden

Lexicon

 • Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.