BMW Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/01/2019
 • Koers opmaak studie: 74.4 EUR
 • Huidige koers: 71.33 EUR
 • Marktkapitalisatie: 48 miljard
 • Sector: Transport
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE0005190003

Advies van de analist

 • € 72,00
 • € 94,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

BMW produceert wagens onder het eigen BMW merk en ook via de merken MINI en Rolls Royce. Daarnaast heeft BMW ook een afdeling motorfietsen en een afdeling financiële diensten. Het bedrijf produceerde vorig jaar in 28 fabrieken in 13 landen ruim 1,8 miljoen wagens. Vandaag telt BMW meer dan 105.000 werknemers. 

BMW: Omzet

Bron: BMW

Conclusie

Zwak kwartaal bij BMW, wat wel grotendeels door eenmalige factoren veroorzaakt werd. Het sentiment rond de autosector verslechtert wel door de dreigende handelsoorlog, waardoor we op korte termijn geen triggers voor de koers van het aandeel zien.

Nieuws

De dalende autoverkopen in China en de dreiging van extra tarieven op auto's in het kader van de handelsoorlog van Trump met China en de EU doet ons voorzichtiger worden over de winstverwachtingen van BMW in 2019. We verlagen daarom onze winstverwachtingen en verlagen de koopzone tot € 72, waardoor het aandeel zich nu niet meer in de koopzone bevindt.


BMW verlaagt winstverwachtingen voor 2018

BMW kwam vandaag met een winstwaarschuwing. Het bedrijf verwachtte voor 2018 een winst in lijn met 2017. Nu wordt dit aangepast en verwacht men een "lichte daling"  van de winst. Als voornaamste redenene voor deze winstverlaging wijst BMW naar 2 zaken: enerzijds is er de dreigende handelsoorlog die zorgt voor onzekerheid die op de vraag weegt. Daarnaast zorgt de invoering van de nieuwe LTIP-wetgeving rond uitstootwaarden vanaf september voor extra druk: concurrenten kregen niet al hun voertuigen op tijd getest en gecertificeerd, en probeerden daardoor nog verschillende modellen met korting te verkopen voor de deadline van eind augustus, en die hevigere concurrentie woog op de winstmarge.

Resultaten

'000.0002012201320142015201620172018E
Omzet76.84876.05880.40192.17594.16398.67897.126
Operationele winst8.2987.9869.1189.5939.3869.7858.870
Nettowinst5.1225.3405.8176.3696.9108.5696.886
Boekwaarde46.1851.3556.7064.7571.6982.2987.18
Winst per aandeel7.758.108.839.7010.4513.0410.57
Koers/Winst9.410.910.210.07.96.76.9
Dividend per aandeel2.502.602.903.203.504.003.89
Dividendrendement3.43%2.94%3.23%3.27%4.24%4.61%5.37%
Bron: Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2018 

 • De omzet steeg met 4.7% tot € 24.7 miljard. 
 • De nettowinst daalde met 24% tot € 1.41 miljard. 

Positieve punten 

 • Het aantal verkochte wagens steeg nog licht (+0.3%). 
 • Het management bevestigt de winstverwachtingen voor heel 2018. 

Negatieve punten 

 • Verschillende factoren wogen op de winstgevendheid in het kwartaal: negatieve wisselkoerseffecten, stijgende grondstoffenprijzen en intensere prijsconcurrentie door de invoering van WLTP in Europa. Dit laatste zorgde ervoor dat concurrenten voertuigen die niet in orde waren met de richtlijn nog snel voor de deadline van 1 september moesten verkopen.
 • Een grote eenmalige kost van € 679 miljoen voor een terugroepactie van 1.6 miljoen wagens woog extra op de winst in het kwartaal.
 • Het management vindt het nog te vroeg om uitspraken over 2019 te doen, gezien de vele onzekerheden die er momenteel zijn (Brexit, wetgeving rond diesel, handelsoorlog).

SWOT

Sterktes 
BMW: luxesegment, erg gegeerd, met kleinere wagens snoepen ze zelfs marktaandeel af van de andere klassieke autospelers (Renault, Peugeot,...)
Goede kwaliteit en goed merkimago
Zeer performante motoren (zuinig, sterk, betrouwbaar) : BMW meestal best in class.
Sterk dealership
Schaalvoordelen: BMW verkoopt ongeveer 2 miljoen auto's per jaar

Zwaktes 
Kapitaalintensieve sector, hoge investeringen houden de free cashflow beperkt
Een groot deel van de productie gebeurt in Duitsland, wat zorgt voor hoge loonkosten

Opportuniteiten 
Verdere uitbreiding in groeilanden
Een reeks nieuwe modellen in 2017-2019 zou de verkoop een impuls moeten geven

Bedreigingen 
Overgang naar elektrische auto kan komende jaren op de winstmarge wegen
Autosector blijft cyclisch, in de VS lijkt de markt te hebben gepiekt in 2017
Chinese overheid probeert lokale producenten te versterken, wat in de toekomst kan wegen op de verkoop in China, en waardoor Chinese concurrenten in de toekomst ook BMW kunnen aanvallen in Europa en de VS.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 83.57 EUR Houden
2017/08/29 78.2 EUR Kopen
2019/01/25 74.4 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.