Biocartis Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 05/09/2019
 • Koers opmaak studie: 7.25 EUR
 • Huidige koers: 6.53 EUR
 • Marktkapitalisatie: 409 miljoen
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974281132

Advies van de analist

 • € 6,00
 • € 9,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het biotechnologiebedrijf Biocartis is producent van kleine mobiele zaklaboratoria (de Idylla labs) - met de grootte en uitzicht van een PC - die veel sneller en efficiënter werken dan de bestaande grote laboratoria. De eerste test was een test op huidkanker; maar het bedrijf wil zo snel mogelijk en zoveel mogelijk nieuwe tests ontwikkelen voor de Idylla-labs. 

Conclusie

Biocartis biedt een bijzonder interessant en beloftevol product dat een revolutie kan veroorzaken in haar niche, maar de winstgevendheid is nog ver af, wat de waardering van het bedrijf zeer moeilijk maakt. De resultaten over de eerste jaarhelft, en vooral de prognoses over gans 2019 waren een koude douche. Het valt nu af te wachten of Biocartis de groei in de VS kan opkrikken door een eigen verkoopsteam uit te breiden (nadat de distributieovereenkomst met Fisher Healthcare werd stopgezet). Dit aandeel met zeer hoog risico is enkel geschikt voor doorwinterde beleggers.  Houden.

Nieuws

-

Resultaten

in mio
2015201620172018
Omzet13122128
Operationele winst-39-50-44
Nettowinst-40-50-42-48
Boekwaarde2,832,172,59
Winst per aandeel-1,07-1,21-0,93-1,04
Koers/winstnrnrnrnr
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft van 2019

 • De omzet van Biocartis steeg met 38,9% tot € 17,2 miljoen. 
 • Het nettoverlies liep op tot € 29,7 miljoen. 

Positieve punten 

 • Er werden in de eerste helft van 2019 alweer 156 Idylla labs verkocht, wat het totaal op 1.129 brengt.
 • Er werden 72.000 cartridges verkocht, een stijging van 24%.
 • Het management verwacht in 2019 325 à 350 nieuwe Idylla labs te verkopen (niet zo heel ver verwijderd van de vorige prognose van 350 stuks).
 • Intussen worden nog meer nieuwe tests ontwikkeld, sommige in samenwerking met grote(re) spelers (vb Genomic Health). 
 • In de VS werd een dochteronderneming opgericht die de commercialisatie in goede banen zal leiden. 
 • Biocartis beschikt nog steeds over een voldoende grote cashpositie, waarmee het nog een tijd voort kan. 

Negatieve punten 

 • Het aantal verkochte cartridges lag onder de verwachtingen, vooral door minder dan verwachte verkopen in de VS. De leercurve in de VS lijkt steiler dan verwacht, waardoor de groei trager op gang zal komen. De VS verschilt te veel van Europa om de groei daar gewoon door te zetten. 
 • Het management snoeide zwaar in de prognoses voor het aantal cartridges (op jaarbasis).  De verwachte groei voor het cartridgevolume werd gehalveerd (van 60% à 70% naar 30% à 35%).
 • In september 2019 werd de distributieovereenkomst met Fisher Healthcare voor de VS-markt met onmiddellijke ingang beëindigd. Biocartis zal via een (uitbreiding van het) eigen verkoopsteam de commercialisatie in de VS leiden.
 • De omzet fluctueert in functie van mijlpaalbetalingen. 
 • De free cash burn versnelt naarmate de investeringen toenemen. Die investeringen zijn echter noodzakelijk om de tests verder te ontwikkelen. 
 • Of én hoeveel de overheid of ziekteverzekeringen terugbetalen/tussenkomen bij de tests zal zijn invloed hebben op de rendabiliteit. 

SWOT

Sterktes

 • Biocartis zit in een beloftevolle niche.
 • De technologie lijkt goed te werken.
 • Er worden met de regelmaat van de klok nieuwe tests ontwikkeld en toegevoegd aan de portefeuille.
 • Het formaat, de snelheid en de efficiëntie van de Idylla labs zijn sterke troeven en kunnen een revolutie veroorzaken op deze markt.
 • Gebruiksgemak van de Idylla labs is hoog.

Zwaktes

 • Biocartis zit nog heel vroeg in de ontwikkelingsfase waardoor er zeer weinig inkomsten zijn en de aandeelhouders mogelijk moeten bijspringen op bepaalde momenten.
 • Voor een echte doorbraak is het noodzakelijk dat de Idylla labs eerst een hele waaier aan tests kunnen aanbieden, wat de nodige tijd zal kosten om te ontwikkelen.
 • De eerstkomende jaren zal Biocartis verlies draaien, wellicht zal het bedrijf pas rond 2021 winstgevend zijn.

Opportuniteiten

 • Verdere uitbreiding van het aantal tests zal de populariteit van de Idylla labs mogelijk fors doen toenemen.
 • Verdere uitbreiding van de naambekendheid zal mogelijk een extra zetje geven aan de verkopen.

Bedreigingen

 • Concurrenten kunnen mogelijk meer terrein winnen en marktaandeel afsnoepen van Biocartis
 • Concurrenten kunnen met een beter alternatief op de proppen komen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 10.46 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.