BHP Billiton Analist: Geert Campaert

Algemene gegevens

 • Datum: 29/03/2018
 • Koers opmaak studie: 14.05 GBP
 • Huidige koers: 16.028 GBP
 • Marktkapitalisatie: 79 miljard
 • Sector: Staal/Non ferro
 • Markt: Groot-Brittanië
 • ISIN: GB0000566504

Advies van de analist

 • £ 11,00
 • £ 18,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

BHP Billiton is de grootste mijnbouwgroep ter wereld met activiteiten in 25 landen met ongeveer 80.000 medewerkers. Het bedrijf ontstond uit de fusie in 2001 van het Australische bedrijf BHP en het Britse Billiton, en behoudt tot op vandaag een hoofdkwartier (en een beursnotering) in elk van beide landen. De groep produceert voornamelijk ijzererts en daarnaast ook steenkool, aluminium, en basismetalen. Een opvallend verschil met andere mijnbouwgroepen is de belangrijke olie- en gaspoot die de groep bezit. De belangrijkste afzetmarkten zijn China (37%), Noord-Amerika (18%), Japan (11%), Australië (5%) en Europa (5%). 

BHP Billiton: Omzetverdeling

Bron: BHP Billiton

Conclusie

Redelijke resultaten bij BHP. De vooruitzichten voor de prijzen voor ijzererts worden echter wat onzekerder, waardoor ons advies voorzichtigheidshalve op 'houden' blijft.

Nieuws

-

Resultaten

'000.0002012/132013/142014/152015/162016/17
Omzet65.96856.76244.63630.91238.285
Operationele winst21.12721.36111.6235.25811.863
Nettowinst10.87613.8421.910-6.3855.890
Boekwaarde
Winst per aandeel1,321,600,23-0,811,02
Koers/Winst141236/13
Dividend per aandeel0,740,740,790,200,65
Dividendrendement3,92%3,79%9,6%2,1%4,8%
Bron: Bloombergin GBP


Resultaten eerste helft 2017/2018 

 • De omzet steeg met 16% tot $ 21,78 miljard. 
 • De nettowinst daalde met 37% tot $ 2,02 miljard omwille van een eenmalig effect van de belastinghervorming in de VS van $ 1,83 miljard. 

Positieve punten 

 • De operationele winst steeg met 11% tot $ 6,74 miljard. 
 • Een hogere koperproductie (vorig jaar verstoord door stakingen), in combinatie met een hogere koperprijs zorgden ervoor dat de EBITDA uit koper sterk steeg (+83%) tot $ 3,2 miljard. 
 • Lagere kosten en licht hogere prijzen zorgden ervoor dat de EBITDA uit ijzererts, de belangrijkste grondstof, nog licht steeg (+3,4%) tot $ 4,31 miljard. 
 • BHP realiseerde een free cashflow van $ 4,9 miljard en bouwde haar nettoschuld verder af met $ 0,9 miljard tot $ 15,4 miljard. De schuld zit daardoor bijna binnen de beoogde zone van $ 10 tot $ 15 miljard. 

Negatieve punten 

 • De operationele cashflow daalde van $ 7,7 miljard naar $ 7,3 miljard. 
 • BHP heeft het Samarco-dossier over de doorbroken dam in Brazilië nog niet kunnen afronden, waardoor er nog onzekerheid blijft over de totale schadevergoeding. 
 • De winstgevendheid van de olie-activiteiten was ondermaats. BHP wil deze activiteiten verkopen, maar het is onzeker of ze daarvoor nu een goede prijs zullen kunnen krijgen. 

SWOT

Sterktes 

 • BHP heeft vooral zeer grote lagekostmijnen, waardoor ze beter gewapend is tegen lage grondstoffenprijzen dan hun concurrenten met een slechtere kostenstructuur.
 • De cashkosten liggen nog veel lager dan de huidige grondstoffenprijzen voor ijzererts, olie en koper, waardoor men ook aan de huidige prijzen nog cashflow blijft produceren. BHP heeft na investeringen zelfs nog free cashflow.

Zwaktes 

 • Inkomsten blijven afhankelijk van de evolutie van de grondstoffenprijzen, waar de producenten geen vat op hebben. De visibiliteit op de toekomstige resultaten is vandaag dan ook laag.
 • Grote afhankelijkheid van één grondstof (ijzererts bij BHP) en weinig zicht op de verwachte prijsevolutie van deze grondstoffen de komende kwartalen. Zowel ijzererts als koper kampen vandaag met een aanbod dat hoger ligt dan de vraag, bij ijzererts is dit zelfs een bewuste strategie van BHP om de prijs naar beneden te duwen om zo de duurdere producenten uit de markt te duwen. 
 • Het fors verlagen van het dividend maakt dat de aandelen veel minder in de belangstelling staan van dividendbeleggers.
 • Gemengde track record qua overnames in het verleden.

Opportuniteiten 

 • Een verder herstel van de grondstoffenprijzen zou een hefboomeffect op de winst hebben en tot een rerating van de aandelen op de beurs leiden. In China plant men al eerste maatregelen om de overcapaciteit in de staalsector aan te pakken. 

Bedreigingen 

 • Een verdere vertraging van de Chinese economie kan de grondstoffenprijzen nog voor een langere tijd op een laag niveau houden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 1268 GBP Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.