Barry Callebaut Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 28/04/2021
 • Koers opmaak studie: 2052 CHF
 • Huidige koers: 2170 CHF
 • Marktkapitalisatie: 11,3 miljard
 • Sector: Voeding
 • Markt: Zwitserland
 • ISIN: CH0009002962

Advies van de analist

 • CHF 1.540,00
 • CHF 2.310,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Barry Callebaut is een Zwitserse producent van Chocolade, die levert aan een hele reeks grote bedrijven wereldwijd. 

Barry Callebaut : Omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Barry Callebaut werd getroffen door de coronacrisis, en zag de volumes initieel vrij scherp dalen. Van zodra (en zolang) lockdowns worden opgeheven is er echter een merkbaar herstel. In de eerste jaarhelft van 2021 zien we een verdere sequentiële verbetering, ondanks de coronacrisis. Gezien de veerkracht en de degelijke vooruitzichten handhaven we ons houden-advies.

Nieuws

-

Resultaten

in mio08/201808/201908/202008/2021 E
Omzet6.9487.3096.8937.110
Operationele winst554601483543
Nettowinst357369316369
Boekwaarde414,4438,0429,8
Winst per aandeel63,9167,2157,6668,25
Koers/winst28,430,135,830,1
Dividend per aandeel24262225,92
Dividendrendement1,29%1,28%1,09%1,26%
Bron : Bloomberg


Resultaten van het eerste halfjaar boekjaar eindigend 08/2021 

 • Barry Callebaut zag de omzet met 7,5% dalen tot CHF 3,48 miljard. 
 • De nettowinst steeg 1% tot CHF 205,7 miljoen. 

Positieve punten 

 • Hoewel Barry Callebaut hinder ondervond van de coronacrisis, vielen de resultaten niet alleen vrij goed mee maar kwamen ze ook boven de verwachtingen uit.
 • Er is een sequentiële verbetering merkbaar : in het eerste kwartaal was de volumedaling nog 4,3%, in het tweede kwartaal was deze daling al beperkt tot 1,3%.
 • Omdat het boekjaar eindigend 08/2020 zwakker uitviel door covid-19 en dus de vergelijkingsbasis gemakkelijker wordt, verhoogde Barry Callebaut in het derde kwartaal (boekjaar 08/2020) de prognoses op middellange termijn : het volume zal de volgende paar jaren 5% tot 7% groeien (ipv 4% tot 6%). De bedrijfswinst (ebit) zou sneller moeten toenemen dan het volume. Deze prognose werd bevestigd na afsluiting van de eerste jaarhelft.
 • De grondstoffenprijzen stegen niet verder door. Suiker werd weliswaar nog duurder, maar zuivel en cacao werden terug wat goedkoper.
 • Prijsstijgingen van cacao en melkpoeder kunnen op termijn meestal grotendeels doorgerekend naar klanten. 
 • Management is optimistisch over het potentieel in Azië. 
 • Naarmate de pandemie zal afzwakken, verwacht het management verbetering van de resultaten.


Negatieve punten 

 • In het eerste jaarhelft zag Barry Callebaut de volumes met 2,9% dalen, ten gevolge van de coronapandemie. In de belangrijkste markt, EMEA, gingen de volumes 5% achteruit. In de VS stegen de volumes met 4,1% terwijl in Azië de volumes 6,9% aangroeiden. De volumes bewegen mee met de regionale lockdowns.
 • Barry Callebaut presteerde lichtjes slechter dan de globale snoepmarkt (+0,8%). Het is de eerste jaarhelft in lange tijd dat Barry Callebaut het minder goed doet dan de globale markt.
 • De sterke Zwitserse frank drukte op de resultaten : tegen constante wisselkoersen zou de omzet stabiel zijn gebleven (0,0% ipv -7,5%).
 • Op korte termijn kunnen nieuwe coronagerelateerde lockdowns terug op de resultaten wegen door de sluiting van hotels en restaurants.
 • Bij eventuele stijgende grondstoffenprijzen wordt meer geld opgeslorpt door de voorraden, wat samen met toenemende investeringen op de vrije cash flow kan wegen. 
 • De volatiliteit van de cacaoprijzen kan op de vraag wegen. 
 • Barry Callebaut schrapte in 2017 en 2018 verschillende contracten, wat op de omzet & volumes woog. Anderzijds krikte dat de rendabiliteit op.
 • Voor de tweede keer op rij verkocht de familiale aandeelhouder een groot pakket aandelen (10%), waardoor Jacobs Holding nu nog een 30,1% belang behoudt. De verkoop kadert in een diversificatie van het vermogen van de familie.

SWOT

Sterktes

 • Zeer solide speler in de sector
 • Zeer grote speler waardoor aanzienlijke schaalvoordelen worden gecreëerd.
 • Kan eventuele stijgingen in chocoladeprijs doorrekenen naar klanten.

Zwaktes

 • Volledig afhankelijk van de trends in de snoepsector.
 • Zeer hoge cacaoprijzen kunnen op de vraag en op de rendabiliteit wegen.
 • Wereldwijde productiecapacitiet cacao is beperkt en ook zeer regionaal.

Opportuniteiten

 • Barry Callebaut profiteert van de trend naar outsourcing van de chocoladeproductie.
 • Chocolade wordt populairder in groeilanden naarmate de welvaart daar toeneemt.

Bedreigingen

 • Eventuele zwaktes in de snoepmarkt, ook conjunctureel geïnspireerd.
 • Tendens naar gezondere snacks.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 1332.9 EUR Verkopen
28/11/2017 1811.07 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.