Barry Callebaut Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 11/07/2019
 • Koers opmaak studie: 1904 CHF
 • Huidige koers: 2049 CHF
 • Marktkapitalisatie: 10,5 miljard
 • Sector: Voeding
 • Markt: Zwitserland
 • ISIN: CH0009002962

Advies van de analist

 • CHF 1.450,00
 • CHF 2.031,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Barry Callebaut is een Zwitserse producent van Chocolade, die levert aan een hele reeks grote bedrijven wereldwijd. 

Barry Callebaut : Omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Barry Callebaut legde nogmaals prima resultaten voor die bevestigen dat de onderliggende trend verder gunstig evolueert. De waardering is echter nog steeds te hoog waardoor we ons houden-advies handhaven.

Nieuws

Sales update Barry Callebaut

Barry Callebaut heeft de verkoopcijfers van de eerste 9 maanden gepubliceerd.

Het verkoopvolume is 5% gestegen. De omzet steeg +8,2% in lokale munt, +5,7% in CHF.

Zeer mooie cijfers dus. De doelstellingen op middellange termijn werden bevestigd.

Resultaten

in mio08/201608/201708/201808/2019 E
Omzet6.6776.8056.9487.230
Operationele winst402488554
Nettowinst217302374401
Boekwaarde357,1385,4414,4
Winst per aandeel39,5755,1263,9172,02
Koers/winst31,036,728,426,4
Dividend per aandeel15,5202426,2
Dividendrendement1,31%0,99%1,29%1,38%
Bron : Bloomberg


Resultaten 1e helft boekjaar eindigend 08/2019 

 • Barry Callebaut zag de omzet met 3,5% toenemen tot CHF 3,67 miljard. 
 • De nettowinst steeg 15,4% tot CHF 199,6 miljoen. 

Positieve punten 

 • De resultaten kwamen alweer over gans de lijn boven de verwachtingen uit.
 • Barry Callebaut zag het volume afgelopen halfjaar met 2,4% toenemen, alweer boven de gemiddelde groei van de snoepmarkt (+1,5%). 
 • Het management verwacht een groeiversnelling in de tweede jaarhelft.
 • Barry Callebaut bevestigde de prognoses op middellange termijn : het volume zal de volgende paar jaren 4% tot 6% groeien. De bedrijfswinst (ebit) zou sneller moeten toenemen dan het volume.
 • Prijsstijgingen cacao en melkpoeder kunnen op termijn meestal grotendeels doorgerekend naar klanten. 
 • Management is optimistisch over het potentieel in Azië. 

Negatieve punten 

 • De voorsprong in groei van Barry Callebaut t.o.v. de algemene snoepmarkt verkleinde in de eerste helft van het boekjaar.
 • Barry Callebaut schrapte vorig boekjaar verschillende contracten, wat op de omzet & volumes weegt. Anderzijds zal dat de rendabiliteit op termijn wellicht opkrikken. 
 • De volatiliteit van de cacaoprijzen kan op de vraag wegen. 

SWOT

Sterktes

 • Zeer solide speler in de sector
 • Zeer grote speler waardoor aanzienlijke schaalvoordelen worden gecreëerd.
 • Kan eventuele stijgingen in chocoladeprijs doorrekenen naar klanten.

Zwaktes

 • Volledig afhankelijk van de trends in de snoepsector.
 • Zeer hoge cacaoprijzen kunnen op de vraag en op de rendabiliteit wegen.
 • Wereldwijde productiecapacitiet cacao is beperkt en ook zeer regionaal.

Opportuniteiten

 • Barry Callebaut profiteert van de trend naar outsourcing van de chocoladeproductie.
 • Chocolade wordt populairder in groeilanden naarmate de welvaart daar toeneemt.

Bedreigingen

 • Eventuele zwaktes in de snoepmarkt, ook conjunctureel geïnspireerd.
 • Tendens naar gezondere snacks.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 1332.9 EUR Verkopen
28/11/2017 1811.07 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.