Barry Callebaut Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/09/2020
 • Koers opmaak studie: 2028 CHF
 • Huidige koers: 2044 CHF
 • Marktkapitalisatie: 11 miljard
 • Sector: Voeding
 • Markt: Zwitserland
 • ISIN: CH0009002962

Advies van de analist

 • CHF 1.610,00
 • CHF 2.253,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Barry Callebaut is een Zwitserse producent van Chocolade, die levert aan een hele reeks grote bedrijven wereldwijd. 

Barry Callebaut : Omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Barry Callebaut werd in het derde fiscale kwartaal dan toch getroffen door de coronacrisis, en zag de volumes vrij scherp dalen. Het management mikt echter op een zeer snel herstel. Gezien de waardering handhaven we ons houden-advies.

Nieuws

Trading update derde kwartaal gebroken boekjaar eindigend 08/2020

 • In het derde kwartaal haalde de coronacrisis Barry Callebaut dan toch in, terwijl het eerder leek alsof de impact beperkt ging blijven. 
 • Het verkocht volume daalde met 14,3% in het derde kwartaal.
 • Na afloop van het derde kwartaal leek wel een snel volumeherstel in de maak, meldde het management.
 • Omdat het boekjaar eindigend 08/2020 zwakker zal uitvallen door covid-19 en dus de vergelijkingsbasis gemakkelijker wordt, verhoogde Barry Callebaut de prognoses op middellange termijn : het volume zal de volgende paar jaren 5% tot 7% groeien (ipv 4% tot 6%). De bedrijfswinst (ebit) zou sneller moeten toenemen dan het volume.

Resultaten

in mio08/201708/201808/201908/2020 E
Omzet6.8056.9487.3096.903
Operationele winst488554601
Nettowinst302357369313
Boekwaarde385,4414,4

Winst per aandeel55,1263,9167,2156,6
Koers/winst36,728,430,135,8
Dividend per aandeel20242625,06
Dividendrendement0,99%1,29%1,28%1,24%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste halfjaar van het boekjaar eindigend 08/2020 

 • Barry Callebaut zag de omzet met 2,4% toenemen tot CHF 3,8 miljard. 
 • De nettowinst steeg 2,3% tot CHF 203,7 miljoen. 

Positieve punten 

 • Barry Callebaut zag het volume met 5,4% toenemen, alweer boven de gemiddelde groei van de snoepmarkt (+0%).  De groei was geografisch breed gedragen.
 • Barry Callebaut bevestigde de prognoses op middellange termijn : het volume zal de volgende paar jaren 4% tot 6% groeien. De bedrijfswinst (ebit) zou sneller moeten toenemen dan het volume.
 • Het bedrijf ondervond tot medio april amper hinder van de coronacrisis op haar activiteiten, al kan de vraag naar chocolade aangetast worden door de sluiting van restaurants en hotels. In China is er reeds een sterk herstel van de vraag na een eerdere dip maar het management stelt dat de impact volatiel en moeilijk te voorspellen blijft. 
 • Prijsstijgingen cacao en melkpoeder kunnen op termijn meestal grotendeels doorgerekend naar klanten. 
 • Management is optimistisch over het potentieel in Azië. 

Negatieve punten 

 • De sterke Zwitserse frank drukte op de resultaten : tegen constante wisselkoersen is de omzet met 5,8% gestegen.
 • De sluiting van een cacaofabriek in Indonesië had een licht negatieve impact op de resultaten.
 • De grondstoffenprijzen zijn in het afgelopen halfjaar gestegen, zowel voor cacao, suiker als melk zodat er meer geld werd opgeslorpt door de voorraden, wat samen met toenemende investeringen op de vrije cash flow woog. De kredietlijnen werden (om de coronacrisis te weerstaan) benut, waardoor de schuldpositie steeg.
 • De volatiliteit van de cacaoprijzen kan op de vraag wegen. 
 • Het aandeel is prijzig
 • Jacobs Holding verlaagde haar positie in Barry Callebaut van ongeveer 50% naar 40%. Jacobs Holding wil haar belangen diversifiëren en verkocht daarom een deel van haar participatie. Jacobs Holding heeft zich geëngageerd om haar participatie de komende twee jaar niet verder te verlagen.
 • Barry Callebaut schrapte in 2017 en 2018 verschillende contracten, wat op de omzet & volumes woog. Anderzijds zal dat de rendabiliteit op termijn wellicht opkrikken.

SWOT

Sterktes

 • Zeer solide speler in de sector
 • Zeer grote speler waardoor aanzienlijke schaalvoordelen worden gecreëerd.
 • Kan eventuele stijgingen in chocoladeprijs doorrekenen naar klanten.

Zwaktes

 • Volledig afhankelijk van de trends in de snoepsector.
 • Zeer hoge cacaoprijzen kunnen op de vraag en op de rendabiliteit wegen.
 • Wereldwijde productiecapacitiet cacao is beperkt en ook zeer regionaal.

Opportuniteiten

 • Barry Callebaut profiteert van de trend naar outsourcing van de chocoladeproductie.
 • Chocolade wordt populairder in groeilanden naarmate de welvaart daar toeneemt.

Bedreigingen

 • Eventuele zwaktes in de snoepmarkt, ook conjunctureel geïnspireerd.
 • Tendens naar gezondere snacks.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 1332.9 EUR Verkopen
28/11/2017 1811.07 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.