Amsterdam Commodities (Acomo) Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/03/2020
 • Koers opmaak studie: 14 EUR
 • Huidige koers: 19.16 EUR
 • Marktkapitalisatie: 347 miljoen
 • Sector: Voeding
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0000313286

Advies van de analist

 • € 20,00
 • € 28,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Amsterdam Commodities of kortweg ACOMO is een handelaar en verdeler van thee, specerijen, zaden en andere agrarische producten. Het bedrijf koopt de producten op lokale markten of rechtstreeks bij landbouwers en verwerkt deze ook (sorteren, schoonmaken, mengen, verpakken, kwaliteitscontrole). Acomo is actief in 50 verschillende landen en werkt met 300 verschillende natuurlijke producten. De handelaar verkoopt deze producten aan de voedingsindustrie (o.a. Unilever en Nestlé). Het bedrijf heeft onder andere volgende dochterondernemingen: 
- Catz International : specerijen, kokos, noten en zuidvruchten, en via 100% (klein)dochteronderneming Tovano gedroogd fruit en verpakte noten. 
- King Nuts & Raaphorst : noten en rijstwafels 
- Red River Commodities : Inkoop, verwerking en distributie van eetbare zaden (vnl zonnebloempitten). 4 activiteiten: eetbare pitten, vogelzaad, verwerkte producten en sunbutter. 
- Van Rees Groep : Grootste onafhankelijke internationale theehandelaar en distributeur. (Rotterdam) 

Acomo : omzetverdeling

  Bron: Acomo

  Conclusie

  De resultaten van Acomo waren andermaal degelijk, zeker gegeven de moeilijke marktomstandigheden. We rekenen niet zozeer op groei, maar Acomo lijkt ons interessant als dividendaandeel. We handhaven ons koopadvies.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  in mio2017201820192020 E
  Omzet710700701699
  Operationele winst464547
  Nettowinst32313233
  Boekwaarde7,527,868,23
  Winst per aandeel1,331,291,301,35
  Koers/winst18,213,816,010,4
  Dividend per aandeel1,111,11,1
  Dividendrendement4,56%5,73%5,30%7,82%
  Bron : Bloomberg


  Resultaten 2019 

  • Acomo zag de omzet met 0,2% toenemen tot € 701,44 miljoen. 
  • De nettowinst steeg 3,1% tot € 32,08 miljoen. 

  Positieve punten 

  • De brutomarges namen terug toe (operationele winst + 3,7%).
  • Ondanks de moeilijkere omgevingsfactoren blijven de resultaten goed standhouden.
  • Het dividend werd 10% verhoogd tot € 1,1.
  • Het bedrijf geeft zoals gewoonlijk geen becijferde prognose voor 2020, maar liet wel weten dat het jaar van start is gegaan "in lijn met de tweede jaarhelft van 2019", wat positief is (de tweede jaarhelft was iets beter dan de eerste).
  • Voedselingrediënten van Acomo vormen in veel gevallen slechts een klein gedeelte van het eindproduct, waardoor er normaal gezien minder druk op de prijzen is. 
  • Toenemende vraag uit groeilanden.

  Negatieve punten 

  • De grondstoffenprijzen blijven relatief laag. Dat is te wijten aan goede oogsten aan de aanbodzijde enerzijds en een afwachtende houding van klanten aan de vraagzijde ten gevolge van het toenemende protectionisme.
  • De volatiliteit van de voedingsgrondstoffenprijzen door de invloed van "El Nino" maken het soms behoorlijk lastig om de rendabiliteit op peil te houden. 
  • Het management stelt dat het nog te vroeg is om de eventuele impact van het coronavirus op de activiteiten in te schatten.
  • De prijzen van peper gleden verder af, zij het in een trager tempo en met een stabilisatie in de tweede jaarhelft.
  • Spanningen in het Midden-Oosten en/of Afrika, een eventuele zwakke Europese (of Amerikaanse) economie en uitzonderlijke oogsten (te veel of te weinig) kunnen op de resultaten wegen. 

  SWOT

  Sterktes:

  • Acomo is actief in de voedingssector, een defensieve sector
  • Het bedrijf heeft een heel netwerk opgebouwd, verspreid over heel de wereld, om de aanlevering van haar grondstoffen veilig te stellen.
  • Hierdoor is Acomo ook een betrouwbare leverancier, wat door klanten sterk geapprecieerd wordt.
  • Voedselingrediënten van Acomo vormen in veel gevallen slechts een klein gedeelte van het eindproduct, waardoor er normaal gezien minder druk op de prijzen is. 

  Zwaktes:

  • Beperkte beursliquiditeit waardoor de koers soms vrij sterk kan schommelen.
  • Kleinere onderneming die soms contracten moet afsluiten met zeer grote (sterke) spelers.

  Opportuniteiten:

  • Bevolkingsaangroei doet ook de vraag naar voeding (en specerijen) toenemen.
  • Voedingspatroon in opkomende landen verandert; de mensen eten er steeds meer gevarieerd.
  • Sterk toenemende populariteit naar gezonde tussendoortjes is gunstig voor Acomo.

  Bedreigingen:

  • Hoge volatiliteit in de voedingsgrondstoffenprijzen kunnen op de resultaten wegen.
  • Bij mislukte oogsten kan de aanlevering belemmerd worden.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  12/04/2017 24.98 EUR Kopen
  05/04/2018 21.45 EUR Houden
  23/07/2019 18.48 EUR Kopen

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.