Allianz Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/03/2020
 • Koers opmaak studie: 134.74 EUR
 • Huidige koers: 184.52 EUR
 • Marktkapitalisatie: 57 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE0008404005

Advies van de analist

 • € 110,00
 • € 168,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Allianz is een Duitse financiële dienstverlener wereldwijd actief in voornamelijk het verzekeringswezen (Allianz en Euler Hermes) en vermogensbeheer (Pimco). Het bedrijf heeft meer dan 100 miljoen retail- en zakelijke klanten die het bedient met meer dan 147.000 werknemers in meer dan 70 landen. In 2019 behaalde de groep een omzet van meer dan 140 miljard euro.

Allianz: verdeling operationele winst (2019)

Bron: Allianz SE-REG

Conclusie

Allianz kon voor 2019 solide top- en bottomline resultaten voorleggen met een stijging van zowel omzet als nettowinst van ongeveer 6%. Het dividend werd dan ook lichtjes opgetrokken tot 9,60 euro per aandeel en er werd opnieuw een aandeleninkoopprogramma gelanceerd voor 1,5 miljard euro. Het toekomstig plaatje ziet er helaas minder goed uit. Allianz is namelijk sterk blootgesteld aan allerhande risico's die de verspreiding van het Covid-19 virus met zich meebrengt. Zo zullen om te beginnen de schadeclaims de hoogte ingaan voor ziekte-, levens- en handelskredietverzekeringen. Daarnaast zullen de prestaties van de beleggingsportefeuilles die de uitbetalingen van de toekomstige claims moeten waarborgen verzwakken. Allianz zal m.a.w. vandaag meer cash moeten aanwenden voor het aankopen van obligaties met een lagere yield indien het de inkomsten uit deze beleggingen wil 'matchen' met de verwachte toekomstige uitgaven aan schadeclaims. De beurskoers van Allianz heeft dan ook reeds een stevige tik gekregen de afgelopen weken en noteert nu aan een koers/winstverhouding van ongeveer 7 met een dividendrendement van 7,86%. Dit lijkt interessant, maar weet dat het risico dan ook heel wat hoger ligt dan enkele maanden geleden. Het advies blijft voorlopig op 'houden'.

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201220132014201520162017201820192020E
Bruto-opbrengsten98.98898.933100.375107.031107.253107.395102.958113.147147.844
Nettowinst5.5226.2436.2216.2386.9626.8037.7938.2618.267
Boekwaarde111.19110.38133.59138.13147.98149.36144.59177.64183.5
Winst per aandeel11.4213.1913.7114.5615.1415.2418.0719.6620.02
Koers/Winst9101011101212127
Dividend per aandeel4.505.306.857.307.608.009.09.609.60
Dividendrendement4.29%4.07%4.56%5.12%4.49%4.40%4.50%4.44%7.10%
Bron: Bloomberg
Resultaten boekjaar 2019 

 • De omzet (aangepast voor consolidatie- en wisselkoerseffecten) steeg in het vierde kwartaal met 5,5% jaar-over-jaar en voor het hele boekjaar met 5,9% tot € 142 miljard. 
 • De operationele winst bleef stabiel in het vierde kwartaal en kwam uit op € 2,8 miljard, gedreven door goede prestaties van de levensverzekeringen en vermogensbeheer. Voor het hele boekjaar steeg de operationele winst met 3% tot € 11,9 miljard.
 • De nettowinst toekenbaar aan de aandeelhouders steeg in het vierde kwartaal met 9,5% tot € 1,9 miljard jaar-over-jaar en voor het hele boekjaar met 6% tot € 7,9 miljard. De aangepaste winst per aandeel steeg zo met 8% tot 18,9 euro.

Positieve punten 

 • Ondanks het aanhoudende lagerenteklimaat steeg de omzet van het segment levensverzekeringen in het vierde kwartaal met 12,4% tot 18,1 miljard euro, voornamelijk vanwege de stijgende verkoop binnen de Duitse markt. De operationele winst steeg in Q4 met 30% tot 1,3 miljard euro, gedreven door hogere marges in Frankrijk en de VS. Voor het hele boekjaar steeg de operationele winst met 14,5%. 
 • De divisie vermogensbeheer kon sterke resultaten voorleggen in 2019. Het totale vermogen onder beheer (AuM) bedroeg op het einde van het jaar 2.268 miljard euro, een stijging van 15,6%. Deze stijging werd gedreven door positieve markteffecten (+138,6 miljard), netto-cashinflows en positieve consolidatie- en wisselkoerseffecten. De operationele winst steeg in 2019 met 6,9% tot 2,7 miljard euro.   
 • De vergoeding van het eigen vermogen (return on equity) steeg in 2019 van 13,2% tot 13,6%. 
 • Het dividend zal worden opgetrokken tot 9,60 euro per aandeel, een stijging van 6,7%. Het bedrijf lanceert tevens een nieuw aandeleninkoopprogramma voor 1,5 miljard euro. Samen zorgen ze voor een totale payout ratio van 70%.
 • De Solvency II-kapitalisatieratio bedroeg op het einde van het boekjaar een mooie 212%, een stijging van ongeveer 10% ten opzichte van het derde kwartaal.
 • Allianz verwacht voor 2020 een operationele winst van 12 miljard euro, wat 4,3% hoger ligt dan de doelstelling vorig jaar.  

Negatieve punten 

 • Ondanks de omzet binnen het schadeverzekeringssegment in het vierde kwartaal steeg met 7,5% jaar-over-jaar, daalde de operationele winst met 42,3%, voornamelijke vanwege hogere benodigde reserves voor gespecialiseerde bedrijfsverzekeringen. Hierdoor steeg de combined ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies, in Q4 naar 99,6%, een verslechtering van maar liefst 550 basispunten. Voor het hele boekjaar was de combined ratio 95,5% een verslechtering van 150 basispunten.
 • Het lijkt erop dat ook Allianz aanzienlijke gevolgen van het Covid-19 virus zal ondervinden. Zo zal er wellicht een stijging zijn in de claims van ziekte-, levens-, en handelskredietverzekeringen (dochter Euler Hermes behoort tot de 3 grootste handelskredietverzekeraars wereldwijd) enerzijds, en zal er een daling zijn van de prestaties van de beleggingsportefeuilles die de uitbetalingen van deze claims moeten waarborgen anderzijds. Ook binnen vermogensbeheer zal een daling van de assets-under-management vanwege de negatieve beurscorrectie onvermijdelijk de beheersvergoedingen doen dalen.

SWOT

Sterktes 

 • Gestage groei in de twee verzekeringspoten de voorbije jaren, wat compenseert voor de wat volatiele resultaten bij vermogensbeheer.
 • Sterke balans en relatief hoge free cashflowgeneratie voor de verzekeringssector.
 • Schadeverzekeringsactiviteiten op zich consistent winstgevend de voorbije jaren met combined ratio telkens < 100%.
 • De divisie vermogensbeheer genereert de laatste jaren een record aan 'third party assets under management'. Hierdoor namen de inkomsten uit vermogensbeheer consistent toe.

Zwaktes 

 • Kostenratio ondanks de schaalvoordelen maar middelmatig.
 • Prestaties van de verschillende regionale divisies nogal wisselvallig, Allianz is niet overal even succesvol.

Opportuniteiten 

 • Verdere overnames mogelijk gezien stevige balans.

Bedreigingen 

 • Allianz is sterk blootegsteld aan allerhande risico's met betrekking tot een verdere escalatie van het coronavirus en de economische impact diet het virus met zich mee kan brengen.
 • Sterke stijging van de rente zou voor verliezen op de investeringsportefeuille zorgen.
 • Toename in aantal natuurrampen de komende jaren kan winstgevendheid van schadeverzekeraar sterk aantasten.  
 • Toename van websites die gestandaardiseerde verzekeringsproducten vergelijken op prijs, wat voor neerwaartse druk op verzekeringspremies zou kunnen zorgen op termijn.   

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/03/18 190.14 EUR Kopen
2017/04/12 171.2 EUR Houden
2019/03/18 200 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.