Allianz Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 15/05/2019
 • Koers opmaak studie: 200.4 EUR
 • Huidige koers: 215.45 EUR
 • Marktkapitalisatie: 85 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE0008404005

Advies van de analist

 • € 192,00
 • € 249,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Allianz is één van de grootste verzekeraars ter wereld. Het bedrijf is actief zowel als levensverzekeraar (nummer 3 wereldwijd) als schadeverzekeraar (nummer 1) in een brede waaier aan activiteiten. Daarnaast heeft het ook een belangrijke activiteit in vermogensbeheer, waarbij Pimco ($ 1970 miljard onder beheer) is uitgegroeid tot één van de grootste spelers in obligaties wereldwijd. 

Allianz: Aandeel van winst

Bron: Allianz SE-REG

Conclusie

Opnieuw degelijke resultaten bij Allianz, dat rustig blijft groeien. Na de koersstijging van de voorbije maanden zit het aandeel echter niet meer in de koopzone: het advies blijft voorlopig op 'houden'.

Nieuws

-

Resultaten

'000 00020122013201420152016201720182019E
Bruto-opbrengsten98.98898.933100.375107.031107.253107.395102.958118.166
Nettowinst5.5226.2436.2216.2386.9626.8037.4627.888
Boekwaarde111.19110.38133.59138.13147.98149.36144.59156.76
Winst per aandeel11.4213.1913.7114.5615.1415.2418.0718.92
Koers/Winst910101011121111
Dividend per aandeel4.505.306.857.307.608.009.09.50
Dividendrendement4.29%4.07%4.56%5.12%4.49%4.40%4.50%4.58%
Bron: BloombergResultaten eerste kwartaal 2019 

 • De omzet steeg met 9.1% tot € 40,3 miljard. 
 • De nettowinst steeg met 1.6% tot € 2 miljard. 

Positieve punten 

 • De divisie schadeverzekeringen presteerde sterk met een winststijging van 14,2%. Dit was te danken aan minder schadeclaims voor natuurrampen en kostenbesparingen. 
 • Allianz kocht in het eerste kwartaal 2,8 miljoen eigen aandelen in voor een totale waarde van €1,5 miljard. De ingekochte aandelen werden allemaal vernietigd.
 • De operationele winst steeg met 14.2% tot € 1,45 miljard.
 • De combined ratio kwam uit op 93.7%, een verbetering van 1.1%.

Negatieve punten 

 • De winst bij vermogensbeheer daalde met 3.7%, volgens het bedrijf omwille van hogere kosten door investeringen in de groei van het bedrijf.
 • Allianz blijft voorzichtig in haar outlook voor 2019: een operationele winst rond de € 11.5 miljard

SWOT

Sterktes 
Gestage groei in de twee verzekeringspoten de voorbije jaren, wat compenseert voor de wat volatiele resultaten bij vermogensbeheer. De schadeverzekeringen zitten in een vrij positief klimaat en slaagden erin hun prijzen te verhogen de voorbije kwartalen.
Sterke balans en relatief hoge free cashflowgeneratie voor de verzekeringssector
Schadeverzekeringsactiviteiten op zich consistent winstgevend de voorbije jaren met combined ratio telkens < 100%.

Zwaktes 
Pimco niet meer de groeimotor die het jarenlang was.
Kostenratio ondanks de schaalvoordelen maar middelmatig.
Prestaties van de verschillende regionale divisies nogal wisselvallig, Allianz is niet overal even succesvol.

Opportuniteiten 
Verdere overnames mogelijk gezien stevige balans.

Bedreigingen 
Allianz is gelabeld als een 'systemisch belangrijke financiële instelling', wat in de komende jaren zou kunnen leiden tot hogere kapitaalvereisten en andere verplichtingen
Sterke stijging van de rente zou voor verliezen op de investeringsportefeuille zorgen.
Toename in aantal natuurrampen de komende jaren kan winstgevendheid van schadeverzekeraar sterk aantasten.  
Toename van websites die gestandaardiseerde verzekeringsproducten vergelijken op prijs, wat voor neerwaartse druk op verzekeringspremies zou zorgen op termijn.   

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/03/18 190.14 EUR Kopen
2017/04/12 171.2 EUR Houden
2019/03/18 200 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.