Allianz Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/12/2019
 • Koers opmaak studie: 217.05 EUR
 • Huidige koers: 220.35 EUR
 • Marktkapitalisatie: 85 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE0008404005

Advies van de analist

 • € 192,00
 • € 249,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Allianz is één van de grootste verzekeraars ter wereld. Het bedrijf is actief zowel als levensverzekeraar (nummer 3 wereldwijd) als schadeverzekeraar (nummer 1) in een brede waaier aan activiteiten. Daarnaast heeft het ook een belangrijke activiteit in vermogensbeheer, waarbij Pimco ($ 1970 miljard onder beheer) is uitgegroeid tot één van de grootste spelers in obligaties wereldwijd. 

Allianz: Aandeel van winst

Bron: Allianz SE-REG

Conclusie

Allianz zit perfect op koers om zijn doelstellingen voor 2019 te halen. Het bedrijf blijft zeer solide resultaten voorleggen, zelfs in een moeilijke lage rente omgeving. Operationeel behoort het tot de beste spelers in de sector.
Het risico met bedrijven actief in de verzekeringssector is inherent hoger omwille van de lagere visibiliteit en de potentiële sterke impact op de resultaten van rampen (natuur, terrorisme, ..). Hierdoor zouden we een aantrekkelijker instapmoment afwachten, bij voorkeur rond de boekwaarde van het bedrijf.
het advies blijft daarom voorlopig op 'houden'.

Nieuws

-

Resultaten

'000 00020122013201420152016201720182019E
Bruto-opbrengsten98.98898.933100.375107.031107.253107.395102.958118.166
Nettowinst5.5226.2436.2216.2386.9626.8037.4627.945
Boekwaarde111.19110.38133.59138.13147.98149.36144.59158.45
Winst per aandeel11.4213.1913.7114.5615.1415.2418.0718.98
Koers/Winst910101011121111
Dividend per aandeel4.505.306.857.307.608.009.09.55
Dividendrendement4.29%4.07%4.56%5.12%4.49%4.40%4.50%4.44%
Bron: BloombergResultaten derde kwartaal 2019 

 • De omzet steeg met 8.1% tot € 33,4 miljard. 
 • De nettowinst steeg met 0.6% tot € 1.9 miljard. 

Positieve punten 

 • De operationele winst bleef stabiel in het derde kwartaal en kwam uit op € 3 miljard, gedreven door goede resultaten in het vermogensbeheer en in het levensverzekeringssegment.
 • De tak levens- en hospitalisatieverzekeringen deed het door hogere verkopen in Duitsland en de VS zeer goed. De operationele winst steeg met 2.9 % tot € 1.1 miljard. Deze groei was voornamelijk te danken aan volumegroei, aangezien de investeringsmarges daalden van 3.5% naar 3.1%.
 • De divisie vermogensbeheer kende een nettogroei van € 90 miljard in het derde kwartaal. Deze stijging kwam enerzijds van meerwaarden op de investeringsportefeuille (+ € 22.7 miljard) en een netto-instroom van cash (+€ 18 miljard). Wisselkoerseffecten hadden een positieve impact van € 49.5 miljard.
 • De totale 'third-party assets under management' stegen tot een record van € 1.681 miljard. Een stijging van 17.1% sinds nieuwjaar. Deze stijging had tot gevolg dat de onderliggende operationele winst uit de divisie vermogensbeheer steeg met 4.3%. 
 • De combined ratio blijft met 94.3%, zeer sterk in vergelijking met concurrentiële spelers.
 • Het bedrijf kocht tot heden 7.3 miljoen eigen aandelen in. Deze aandelen zullen worder geschrapt door het bedrijf aan het einde van het jaar.
 • Allianz bevestigde haar jaardoelstellingen. Het bedrijf verwacht in boekjaar 2019 een operationele winst van minimaal € 11.5 miljard te genereren.

Negatieve punten 

 • Hoewel de omzet met 6.3% steeg in de divisie schadeverzekeringen, daalde de operationele winst met 10.4% tot € 1.3 miljard. Volgens het bedrijf kon de volumegroei de daling in de premie- en commissie-inkomsten en een lager investeringsresultaat onvoldoende compenseren.  

SWOT

Sterktes 

 • Gestage groei in de twee verzekeringspoten de voorbije jaren, wat compenseert voor de wat volatiele resultaten bij vermogensbeheer. De schadeverzekeringen zitten in een vrij positief klimaat en slaagden erin hun prijzen te verhogen de voorbije kwartalen.
 • Sterke balans en relatief hoge free cashflowgeneratie voor de verzekeringssector.
 • Schadeverzekeringsactiviteiten op zich consistent winstgevend de voorbije jaren met combined ratio telkens < 100%.
 • De divisie vermogensbeheer genereert de laatste jaren een record aan 'third party assets under management'. Hierdoor namen de inkomsten uit vermogensbeheer consistent toe.

Zwaktes 

 • Kostenratio ondanks de schaalvoordelen maar middelmatig.
 • Prestaties van de verschillende regionale divisies nogal wisselvallig, Allianz is niet overal even succesvol.

Opportuniteiten 

 • Verdere overnames mogelijk gezien stevige balans.

Bedreigingen 

 • Allianz is gelabeld als een 'systemisch belangrijke financiële instelling', wat in de komende jaren zou kunnen leiden tot hogere kapitaalvereisten en andere verplichtingen
 • Sterke stijging van de rente zou voor verliezen op de investeringsportefeuille zorgen.
 • Toename in aantal natuurrampen de komende jaren kan winstgevendheid van schadeverzekeraar sterk aantasten.  
 • Toename van websites die gestandaardiseerde verzekeringsproducten vergelijken op prijs, wat voor neerwaartse druk op verzekeringspremies zou kunnen zorgen op termijn.   

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/03/18 190.14 EUR Kopen
2017/04/12 171.2 EUR Houden
2019/03/18 200 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.