Allianz Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/12/2021
 • Koers opmaak studie: 196.18 EUR
 • Huidige koers: 219.45 EUR
 • Marktkapitalisatie: 80 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE0008404005

Advies van de analist

 • € 184,70
 • € 251,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Allianz is een Duitse financiële dienstverlener wereldwijd actief in voornamelijk het verzekeringswezen (Allianz en Euler Hermes) en vermogensbeheer (Pimco). Het bedrijf heeft meer dan 100 miljoen retail- en zakelijke klanten die het bedient met meer dan 147.000 werknemers in meer dan 70 landen. In 2019 behaalde de groep een omzet van meer dan 140 miljard euro.

Allianz: verdeling operationele winst (9M 2021)

Bron: Allianz SE-REG

Conclusie

De resultaten over het derde kwartaal waren opnieuw redelijk solide bij Allianz. Zo steeg de omzet organisch met 9% tot € 34,4 miljard, de operationele winst met 11,3% tot € 3,2 miljard en de nettowinst per aandeel met 2,5% tot € 5,01. Verder steeg het rendement op het eigen vermogen met 1,9 procentpunt tot 13,3% en bleef de balans sterk met een Solvency II-kapitalisatieratio van 207% (+1 pp). De resultaten werden gedreven door prima prestaties bij voornamelijk de levensverzekeringen en het vermogensbeheer.

Het segment van de schadeverzekeringen zag de omzet stijgen met 9,3% en profiteerde o.a. van het herstel van toerisme waardoor Allianz Partners (reisverzekeringen) de volumes met 49,1% j-o-j zag stijgen. Ook Euler Hermes (kredietverzekeringen) en AGCS (bedrijfsverzekeringen) zagen een verder volumeherstel, al werden de operationele resultaten van die laatste sterk getroffen door het hoge aantal natuurrampen (overstromingen Europa & orkaan Ida in de VS). Globaal gezien daalde de operationele winst van de divisie met 2,1% en de operationele winstmarge met 1,1 pp tot ongeveer 9,1%. De combined ratio steeg met 20 basispunten tot 94,7%, waarvan 4,9 procentpunt afkomstig is van de uitzonderlijke natuurrampen dit jaar.

De tak van de levensverzekeringen zag de omzet en operationele winst opveren met respectievelijk 8,9% en 11,9% en zette zo een vers kwartaalrecord neer. De divisie profiteerde o.a. van een volumeherstel in de VS, hogere fee’s inzake unit-linked verzekeringen (tak-23) en betere beleggingsmarges. Ook het vermogensbeheer (PIMCO en AGI) deed het goed en zag het vermogen onder beheer van derde partijen aangroeien met 3% en de operationele winstmarge stijgen met 4,4 procentpunt tot 42%.

Voor 2021 blijft het management vasthouden aan de verwachting van een operationele winst tussen € 11 miljard en € 13 miljard, al stelt het nu dat het eerder aan de bovenkant van de vork verwacht uit te komen. Op het einde van het derde kwartaal werd immers reeds 82% van de midpoint (€ 12 miljard) behaald. Allianz noteert aan een verwachte koers/winst verhouding van 8,8x en aan 0,96x de boekwaarde. Dit geeft een bruto dividendrendement van ongeveer 4,95%. De waardering lijkt hiermee aan de faire kant, al blijft het afwachten wat de financiële impact zal zijn van het Structured Alpha Funds debacle waarover het management geen nieuwe duidelijkheid kon scheppen. Gegeven de risico’s en aan de huidige waardering blijft Allianz in de HOUDEN-zone.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 107,72107,40102,96113,15112,40145,73
Operationele winstmarge 10,8%10,5%11,1%11,1%10,1%8,8%
Netto winstmarge 6,5%6,3%7,2%7,0%6,1%6,0%
Boekwaarde per aandeel 147,41149,36144,59177,64196,15197,66
Winst per aandeel 15,3115,2417,4318,9016,4820,43
Koers/Winst 101310121210
Dividend 7,608,009,009,609,609,60
Dividendrendement 4,84%4,18%5,14%4,40%4,78%4,73%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten derde kwartaal 2021

 • De omzet steeg in Q3 jaar-over-jaar met ongeveer 9,6% tot € 34,4 miljard (organisch + 9% ). In de eerste negen maanden steeg de omzet jaar-over-jaar met 5% tot € 110,1 miljard.
 • De operationele winst steeg in Q3 jaar-over-jaar met ongeveer 11,3% tot € 3,2 miljard. In de eerste negen maanden steeg de operationele winst jaar-over-jaar met ongeveer 27,2% tot € 9,9 miljard. Hiermee bereikte het bedrijf reeds 82% van haar jaardoelstelling van € 12 miljard. De EBIT-marge steeg in de eerste negen maanden met ongeveer 1,6 procentpunt tot 9%
 • De nettowinst toekenbaar aan de aandeelhouders steeg in Q3 jaar-over-jaar met ongeveer 2,3% tot € 2,1 miljard, ofwel tot € 5,01 per (verwaterd) aandeel (+ 2,5%). In de eerste negen maanden steeg de nettowinst jaar-over-jaar met ongeveer 38,3% tot € 6,9 miljard, ofwel tot € 16,51 per (verwaterd) aandeel (+ 39,2%).

Positieve punten 

 • De omzet binnen het schadeverzekeringssegment steeg in Q3 jaar-over-jaar met 9,3% tot ongeveer € 14,1 miljard. Deze groei werd gedreven door hogere volumes bij zowel Allianz Partners (reisverzekeringen), Euler Hermes (kredietverzekeringen) als AGCS (bedrijfsverzekeringen). De operationele winst daalde in Q3 jaar-over-jaar met 2,1% tot ongeveer € 1,3 miljard. De verzekeraar zag hogere claims vanwege natuurrampen, maar zag deze grotendeels gecompenseerd door lagere reguliere claims. De operationele winstmarge daalde met 1,1 procentpunt tot ongeveer 9,1%.
 • De combined ratio , die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, steeg in Q3 jaar-over-jaar met 0,2 procentpunt tot 94,7%, waarvan 4,9 procentpunt afkomstig is van de uitzonderlijke natuurrampen dit jaar. In de eerste negen maanden daalde de combined ratio evenwel met 2,1 procentpunt tot 93,9%.
 • De omzet van het segment levensverzekeringen steeg in Q3 jaar-over-jaar met 8,9% tot ongeveer € 18,3 miljard, terwijl de operationele winst steeg met 11,9% tot ongeveer € 1,3 miljard. Dit kwartaalrecord werd voornamelijk gedreven door hogere beleggingsmarges en hogere fee's voor unit-linked levensverzekeringen. De operationele winstmarge steeg met 0,2 procentpunt tot ongeveer 6,8%. De huidige waarde van nieuwe levensverzekeringscontracten (PVNBP) kwam uit op € 19,7 miljard, een stijging van 52,7% t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door een volumeherstel in de VS en aanhoudend hoge volumes van unit-linked verzekeringen. De marge op nieuwe verzekeringscontracten steeg in Q3 met 0,5 procentpunt tot ongeveer 3,4%.
 • De omzet van de divisie vermogensbeheer (PIMCO & AGI) steeg in Q3 jaar-over-jaar met 16,7% tot ongeveer € 2,1 miljard, terwijl de operationele winst steeg met 30,3% tot ongeveer € 0,9 miljard. De operationele winstmarge steeg zo met 4,4 procentpunt tot ongeveer 42%. Deze resultaten werden gedreven door een sequentiële stijging van het vermogen onder beheer van derde partijen van 2,8% tot € 1881 miljard, toe te schrijven aan positieve wisselkoerseffecten (€ + 29,5 miljard), gevolgd door netto cash-instromen (€ + 25,7 miljard), maar gedeeltelijk tegengehouden door positieve markteffecten (€ -4,7 miljard).
 • De vergoeding van het eigen vermogen (return on equity) steeg in Q3 jaar-over-jaar met 1,9 procentpunt tot 13,3%. In de eerste negen maanden steeg de (geannualiseerde) ROE met 3,4 procentpunt tot 14,8%.
 • De Solvency II-kapitalisatieratio steeg in Q3 sequentieel met 1 procentpunt tot 207%. Ten opzicht van het jaarbegin bleef de Solvency II-kapitalisatieratio stabiel op 207%.
 • Outlook: Het management gaf een sterkere outlook en rekent nu voor 2021 op een operationele winst die aan de bovenkant zal uitkomen van de eerder meegedeelde vork van € 11 - 13 miljard.

Negatieve punten 

 • Het management is nog steeds niet in staat om een inschatting te maken omtrent de mogelijke financiële impact van het Structured Alpha Funds debacle. Allianz waarschuwde eerder dat het wellicht een stevige financiële tik uitgedeeld zal krijgen nadat verschillende grote investeerders in de VS gerechtelijke stappen ondernamen in reactie op de zware verliezen die enkele hedgefondsen onder beheer van Allianz Global Investors (AGI) leden bij de crash aan de start van de pandemie. Ook het Amerikaanse Department of Justice is een onderzoek gestart om na te gaan of er sprake is van systematisch wanbeheer.

SWOT

Sterktes 

 • Gestage groei in de twee verzekeringspoten de voorbije jaren, wat compenseert voor de wat volatiele resultaten bij vermogensbeheer.
 • Sterke balans en relatief hoge free cashflowgeneratie voor de verzekeringssector.
 • Schadeverzekeringsactiviteiten op zich consistent winstgevend de voorbije jaren met combined ratio telkens < 100%.
 • De divisie vermogensbeheer genereert de laatste jaren een record aan 'third party assets under management'. Hierdoor namen de inkomsten uit vermogensbeheer consistent toe.

Zwaktes 

 • Kostenratio ondanks de schaalvoordelen maar middelmatig.
 • Prestaties van de verschillende regionale divisies nogal wisselvallig, Allianz is niet overal even succesvol.

Opportuniteiten 

 • Verdere overnames mogelijk gezien stevige balans.

Bedreigingen 

 • COVID-19: De gediversifieerde verzekeringsportefeuille stelt de verzekeraar bloot aan bepaalde risico's die op heden niet erg aantrekkelijk zijn vanwege COVID-19. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen gerelateerd aan reizen (via Allianz Partners), evenementen (via AGCS) en handelskredieten (via Euler Hermes). Het bedrijf is dan ook afhankelijk van de overheidssteun die aan de onderliggende risico's (lees: getroffen sectoren/bedrijven) wordt toebedeeld. Een afbouw van steunmaatregelen die niet gepaard zou gaan met een evenredige opbouw van de onderliggende economische activiteiten zou Allianz verdere schade kunnen toebedelen.
 • Lage rente: De nooit geziene kwantitatieve versoepeling vanwege de centrale banken drukt de rendementen op bedrijfsobligaties sterk. Allianz moet m.a.w. vandaag meer cash aanwenden voor het aankopen van obligaties met een lage yield indien het de inkomsten uit deze beleggingen wil 'matchen' met de verwachte toekomstige uitgaven aan verzekeringsclaims. De recente stijging van de rente op lange termijn vanwege de hogere inflatieverwachtingen levert dan weer enige compensatie op dit vlak.
 • Sterke stijging van de rente zou voor verliezen op de investeringsportefeuille zorgen.
 • Toename in aantal natuurrampen de komende jaren kan winstgevendheid van schadeverzekeraar sterk aantasten.  
 • Toename van websites die gestandaardiseerde verzekeringsproducten vergelijken op prijs, wat voor neerwaartse druk op verzekeringspremies zou kunnen zorgen op termijn.   

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/03/18 190.14 EUR Kopen
2017/04/12 171.2 EUR Houden
2019/03/18 200 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.