Alibaba Group Holding Analist: Willem De Meulenaer

Algemene gegevens

 • Datum: 09/02/2018
 • Koers opmaak studie: 180.3 USD
 • Huidige koers: 206.23 USD
 • Marktkapitalisatie: 462 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US01609W1027

Advies van de analist

 • US$ 151,00
 • US$ 196,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Alibaba kan bestempeld worden als het "Chinese Amazon", al hebben de activiteiten ook wat weg van eBay. Het bedrijf is de grootste e-commerce speler in China , maar houdt zich daarnaast, net zoals Amazon, ook bezig met een aantal andere zaken zoals IT infrastructuur en cloud computing en media en entertainment (oa films). Ma Yun, beter bekend als Jack Ma, lanceerde in 1999 de website alibaba.com, die sindsdien een exponentiële groei gekend heeft. Het bedrijf kwam in september 2014 naar de beurs. 

Alibaba Group Holding : Omzetverdeling

  Bron: Alibaba Group Holding

  Conclusie

  Alibaba heeft een schitterende trackrecord opgebouwd als dominante speler in de Chinese e-commerce, en wellicht is dit succesverhaal nog niet ten einde. Mogelijk is er dus nog koerspotentieel maar gezien het hoge China-risico (boekhoudregels, visibiliteit op Chinese activiteiten) én de riskante financieel-juridische structuur stranden we op een "houden"-advies. Enkel geschikt voor beleggers die het hoge risico niet schuwen. 

  Nieuws

  -

  Resultaten

  in mio03/201503/201603/201703/2018 E
  Omzet76204101143158273246733
  Operationele winst231352910248055
  Nettowinst24261714604367586241
  Boekwaarde


  16 USD
  Winst per aandeel


  5,26 USD
  Dividend per aandeel


  0
  Dividendrendement


  0%
  Bron : BBG, in yuan of USD

  Resultaten tweede kwartaal jaar eindigend 03/2018 

  • Alibaba zag de omzet met 60,7% toenemen tot 55,1 miljard yuan. 
  • De nettowinst maakte een sprong van 131,8% tot 17,7 miljard yuan. 

  Positieve punten 

  • De recordresultaten van Alibaba kwamen boven de verwachtingen uit. 
  • Het management trok de omzetverwachtingen voor het lopende boekjaar op : het verwacht nu een groei van 49% tot 53% (ipv 45% tot 49% voordien). 
  • Alibaba wil een netwerk van winkels opzetten om alle producten die via hun websites verkocht worden, ook fysiek te kunnen aanbieden. Hierbij is het de bedoeling om alle tussenschakels (groothandelaars) buitenspel te zetten. 

  Negatieve punten 

  • Het bedrijf plant forse uitgaven ($ 30 miljard) in een waaier van activiteiten, gaande van artificiële intelligentie tot cloud-computing en logistiek. 
  • Het plan van het bedrijf om te investeren in fysieke activiteiten zal een pak meer complex en kapitaalintensief zijn. 

  SWOT

  Sterktes :

  • Zeer sterke speler in China die nu profiteert van haar enorme machtspositie. 
  • Indrukwekkende omzet- en winstgroei in de afgelopen jaren.
  • Zeer lage kostenstructuur, doet de logisitiek niet zelf.
  • Zeer performante IT-systemen

  Zwaktes :

  • Riskante en onzekere (niet waterdichte) financieel-juridische structuur voor de aandeelhouders van Alibaba Group.
  • Zelfs als de financieel-juridische structuur gedoogd wordt door China, kunnen de eigenaars/oprichters handelingen stellen die niet in het voordeel zijn van de aandeelhouders van de Alibaba Group Holding. 
  • Risico op ingrijpen van de overheid is in China groter dan elders.
  • Aandeelhouders hebben geen zeggenschap in het bedrijf. 

  Opportuniteiten :

  • Alibaba is uitstekend geplaatst om te profiteren van het enorme en verder toenemende potentieel van e-commerce in China, alsook van exportgerelateerde e-commerce.
  • Verdere groeimogelijkheden buiten China
  • Nieuwe technologieën en groeimarkten.

  Bedreigingen :

  • Chinese overheid zou de huidige financieel-juridische structuur kunnen torpederen  waardoor de aandeelhouders met een lege schelp achterblijven.
  • Chinese bedrijven nemen het soms niet te nauw met de boekhoudkundige regels. 
  • Amazon die reeds een belangrijk deel van de wereldmarkt heeft ingepalmd.
  • Concurrentie van allerhande andere ondernemingen of websites.
  • Grote investeringen in nieuwe technologieën, video content en internationale expansie kunnen de komende jaren druk zetten op de rendabiliteit.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  23/06/2017 143.01 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.