Alibaba Group Holding Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/05/2020
 • Koers opmaak studie: 195 USD
 • Huidige koers: 237.43 USD
 • Marktkapitalisatie: 536 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US01609W1027

Advies van de analist

 • US$ 240,00
 • US$ 336,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Alibaba kan in grote lijnen bestempeld worden als het "Chinese Amazon". Het bedrijf omvat voor een belangrijk gedeelte :

 • Alibaba.com (incl 1688.com en AliExpress.com): hoofdzakelijk business to business e-commerce
 • Taobao.com : vergelijkbaar met Amazon/eBay : business to consumer of consumer to consumer
 • Tmall.com : Grote multinational merken (vb. Apple, Nike) voor de Chinese middenklasse.

Het bedrijf is de grootste e-commerce speler in China (met meer dan 50% marktaandeel), maar houdt zich daarnaast, net zoals Amazon, ook bezig met een hele reeks andere zaken zoals IT infrastructuur, cloud computing en media en entertainment (oa films). Het investeert in een hele reeks al dan niet beursgenoteerde ondernemingen. Ma Yun, beter bekend als Jack Ma, lanceerde in 1999 de website alibaba.com, die sindsdien een exponentiële groei gekend heeft. Het bedrijf kwam in september 2014 naar de beurs. 

Alibaba Group Holding : Omzetverdeling

Bron: Alibaba Group Holding

Conclusie

Alibaba heeft een schitterende trackrecord opgebouwd als dominante speler in de Chinese e-commerce, en wellicht is dit succesverhaal nog niet ten einde. De resultaten over het (fiscale) vierde kwartaal vielen, ondanks de coronacrisis, goed mee. De groei zal de komende kwartalen wat lager liggen dan anders, maar blijft desondanks toch aanzienlijk. Alibaba blijft dan ook koopwaardig.  Hou er wel rekening mee dat dit aandeel enkel geschikt is voor beleggers die het hogere risico niet schuwen, vooral omwille van het "China-risico" (boekhoudregels, visibiliteit op Chinese activiteiten, handelsconflict) én de riskante financieel-juridische structuur. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio03/201803/2019 E03/202003/2012 E
Omzet250.266376.844509.711661.799
Operationele winst69.31457.08491.430
Nettowinst64.09387.886149.433155.559
Winst per aandeel


USD 8,40
Koers/Winst


23,2
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : BBG, in yuan of USD


Resultaten boekjaar eindigend 03/2020 

 • Alibaba zag de omzet met 35,3% toenemen tot 509,7 miljard yuan. 
 • De nettowinst steeg 70% tot 149,4 miljard yuan. 

Positieve punten 

 • Alibaba publiceerde resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen.
 • Het management stelt vast dat de activiteiten sinds maart terug versnellen na een eerdere covid-19 gerelateerde vertraging.
 • Het management verwacht in het boekjaar eindigend 03/2021 een omzetstijging tot meer dan 650 miljard yuan. Dat zou een groei van 27,5% betekenen.
 • Hoewel de vooruitzichten voor het komende kwartaal (of misschien zelfs de komende kwartalen) niet goed zijn (zie verder), blijven de vooruitzichten op langere termijn zeer gunstig.
 • Cloud computing tekende alweer een stevige groei op van 62% en is nu goed voor 8% van de omzet. Alibaba heeft een marktaandeel van 46,4% in deze niche, terwijl Tencent 18% opeist.
 • De jaarwinst werd gestuwd door het in het tweede kwartaal in de boeken opgenomen "Ant Financial", een grote speler in mobiele en online betalingen. De bestaande overeenkomst van winstdeling (tbv 37,5%) werd omgezet in een participatie van 33%.  Hierdoor stegen de investeringsinkomsten van 44,1 miljard naar 73 miljard yuan.
 • De tweede notering van Alibaba in Hong Kong (naast de VS), is een feit en geeft meer visibiliteit aan het bedrijf in de Aziatische regio. Alibaba lanceerde in dat kader een kapitaalverhoging van 500 miljoen aandelen, die in totaal ruim meer dan USD 11 miljard opbracht.
 • De zoekfuncties in de programma's worden steeds verder verbeterd, zodat klanten betere zoekresultaten krijgen, en natuurlijk ook meer kopen. Ook de reclame kan beter op de klanten worden afgestemd. Deze aanpak begint zijn vruchten af te werpen.
 • Het bedrijf heeft zich op potentieel interessante markten gestort, met onder andere Youku (een soort Chinese Netflix) en cloud computing.
 • Alibaba wil een netwerk van winkels opzetten om alle producten die via hun websites verkocht worden, ook fysiek te kunnen aanbieden. Hierbij is het de bedoeling om alle tussenschakels (groothandelaars) buitenspel te zetten. Er gebeuren verscheidene kleinere overnames in die zin.

Negatieve punten 

 • De coronacrisis had een negatieve impact op de resultaten : in het laatste kwartaal van het gebroken boekjaar viel de omzetgroei terug tot 22%.
 • Alibaba zag de winst in het vierde kwartaal (eindigend 31/03/2020) met 88% terugvallen, door geboekte minderwaarden van investeringen in beursgenoteerde ondernemingen (Alibaba investeert onder andere Bilibili (soort Youtube), Lyft (concurrent Uber) en Weibo(sociaal netwerk)). De operationele winst daalde 18,6% tot 7,131 miljard yuan door de coronacrisis.
 • Er liggen plannen op tafel om Chinese bedrijven met notering in de VS meer nauwgezet te controleren en eventueel bedrijven te schrappen van de Amerikaanse beurzen. Dat zou uiteraard slecht nieuws zijn voor Alibaba.
 • Ook een eventuele escalerende handelsoorlog tussen Amerika en China zou de Chinese economie en dus de activiteiten van Alibaba, eventueel indirect, kunnen schaden.
 • Hoewel de groei indrukwekkend blijft, neemt het groeitempo toch af.
 • Door de coronacrisis doken verschillende problemen op : werknemers die niet op hun werkplaats geraakten, pakketten die niet konden bezorgd worden e.d.m. Alibaba rekende, om de kleine ondernemingen te steunen zelfs tijdelijk lagere marges (of financieringskosten) aan.
 • De concurrentie wordt groter, onder andere van het Chinese e-commerce platform Pinduoduo, opgericht eind 2015.
 • ​​​​​​​De focus op groei ten koste van marges en de toename van de investeringen kunnen op de marges wegen in de toekomst.
 • Het bedrijf plant forse uitgaven ($ 30 miljard) in een waaier van activiteiten, gaande van artificiële intelligentie tot cloud-computing en logistiek. Dat weegt op de marges.
 • Het plan van het bedrijf om te investeren in fysieke activiteiten zal een pak meer complex en kapitaalintensief zijn. 

SWOT

Sterktes :

 • Zeer sterke speler in China die nu profiteert van haar enorme machtspositie. 
 • Indrukwekkende omzet- en winstgroei in de afgelopen jaren.
 • Zeer lage kostenstructuur, doet de logisitiek niet zelf.
 • Zeer performante IT-systemen

Zwaktes :

 • Riskante en onzekere (niet waterdichte) financieel-juridische structuur voor de aandeelhouders van Alibaba Group.
 • Zelfs als de financieel-juridische structuur gedoogd wordt door China, kunnen de eigenaars/oprichters handelingen stellen die niet in het voordeel zijn van de aandeelhouders van de Alibaba Group Holding. 
 • Risico op ingrijpen van de overheid is in China groter dan elders.
 • Aandeelhouders hebben geen zeggenschap in het bedrijf. 

Opportuniteiten :

 • Alibaba is uitstekend geplaatst om te profiteren van het enorme en verder toenemende potentieel van e-commerce in China, alsook van exportgerelateerde e-commerce.
 • Verdere groeimogelijkheden buiten China
 • Nieuwe technologieën en groeimarkten.

Bedreigingen :

 • Chinese overheid zou de huidige financieel-juridische structuur kunnen torpederen  waardoor de aandeelhouders met een lege schelp achterblijven.
 • Chinese bedrijven nemen het soms niet te nauw met de boekhoudkundige regels. 
 • Amazon die reeds een belangrijk deel van de wereldmarkt heeft ingepalmd.
 • Concurrentie van allerhande andere ondernemingen of websites.
 • Grote investeringen in nieuwe technologieën, video content en internationale expansie kunnen de komende jaren druk zetten op de rendabiliteit.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
23/06/2017 143.01 USD Houden
20/11/2019 184.61 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.