Alibaba Group Holding Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/05/2019
 • Koers opmaak studie: 160.65 USD
 • Huidige koers: 182.51 USD
 • Marktkapitalisatie: 415 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US01609W1027

Advies van de analist

 • US$ 132,00
 • US$ 185,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Alibaba kan bestempeld worden als het "Chinese Amazon", al hebben de activiteiten ook wat weg van eBay. Het bedrijf is de grootste e-commerce speler in China , maar houdt zich daarnaast, net zoals Amazon, ook bezig met een aantal andere zaken zoals IT infrastructuur en cloud computing en media en entertainment (oa films). Ma Yun, beter bekend als Jack Ma, lanceerde in 1999 de website alibaba.com, die sindsdien een exponentiële groei gekend heeft. Het bedrijf kwam in september 2014 naar de beurs. 

Alibaba Group Holding : Omzetverdeling

Bron: Alibaba Group Holding

Conclusie

Alibaba heeft een schitterende trackrecord opgebouwd als dominante speler in de Chinese e-commerce, en wellicht is dit succesverhaal nog niet ten einde. De doorgedreven focus op groei en investeringen zetten de marges echter in toenemende mate onder druk. Ook de groei koelt wat af en is wat minder spectaculair als voorgaande jaren. Gezien het hoge China-risico (boekhoudregels, visibiliteit op Chinese activiteiten) én de riskante financieel-juridische structuur stranden we op een "houden"-advies. Enkel geschikt voor beleggers die het hoge risico niet schuwen. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio03/201703/201803/2019 E03/2020 E
Omzet158.273250.266376.844508.206
Operationele winst48.05569.31457.084
Nettowinst43.67564.09387.886120.756
Winst per aandeel


USD 6,73
Koers/Winst


23,9
Dividend per aandeel
000
Dividendrendement
0%0%0%
Bron : BBG, in yuan of USD


Resultaten boekjaar eindigend 03/2019 

 • Alibaba zag de omzet met 50,6% toenemen tot 376,8 miljard yuan. 
 • De nettowinst steeg 37,1% tot 87,9 miljard yuan. 

Positieve punten 

 • Alibaba boekte alweer resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen. 
 • Al bij al hield het bedrijf zich redelijk sterk, gezien de Chinese groeivertraging.
 • De zoekfuncties in de programma's worden steeds verder verbeterd, zodat klanten betere zoekresultaten krijgen, en natuurlijk ook meer kopen. Ook de reclame kan beter op de klanten worden afgestemd.
 • Het bedrijf heeft zich op potentieel interessante markten gestort, met onder andere Youku (een soort Chinese Netflix) en cloud computing (al blijft de winstgevendheid voorlopig nog bescheiden).
 • Alibaba wil een netwerk van winkels opzetten om alle producten die via hun websites verkocht worden, ook fysiek te kunnen aanbieden. Hierbij is het de bedoeling om alle tussenschakels (groothandelaars) buitenspel te zetten. Er gebeuren verscheidene kleinere overnames in die zin.

Negatieve punten 

 • Het management verwacht voor het boekjaar eindigend 03/2020 "slechts" 33% omzetgroei. Dat is uiteraard spectaculair, maar wel minder dan voorgaande jaren.
 • ​​​​​​​De focus op groei ten koste van marges en de toename van de investeringen kunnen op de marges wegen in de toekomst.
 • Hoewel de groei nog steeds erg hoog ligt, zal hij wellicht vertragen in de komende kwartalen.
 • Het bedrijf plant forse uitgaven ($ 30 miljard) in een waaier van activiteiten, gaande van artificiële intelligentie tot cloud-computing en logistiek. Dat weegt op de marges.
 • Het plan van het bedrijf om te investeren in fysieke activiteiten zal een pak meer complex en kapitaalintensief zijn. 

SWOT

Sterktes :

 • Zeer sterke speler in China die nu profiteert van haar enorme machtspositie. 
 • Indrukwekkende omzet- en winstgroei in de afgelopen jaren.
 • Zeer lage kostenstructuur, doet de logisitiek niet zelf.
 • Zeer performante IT-systemen

Zwaktes :

 • Riskante en onzekere (niet waterdichte) financieel-juridische structuur voor de aandeelhouders van Alibaba Group.
 • Zelfs als de financieel-juridische structuur gedoogd wordt door China, kunnen de eigenaars/oprichters handelingen stellen die niet in het voordeel zijn van de aandeelhouders van de Alibaba Group Holding. 
 • Risico op ingrijpen van de overheid is in China groter dan elders.
 • Aandeelhouders hebben geen zeggenschap in het bedrijf. 

Opportuniteiten :

 • Alibaba is uitstekend geplaatst om te profiteren van het enorme en verder toenemende potentieel van e-commerce in China, alsook van exportgerelateerde e-commerce.
 • Verdere groeimogelijkheden buiten China
 • Nieuwe technologieën en groeimarkten.

Bedreigingen :

 • Chinese overheid zou de huidige financieel-juridische structuur kunnen torpederen  waardoor de aandeelhouders met een lege schelp achterblijven.
 • Chinese bedrijven nemen het soms niet te nauw met de boekhoudkundige regels. 
 • Amazon die reeds een belangrijk deel van de wereldmarkt heeft ingepalmd.
 • Concurrentie van allerhande andere ondernemingen of websites.
 • Grote investeringen in nieuwe technologieën, video content en internationale expansie kunnen de komende jaren druk zetten op de rendabiliteit.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
23/06/2017 143.01 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.