Alibaba Group Holding Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/12/2020
 • Koers opmaak studie: 231 USD
 • Huidige koers: 264.62 USD
 • Marktkapitalisatie: 699 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US01609W1027

Advies van de analist

 • US$ 298,00
 • US$ 447,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ma Yun, beter bekend als Jack Ma, lanceerde in 1999 de website alibaba.com, die sindsdien een exponentiële groei gekend heeft. Het bedrijf kwam in september 2014 naar de beurs. 

Alibaba kan in grote lijnen bestempeld worden als het "Chinese Amazon". Het bedrijf omvat voor een belangrijk gedeelte :

 • Alibaba.com (incl 1688.com en AliExpress.com): hoofdzakelijk business to business e-commerce
 • Taobao.com : vergelijkbaar met Amazon/eBay : business to consumer of consumer to consumer
 • Tmall.com : Grote multinational merken (vb. Apple, Nike) voor de Chinese middenklasse.

Het bedrijf is de grootste e-commerce speler in China (met meer dan 50% marktaandeel), maar houdt zich daarnaast, net zoals Amazon, ook bezig met een hele reeks andere zaken zoals IT infrastructuur, cloud computing en media en entertainment (oa films en "Youtube variant" Youku). Het investeert in een hele reeks al dan niet beursgenoteerde ondernemingen. Elk kwartaal worden min- of meerwaarden geboekt op de investeringen in beursgenoteerde ondernemingen (Alibaba investeert onder andere Bilibili (soort Youtube), Lyft (concurrent Uber) en Weibo(sociaal netwerk)), wat de resultaten volatieler maakt.


Alibaba Group Holding : Omzetverdeling

Bron: Alibaba Group Holding

Conclusie

De mislukking van de IPO van Ant Group was een teleurstelling. Daar komt nu nog een onderzoek bovenop naar monopolistische marktpraktijken. Daarmee is het risico - naast het klassieke China-risico (boekhoudregels, visibiliteit op Chinese activiteiten, handelsconflict én de riskante financieel-juridische structuur) - nog verder toegenomen. Anderzijds blijft het bedrijf wel flink groeien en heeft de coronacrisis nauwelijks negatieve gevolgen voor de groep. Wie het hoge risico niet schuwt mag kopen. Hou er wel rekening mee dat de onzekerheid nog een tijdje op de koers kan wegen.

Nieuws

24/12/2020:
De Chinese overheid heeft een onderzoek geopend naar Alibaba omwille van het vermoeden van monopolistische marktpraktijken. Zo heeft de regelgever onder andere bezwaren over het exclusiviteitscontract dat verkopers op het e-commerce platform van Alibaba moeten aangaan. Daarnaast heeft de overheid het ook moeilijk met de expansieve financiële activiteiten van Ant Group. Oorspronkelijk hield dit platform zich voornamelijk bezig met betalingsdiensten (o.a. verwerken), maar ondertussen zijn de financiële diensten ook uitgebreid naar consumentenleningen en vermogensbeheer. Hierdoor concurreren zij rechtstreeks met de Chinese staatsbanken, dewelke topman Jack Ma onlangs verweet van een gebrek aan innovatie te hebben en zeer slechte service te bieden. De Chinese overheid wil dat Ant Group zich, gezien deze nieuwe activiteiten, schikt naar de (veel) strengere bankregels die voor de banksector gelden.  Het zal wellicht nog enige tijd duren tegen het duidelijk wordt welke richting de Chinese overheid exact wil uitgaan (zowel voor wat betreft de e-commerce als voor wat betreft Ant group) welke nieuwe wetgeving van kracht wordt en welke stappen Alibaba en Ant Group moeten ondernemen om terug in de pas te lopen.

Resultaten

in mio03/201803/201903/202003/2021 E
Omzet250.266376.844509.711692.329
Operationele winst69.31457.08491.430
Nettowinst64.09387.886149.433179.156
Winst per aandeel


USD 8,20
Koers/Winst


28,4
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : BBG, in yuan of USD

De jaarwinst 03/2020 werd gestuwd door het in het tweede kwartaal in de boeken opgenomen "Ant Financial" (nu "Ant Group"), een grote speler in mobiele en online betalingen. De bestaande overeenkomst van winstdeling (tbv 37,5%) werd omgezet in een participatie van 33%.


Resultaten tweede kwartaal boekjaar eindigend 03/2021 

 • Alibaba zag de omzet met 30,3% toenemen tot 155,1 miljard yuan. 
 • De nettowinst daalde 60,2% tot 28,9 miljard yuan.  Die daling is grotendeels toe te schrijven aan de boekhoudkundige meerwaarde die vorig jaar werd geboekt op Ant Group.

Positieve punten 

 • Alibaba publiceerde resultaten die ongeveer conform de verwachtingen uitkwamen.
 • Uiteraard profiteert Alibaba van de verdere (en door covid-19 versnelde) toename van e-commerce.
 • Cloud computing tekende alweer een stevige groei op van 60% en is goed voor bijna 10% van de omzet. Alibaba heeft een marktaandeel van iets onder de 50% in deze niche, terwijl Tencent een kleine 20% opeist. Deze poot is wel nog steeds verlieslatend.
 • De tweede notering van Alibaba in Hong Kong (naast de VS) eind 2019 geeft meer visibiliteit aan het bedrijf in de Aziatische regio. Alibaba lanceerde in dat kader een kapitaalverhoging van 500 miljoen aandelen, die in totaal ruim meer dan USD 11 miljard opbracht.
 • De zoekfuncties in de programma's worden steeds verder verbeterd, zodat klanten betere zoekresultaten krijgen, en natuurlijk ook meer kopen. Ook de reclame kan beter op de klanten worden afgestemd. 
 • Het bedrijf heeft zich op potentieel interessante markten gestort, met onder andere Youku (een soort Chinese Netflix) en cloud computing.
 • Alibaba wil een netwerk van winkels opzetten om alle producten die via hun websites verkocht worden, ook fysiek te kunnen aanbieden. Hierbij is het de bedoeling om alle tussenschakels (groothandelaars) buitenspel te zetten. Er gebeuren verscheidene kleinere overnames in die zin.

Negatieve punten 

 • China heeft totaal onverwacht de IPO van Ant Group geblokkeerd. De officiële reden is dat de regelgeving van fintechbedrijven gewijzigd is en meer in lijn komt met gewone banken. Ant Group zou de kredietverlening flink moeten inkrimpen : de uitgeleende bedragen zouden kleiner moeten en de buffer moet vergroten. Hierdoor voldoet Ant Group niet meer aan de voorwaarden voor een listing en bovendien worden de winstvooruitzichten van Ant Group aangetast en dienen beleggers hun investering in deze IPO te heroverwegen. Mogelijk speelt het feit dat topman Jack Ma kritiek heeft geuit op de grote Chinese banken in overheidshanden, of (vooral) het feit dat China haar machtspositie wil behouden in de financiële sector ook een rol. Mogelijk wordt de IPO op de lange baan geschoven; volgens sommige analisten betekent dit minstens een uitstel van 6 maand.
 • Het management gaf geen verdere informatie omtrent de IPO van Ant Group.
 • De groei verzwakte naar 30%, wat de traagste groei ooit is voor Alibaba in een tweede kwartaal (maar desondanks wel nog steeds erg goed). De groei lijkt wat af te toppen. Sommige analisten waren ook wat teleurgesteld in de evolutie van de marges.
 • Het management waarschuwt voor de onzekerheden veroorzaakt door de corona-epidimie enerzijds, en anderzijds voor de spanningen tussen China en de VS.
 • Er liggen plannen op tafel om Chinese bedrijven met notering in de VS meer nauwgezet te controleren en eventueel bedrijven te schrappen van de Amerikaanse beurzen. Dat zou uiteraard slecht nieuws zijn voor Alibaba. Verschillende grote investeerders hebben hierop reeds geanticipeerd en hebben hun Amerikaanse aandelen omgezet in aandelen op de beurs van Hong Kong. Hierdoor neemt het volume in Hong Kong gestaag toe, terwijl het volume in de VS daalt. Momenteel - en tot nader order - is de US wel nog steeds de belangrijkste markt.
 • Ook een eventuele escalerende handelsoorlog tussen Amerika en China zou de Chinese economie en dus de activiteiten van Alibaba, eventueel indirect, kunnen schaden. Chinese bedrijven zouden zich in de toekomst meer kunnen toespitsen op de binnenlandse markt, met meer concurrentie tot gevolg.
 • Ook de spanningen met India leiden tot een omzetverlies en het sluiten van enkele apps, echter zonder significante gevolgen voor het globale resultaat.
 • De concurrentie wordt groter, onder andere van het Chinese e-commerce platform Pinduoduo (en JD.com), opgericht eind 2015.
 • ​​​​​​​De focus op groei ten koste van marges en de toename van de investeringen kunnen op de marges wegen in de toekomst.
 • Het bedrijf plant forse uitgaven ($ 30 miljard) in een waaier van activiteiten, gaande van artificiële intelligentie tot cloud-computing en logistiek. Dat weegt op de marges.
 • Het plan van het bedrijf om te investeren in fysieke activiteiten zal een pak meer complex en kapitaalintensief zijn. 

SWOT

Sterktes :

 • Zeer sterke speler in China die nu profiteert van haar enorme machtspositie. 
 • Indrukwekkende omzet- en winstgroei in de afgelopen jaren.
 • Zeer lage kostenstructuur, doet de logisitiek niet zelf.
 • Zeer performante IT-systemen

Zwaktes :

 • Riskante en onzekere (niet waterdichte) financieel-juridische structuur voor de aandeelhouders van Alibaba Group.
 • Zelfs als de financieel-juridische structuur gedoogd wordt door China, kunnen de eigenaars/oprichters handelingen stellen die niet in het voordeel zijn van de aandeelhouders van de Alibaba Group Holding. 
 • Risico op ingrijpen van de overheid is in China groter dan elders.
 • Aandeelhouders hebben geen zeggenschap in het bedrijf. 

Opportuniteiten :

 • Alibaba is uitstekend geplaatst om te profiteren van het enorme en verder toenemende potentieel van e-commerce in China, alsook van exportgerelateerde e-commerce.
 • Verdere groeimogelijkheden buiten China
 • Nieuwe technologieën en groeimarkten.

Bedreigingen :

 • Chinese overheid zou de huidige financieel-juridische structuur kunnen torpederen  waardoor de aandeelhouders met een lege schelp achterblijven.
 • Chinese bedrijven nemen het soms niet te nauw met de boekhoudkundige regels. 
 • Amazon die reeds een belangrijk deel van de wereldmarkt heeft ingepalmd.
 • Concurrentie van allerhande andere ondernemingen of websites.
 • Grote investeringen in nieuwe technologieën, video content en internationale expansie kunnen de komende jaren druk zetten op de rendabiliteit.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
23/06/2017 143.01 USD Houden
20/11/2019 184.61 USD Kopen
04/11/2020 285 USD Houden
17/11/2020 258 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.