Aker ASA Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/08/2022
 • Koers opmaak studie: 795 NOK
 • Huidige koers: 684 NOK
 • Marktkapitalisatie: 59 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Noorwegen
 • ISIN: NO0010234552

Advies van de analist

 • NOK 698,00
 • NOK 1.047,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Aker ASA is een Noorse investeringsmaatschappij die voor haar participaties via de respectievelijke raden van bestuur het beleid mee wil bepalen. De holding is voor 68,2 % in handen van TRG Holding AS (eigendom van Kjell Inge Rokke ). 
Samenstelling portefeuille : 

 • Aker BP (21,2%) : actief in olie- en gas-exploratie en productie (in Noorwegen). Ontstaan uit de fusie tussen Det Norske en BP Norway. Aker ASA heeft een 21,2% belang, BP een 15,9% belang (na de overname van Lundin Energy in Q2 2022). Het voordeel is dat de BP-activiteiten cash genereren waardoor de noodzaak aan cash voor de ontwikkeling van het nieuwe veld (van ex-Det Norske) beperkt is.
 • Aker Horizons(67,3%) : omvat participaties in "Aker Offshore Wind" en "Aker Carbon Capture", twee bedrijven die afgesplitst zijn van Aker Solutions en als dividend werden uitgekeerd aan de aandeelhouders van Aker Solutions. Aker Horizons is gespecialiseerd in hernieuwbare en groene technologie.
 • Aker Biomarine (77,8%) : vangt krill (planktonkreeftjes) en verwerkt dit als voedsel als voedingssupplement voor mens & dier.
 • Cognite (50,5%) : Noors IT-bedrijf gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data mbt olieplatforms of schepen waarmee onderhoud en processen kunnen worden geoptimaliseerd en gepland. Grootste klant is Aker BP.
 • Aker Solutions (39,4%) : Engineeringbedrijf dat diensten levert aan de energiesector.
 • Ocean Yield (0 %) : Leasingmaatschappij voor (allerhande) schepen (chemie, auto's,...). Deze participatie werd volledig verkocht in de tweede jaarhelft van 2021.
Aker : Intrinsieke waarde

  Bron: Aker

  Conclusie

  Aker hield zeer goed stand in de eerste jaarhelft van 2022, wat nauwelijks verrassend was gezien de evolutie van de olieprijs. Aker is en blijft uiteraard erg gevoelig aan de (soms forse) schommelingen van de olieprijs. Aan de huidige waardering handhaven we onze "houden"-opinie.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  in mio2018201920202021
  Nettowinst906-1.5331.4274.275
  Winst per aandeel12,19-20,6419,2157,55
  Dividend per aandeel22,523,523,529,0
  Dividendrendement4,87%4,32 %4,20%3,52%
  Bron: Bloomberg


  Resultaten eerste helft 2022

  • Aker ASA zag de intrinsieke waarde per aandeel (obv de beurskoersen van de onderliggende participaties) met 3,1% toenemen, van NOK 939 (31/12/2021) tot NOK 968 (30/06/2022). 

  Positieve punten 

  • Aker profiteerde enorm van de stijging van de olieprijs in 2021. In de eerste jaarhelft van 2022 zette de stijging zich door, weliswaar met de nodige volatiliteit.
  • De koersevolutie van Aker BP droeg het meeste bij aan de stijging van de intrinsieke waarde.
  • De huidige decote schommelt rond de 20%.
  • Aker annuleerde het (interim-) dividend van NOK 11,75 in het eerste kwartaal van 2020, maar kwam op die beslissing terug in het tweede kwartaal. Het bedrijf wil elk jaar 2% tot 4% van de intrinsieke waarde van het aandeel als dividend uitkeren.
  • Det Norske fusioneerde in 2016 met BP Noorwegen tot "Aker BP ASA", waardoor de noodzaak aan cash voor de ontwikkeling van het nieuwe veld (van ex-Det Norske) een heel stuk kleiner was. Aker BP fuseerde op het einde van het tweede kwartaal van 2022 met Lundin Energy, een olie-exploratie en productiemaatschappij, met activa wereldwijd maar de meeste activa in het VK en Noorwegen.
  • De holding heeft sinds haar introductie in 2004 duidelijk beter gepresteerd dan de Europese indices. 
  • Ex-Det Norske deed een gigantische olievondst in relatief ondiep water. De productie in dat veld werd opgestart in het begin van het vierde kwartaal van 2019. De break-evenprijs lag op dat moment op amper $ 20 per vat.

  Negatieve punten 

  • De ongunstige koersontwikkeling van Aker Horizons hield een verdere stijging van de intrinsieke waarde van Aker ASA tegen.
  • Elke eventuele daling van de olieprijs is ongunstig voor Aker : de afhankelijkheid van oliegerelateerde activiteiten is groot. 
  • De crash van de olieprijs en de globale groeivertraging had een zwaar negatieve impact op Aker, tenminste in de eerste jaarhelft van 2020. De daling van AkerBP had de grootste negatieve impact op de intrinsieke waarde van Aker ASA in 2020, al bleef die impact over het ganse jaar heen beschouwd binnen de perken.
  • De resultaten stonden in 2019 onder druk door een forse verhoging van de afschrijvingen en waardeverminderingsverliezen (heel ruim en verspreid over de meeste participaties heen, o.a. bij Ocean Yield op een FPSO (Floating Production, Storage and Offloading - een drijvend productieplatform voor olie en gas)).

  SWOT

  Sterktes :

  • Uitstekend management met lange ervaring in de sector.
  • De meeste oliegerelateerde activiteiten lijken zeer goed bestand te zijn tegen de lagere olieprijs.
  • Duidelijk outperformace sinds beursindtroductie in 2004.
  • Goede kapitalisatie topholding.

  Zwaktes :

  • Minder liquide aandeel.
  • Onderliggende participaties zijn niet allen goedkoop.

  Opportuniteiten :

  • Een eventuele verhoging van de decote
  • Een stijgende olieprijs kan het aandeel vleugels geven
  • Beursintroducties van participaties die nog niet beursgenoteerd waren.
  • Ex-Det Norske deed een gigantische olievondst in relatief ondiep water. Vanaf 2019 zou de productie in dat veld moeten worden opgestart. 

  Bedreigingen :

  • Eventuele daling olieprijs
  • Oplopende kosten bij dochter Det Norske
  • Toenemende concurrentie

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  12/04/2017 346 NOK Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.