Aker ASA Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/03/2020
 • Koers opmaak studie: 188 NOK
 • Huidige koers: 266.6 NOK
 • Marktkapitalisatie: 14 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Noorwegen
 • ISIN: NO0010234552

Advies van de analist

 • NOK 160,00
 • NOK 224,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Aker ASA is een Noorse investeringsmaatschappij die voor haar participaties via de respectievelijke raden van bestuur het beleid mee wil bepalen. De holding is voor 66,66% in handen van TRG Holding AS (eigendom van Kjell Inge Rokke ). 
Samenstelling portefeuille : 

 • Aker BP : actief in olie- en gas-exploratie en productie (in Noorwegen). Ontstaan uit de fusie tussen Det Norske en BP Norway. Aker ASA heeft een 40% belang, BP een 30% belang. Het voordeel is dat de BP-activiteiten cash genereren waardoor de noodzaak aan cash voor de ontwikkeling van het nieuwe veld (van ex-Det Norske) beperkt is.
 • Aker Solutions : levert diensten, producten, technologie, engineering en know how aan de oliesector voor de ontwikkeling van olievelden (offshore).
 • Akastor : gespecialiseerd in boortechnologie.
 • Ocean Yield : Leasingmaatschappij voor (allerhande) schepen (chemie, auto's,...).
 • Aker Biomarine : vangt krill (planktonkreeftjes) en verwerkt dit als voedsel als voedingssupplement voor mens & dier. 
Aker ASA : Intrinsieke waarde

  Bron: Aker ASA

  Conclusie

  De onverwachte implosie van de olieprijs weegt zeer zwaar op de koers van Aker.We verwachten dat de olieprijs op termijn zal herstellen, al zal dat waarschijnlijk niet op korte termijn gebeuren. Wellicht is een koopkans in de maak, maar voorlopig kijken we nog even de kat uit de boom en handhaven we onze "houden"-opinie.

  Nieuws

  17/03/2020 :

  De forse daling van de olieprijs in het eerste kwartaal van 2020 weegt uiteraard zwaar op de koers van Aker. Bijkomend probleem is dat er bij Aker BP onderliggend redelijk wat schulden zijn. We verwachten op termijn een herstel van de olieprijs.

  Resultaten

  in mio2015201620172018
  Omzet73.40543.67341.60942.163
  Operationele winst6.4131.5712.8712.087
  Nettowinst-1.82314.4131.517906
  Boekwaarde107,29294,04284,73296,36
  Winst per aandeel-24,81194,2520,4312,19
  Dividend per aandeel51619,7322,5
  Dividendrendement3,05%3,11%4,47%4,87%
  Bron: Bloomberg


  Resultaten derde kwartaal 2019

  • Aker ASA zag de intrinsieke waarde per aandeel in het derde kwartaal van 2019 met 3,8% afnemen tot NOK 580 per aandeel. 

  Positieve punten 

  • Er waren relatief weinig wijzigingen in de portefeuille. 
  • Det Norske fusioneerde in 2016 met BP Noorwegen tot "Aker BP ASA", waardoor de noodzaak aan cash voor de ontwikkeling van het nieuwe veld (van ex-Det Norske) een heel stuk kleiner was. 
  • De holding heeft sinds haar introductie in 2004 duidelijk beter gepresteerd dan de Europese indices. 
  • Ex-Det Norske deed een gigantische olievondst in relatief ondiep water. De productie in dat veld werd opgestart in het begin van het vierde kwartaal van 2019, twee maand sneller en tegen een lagere kostprijs dan verwacht. De break-evenprijs is amper $ 20 per vat.

  Negatieve punten 

  • De portefeuille van Aker deed het deze keer iets minder goed dan de Noorse beurs, die 2,5% won in het derde kwartaal.
  • De wat zwakkere olieprijs en de toenemende vrees voor een globale groeivertraging blijft wegen op de oliewaarden.
  • Elke daling van de olieprijs is ongunstig voor Aker : de afhankelijkheid van oliegerelateerde activiteiten is groot. 

  SWOT

  Sterktes :

  • Uitstekend management met lange ervaring in de sector.
  • De meeste oliegerelateerde activiteiten lijken zeer goed bestand te zijn tegen de lagere olieprijs.
  • Duidelijk outperformace sinds beursindtroductie in 2004.
  • Goede kapitalisatie topholding.

  Zwaktes :

  • Minder liquide aandeel.
  • Onderliggende participaties zijn niet allen goedkoop.

  Opportuniteiten :

  • Een eventuele verhoging van de decote
  • Een stijgende olieprijs kan het aandeel vleugels geven
  • Beursintroducties van participaties die nog niet beursgenoteerd waren.
  • Ex-Det Norske deed een gigantische olievondst in relatief ondiep water. Vanaf 2019 zou de productie in dat veld moeten worden opgestart. 

  Bedreigingen :

  • Eventuele daling olieprijs
  • Oplopende kosten bij dochter Det Norske
  • Toenemende concurrentie

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  12/04/2017 346 NOK Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.