Aker ASA Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 05/01/2021
 • Koers opmaak studie: 583.5 NOK
 • Huidige koers: 710.5 NOK
 • Marktkapitalisatie: 43 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Noorwegen
 • ISIN: NO0010234552

Advies van de analist

 • NOK 560,00
 • NOK 840,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Aker ASA is een Noorse investeringsmaatschappij die voor haar participaties via de respectievelijke raden van bestuur het beleid mee wil bepalen. De holding is voor 66,66% in handen van TRG Holding AS (eigendom van Kjell Inge Rokke ). 
Samenstelling portefeuille : 

 • Aker BP : actief in olie- en gas-exploratie en productie (in Noorwegen). Ontstaan uit de fusie tussen Det Norske en BP Norway. Aker ASA heeft een 40% belang, BP een 30% belang. Het voordeel is dat de BP-activiteiten cash genereren waardoor de noodzaak aan cash voor de ontwikkeling van het nieuwe veld (van ex-Det Norske) beperkt is.
 • Aker Solutions : levert diensten, producten, technologie, engineering en know how aan de oliesector voor de ontwikkeling van olievelden (offshore).
 • Akastor : gespecialiseerd in boortechnologie.
 • Ocean Yield : Leasingmaatschappij voor (allerhande) schepen (chemie, auto's,...).
 • Aker Biomarine : vangt krill (planktonkreeftjes) en verwerkt dit als voedsel als voedingssupplement voor mens & dier. 
 • Aker Horizons : omvat participaties in "Aker Offshore Wind" en "Aker Carbon Capture", twee bedrijven die afgesplitst zijn van Aker Solutions en als dividend werden uitgekeerd aan de aandeelhouders van Aker Solutions. Aker Horizons is gespecialiseerd in hernieuwbare en groene technologie.
Aker : Intrinsieke waarde

  Bron: Aker

  Conclusie

  De implosie van de olieprijs woog zwaar op Aker in het eerste kwartaal. In het tweede en derde kwartaal herstelde de intrinsieke waarde gedeeltelijk. In het vierde kwartaal volgde een verder herstel. Daarmee is nogmaals bevestigd dat Aker erg gevoelig is aan de (forse) schommelingen van de olieprijs. We handhaven onze "houden"-opinie.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  in mio2016201720182019
  Omzet43.67341.60942.16348.609
  Operationele winst1.5712.8712.0871.047
  Nettowinst14.4131.517906-1.533
  Boekwaarde294,0284,7296,4253,6
  Winst per aandeel194,2520,4312,19-20,64
  Dividend per aandeel1619,7322,511,75
  Dividendrendement3,11%4,47%4,87%2,16 %
  Bron: Bloomberg


  Resultaten Q3 2020

  • Aker ASA zag de intrinsieke waarde per aandeel (obv de beurskoersen van de onderliggende participaties) met 38% afnemen, van NOK 673 (31/12/2019) tot NOK 417 (30/09/2020). 

  Positieve punten 

  • Na een dramatisch eerste kwartaal was er een flink herstel van de intrinsieke waarde per aandeel in de twee volgende kwartalen, van NOK 325 (31/03/2020) naar NOK 417 (30/09/2020). Toch staan we nog een eind af van de NOK 673 op 31/12/2019.
  • De intrinsieke waarde per aandeel kende een verder fors herstel na het sluiten van de boeken in het derde kwartaal. Eind 2020 tikte de intrinsieke waarde al tegen de 650 NOK aan.
  • Aker annuleerde het dividend van NOK 11,75 in het eerste kwartaal, maar kwam op die beslissing terug in het tweede kwartaal.
  • De huidige decote (05/01/2021) schatten we op om en bij de 10% à 15%.
  • Det Norske fusioneerde in 2016 met BP Noorwegen tot "Aker BP ASA", waardoor de noodzaak aan cash voor de ontwikkeling van het nieuwe veld (van ex-Det Norske) een heel stuk kleiner was. 
  • De holding heeft sinds haar introductie in 2004 duidelijk beter gepresteerd dan de Europese indices. 
  • Ex-Det Norske deed een gigantische olievondst in relatief ondiep water. De productie in dat veld werd opgestart in het begin van het vierde kwartaal van 2019, twee maand sneller en tegen een lagere kostprijs dan verwacht. De break-evenprijs is amper $ 20 per vat.

  Negatieve punten 

  • De crash van de olieprijs en de globale groeivertraging had een zwaar negatieve impact op Aker.
  • In het eerste kwartaal halveerde de intrinsieke waarde (-51,7% tot NOK 325 per aandeel).
  • De resultaten stonden in 2019 al onder druk door een forse verhoging van de afschrijvingen en waardeverminderingsverliezen (heel ruim en verspreid over de meeste participaties heen, o.a. bij Ocean Yield op een FPSO (Floating Production, Storage and Offloading - een drijvend productieplatform voor olie en gas)).
  • Elke daling van de olieprijs is ongunstig voor Aker : de afhankelijkheid van oliegerelateerde activiteiten is groot. 

  SWOT

  Sterktes :

  • Uitstekend management met lange ervaring in de sector.
  • De meeste oliegerelateerde activiteiten lijken zeer goed bestand te zijn tegen de lagere olieprijs.
  • Duidelijk outperformace sinds beursindtroductie in 2004.
  • Goede kapitalisatie topholding.

  Zwaktes :

  • Minder liquide aandeel.
  • Onderliggende participaties zijn niet allen goedkoop.

  Opportuniteiten :

  • Een eventuele verhoging van de decote
  • Een stijgende olieprijs kan het aandeel vleugels geven
  • Beursintroducties van participaties die nog niet beursgenoteerd waren.
  • Ex-Det Norske deed een gigantische olievondst in relatief ondiep water. Vanaf 2019 zou de productie in dat veld moeten worden opgestart. 

  Bedreigingen :

  • Eventuele daling olieprijs
  • Oplopende kosten bij dochter Det Norske
  • Toenemende concurrentie

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  12/04/2017 346 NOK Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.