Ahold Delhaize Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/11/2018
 • Koers opmaak studie: 21.6 EUR
 • Huidige koers: 22.5675 EUR
 • Marktkapitalisatie: 25,5 miljard
 • Sector: Distributie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0011794037

Advies van de analist

 • € 17,80
 • € 25,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Supermarktketens Ahold en Delhaize fuseerden op 25/07/2016.
De gecombineerde entiteit heeft zo'n 6500 winkels en stelt 375.000 mensen te werk.
Omzetuitsplitsing geografisch :

 • VS : 63,5%
 • NL : 20,3%
 • B : 8,0%
 • Overig : 8,2%
Ahold Delhaize : Omzetverdeling

Bron: Ahold Delhaize

Conclusie

Ahold Delhaize publiceerde in het derde  kwartaal degelijke resultaten, al kregen die een zetje van het stevige orkaanseizoen in de VS (waarbij particulieren voorraden insloegen). We verwachten dat de concurrentie verder gaat toenemen, waardoor we onze "houden"-opinie handhaven. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet38.20349.69562.89062.079
Operationele winst1.3181.5842.225
Nettowinst8528301.8171.753
Boekwaarde7,3012,7912,36
Winst per aandeel1,110,811,451,49
Koers/winst17,624,712,614,5
Dividend per aandeel0,510,570,630,70
Dividendrendement2,62%2,85%3,44%3,27%
Bron : Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2018

 • Ahold Delhaize zag de omzet met 4,3% toenemen tot 15,8 miljard euro. 
 • Het nettoresultaat steeg met 26,8% tot 459 miljoen. 

Positieve punten 

 • Ahold Delhaize publiceerde degelijke resultaten, die boven de verwachtingen uitkwamen. Zowel in België, Nederland als in de VS werden goede resultaten neergezet.
 • Het nettoresultaat werd gestuwd door lagere herstructureringskosten en lagere belastingen.
 • Er wordt een flinke nadruk gelegd op kostenbesparingen.
 • Ahold bevestigde haar doelstellingen voor kostensynergieën op termijn : het mikt tegen 2019 op jaarlijkse synergieën van 750 miljoen euro. 
 • Ahold Delhaize is een interessant fusieproject. De synergievoordelen zijn aanzienlijk en de complementariteit is groot.

Negatieve punten 

 • Het goede resultaat in het derde kwartaal is minstens gedeeltelijk te danken aan het stevige orkaanseizoen in de VS, die leidde tot veel voorraadaankopen van particulieren. Mogelijk kent dit zijn (negatieve) weerslag in het vierde kwartaal.
 • Stijgende loon- en transportkosten vormen een bedreiging voor de toekomstige marges.
 • Voedseldeflatie en concurrentie in de VS maken het een uitdaging om de marges op peil te houden. 
 • De intrede van Amazon in de distributiesector met de overname van Whole Foods, zal de concurrentiestrijd verder verergeren, al zal daar op korte termijn weinig van te merken zijn. 
 • De integratie van Ahold en Delhaize brengt de nodige risico's met zich mee.

SWOT

Sterktes :

 • Ahold Delhaize is een grote, sterke speler met aanzienlijk wat onderhandelingsmacht.
 • Ahold en Delhaize zijn geografisch sterk complementair.
 • Het bedrijf heeft een grote blootstelling aan de VS, wat een voordeel is als het er economisch goed gaat.
 • Sterke cash flow generatie.
 • Minder conjunctuurgevoelige business.

Zwaktes :

 • Ahold Delhaize zit in een zeer competitieve omgeving.
 • De grote blootstelling aan de VS kan ook in het nadeel spelen.

Opportuniteiten :

 • Er zijn aanzienlijke synergievoordelen bij de combinatie Ahold en Delhaize. Er kan flink op de kosten worden bespaard.
 • De combinatie levert extra aankoopsynergieën op.
 • Extra groeimogelijkheden met online verkoop warenhuisproducten
 • Extra groeimogelijkheden met online verkoop via webwinkel Bol.com
 • Gezien de sterke cashflowgeneratie, mogelijkheden tot terugkoop eigen aandelen, stevig dividend of verdere acquisities.

Bedreigingen :

 • Toename concurrentie, zowel in Europa als in de VS. 
 • Grotere warenhuizen verliezen in het algemeen terrein op  convenience stores, discounters en online.
 • Het eventueel niet of onvoldoende realiseren van synergievoordelen en/of aankoopsynergieën.
 • Moeilijk kunnen doorrekenen van (voedsel-)inflatie.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 19.16 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.