Activision Blizzard Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/02/2021
 • Koers opmaak studie: 101.56 USD
 • Huidige koers: 93.42 USD
 • Marktkapitalisatie: 78,5 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US00507V1098

Advies van de analist

 • US$ 78,12
 • US$ 117,18

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Activision Blizzard is één van de grootste gamesproducenten wereldwijd, met een marktkapitalisatie van om en bij de $ 63 miljard. Het bedrijf telt meer dan 10.000 werknemers en is in de VS gevestigd. Activision Blizzard produceert onder andere de  populaire reeksen “Call of Duty” – een oorlogsspel waarvan jaarlijks een nieuwe episode wordt uitgebracht - en “World of Warcraft” – een fantasy-reeks. Activision-Blizzard is tevens een van de meest rendabele gamesproducenten. Daarnaast is Activision Blizzard actief in het 'mobile' segment met dochter King, ondermeer bekend van het populaire 'Candy Crush' spel.

Activision Blizzard: omzet per type

  Bron: Jaarverslag Activision Blizzard

  Conclusie

  Recordresultaten het afgelopen boekjaar bij Activision Blizzard dat, mede ondanks de Covid-19 pandemie, de wind in de zeilen heeft. 'Call of Duty: Modern Warfare' was de best verkopende versie van de franchise ooit en het bedrijf lanceerde afgelopen november 'Call of Duty: Cold War'. Ook 'Call of Duty: Warzone', de gratis variant van de franchise, is enorm populair. Het bedrijf slaagt er niet enkel in om deze spellen populair te maken, de monetisatie door toenemende integratie tussen deze spellen verklaart de veel betere operationele cijfers bij het bedrijf. 

  Boekjaren 2021 en 2022 zouden mogelijk een zekere normalisatie van de winsten kunnen inhouden, gegeven de disruptie het afgelopen boekjaar door de covid-19 pandemie. We verwachten echter dat de huidige hernieuwing van de consolecyclus met de lancering van de Xbox X en playstation 5 ook in 2021 tot goede resultaten bij Activision Blizzard zou moeten kunnen leiden.

  Op vlak van waardering noteert het bedrijf aan ongeveer 28,1 keer de verwachte winst voor 2021 of een peg ratio van 2.6, wat volgens ons een redelijk faire waardering is voor het aandeel.
  Hierdoor verdient het bedrijf volgens ons een stevig 'houden' advies, al trekken we onze koopzones op om de betere operationele prestaties van het bedrijf te weerspiegelen. 

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
  Omzet 6,617,027,506,498,098,45
  Operationele winst 1,411,311,991,612,733,64
  Nettowinst 0,970,271,851,502,202,81
  Boekwaarde per aandeel 12,2312,4914,9216,6619,4622,01
  Winst per aandeel 1,300,362,431,962,853,57
  Koers/Winst 2817619303326
  Dividend 0,260,300,340,370,470,47
  Dividendrendement 0,72%0,47%0,73%0,62%0,51%0,51%
  Bron: Bloombergin USD


  Voorlopige jaarresultaten 2020

  • De Omzet (Gaap) nam toe met 24.6% tot $ 8.1 miljard.
  • De 'net bookings' (omzet voor aanpassingen IFRS 15 - wat voor gamingbedrijven doorgaans een iets correcter beeld geeft) stegen met 31,3% tot $ 8,4 miljard.
  • De 'in game net bookings' (omzet die men haalt uit verkoop van downloadbare content of de verkoop van 'in-game opties' zoals microtransacties) steeg met 44% tot 4,9 miljard.
  • Het operationeel inkomen klom 70% hoger tot $ 2.7 miljard. 
  • De winst per aandeel (Gaap) steeg met 45,4% en kwam uit op $ 2,85

  Positieve punten

  • Als we de omzet van boekjaar 2020 uitsplitsen per segment dan krijgen we de volgende cijfers. Activision +78% tot $ 3,9 miljard, Blizzard +11% tot $ 1,9 miljard, King + 7% tot $ 2,2 miljard. Het operationeel inkomen per segment steeg respectievelijk met 120%, 49% en 16%. 
  • Activision Blizzard kende eind december een totaal aantal MAU’s van ongeveer 400 miljoen. Uitgesplitst: Activision (128 miljoen), Blizzard (29 miljoen), King (240 miljoen). 
  • Ongeveer 82% van de totale omzet werd het afgelopen boekjaar digitaal gegenereerd. Dit kwam de operationele marges ten goede die op Gaap basis stegen van 25 naar 34%.
  • Door de goede operationele prestaties heeft het bedrijf nu een nettokaspositie van $ 5,2 miljard. Activision heeft reeds aangekondigd dat het haar dividend verhoogt met 15% tot $ 0,47 per aandeel en dat het voor $ 4 miljard eigen aandelen inkoopt de komende 2 boekjaren. 
  • Call of Duty in game net-bookings (omzet die gegenereerd wordt door microtransacties of extra content te verkopen) steeg in Q4 met 50% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
  • World of Warcraft: net-bookings groeiden met 40% y-o-y, geholpen door de lancering van de extensie 'shadowlands'.
  • Candy Crush Saga was opnieuw de meest waardevolle franchise op vlak van bruto-opbrengst in de VS app store. Ook de spelletjes 'Farm Heroes' en 'Bubble Witch' konden de 'net bookings' in het vierde kwartaal doen stijgen. 
  • Outlook 2021:  Activision gaat uit van 'net bookings' van $ 8,4 miljard met een winst per aandeel (Gaap) van $ 2,83. Quasi stabiele resultaten ten opzichte van het huidige, uitzonderlijke boekjaar. 

  Negatieve punten

  • Gegeven de goede operationele cijfers oogt het brutodividend van $ 0,47 per aandeel of omgerekend een brutodividendrendement van 0,5% redelijk mager. Dit is wel een toename van 15% ten opzichte van vorig jaar.
  • De oplopende spanningen tussen de VS en China, met het bannen van populaire apps zoals Tiktok en Wechat op de Amerikaanse markt kunnen mogelijk repercusies hebben op de verkopen bij de gamingproducenten. Bovendien is Tencent een aandeelhouder van onder andere Activision Blizzard en Electronic Arts. 

  SWOT

  Sterktes :

  • Activision Blizzard beschikt over een uitgebreide portefeuille topgames.
  • Activision Blizzard is met King Digital ook sterk aanwezig in mobiele games. Ongeveer een derde van het operationeel inkomen van het bedrijf is te danken aan de divisie 'mobiel' (vooral met het erg populaire spel: “Candy Crush”)
  • Gaming is enorm populair geworden in de afgelopen jaren.
  • Activision probeert met haar populaire game “Overwatch” door te breken in het e-sports segment. Sterker nog, Activision probeert een ver doorgedreven e-sports concept te ontwikkelen. Dat omvat niet alleen wedstrijden, maar ook ontwikkelen van ploegen (kostprijs : 20 miljoen dollar of meer per ploeg), sponsorships, evenementen (in grote sporthallen), online streaming, advertenties enz. Bedoeling is om de e-sports in grote lijnen te modelleren naar de klassieke populaire sporten (zoals voetbal, rugby of basketbal). Met 100 miljoen kijkers voor Overwatch gaat het hier niet langer om een “randfenomeen”.

  Zwaktes :

  • Zeer hoge ontwikkelingskosten per game, waardoor een financiële strop dreigt als de games geen succes zijn.
  • Het succes van een nieuwe topgame kan onvoorspelbaar zijn. Een gebrek aan succes kan een aanzienlijke financiële impact hebben.
  • Het is niet eenvoudig om een game te produceren binnen de vooropgestelde planning. Indien er nog serieuze fouten in de game zitten, dient de lancering te worden uitgesteld, met uiteraard een negatieve financiële impact.
  • Het uitstel van een belangrijke game naar een volgend jaar wordt meestal negatief ontvangen op de beurs.
  • Het is niet gemakkelijk om het "creatieve talent" aan boord te houden; deze moeten flink vergoed worden (oa met de uitgifte van nieuwe aandelen).

  Opportuniteiten :

  • Gaming is en blijft tot nader order een groeimarkt.
  • Terugkeer naar de “roots” (= vooral investeren in de topreeksen) zou de rendabiliteit moeten verhogen en de kans op missers moeten verkleinen : meer toespitsen op core content : minder games maken maar meer kwalitatief.
  • Activision Blizzard is een producent van (gaming-)"content". Zowat alle big tech bedrijven, genre Alphabet (Google), Amazon, Apple en nog vele meer, willen de komende jaren een online (cloud-)gamingdienst op poten zetten. Dat zal de verkopen van Activision wellicht verder stuwen. Het valt bovendien niet uit te sluiten dat de big techbedrijven op overnamejacht gaan in de gamingsector, al is Activision wel een zeer grote brok om te verteren.
  • Eventuele grote doorbraak in e-sports zou heel wat extra inkomsten kunnen genereren.

  Bedreigingen :

  • Commerciële flop bij nieuwe games
  • Uitstroom creatief talent
  • Er is steeds een risico dat een game (of meerdere) moet worden uitgesteld naar het volgende fiscale boekjaar, wat een aanzienlijke impact op de jaarcijfers kan hebben.
  • Het is mogelijk dat de big techbedrijven hun eigen gamingstudio's oprichten, waardoor de concurrentie in de sector verhoogt.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  10/08/2020 82.2 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.