Aalberts Industries Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 27/02/2019
 • Koers opmaak studie: 32.36 EUR
 • Huidige koers: 31.5 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,6 miljard
 • Sector: Industrie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0000852564

Advies van de analist

 • € 30,00
 • € 42,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Aalberts Industries is een industriële technologiegroep met volgende kernactiviteiten:

Installation technology : Betreft het ontwerpen en produceren van leidingen en (kunststof-)connectiesystemen voor de aanvoer van water of gas voor verwarming, of koeling, of drinkwater, sprinklersystemen e.d.m. in residentiële woningen, commerciële of industriële panden of installaties.

Material technology : Omvat het behandelen van materialen  dmv hitte of oppervlaktebehandeling, voor de luchtvaart of energie-industrie (vb. zeer duurzame coatings voor turbines, vleugels en landingsgestellen).

Climate technology : Betreft het ontwikkelen en produceren van volledige controlesystemen voor water of lucht voor verwarming, afkoeling en ventilatie, zowel voor residentiële als commerciële gebouwen.

Industrial technology : Omvat het ontwerp en productie van op maat gemaakte oplossingen/materialen/onderdelen om gassen en vloeistoffen te regelen onder dikwijls moeilijke omgevingsfactoren (zeer hoge druk of temperaturen).

Ongeveer 63% van de omzet wordt gerealiseerd in Europa, 28% in de VS, en een negental procent in overige landen.

Het bedrijf werd opgericht door Jan Aalberts, die nog steeds 13,27% aandeelhouder is. Aalberts Industries is in het verleden fors gegroeid door buy-and build acquisities waarbij steeds cross selling kon worden toegepast zodat elke acquisitie in een mum van tijd rendabel was.


Aalberts Industries : Omzetverdeling

Bron: Aalberts Industries

Conclusie

Aalberts Industries is een interessant bedrijf met een zeer goede trackrecord en is aanwezig in een interessante niche. Aangezien het bedrijf flink is gegroeid in het verleden, zullen de toekomstige groeicijfers wat lager liggen. Vanaf € 30 zijn we bereid om een eerste positie in te nemen. Tegen de huidige koersen zeker te behouden.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet2.5222.6942.7592.887
Operationele winst268302329
Nettowinst183205238259
Boekwaarde per aandeel12,413,514,9
Winst per aandeel1,651,852,152,40
Koers-winstverhouding18,722,913,513,5
Dividend0,580,650,750,75
Dividendrendement1,88%1,53%2,58%2,31%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2018

 • Aalberts Industries zag de omzet in 2018 met 2,4% toenemen tot € 2,76 miljard.
 • De nettowinst steeg 16,5% tot € 238 miljoen.

Postitieve punten

 • De resultaten kwamen uit volgens de verwachtingen. Het nettoresultaat kreeg een flinke duw door relatief lagere belastinglasten. De operationele winst steeg 8,9% tot € 329 miljoen.
 • De organische groei klokte af op een mooie +5%.
 • Het dividend werd alweer mooi verhoogd, met 15% tot € 0,75.

Negatieve punten

 • Hoewel het management zich positief uitlaat over 2019, ontbreken conrete doelstellingen.
 • Grote blootstelling aan Europa, waar de (industriële) groei de afgelopen tijd is verzwakt.

SWOT

Sterktes :

 • Aalberts Industries is een nichebedrijf
 • Zeer gunstig buy-and-build trackrecord
 • Overnames zijn meestal niet zo groot in omvang, zodat bij een eventuele mislukking de schade niet al te groot uitvalt.
 • Aalberts Industries kan over het algemeen stijgende materiaalprijzen vlot doorrekenen aan klanten.

Zwaktes :

 • Conjunctuurgevoelig
 • Het bedrijf is door de jaren heen gegroeid en heeft nu een omvang die ervoor zorgt dat acquisities relatief minder belangrijk worden en minder gaan bijdragen tot de groei.
 • Aandeel kan fors dalen bij economische neergang (waarna meestal wel een fors herstel volgt nadien)

Opportuniteiten :

 • Verdere groei door buy-and-build acquisities
 • Verdere organische groei lijkt waarschijnlijk
 • Verdere geografische groei (vnl in de VS en buiten Europa/VS)

Bedreigingen :

 • Afnemend groeiritme
 • ​​​​​​​Mislukking van overnames
 • Forse schommelingen van grondstoffenprijzen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
27/02/2019 32.38 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.