Schadeclaims Komt u als gedupeerde aandeelhouder in aanmerking voor een schadevergoeding?

ageas claim

Ageas (voorheen Fortis)- Update 22/02/2018

Ageas kondigde begin 2016 een minnelijke schikking aan met de belangrijkste belangenorganisaties (Deminor, Stichting FortisEffect, SICAF, VEB en Arnauts) die Ageas voor de rechtbank daagden inzake de gebeurtenissen in 2008. Beleggers die aandelen Fortis in portefeuille hadden op enig tijdstip tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 (beide bij sluiten van de handel), zouden in aanmerking komen om een vergoeding te ontvangen.  

Ageas gaf daarop een indicatie omtrent de hoogte van de schadevergoeding per aandeel. In de eerste plaats werd daarbij een onderscheid gemaakt of gedupeerden al dan niet reeds betrokken waren bij een rechtszaak tegen Ageas (ofwel rechtstreeks ofwel via een belangenorganisatie). In de tweede plaats was de hoogte van de schadevergoeding afhankelijk van de periodes waarin men aandelen bezat of aangekocht heeft.  

Op vrijdag 16 juni 2017 besliste de Amsterdamse rechter om de schikking van Ageas met de Fortis aandeelhouders niet algemeen bindend te verklaren omdat de aandeelhouders die zich voor eind 2014 hadden aangesloten bij een 
belangenorganisatie een hogere schadevergoeding zouden ontvangen dan degenen die dit niet deden.  

Ondertussen ligt er een nieuw voorstel op tafel waarbij iedereen recht heeft op hetzelfde basisbedrag aan schadevergoeding. Gedupeerden die zich aansloten bij een procedure tegen Ageas zullen recht hebben op een bijkomende kostenvergoeding. Het totale schikkingsbedrag bedraagt op heden 1,3 miljard euro.  

Op 16 en 27 maart 2018 vinden er twee hoorzittingen plaats over het aangepaste voorstel. Er wordt verwacht dat het Amsterdamse Hof van Beroep nog voor de zomer een uitspraak doet in dit dossier. 

De gedupeerde aandeelhouders moeten vermoedelijk nog tot eind 2019 wachten om hun schadevergoeding te ontvangen. Ageas zou naar verluidt overwegen om een zogenaamde "snelkassa" in te stellen waarbij men al een deel van de compensatie nog voor eind 2018 uitbetaald zou kunnen krijgen. Meer details hierover zullen volgen in de loop van de komende maanden.

Voorlopig kunnen er nog geen schadevergoedingen aangevraagd worden en wachten we de verdere ontwikkelingen in dit dossier af.  

Meer informatie kan u vinden op de website www.forsettlement.com . 

Lernout & Hauspie - Update 25/03/2017

Op 7 november 2016 is voor het Hof van Beroep te Gent de burgerlijke procedure gestart in de zaak van het failliete spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie om de schadevergoedingen te bepalen.
Op 23 maart 2017 besliste het Hof dat de bedrijfsrevisor KPMG geen schadevergoedingen moet betalen aan de gedupeerden.
Aangezien KPMG de enige beklaagde partij was die over voldoende financiële middelen beschikt, slinkt de hoop op enige schadevergoeding hierdoor zeer sterk. Ondertussen heeft het adviesbureau Deminor cassatieberoep aangetekend tegen het arrest.

lernout & hauspie