Rentestijging veroorzaakt nervositeit op de beurzen The Markets! maart 2021 - Geert Campaert

De beurzen zetten in de tweede helft van februari wereldwijd een stapje terug na een positieve start van het beursjaar. De belangrijkste aanleiding daarvoor was de stijging van de langetermijnrente. 

Langetermijnrente

In de VS is de 10-jarige rente op staatsleningen sinds het dieptepunt in juli vorig jaar langzaam aan het stijgen. Eind juli noteerde de rente ongeveer 0,5%, op het einde van 2020 was dat al 0,9% en vorige week eindigde de rente rond 1,5%. Ook in Europa zagen we de langetermijnrente stijgen dit jaar, maar minder uitgesproken dan in de VS. De rente op
10-jarige Belgische overheidsobligaties kwam de voorbije week wel voor het eerst sinds juni opnieuw boven het nulpunt.

Toelichting

De stijging van de langetermijnrente leidde tot wat nervositeit op de westerse beurzen. Een stijgende rente is in principe een negatieve factor voor de beurzen omdat het obligaties aantrekkelijker maakt tegenover aandelen en er daardoor geld kan verschuiven van de aandelenmarkten naar de obligatiemarkten. Stijgende rentevoeten leiden er ook toe dat wanneer men die hogere rentevoeten begint door te rekenen in waarderingsmodellen van aandelen, de faire waarde van aandelen zakt.

Winsten in de toekomst worden verdisconteerd aan een bepaalde rentevoet, en hoe hoger die rentevoet, hoe lager de actuele waarde van die winsten. Dat element speelt sterker bij aandelen van bedrijven die een sterke winstgroei verwachten de komende jaren.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de technologiebeurs Nasdaq, waarop veel groeibedrijven noteren, de voorbije weken harder werd getroffen. De Nasdaq moest in de tweede helft van de maand de voorsprong die het sinds het jaarbegin had opgebouwd tegenover de bredere S&P 500-index, grotendeels prijsgeven. 

Oorzaken

De stijgende rente wordt vooral veroorzaakt door twee factoren: (de vrees voor) stijgende inflatie en oplopende begrotingstekorten, vooral in de VS. De prijzen voor verschillende grondstoffen (koper, olie, maïs, soja, …) zaten de voorbije maanden in stijgende lijn. Daardoor ontstaat de vrees dat die hogere prijzen binnenkort zullen leiden tot hogere productprijzen en zo inflatie zullen creëren.

De grote stimulusplannen o.a. in Europa en in de VS zouden de komende maanden de vraag naar verschillende grondstoffen nog verder kunnen doen toenemen, en zo tot bijkomende inflatiedruk leiden. Het ongeziene stimulusplan van maar liefst $ 1900 miljard van president Biden in de VS wordt vermoedelijk in maart goedgekeurd en zal zo de economie in de VS, en dus ook de vraag naar veel grondstoffen en producten, de komende maanden een krachtige impuls geven. Dat grote stimulusplan zal echter ook het begrotingstekort in de VS fors doen toenemen, waardoor de overheid dit jaar veel meer obligaties zal moeten uitgeven om dat tekort te financieren. 

Beleggers worden wat zenuwachtiger over die grote tekorten en vragen daarom nu een hogere rente ter compensatie.

Wat nu?

Moet de stijgende rente ons als belegger verontrusten? Allereerst moeten we verduidelijken dat de stijging vertrok vanop historische bodemniveaus vorig jaar, en dat de rente zich ook na de stijging nog altijd op een zeer laag niveau bevindt. Verschillende landen in Europa (Duitsland, Nederland, Finland, …) hebben nog altijd een negatieve rente op 10-jarige
staatsobligaties en vele bedrijven kunnen ook vandaag nog obligaties met een looptijd van enkele jaren uitgeven met een negatieve rente. Obligaties zijn vandaag dus nog altijd geen aantrekkelijk alternatief voor de meeste beleggers.

Bovendien hebben de centrale banken de voorbije maand opnieuw aangegeven dat ze zelfs bij een stijgende inflatie niet van plan zijn om de rentevoeten op te trekken en dat de monetaire stimulus nog lang zal aangehouden worden. We denken dan ook dat zolang de inflatiecijfers niet fors verder oplopen, de langetermijnrente op een aanvaardbaar niveau zal blijven en daardoor geen bepalende factor zal zijn voor de aandelenbeurzen.

PDF - The Markets maart 2021

Donwload hier The Markets! van maart 2021

Heeft u vragen omtrent dit artikel?

  • Aarzel niet om uw relatiebeheerder te contacteren.

Webinar Patronale Life

Werner Wuyts, Verantwoordelijke Studie & Analyse en Discretionair Vermogensbeheer, heeft tijdens een webinar van Patronale Life meer informatie gegeven over onze bank en onze beleggingsfilosofie. Wenst u meer te weten over hoe we te werk gaan en wat onze samenwerkingsvormen zijn?