Pensioensparen Aandachtspunten bij het invullen van uw aangifte personenbelasting

Zoals u weet, bestaan er sinds 2018 twee systemen van pensioensparen. U stortte in 2019 ofwel een bedrag van maximaal € 980 (met een belastingvermindering van 30%), ofwel een bedrag van € 981 tot maximaal € 1.260 euro (met een belastingvermindering van 25%).

U dient het bedrag dat u stortte te vermelden in Vak X, rubriek II.E. onder codes 1361 en 2361. Indien u uw aangifte invult via Tax-on-web werden deze bedragen reeds op voorhand ingevuld.

Fiscaal attest

U ontvangt van Dierickx Leys Private Bank een fiscaal attest pensioensparen dat u kan gebruiken om uw belastingaangifte in te vullen.

Wenst u meer informatie?