Pensioensparen Een klare kijk op uw pensioen

Waarom pensioensparen ?

Wie op pensioen gaat ziet zijn inkomen in de meeste gevallen sterk terugvallen. Het is dan ook belangrijk om tijdens de loopbaan een kapitaal op te bouwen dat kan gebruikt worden om het pensioen aan te vullen. Zo blijft er ruimte om te genieten van de mooie dingen in het leven zonder veel van je huidige levensstandaard in te leveren. Wie daarbij kiest voor een pensioenspaarfonds krijgt daarbovenop een belastingvoordeel dat in 2018 oploopt tot € 288 per belastingplichtige.

Wat is pensioensparen ?

Een pensioenspaarfonds is een Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds dat overeenkomstig de Belgische wetgeving belegt in aandelen en obligaties. De beheerder streeft een zo hoog mogelijk rendement na, in functie van het risicoprofiel van het compartiment.

Het resultaat van de belegging fluctueert dan ook in de tijd en er is geen kapitaalgarantie. Met de jaarlijkse stortingen worden deelbewijzen in het fonds gekocht tegen de dan geldende inventariswaarde. Vermits een aankoop telkens binnen het kalenderjaar moet gebeuren is de neiging om ook in ‘slechte’ beursjaren te sparen bijzonder groot. Achteraf gezien zijn dit meestal de beste momenten, omdat de spaarder voor hetzelfde kapitaal een groter aantal deelbewijzen ontvangt. In ‘dure’ beursjaren kan men voor hetzelfde geld minder deelbewijzen kopen.

Wanneer beginnen met pensioensparen ?

Elke belastingplichtige tussen 18 jaar en 64 jaar kan aan pensioensparen doen.

Hoewel het uiteindelijke resultaat van een dergelijke portefeuille onbekend is, biedt het langetermijnkarakter van pensioensparen de kans om volop te genieten van het effect van de samengestelde rente zoals hierboven beschreven is.

Wie met pensioensparen wacht tot zijn 45ste en elk jaar € 960 (het maximumbedrag in 2018 om van 30% belastingvoordeel te genieten) spaart € 19.200 over 20 jaar. Met een rendement van 3% en na de afhouding van de belasting in het jaar dat de belastingplichtige de leeftijd van 60 jaar bereikt, groeit het kapitaal aan tot € 24.594.

Wie op zijn 25ste met pensioensparen start en elk jaar € 960 belegt spaart op veertig jaar tijd € 38.400 bij elkaar. Na de afhouding van de belasting in het jaar dat de belastingplichtige de leeftijd van 60 jaar bereikt, blijft er € 66.557 over, een heel wat groter bedrag dan wie half zo lang spaarde.

Begin er dus op tijd aan. Houd er rekening mee dat de minimumlooptijd van een contract 10 jaar is. Starten voor je 55ste is de boodschap.

Heeft u vragen?

 Raadpleeg één van onze kantoren voor meer informatie.