Nieuw in uw aangifte personenbelasting: belastingvrijstelling dividenden Ethel Puncher - KSJ april 2019

Belastingvrijstelling dividenden

Ontving u in 2018 dividenden van aandelen? Dan kan u een belastingvrijstelling krijgen voor een eerste schijf van € 640 aan ontvangen brutodividenden. Gelet op het tarief van de roerende voorheffing van 30 % houdt dat een vrijstelling van maximaal €192 in. Voor dividenden ontvangen in 2019, wordt de schijf opgetrokken naar €800 (maximale vrijstelling van €240).

De vrijstelling geldt per belastingplichtige en is van toepassing op zowel binnenlandse als buitenlandse dividenden. Opgelet: het gaat om dividenden van aandelen (rechtstreekse investeringen in bedrijven), niet om dividenden van beleggingsfondsen. U moet de vrijstelling zelf aanvragen via uw aangifte personenbelasting. Wanneer u voor meer dan €640 dividenden heeft ontvangen, kiest u zelf voor welke dividenden u de vrijstelling vraagt.

U moet de aanvraag kunnen staven met bewijzen die u ter beschikking moet houden van de fiscale administratie. Een Koninklijk Besluit zal bepalen op welke manier dat bewijs wordt geleverd.