Kredietverlening Lombardkrediet

Op basis van uw portefeuille kunt u een krediet aangaan voor investeringsnoden zoals de (her)financiering van vastgoed of het benutten van een beleggingsopportuniteit. U ontvangt een gepersonaliseerd kredietvoorstel.

Voorwaarden

De basis voor het verstrekken van het krediet is de pandwaarde van uw effecten en heeft volgende kenmerken en voorwaarden:

• de looptijd is één jaar, eventueel verlengbaar;
• de kostprijs blijft beperkt tot de rente zonder andere verborgen (dossier)kosten;
• de opname van het afgesproken bedrag is vrijblijvend;
• de terugbetaling of een gedeeltelijke terugbetaling kan op elk tijdstip;
• de rente is enkel van toepassing op het effectief opgenomen bedrag;
• er is geen schuldsaldoverzekering nodig.


Let op, geld lenen kost ook geld.

Lombardkrediet

De betaalde rente kan, als de reden van het krediet de financiering van de aankoop van vastgoed betreft, in bepaalde gevallen in de belastingaangifte ingebracht worden ter vermindering van het kadastraal inkomen. 

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

  • Geniet van onze veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er zijn in België drie categorieën van samenlevingsvormen: u kan feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of huwen. Hoewel er vaak vanuit wordt gegaan dat samenwonenden en gehuwden worden gelijkgesteld, bestaan er belangrijke juridische verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen. Hieronder belichten we de verschillende behandeling die de diverse samenlevingsvormen ondergaan op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.