Impact COVID-19 op de aangifte nalatenschap Update - Ethel Puncher

De coronacrisis heeft een weerslag op vele facetten van het leven. Hieronder lichten we een aantal maatregelen toe die een impact kunnen hebben op de aangifte nalatenschap in het Vlaamse Gewest.

1) Verlenging termijn indiening aangifte nalatenschap

Door de veiligheidsmaatregelen die de overheid oplegt, kunnen notariskantoren en erfgenamen niet altijd tijdig alle formaliteiten vervullen die nodig zijn om de aangifte van nalatenschap vóór het verstrijken van de aangiftetermijn in te dienen.

Om hier een oplossing voor te bieden, kondigde de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) midden maart reeds aan soepel uitstel toe te staan voor aangiften van nalatenschap met een indieningsdatum tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden. Vlabel hanteert momenteel 31 juli 2020 als referentiedatum voor het einde van de corona-maatregelen, waardoor de maximale periode van uitstel verstrijkt op 30 september 2020. Vlabel kan uiteraard nog beslissen deze periode te verlengen.

Zelfs wanneer een uitstel wordt verleend, past Vlabel onder normale omstandigheden toch steeds een belastingverhoging wegens laattijdigheid toe. Ook hierop maakt men nu een uitzondering: gedurende de tolerantieperiode worden géén belastingverhogingen opgelegd wegens overschrijding van de oorspronkelijke termijn. 

Met andere woorden: wanneer de oorspronkelijke indieningstermijn verstrijkt tussen 13 maart 2020 en 30 september 2020 en de aangifte wordt uiterlijk 30 september 2020 ingediend, is er geen belastingverhoging verschuldigd.

Twee concrete voorbeelden ter verduidelijking. Wanneer de indieningstermijn normaal verstreek op 15 maart 2020, wordt deze termijn verlengd tot 30 september 2020. Wanneer de indieningstermijn normaal zou verstrijken op 15 september 2020, wordt deze termijn eveneens verlengd tot 30 september 2020. 

Het is niet nodig zelf om uitstel te vragen, de termijnverlenging wordt automatisch toegepast.

2) Extra waarderingsmoment beursgenoteerde effecten drie maanden na overlijden

Bij alle goederen die men opneemt in de aangifte nalatenschap moet de waarde worden vermeld. Op basis daarvan wordt de erfbelasting berekend. Als de nalatenschap beursgenoteerde effecten (zoals aandelen) bevat, kan de beurswaarde fluctueren tussen het moment van overlijden en het ogenblik dat de aangifte wordt ingediend. Daarom kan de aangever kiezen uit de beurswaarde op drie momenten: ofwel de datum van het overlijden, ofwel één maand na het overlijden, ofwel twee maanden na het overlijden. Hij moet wel voor alle beurgenoteerde effecten in de nalatenschap dezelfde datum kiezen. 

Omwille van de coronacrisis werd dit systeem tijdelijk uitgebreid met een extra keuzemogelijkheid, met name de beurswaarde drie maanden na het overlijden.

Voor overlijdens die plaatsvonden in België, geldt het vierde waarderingsmoment voor overlijdens van 13 november 2019 tot en met 30 september 2020. 

Voor aangiftes van nalatenschap die nog ingediend moeten worden, kan de aangever één van de vier waarderingsmomenten kiezen. Voor aangiftes van nalatenschap die al werden ingediend, kan men via een nieuwe aangifte toch nog voor het vierde waarderingsmoment kiezen, tenminste indien de oorspronkelijke aangiftetermijn verstreek tussen 13 maart en 21 april 2020.

Heeft u vragen hieromtrent?

  • Aarzel niet uw relatiebeheerder of onze juridische dienst te contacteren.

Impact COVID-19 op de aangifte nalatenschap - Update

De coronacrisis heeft een weerslag op vele facetten van het leven. In de 2de Flash! van mei 2020 lichten we een aantal maatregelen toe die een impact kunnen hebben op de aangifte nalatenschap in het Vlaams Gewest.