Het Zomerakkoord - Eerste reeks maatregelen gepubliceerd Flash! - November 2017

Vrijstelling spaarboekje

De fiscale vrijstelling van de rente op uw spaarboekje zakt van 1.880 euro naar 940 euro.

Vrijstelling dividendinkomen

Via de aangifte personenbelasting kan de verrekening of teruggave gevraagd worden van de Belgische roerende voorheffing (30%) op een schijf van 627 euro aan ontvangen dividenden. Het betreft een fiscaal voordeel van maximaal 188,10 euro. Die vrijstelling geldt niet voor dividenden uitgekeerd door fondsen of trusts. Die vrijstelling geldt, net als de vrijstelling voor het spaarboekje, per belastingplichtige.

Beurstaks

De tarieven van de beurstaks worden opnieuw verhoogd. Het tarief van 0,09% (o.a. voor obligaties) stijgt naar 0,12% en het tarief van 0,27% (o.a. voor aandelen) stijgt naar 0,35%. Het tarief van 1,32% (voor bijvoorbeeld kapitalisatiefondsen) wijzigt niet. Ook de plafonds van respectievelijk 1.300, 1.600 en 4.000 euro per transactie blijven ongewijzigd.

Taks op de fondsen

Sinds de aanpassing in 2012 wordt de zogenaamde ‘taks op de fondsen’ geheven bij verkoop van rechten van deelneming in kapitaliserende collectieve beleggingsfondsen die minstens 25% van hun vermogen beleggen in schuldvorderingen. Die grens van 25% wordt verminderd naar 10% voor rechten van deelneming die verkregen werden vanaf 1 januari 2018.
De taks is voortaan niet enkel meer van toepassing op ‘instellingen voor collectieve belegging in effecten’, maar ook op de alternatieve instellingen voor collectieve belegging (zoals bijvoorbeeld de gestructureerde fondsen).

Niet finaal

Wij benadrukken dat de beschikbare tekst louter een wetsontwerp betreft en dus nog niet finaal is. Het wetsontwerp kan nog steeds aangevuld en gewijzigd worden.
De bepalingen met betrekking tot de effectentaks werden uit het wetsontwerp gelicht en afzonderlijk opnieuw voorgelegd aan de Raad van State. Daarvoor is dus nog geen wetsontwerp beschikbaar. Met betrekking tot de maatregelen voor vennootschappen is er evenmin een wetsontwerp beschikbaar.

Uw relatiebeheerder of contactpersoon staat u graag te woord.

  •  U wilt de maatregelen meer in detail bespreken?
  •  U wilt verdere toelichting omtrent de praktische implicaties voor uw portefeuille? 

Fiscaalvriendelijk beleggen binnen uw vennootschap

Voor u als ondernemer is het beleggen in aandelen op een fiscaalvriendelijke wijze er niet makkelijker op geworden. De meerwaarden die u realiseert zijn immers in de meeste gevallen niet meer vrij van taxatie. Dierickx Leys Private Bank biedt u een interessante manier om met uw vennootschap toch te blijven genieten van belastingvrijheid op meerwaarden en dividenden.Benieuwd? Maak vrijblijvend een afspraak met onze experts.

Adviserend beheer

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.