Het belang van dividenden "Een koe voor de melk. Een aandeel voor het dividend" zei de boer.

Het dividend is het deel van de winst van een onderneming dat aan de aandeelhouder wordt uitgekeerd. 

Toelichting

Een bedrijf beschikt over verschillende mogelijkheden om de overtollige cash aan te wenden. Het bedrijf kan de middelen herinvesteren in toekomstige groei. Als het de juiste opportuniteit daarvoor heeft is de zeker de te verkiezen weg. De nieuwe investering kan op zijn beurt renderen, wat het winstpotentieel voor de toekomst opdrijft. De bedrijfsleiding kan er ook voor kiezen om de uitstaande schulden, als die er zijn, af te betalen. Is de schuldenlast binnen de perken, dan is dit een minder aangewezen weg, want dankzij de fiscale aftrekbaarheid van de intresten, is vreemd vermogen goedkoper dan eigen vermogen. Overnames zijn alleen zinvol als ze de bestaande marktpositie versterken of een uitbreiding naar nieuwe markten mogelijk maakt.

Blijft er dan nog cash ter beschikking, dan is de uitkering van een dividend een zinvol alternatief. Over het algemeen is het uitbetalen van een dividend een indicator van de financiële gezondheid van een onderneming. Een dividend uitbetalen kan immers alleen met harde cash.

Als het gaat over een onderneming die over de jaren groeit dan is het dividend een geïndexeerd inkomen. Slechts weinig bedrijven slagen erin om jaar-in-jaar-uit het dividend over verschillende decennia minstens gelijk te houden. Het gaat meestal om bedrijven die slechts een gedeelte van de winst uitkeren, zodat er in mindere jaren ruimte is om de inspanning aan te houden.

Er zijn ook valkuilen. Een bedrijf kan meer dividend uitkeren dan er winst gemaakt of cash gegenereerd werd. Dat kan door historische reserves uit te keren of door meer leningen aan te gaan. In beide gevallen tast dit de solvabiliteit van de onderneming aan.

De hoogte van een dividend kan misleidend zijn. Een onderneming die haar volledige winst telkens uitkeert en de daaropvolgende jaren steeds minder winst maakt mag dan eventueel een zeer hoog dividendrendement halen, de koersverliezen kunnen zeer groot zijn.

Besluit

De echte duurzame dividendbetalers halen bij aanvang niet het hoogste dividendrendement, maar de jaarlijkse indexering zorgt na enkele jaren voor een aantrekkelijk rendement.

Vanzelfsprekend helpen onze adviseurs u graag in de zoektocht naar het aandeel met het juiste dividendprofiel.

Heeft u vragen hieromtrent?

  • Aarzel niet uw relatiebeheerder te contacteren.