Goed nieuws voor particuliere beleggers met Franse aandelen Flash! februari 2021

Uit een persbericht blijkt dat de Belgische fiscus zich na een jarenlange juridische strijd dan toch neerlegt bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie over de verrekening van de Franse bronheffing met de Belgische belasting op roerende inkomsten.

Waarover gaat het juist?

Als particuliere belegger met Franse aandelen (bijvoorbeeld Ubisoft, LVMH en L'Oréal) in portefeuille wordt u al jarenlang zwaar belast op de dividenden die u ontvangt. Eerst betaalt u in Frankrijk een Franse bronheffing op het brutodividend en vervolgens in België nog eens de Belgische roerende voorheffing op het nettobedrag van het dividend. Als u geniet van de verminderde Franse bronheffing van 12,80%, bedraagt de globale fiscale druk op uw dividenden van Franse oorsprong 38,96%. Hieronder een cijfervoorbeeld ter verduidelijk

 Brutodividend 100
     - verminderde Franse bronheffing (12,80%)  -12.80
 Nettobedrag dividend   87,20
     - Belgische roerende voorheffing (30%)

 - 26,16 (= 87,2 * 30%)

 Uiteindelijk nettodividend

   61,04

 Fiscale druk

   38,96%

In juni 2017 besliste het Belgische Hof van Cassatie dat u de Franse bronheffing in mindering mag brengen van de Belgische roerende voorheffing op grond van het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag dat voorziet in een verrekening van minimaal 15% van het nettodividend dat u ontvangt uit Frankrijk. Dat is de toepassing van het zogenaamde ‘FBB’ (forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting). Als u geniet van de verminderde Franse bronheffing van 12,80%, wil dat concreet zeggen dat de globale fiscale druk op uw dividenden van Franse oorsprong vanaf nu daalt naar 25,88%. Daardoor wordt de belastingdruk op Franse dividenden voor een Belgische particuliere belegger zelfs lager dan de roerende voorheffing op Belgische dividenden. Opnieuw een cijfervoorbeeld:

 Brutodividend 100
     - verminderde Franse bronheffing (12,80%) -12.80
 Nettobedrag dividend  87,20
     - Belgische roerende voorheffing (30%)

 - 26,16 (= 87,2 * 30%)

       toepassing FBB van 15%

 +13,08 (= 87,2 * 15%)

 Uiteindelijk nettodividend

   74,12

 Fiscale druk

   25,88%

​​​​​​​

De fiscus heeft jarenlang geweigerd om die verrekening van het FBB toe te staan. Bezwaarschriften die werden ingediend, werden door de fiscus afgewezen of op de lange baan geschoven in afwachting van verdere rechtspraak. Eind 2020 heeft het Hof van Cassatie zich opnieuw uitgesproken in deze discussie en moest de fiscus wederom het onderspit delven.

De fiscus heeft eind januari 2021 via de pers laten weten zich neer te leggen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie en de verrekening van het FBB toe te staan. Het valt te verwachten dat dit binnenkort ook nog officieel bevestigd zal worden via een circulaire of een antwoord op een parlementaire vraag.

Draagwijdte

Hoewel de uitspraak betrekking heeft op particulieren die Franse dividenden ontvangen, kan ze ook worden toegepast als u interesten van Franse oorsprong ontvangt. 

Ook de dubbelbelastingverdragen met o.a. Italië, Australië, Hongarije en Israël bevatten een gelijkaardige clausule, waardoor u mogelijk ook van een verrekening kan genieten als u interesten of dividenden uit die landen ontvangt. Het is echter niet zeker of de fiscus daarmee akkoord gaat.

Gevolgen voor de toekomst (vanaf inkomstenjaar 2020)

Onder de huidige regelgeving kan en mag uw Belgische bank dat FBB niet spontaan toepassen. De bank zal dus verplicht zijn om zoals voorheen de Belgische roerende voorheffing op het nettodividend in te houden. Als u de toepassing van het FBB wil vragen, zal u vanaf nu uw Franse dividenden zelf elk jaar in uw aangifte personenbelasting moeten opnemen.

Naar verluidt zou u in uw eerstvolgende aangifte personenbelasting (namelijk die m.b.t. inkomstenjaar 2020) de verrekening kunnen vragen door de Franse dividenden te vermelden in het vak ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’ onder de rubriek ‘Inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is’. Wanneer in de loop van april 2021 het aangifteformulier m.b.t. inkomstenjaar 2020 gepubliceerd wordt, zal er meer duidelijkheid zijn over hoe u dat juist in uw aangifte moet vermelden en welke documenten u zal moeten bijvoegen. Traditiegetrouw zullen wij dat ook vermelden in de Flash die elk jaar in de loop van mei verstuurd wordt over de nieuwe aangifte personenbelasting. 

Belangrijke kanttekening: Frankrijk en België onderhandelen momenteel over een nieuw dubbelbelastingverdrag, waarbij de toepassing van het FBB voor de toekomst definitief onmogelijk zal worden gemaakt. Het zal nog wel enige tijd duren voor dat nieuwe verdrag in werking treedt. De gunstige fiscale behandeling van Franse dividenden zal dus slechts tijdelijk zijn.

Gevolgen voor het verleden? (vanaf inkomstenjaar 2017)

Voor Franse dividenden uit het verleden zijn er verschillende mogelijkheden afhankelijk van uw situatie.

Als voor de inkomsten van 2019 (aanslagjaar 2020) uw bezwaartermijn (m.n. zes maanden en drie werkdagen vanaf de verzendingsdatum vermeld op uw aanslagbiljet) nog openstaat, kan u een bezwaar indienen om voor de Franse dividenden ontvangen in 2019 de toepassing van het FBB te vragen. U zal dan wel de nodige bewijsstukken moeten voorleggen. 

Eventueel kan u nog verder in de tijd teruggaan door het indienen van een bewaarschrift en/of verzoek tot ambtshalve ontheffing. In principe heeft u nog tijd tot eind 2021 om een rechtzetting te vragen voor Franse dividenden die in 2017 zijn toegekend. Het valt af te wachten of de fiscus in een circulaire zal aangeven welke procedure daarvoor juist gevolgd zal moeten worden en welke bewijsdocumenten aangeleverd moeten worden. Als u overweegt om een rechtzetting voor het verleden te vragen, kan u in afwachting van meer informatie van de fiscus desgewenst al contact opnemen met uw boekhouder of fiscaal adviseur om u daar verder in te begeleiden.

Randvermelding: vermindering Franse bronheffing

Voor de volledigheid benadrukken wij dat de toelichting hierboven over de verrekening van de Franse bronheffing met de Belgische belasting niet verward mag worden met de procedure tot vermindering van de Franse bronheffing naar 12,80%. Het basistarief van de Franse bronheffing (dat vanaf 1 januari 2021 26,4% bedraagt) kan verminderd worden tot 12,80% als u daarvoor de nodige formulieren indient. De aanvraag tot vermindering van de Franse bronheffing heeft nooit ter discussie gestaan en staat volledig los van de uitspraak van het Hof van Cassatie over de verrekening van de Franse bronheffing met de Belgische belasting.

PDF

Download hier de Flash! van februari 2021

Heeft u vragen omtrent dit artikel?

  • Aarzel niet contact op te nemen met uw relatiebeheerder of onze juridische dienst.

Afspraken op kantoor

Wij verzoeken u vriendelijk om enkel een afspraak te maken met uw relatiebeheerder op kantoor indien noodzakelijk. Voor andere zaken opteren wij voor een telefonisch contact, mail, bericht of videovergadering. Dank voor uw begrip.

Financiële routeplanner

Is het mogelijk om nu al te schenken aan mijn kinderen of familie? Hoeveel moet ik opzij zetten voor mijn oude dag? Kunnen we dat buitenverblijf in het buitenland aankopen? Wat als één van ons zijn of haar job zou verliezen? Deze vragen en nog vele andere proberen we te beantwoorden aan de hand van een analyse die we samen met u uitvoeren.