Transparant Systematic Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/06/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 3,36%
1 jaar 11,52%
2 jaar 17,62%
3 jaar 4,47%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,96%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 16,48
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,47

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,94%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,1% 22 657 715
Rek courant 0,9% 211 100
Totaal in EUR 100,0% 22 868 815

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 139 435 0 7 910 190 8 049 625 35,2%
USD 0,8561 42 982 0 14 032 902 12 050 362 52,7%
NOK 0,1055 248 123 0 9 274 048 1 004 589 4,4%
GBP 1,1367 7 646 0 1 143 838 1 308 835 5,7%
DKK 0,1342 0 0 3 393 469 455 404 2,0%
Totaal in EUR 438 186 0 35 754 447 22 868 815

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,0% 900 902
Transport/Vervoer 36,3% 8 216 928
Distributie 13,1% 2 971 580
Consumptie/Luxe 4,7% 1 058 412
Farmacie/Medical 2,0% 449 374
Energie 8,4% 1 910 837
Financieel 2,0% 447 404
Industrie 5,6% 1 258 119
Technologie 6,5% 1 483 821
Nutssector 3,9% 887 420
Telecomoperatoren 2,0% 449 589
Staal/Non-ferro 11,6% 2 623 329
Totaal in EUR 22 657 715

Huidige netto inventariswaarde op 22/06/2018

Kapitalisatie 1185.03 EUR
Distributie 1168.96 EUR

Transparant Systematic kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 1,9% 5981 71,82 EUR 429 555 429 555 25/06/2018
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,1% 5135 107,22 USD 550 575 471 347 25/06/2018
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 1,8% 55272 7,44 EUR 411 224 411 224 25/06/2018
ALASKA AIR GROUP 1,9% 8296 61,47 USD 509 955 436 573 25/06/2018
AMERICAN AIRLINES GROUP 1,9% 12620 39,40 USD 497 228 425 677 25/06/2018
DAIMLER AG 1,7% 6893 56,07 EUR 386 491 386 491 25/06/2018
DELTA AIR LINES 2,0% 10237 50,92 USD 521 268 446 258 25/06/2018
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,8% 18606 21,55 EUR 400 959 400 959 25/06/2018
FAURECIA 1,9% 6637 64,50 EUR 428 087 428 087 25/06/2018
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,7% 24256 15,99 EUR 387 853 387 853 25/06/2018
FORD MOTOR CO 2,0% 47668 11,40 USD 543 415 465 218 25/06/2018
GENERAL MOTORS CO 2,2% 14547 40,34 USD 586 826 502 382 25/06/2018
GOODYEAR TIRE&RUBBER 2,0% 21478 24,54 USD 527 070 451 225 25/06/2018
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 2,2% 62894 7,91 EUR 497 743 497 743 25/06/2018
MICHELIN B 1,8% 3904 106,95 EUR 417 533 417 533 25/06/2018
PEUGEOT 2,0% 22327 20,13 EUR 449 443 449 443 25/06/2018
RENAULT 1,7% 5066 74,76 EUR 378 709 378 709 25/06/2018
SCHAEFFLER AG 1,8% 34819 11,79 EUR 410 516 410 516 25/06/2018
SOUTHWEST AIRLINES 2,0% 10232 51,03 USD 522 174 447 033 25/06/2018
UNITED CONTINENTAL 2,1% 8071 71,04 USD 573 364 490 857 25/06/2018
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,7% 2629 145,74 EUR 383 150 383 150 25/06/2018
Distributie
KOHLS CORP 2,4% 8787 72,48 USD 636 838 545 197 25/06/2018
MACY'S INC 2,4% 17309 36,84 USD 637 664 545 904 25/06/2018
METRO AG 1,8% 37599 10,95 EUR 411 709 411 709 25/06/2018
NORDSTROM 2,0% 10614 50,85 USD 539 722 462 056 25/06/2018
TARGET CORP 2,2% 7518 76,71 USD 576 706 493 718 25/06/2018
THE GAP CORP 2,2% 18011 33,27 USD 599 226 512 997 25/06/2018
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 2,5% 12539 53,11 USD 665 946 570 117 25/06/2018
L BRANDS 2,1% 15533 36,72 USD 570 372 488 295 25/06/2018
Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 2,0% 7415 70,79 USD 524 908 449 374 25/06/2018
Energie
APACHE CORP 2,2% 13631 43,10 USD 587 496 502 955 25/06/2018
ENI SPA 1,9% 28103 15,28 EUR 429 470 429 470 25/06/2018
EQUINOR 2,1% 21403 209,20 NOK 4 477 508 472 377 25/06/2018
SUBSEA 7 2,2% 38713 123,90 NOK 4 796 541 506 035 25/06/2018
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 2,0% 15977 32,71 USD 522 608 447 404 25/06/2018
Industrie
AGGREKO 1,8% 54153 6,65 GBP 360 117 409 328 25/06/2018
CNH INDUSTRIAL 1,7% 44501 8,97 EUR 398 996 398 996 25/06/2018
PACCAR 2,0% 8503 61,79 USD 525 400 449 795 25/06/2018
Technologie
JUNIPER NETWORKS 2,2% 22246 26,25 USD 583 958 499 926 25/06/2018
MICRON TECHNOLOGY 2,3% 11720 53,21 USD 623 633 533 892 25/06/2018
WESTERN DIGITAL 2,0% 6772 77,62 USD 525 643 450 003 25/06/2018
Nutssector
RWE 1,9% 22595 19,12 EUR 432 016 432 016 25/06/2018
VESTAS WIND 2,0% 8408 403,60 DKK 3 393 469 455 404 25/06/2018
Telecomoperatoren
AT&T 2,0% 16577 31,68 USD 525 159 449 589 25/06/2018
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 1,9% 23284 16,20 GBP 377 247 428 798 25/06/2018
ARCELORMITTAL 1,8% 16067 26,00 EUR 417 662 417 662 25/06/2018
AURUBIS AG 1,7% 6098 64,18 EUR 391 370 391 370 25/06/2018
FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD-B 2,1% 35751 15,55 USD 555 749 475 777 25/06/2018
OUTOKUMPU OYJ 2,0% 86714 5,16 EUR 447 704 447 704 25/06/2018
RIO TINTO PLC 10P london 2,0% 10055 40,43 GBP 406 473 462 018 25/06/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,94% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2017

Elk jaar wordt een grondige analyse gemaakt welke bedrijven een plaatsje verdienen in Transparant Systematic en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de gepubliceerde jaarcijfers selecteert Transparant Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen uit de S&P500-index en de 25 goedkoopste Europese aandelen uit de Europe Stoxx 600. De verhouding Enterprise value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie.) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel goedkoop is. Begin mei was het zover en werd de nieuwe samenstelling van Transparant Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het fonds uitmaakt. Er werden ook 18 nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht. In de nieuwe samenstelling van het compartiment Transparant Systematic blijft de transportsector goed vertegenwoordigd. De weging van deze sector stijgt zelfs nog door de aankoop van Volkswagen en BMW. De grootste verandering vinden we terug in de sector distributie en telecomoperatoren. Beleggers in Amerika keerden de voorbije jaren hun rug naar de distributiesector. De ogen zijn volledig gericht op e-commerce. De economische verbetering, de stijgende werkgelegenheid en het stijgende consumentenvertrouwen is echter zeer positief voor de retail sector, waardoor deze sector de komende jaar positief kan verrassen. De technologiesector werd door de herschikking sterk afgebouwd. De aandelen uit deze sector waren sterk gestegen, waardoor hun waardering nu relatief hoger is geworden. De voorbije herschikkingen zijn steeds zeer positief geweest voor het compartiment. De groep van nieuwe aandelen presteerden steeds beter dan de verkochte aandelen. Vorig jaar steeg de groep van nieuw opgenomen aandelen met 41,5% en waren een belangrijke bijdrage aan het rendement van het compartiment. De groep van aandelen die verkocht werden stegen gemiddeld slechts met 14,6%.

KIID - Transparant Systematic

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Transparant Systematic

Prospectus N.V. Transparant

Download


Jaarverslag - Transparant Systematic

Jaarverslag december 2017 N.V. Transparant

Download


Halfjaarverslag - Transparant Systematic

Halfjaarverslag juni 2017 N.V. Transparant

Download


Rapport - Transparant Systematic

Rapport op basis van gegevens van 2 mei 2018

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer