Transparant B Bond Corporate Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/06/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 0,00%
1 jaar -0,19%
2 jaar 1,09%
3 jaar 1,25%
5 jaar 2,25%
Rendement sinds oprichting 3,34%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 1.94
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,63

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 96,6% 137 951 688
Obl variabele rente 2,4% 3 440 281
Oblig eeuwigdurend 0,2% 241 631
Rek courant 0,9% 1 244 766
Totaal in EUR 100,0% 142 878 365

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 545 831 9 571 668 118 161 712 128 279 211 89,8%
GBP 1,1367 0 0 164 655 187 155 0,1%
USD 0,8561 1 623 194 -12 000 000 26 176 136 13 525 805 9,5%
NOK 0,1055 102 836 0 8 297 111 886 194 0,6%
Totaal in EUR 2 271 861 -2 428 332 152 799 614 142 878 365

Huidige netto inventariswaarde op 22/06/2018

Kapitalisatie 1355.76 EUR
Distributie 938.93 EUR

Transparant B Bond Corporate kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 05.02.14-21 2.625% 0,9% 1200000 1,06 EUR 1 286 002 1 286 002 22/06/2018
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 1300000 1,06 EUR 1 373 459 1 373 459 25/06/2018
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,2% 1600000 1,06 EUR 1 719 269 1 719 269 22/06/2018
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,9% 1200000 1,07 EUR 1 310 633 1 310 633 22/06/2018
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,9% 1300000 1,03 EUR 1 336 899 1 336 899 25/06/2018
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 1200000 1,02 EUR 1 231 679 1 231 679 22/06/2018
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 258 889 1 258 889 22/06/2018
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 257 414 1 257 414 25/06/2018
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,9% 1250000 1,04 EUR 1 343 080 1 343 080 25/06/2018
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272000 1,07 EUR 297 985 297 985 25/06/2018
EUR CARGOTEC 31.03.14-20 3.375% 1,0% 1400000 1,05 EUR 1 487 573 1 487 573 22/06/2018
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 519 817 1 519 817 22/06/2018
EUR DEME 14.02.13-19 4.145% 1,1% 1501000 1,02 EUR 1 559 054 1 559 054 25/06/2018
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 001 482 1 001 482 22/06/2018
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,0% 1300000 1,06 EUR 1 381 689 1 381 689 22/06/2018
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,9% 1300000 1,00 EUR 1 301 592 1 301 592 25/06/2018
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,9% 1258000 1,06 EUR 1 335 850 1 335 850 22/06/2018
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 1,0% 1500000 0,98 EUR 1 479 604 1 479 604 22/06/2018
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 361 265 1 361 265 25/06/2018
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 505 552 1 505 552 22/06/2018
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,1% 200000 1,05 EUR 211 315 211 315 25/06/2018
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,9% 1300000 0,96 EUR 1 255 307 1 255 307 25/06/2018
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,0% 1500000 1,13 USD 1 706 967 1 461 334 22/06/2018
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,9% 1500000 1,01 USD 1 529 777 1 309 642 25/06/2018
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 0,8% 1300000 0,99 USD 1 290 943 1 105 176 22/06/2018
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,9% 1300000 1,03 EUR 1 342 079 1 342 079 25/06/2018
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 540 685 1 540 685 22/06/2018
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,1% 150000 1,06 GBP 164 655 187 155 22/06/2018
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 0,9% 1500000 0,99 USD 1 503 533 1 287 175 22/06/2018
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 0,9% 1500000 0,98 USD 1 494 150 1 279 142 22/06/2018
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 0,8% 1500000 0,94 USD 1 408 508 1 205 824 22/06/2018
Bouw
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,9% 1200000 1,02 EUR 1 256 686 1 256 686 22/06/2018
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,7% 1000000 1,02 EUR 1 036 814 1 036 814 22/06/2018
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 600000 1,05 EUR 639 267 639 267 25/06/2018
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,9% 1200000 1,10 EUR 1 324 173 1 324 173 22/06/2018
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 389 312 1 389 312 25/06/2018
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,0% 1400000 0,99 EUR 1 390 956 1 390 956 22/06/2018
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,1% 1500000 1,07 EUR 1 639 313 1 639 313 22/06/2018
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 533 388 1 533 388 22/06/2018
Staal/Non-ferro
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,3% 400000 1,05 EUR 432 473 432 473 22/06/2018
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,3% 430000 1,09 EUR 481 241 481 241 25/06/2018
EUR VOESTALPINE 05.10.12-18 4% 0,9% 1300000 1,01 EUR 1 350 728 1 350 728 22/06/2018
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,05 EUR 531 929 531 929 22/06/2018
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,4% 600000 1,00 USD 607 175 519 802 25/06/2018
Voeding
EUR BARRY CAL.15.6.11-21 5.625%inst 1,0% 1250000 1,15 EUR 1 445 301 1 445 301 22/06/2018
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20% 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 538 408 1 538 408 22/06/2018
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 1,0% 1250000 1,06 EUR 1 357 824 1 357 824 25/06/2018
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,9% 1200000 1,09 EUR 1 314 226 1 314 226 22/06/2018
EUR DELHAIZE 19.10.11-18 4.25% 1,0% 1306000 1,01 EUR 1 361 365 1 361 365 25/06/2018
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,1% 1500000 1,04 EUR 1 581 262 1 581 262 22/06/2018
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 527 442 1 527 442 22/06/2018
EUR GREENYARD FOODS 05.07.13-19 5% 0,2% 215000 1,04 EUR 233 840 233 840 25/06/2018
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 260 383 1 260 383 22/06/2018
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,0% 1250000 1,08 EUR 1 379 425 1 379 425 22/06/2018
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,0% 1400000 1,03 EUR 1 465 707 1 465 707 25/06/2018
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 0,8% 1500000 0,92 USD 1 393 894 1 193 312 22/06/2018
Farmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 0,9% 1200000 1,06 EUR 1 294 808 1 294 808 22/06/2018
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,9% 1300000 1,03 EUR 1 355 230 1 355 230 22/06/2018
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,1% 1400000 1,16 EUR 1 642 340 1 642 340 22/06/2018
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,0% 1400000 1,02 EUR 1 431 867 1 431 867 22/06/2018
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,9% 1200000 1,09 EUR 1 331 926 1 331 926 25/06/2018
Holdings
EUR BOIS SAUVAGE 27.06.13-18 3.80% 0,4% 500000 1,00 EUR 518 896 518 896 25/06/2018
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 517 061 1 517 061 22/06/2018
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 600000 1,06 EUR 641 181 641 181 22/06/2018
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 502 765 1 502 765 22/06/2018
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 0,9% 1500000 0,99 USD 1 487 916 1 273 804 22/06/2018
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8000000 1,03 NOK 8 297 111 875 345 25/06/2018
Consumptie/Luxe
EUR CHRISTIAN DIOR 19.6.14-19 1.75% 0,5% 700000 1,01 EUR 706 878 706 878 22/06/2018
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,0% 1400000 1,04 EUR 1 464 034 1 464 034 22/06/2018
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,2% 1500000 1,09 EUR 1 663 683 1 663 683 22/06/2018
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,9% 1500000 0,95 USD 1 433 063 1 226 845 25/06/2018
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 538 293 1 538 293 22/06/2018
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 365 417 1 365 417 22/06/2018
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 528 029 1 528 029 22/06/2018
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,9% 1200000 1,02 EUR 1 221 958 1 221 958 22/06/2018
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00% 0,4% 500000 1,05 EUR 525 943 525 943 22/06/2018
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,6% 954060 1,04 USD 987 452 845 358 25/06/2018
Nutssector
EUR EANDIS 23.06.17-25 2% 0,4% 500000 1,05 EUR 525 505 525 505 25/06/2018
EUR EANDIS 30.11.12-22 2.75% 0,5% 700000 1,10 EUR 782 807 782 807 22/06/2018
Energie
EUR EANDIS 30.12.10-20 4.25% 0,3% 400000 1,10 EUR 448 764 448 764 25/06/2018
EUR ENI 29.06.10-20 4% 0,8% 1000000 1,08 EUR 1 116 362 1 116 362 25/06/2018
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1500000 1,05 EUR 1 581 633 1 581 633 22/06/2018
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,1% 1500000 1,06 EUR 1 626 536 1 626 536 22/06/2018
USD PTT EXPL PROD16.09.13-18 3.707% 0,3% 500000 1,00 USD 505 497 432 756 22/06/2018
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,3% 475000 1,01 USD 487 521 417 367 22/06/2018
Chemie
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 1,2% 1600000 1,03 EUR 1 654 387 1 654 387 25/06/2018
EUR IMERYS 10.12.14-24 2% 1,1% 1500000 1,06 EUR 1 605 142 1 605 142 22/06/2018
EUR K&S 06.12.13-18 3.125% 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 545 913 1 545 913 25/06/2018
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,06 EUR 1 377 676 1 377 676 22/06/2018
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 0,9% 1200000 1,05 EUR 1 270 112 1 270 112 22/06/2018
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250000 1,02 EUR 258 270 258 270 25/06/2018
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,1% 1500000 1,06 EUR 1 626 112 1 626 112 25/06/2018
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,9% 1300000 1,04 EUR 1 349 468 1 349 468 22/06/2018
Technologie
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,1% 1500000 1,05 EUR 1 595 565 1 595 565 22/06/2018
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,8% 1100000 1,06 EUR 1 162 908 1 162 908 25/06/2018
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 372 146 1 372 146 25/06/2018
EUR INGENICO 20.05.14-21 2.50% 0,9% 1200000 1,05 EUR 1 266 559 1 266 559 22/06/2018
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 534 705 1 534 705 22/06/2018
EUR NOKIA 04.02.09-19 6.75% 0,7% 1000000 1,04 EUR 1 065 875 1 065 875 22/06/2018
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 1,2% 1550000 1,05 EUR 1 654 860 1 654 860 22/06/2018
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 1400000 1,00 EUR 1 404 355 1 404 355 22/06/2018
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 513 434 1 513 434 22/06/2018
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 0,9% 1500000 1,00 USD 1 495 083 1 279 941 22/06/2018
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 0,9% 1500000 0,98 USD 1 466 775 1 255 706 25/06/2018
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,1% 1800000 0,97 USD 1 755 990 1 503 303 22/06/2018
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 0,9% 1500000 0,96 USD 1 451 492 1 242 622 22/06/2018
USD XEROX 06.12.13-15.03.19 2.75% 0,8% 1300000 1,00 USD 1 306 421 1 118 426 22/06/2018
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1500000 1,01 USD 1 521 097 1 302 211 22/06/2018
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 0,9% 1300000 1,03 EUR 1 351 769 1 351 769 22/06/2018
EUR KINEPOLIS 06.03.12-19 4.75% 0,5% 683000 1,03 EUR 711 307 711 307 25/06/2018
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 600000 1,01 EUR 615 015 615 015 22/06/2018
EUR MEDIASET24.10.13-24.1.19 5.125% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 255 851 1 255 851 22/06/2018
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,04 EUR 530 107 530 107 22/06/2018
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 0,8% 1300000 1,03 USD 1 342 882 1 149 641 22/06/2018
Telecomoperatoren
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 0,9% 1300000 1,03 EUR 1 352 988 1 352 988 22/06/2018
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 1,03 EUR 413 149 413 149 22/06/2018
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,7% 1000000 0,99 EUR 988 167 988 167 22/06/2018
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 190000 1,04 EUR 203 190 203 190 25/06/2018
EUR VGP 06.12.13-18 5.10% 0,2% 230000 1,01 EUR 239 772 239 772 25/06/2018
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,05 EUR 136 969 136 969 25/06/2018
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 362 756 1 362 756 22/06/2018
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,80 EUR 241 631 241 631 25/06/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

​​​​​​​Februari 2018

De sterke stijging van de korte en langetermijnrente in de eerste maand van dit jaar voor de eurozone zette zich in februari niet verder. De rente bleef ongewijzigd. De inflatiecijfers die lager uitkwamen dan verwacht bracht rust in de markt. De inflatie in de eurozone klokte in februari af op 1,2%. Het is de derde maand op rij dat de inflatie zakt. De prijsstabiliteit is de belangrijkste opdracht van de Europese Centrale Bank (ECB). Die mikt op een inflatie van net geen 2% zodat de ECB het nog niet nodig acht de rente te verhogen.

De stijging van de kortetermijnrente in Amerika is niet verwonderlijk. De Amerikaanse economie doet het al een geruime tijd beter dan de Europese. Hierdoor daalde de werkloosheid tot het laagste peil in 17 jaar. Dit zal leiden tot hogere lonen die op hun beurt aanleiding kan geven voor een stijging van het algemene prijzenpeil. We gaan er dan ook vanuit dat de FED de kortetermijnrente dan ook boven de 2% zal brengen.

De credit spread of het renteverschil tussen CCC- en BB-obligaties bleef over de maand ongewijzigd op een zeer laag niveau. Er is amper voldoende vergoeding voor het extra risico. De voorkeur van het comité gaat dan ook uit naar obligaties van bedrijven met een gezonde balansstructuur.

KIID - Transparant B Bond Corporate

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Transparant B Bond Corporate

Prospectus N.V. Transparant B

Download


Jaarverslag - Transparant B Bond Corporate

Jaarverslag december 2017 N.V. Transparant B

Download


Halfjaarverslag - Transparant B Bond Corporate

Halfjaarverslag juni 2017 N.V. Transparant B

Download


Maandrapport - Transparant B Bond Corporate

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2018

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer