Transparant B Bond Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/06/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 -0,31%
1 jaar -0,78%
2 jaar -0,65%
3 jaar 0,02%
5 jaar 0,58%
Rendement sinds oprichting 1,93%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 1,01
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,05

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfdsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,10%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met de hieronder vermelde kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. 
 • De kredietwaardigheid van de obligaties moet hoger zijn dan de rating BBB + bij Standard & Poor’s of bij Fitch of Baa1 bij Moody’s. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 79,9% 19 249 012
Rek courant 20,1% 4 841 542
Totaal in EUR 100,0% 24 090 554

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 841 542 0 19 249 012 24 090 554 100,0%
Totaal in EUR 4 841 542 0 19 249 012 24 090 554

Huidige netto inventariswaarde op 22/06/2018

Kapitalisatie 1220.85 EUR
Distributie 934.05 EUR

Transparant B Bond kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,2% 500000 1,06 EUR 536 952 536 952 22/06/2018
EUR ATLAS COPCO 15.03.12-19 2.625% 2,6% 600000 1,02 EUR 616 281 616 281 22/06/2018
EUR HONEYWELL 22.2.16-21.2.20 0.65% 2,1% 500000 1,01 EUR 506 604 506 604 22/06/2018
Voeding
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,2% 500000 1,06 EUR 537 559 537 559 22/06/2018
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,6% 600000 1,04 EUR 628 204 628 204 22/06/2018
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,1% 500000 1,03 EUR 513 590 513 590 25/06/2018
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,8% 400000 1,07 EUR 433 045 433 045 25/06/2018
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,2% 500000 1,04 EUR 527 417 527 417 22/06/2018
Financieel
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,4% 500000 1,12 EUR 567 331 567 331 22/06/2018
EUR BNPP 23.08.12-19 2.50% 2,2% 500000 1,03 EUR 525 979 525 979 22/06/2018
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,8% 400000 1,09 EUR 444 059 444 059 22/06/2018
EUR GECC 18.06.12-19 2.875% 3,0% 700000 1,03 EUR 720 406 720 406 25/06/2018
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 1,7% 400000 1,02 EUR 410 818 410 818 22/06/2018
EUR KFW 20.01.09-21.01.19 3.875% 2,2% 500000 1,03 EUR 520 828 520 828 25/06/2018
EUR KFW 20.03.12-19 1.875% 2,1% 500000 1,02 EUR 511 191 511 191 25/06/2018
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,3% 500000 1,10 EUR 560 742 560 742 22/06/2018
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,2% 500000 1,05 EUR 529 814 529 814 22/06/2018
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,3% 500000 1,08 EUR 560 681 560 681 22/06/2018
EUR RABOBANK NED 17.10.11-18 3.50% 2,2% 500000 1,01 EUR 517 984 517 984 25/06/2018
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% 2,1% 500000 1,03 EUR 516 933 516 933 22/06/2018
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,2% 500000 1,04 EUR 521 810 521 810 22/06/2018
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,2% 500000 1,06 EUR 535 066 535 066 25/06/2018
Farmacie/Medical
EUR ASTRAZENECA 24.11.14-21 0.875% 2,1% 500000 1,02 EUR 513 603 513 603 22/06/2018
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% 1,8% 400000 1,07 EUR 439 465 439 465 22/06/2018
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,2% 500000 1,03 EUR 520 099 520 099 22/06/2018
EUR ROCHE FIN 23.03.12-25.06.18 2% 2,1% 500000 1,00 EUR 500 100 500 100 22/06/2018
Chemie
EUR BASF 01.10.12-18 1.50% 1,3% 300000 1,00 EUR 304 612 304 612 22/06/2018
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,2% 300000 0,97 EUR 292 837 292 837 25/06/2018
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,1% 500000 1,01 EUR 507 688 507 688 22/06/2018
Staal/Non-ferro
EUR BHP 29.05.12-29.11.18 2.125% 2,5% 600000 1,01 EUR 613 086 613 086 22/06/2018
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,2% 500000 1,06 EUR 533 368 533 368 22/06/2018
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 2,9% 700000 1,00 EUR 698 308 698 308 22/06/2018
Overheid
EUR EIB 18.10.11-15.10.18 2.50% 4,2% 1000000 1,00 EUR 1 017 129 1 017 129 25/06/2018
EUR EUROP UNION 06.10.11-18 2.375% 2,1% 500000 1,00 EUR 508 489 508 489 25/06/2018
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,4% 1000000 1,06 EUR 1 056 933 1 056 933 22/06/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,10% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

​​​​​​​Februari  2018

De sterke stijging van de korte en langetermijnrente in de eerste maand van dit jaar voor de eurozone zette zich in februari niet verder. De rente bleef ongewijzigd. De inflatiecijfers die lager uitkwamen dan verwacht bracht rust in de markt. De inflatie in de eurozone klokte in februari af op 1,2%. Het is de derde maand op rij dat de inflatie zakt. De prijsstabiliteit is de belangrijkste opdracht van de Europese Centrale Bank (ECB). Die mikt op een inflatie van net geen 2% zodat de ECB het nog niet nodig acht de rente te verhogen.

De stijging van de kortetermijnrente in Amerika is niet verwonderlijk. De Amerikaanse economie doet het al een geruime tijd beter dan de Europese. Hierdoor daalde de werkloosheid tot het laagste peil in 17 jaar. Dit zal leiden tot hogere lonen die op hun beurt aanleiding kan geven voor een stijging van het algemene prijzenpeil. We gaan er dan ook vanuit dat de FED de kortetermijnrente dan ook boven de 2% zal brengen.

KIID - Transparant B Bond

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Transparant B Bond

Prospectus N.V. Transparant B

Download


Jaarverslag - Transparant B Bond

Jaarverslag december 2017 N.V. Transparant B

Download


Halfjaarverslag - Transparant B Bond

Halfjaarverslag juni 2017 N.V. Transparant B

Download


Maandrapport - Transparant B Bond

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2018

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer