Dierickx Leys Fund III Capitam Klasse R Distributie Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE)

Fondsbeschrijving

Capitam belegt in wereldwijd gediversifieerde aandelen, obligaties, vastgoed- en geldbeleggingen om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden, koopkrachtvastheid en welvaartsvastheid op lange termijn te verschaffen. Het fonds richt zich expliciet op een neutraal beleggingsprofiel.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 21/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 6,04%
1 jaar 2,26%
2 jaar -9,72%
3 jaar -0,62%
5 jaar 0,68%
Rendement sinds oprichting 1,46%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 1,84 per 30/06/22
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,24 per 31/07/22

Bekijk samenstelling

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.

 • De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling kan in de tijd variëren.
 • Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is aan middelgrote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies middelgroot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 januari 2011
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling wekelijks op dinsdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Investeringspolitiek

 • Capitam belegt in wereldwijd gediversifieerde aandelen, obligaties, vastgoed- en geldbeleggingen om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden, koopkrachtvastheid en welvaartsvastheid op lange termijn te verschaffen. Het fonds richt zich expliciet op een neutraal beleggingsprofiel.
 • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particuliere vennootschappen, etc.
 • De gewogen gemiddelde rating van de obligaties zijn BBB- of hoger volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
 • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.
 • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
 • U kunt elke week aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 49,3% 2 785 594
Aandelen 51,0% 2 883 355
Rek courant -0,3% -14 326
Totaal in EUR 100,0% 5 654 623

     

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR -14 326 0 3 118 704 3 104 378 54,9%
USD 0,9120 0 0 2 333 165 2 127 730 37,6%
CHF 1,0418 0 0 292 359 304 580 5,4%
SEK 0,0879 0 0 1 342 000 117 935 2,1%
Totaal in EUR 5 654 623

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Distributie 6,2% 179 961
Voeding 6,8% 195 870
Consumptie/Luxe 9,5% 273 611
Farmacie/Medical 14,4% 414 584
Holdings 12,3% 353 323
Financieel 7,0% 201 280
Industrie 4,6% 133 760
Technologie 37,3% 1 075 729
Staal/Non-ferro 1,9% 55 237
Totaal in EUR 2 883 355

Huidige netto inventariswaarde op 21/11/2023

Kapitalisatie 157.91 EUR
Distributie 120.11 EUR

Dierickx Leys Fund III Capitam Klasse R Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

  

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 4,8% 300000 0,90 EUR 269 620 269 620 29/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,7% 100000 0,97 EUR 98 623 98 623 29/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 2,4% 800 167,20 EUR 133 760 133 760 29/11/2023
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 3,5% 200000 0,97 EUR 195 980 195 980 29/11/2023
Chemie
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 3,5% 200000 0,98 EUR 198 622 198 622 29/11/2023
Voeding
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 4,5% 300000 0,84 EUR 252 227 252 227 29/11/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 1800 57,18 EUR 102 924 102 924 29/11/2023
NESTLE SA 1,6% 900 99,13 CHF 89 217 92 946 29/11/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 4,8% 300000 0,90 EUR 272 343 272 343 29/11/2023
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 3700 30,31 USD 112 147 102 272 29/11/2023
MOODY'S CORP 1,8% 300 361,89 USD 108 567 99 008 29/11/2023
Overheid
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 3,2% 200000 0,90 EUR 179 060 179 060 27/11/2023
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 2,8% 175000 0,90 EUR 156 678 156 678 27/11/2023
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 5,1% 300000 0,95 EUR 287 670 287 670 29/11/2023
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,3% 75000 0,95 EUR 71 917 71 917 29/11/2023
USD TREASURY 1.125% 15.02.21-31 8,5% 650000 0,81 USD 529 211 482 614 29/11/2023
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 3,1% 200000 0,88 EUR 175 983 175 983 29/11/2023
Technologie
USD TENCENT MUSIC 2% 03.09.20-30 2,6% 200000 0,79 USD 158 187 144 259 29/11/2023
ADOBE 2,5% 250 617,39 USD 154 348 140 757 29/11/2023
ALPHABET INC class C 2,4% 1100 136,40 USD 150 040 136 829 29/11/2023
APPLE COMPUTER 1,5% 500 189,37 USD 94 685 86 348 29/11/2023
ASML HOLDING 2,3% 210 629,20 EUR 132 132 132 132 29/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 2,1% 5000 268,40 SEK 1 342 000 117 935 29/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,1% 900 146,17 USD 131 553 119 970 29/11/2023
CISCO SYSTEMS 1,5% 2000 48,05 USD 96 100 87 638 29/11/2023
MICROSOFT 2,4% 400 378,85 USD 151 540 138 197 29/11/2023
VISA 2,1% 500 254,23 USD 127 115 115 923 29/11/2023
Distributie
AMAZON COM 1,9% 800 146,32 USD 117 056 106 749 29/11/2023
CVS HEALTH CORP 1,3% 1200 66,90 USD 80 280 73 211 29/11/2023
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 1,4% 200 391,00 EUR 78 200 78 200 29/11/2023
LVMH 1,8% 150 690,50 EUR 103 575 103 575 29/11/2023
MONCLER 1,6% 1800 51,02 EUR 91 836 91 836 29/11/2023
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 1,7% 1800 52,82 EUR 95 076 95 076 29/11/2023
MEDTRONIC 1,9% 1500 78,86 USD 118 290 107 875 29/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,7% 380 236,40 CHF 89 832 93 587 29/11/2023
SONOVA HOLDING 2,1% 450 251,80 CHF 113 310 118 046 29/11/2023
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 400 358,69 USD 143 476 130 843 29/11/2023
EXOR NV 2,5% 1600 88,40 EUR 141 440 141 440 29/11/2023
SOFINA 1,4% 400 202,60 EUR 81 040 81 040 29/11/2023
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,0% 1500 40,38 USD 60 570 55 237 29/11/2023

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2,1% 
 Transactiekosten 0,6%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

  / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. 
 • De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
 • Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be

Niet beschikbaar.

KID - Dierickx Leys Fund III Capitam klasse R dis

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Capitam klasse R dis

Prospectus gebaseerd op de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Capitam classe R

Halfjaarverslag gebaseerd op de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Capitam klasse R

Jaarverslag gebaseerd op de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij prof. adviseurs.
 • Aansprakelijkheidsverklaring: Dierickx Leys Fund III kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de bevek is.
 • Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund III Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Dierickx Leys Fund III is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.
 • Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen via www.dierickxleys.be.
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer